คลังศัพท์ภาษาไทยที่ใช้ในการเขียนนิยาย 2

ตอนที่ 30 : อาการท่าทาง

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 1,749
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 3 ครั้ง
    24 ก.พ. 58อาการท่าทาง

 

ในความหมายรวมๆ ของคำศัพท์ในหัวข้อนี้ จะหมายถึง อาการที่หัวใจ หน้าอก หรือท้องของตัวละครตัวนั้น บีบแรง บีบแน่น โหวงหวิว ปวดมวน หรือปวดป่วน จากเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจของตัวละครตัวนั้นอย่างจัง

 

แบบที่ 1 แบบที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของตัวละคร

 

ã  ...

ã  ก้อนสะอื้นจุกอยู่ที่ลำคอ

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  เจ็บจี๊ดจ๊าดตรงหัวใจ

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  เจ็บตรงท้องแปลบปลาบ

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  เจ็บตรงหน้าอกแปลบๆ

ã  ...

ã  ...

ã  เจ็บตรงหัวใจแปลบๆ

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  เจ็บปวดในใจ

ã  ...

ã  เจ็บปวดในหัวใจ

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  เจ็บแปลบปลาบในหัวใจ

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  เจ็บแสบหัวใจ

ã  ...

ã  ...

ã  เจ็บหน้าอกปลาบๆ

ã  ...

ã  เจ็บหน้าอกแปลบปลาบ

ã  เจ็บหน้าอกแปลบๆ

ã  ...

ã  เจ็บหัวใจแปลบปลาบ

ã  ...

ã  ...

ã  เจ็บอยู่ในใจแปลบปลาบ

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ตรงท้องปวดร้อน

ã  ตรงท้องปวดแสบ

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ตรงหัวใจปวดแสบ

ã  ...

ã  ...

ã  ตรงอกปวดแสบ

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  แน่นตรงหัวใจ       

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  แน่นอยู่ในหัวใจ ดู แน่นในใจ

ã  ...

ã  ในใจเดือดปุด โกรธมาก

ã  ...

ã  ...

ã  ในใจปวดค้าง  

ã  ในใจปวดชา

ã  ...

ã  ในใจปวดเต้น

ã  ในใจปวดทรุด

ã  ...

ã  ในใจปวดม้วน หัวใจบีบแน่นจนตัวเกร็ง ตัวแข็งไป

ã  ในใจปวดเย็น รู้สึกวาบโหวงในอก ในท้องขึ้นมาทันที

ã  ...

ã  ...

ã  ในใจปวดร้อน อิจฉาริษยา โกรธหรือโมโห มีอาการหัวใจเต้นแรงประกอบ

ã  ...

ã  ในใจปวดแรง

ã  ...

ã  ...

ã  ในใจปวดสะเทือน

ã  ...

ã  ในใจปวดแสบ

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ในท้องปวดสะเทือน

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ในหัวใจปวดเต้น

ã  ...

ã  ในหัวใจปวดบีบ

ã  ...

ã  ในหัวใจปวดเย็น

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ในหัวใจปวดแรง

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ในหัวใจปวดแสบ

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ในอกจุกแน่น

ã  ในอกจุกบีบ

ã  ...

ã  ในอกจุกแรง

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ในอกเจ็บทรุด

ã  ในอกเจ็บบีบ

ã  ...

ã  ในอกเจ็บปวด

ã  ในอกเจ็บแปลบ

ã  ...

ã  ...

ã  ในอกเจ็บแรง

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ในอกปวดบีบ

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ในอกปวดร้อน

ã  ในอกปวดระทึก

ã  ...

ã  ในอกปวดแรง

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ในอกปวดแสบ

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ปวดตรงหัวใจ

ã  ...

ã  ...

ã  ปวดทั้งหัวใจ

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ปวดปลาบตรงหัวใจ  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ปวดปลาบในหัวใจ

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ปวดปลาบอยู่ในหัวใจ

ã  ...

ã  ปวดป่วนใจ

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ปวดป่วนในใจ

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ปวดป่วนอยู่ในหัวใจ

ã  ...

ã  ปวดแปลบใจ อาการเจ็บเสียว ที่แล่นปราดเข้าไปในหัวใจ

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ปวดแปลบปลาบตรงหัวใจ

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ปวดมวนในอก

ã  ...

ã  ...

ã  ปวดร้อนตรงหัวใจ

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ปวดร้อนอยู่ในหัวใจ

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ปวดรุมๆ ในหัวใจ

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ปวดแสบในหัวใจ

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ปวดหัวใจ

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ป่วนตรงหัวใจ

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ป่วนปลาบอยู่ในหัวใจ

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ป่วนปั่นอยู่ในหัวใจ

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ป่วนแปลบตรงหัวใจ

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ป่วนแปลบในหัวใจ

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ป่วนมวนตรงหัวใจ

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...        

ã  ...

ã  ปั่นป่วนในหัวใจ

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  เย็นสันหลัง

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  หน้าอกชา ช็อคไปเพราะเหตการณ์สะเทือนใจ

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  หน้าอกรัด

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  หัวใจเต้นผิดจังหวะ

ã  ...

ã  หัวใจปวดแปลบปลาบ

ã  หัวใจปวดแสบปวดร้อน

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

ã  ...

 

พบกันเต็มๆ ในเล่ม

 

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 3 ครั้ง

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

34 ความคิดเห็น