คลังศัพท์ภาษาไทยที่ใช้ในการเขียนนิยาย 2

ตอนที่ 23 : คลังคำ 2 : ตัว

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 531
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 2 ครั้ง
    10 ต.ค. 57


ตัว

 

วิธีใช้ :

 

พะ...พ่อ! พะ...พ่อจ๋า! มะ...แม่เสียแล้ว ฮะ...ฮือๆๆๆ!!!”

 

ทันทีที่ลูกสาวพูด ผู้เป็นพ่อก็ถึงกับตัวกระตุกฮวบ หัวใจไหวรัว

 

มะ...ไม่จริง มะ...ไม่จริง!!!”

 

เกร็ง : อาการที่กล้ามเนื้อแข็ง

กระตุก : อาการยืดและหดตัวอัตโนมัติของกล้ามเนื้อ

ขด : ตัวงอ และไหล่ห่อเข้า

แข็ง : นิ่งไม่ไหวติง เพราะตกใจหรือกลัว

ค้าง : ตัวชะงักและนิ่งไป มีอาการตาเหลือกและปากอ้า

คู้ : งอเข้า ขด ไหล่งุ้ม

โคลง : ตัวเอียงไปมา

งอ : โค้งเข้าหากัน

ชา : มีความรู้สึกน้อยกว่าปกติ

เซ : ขาดการทรงตัวจนโอนเอนไปข้างใดข้างหนึ่ง

ทรุด : ล้มลงไป เพราะสะเทือนใจอย่างแรง

ยวบ : ตัวสะเทือนอย่างแรง

เย็น : ตัวสะท้านไป

โยน : ตัวสั่นอย่างแรง

รวน : ตัวไม่ตรง โย้เย้

ลีบ : ห่อตัวเล็กลงเพราะกลัว

หด :                

ไหว : ตัวสะเทือน

อ่อน : ไม่มีแรง หมดแรง

ฮวบ : อย่างรวดเร็ว

 

 

ã  ตัวกระตุกเกร็ง

ã  ตัวกระตุกแข็ง

ã  ตัวกระตุกค้าง

ã  ตัวกระตุกงอ

ã  ตัวกระตุกชา

ã  ตัวกระตุกเซ

ã  ตัวกระตุกเต้น

ã  ตัวกระตุกถอย

ã  ตัวกระตุกทรุด

ã  ตัวกระตุกนิ่ง

ã  ตัวกระตุกบีบ

ã  ตัวกระตุกยวบ

ã  ตัวกระตุกเย็น

ã  ตัวกระตุกเยือก

ã  ตัวกระตุกโยน

ã  ตัวกระตุกรัว

ã  ตัวกระตุกแรง

ã  ตัวกระตุกลีบ

ã  ตัวกระตุกวาบ

ã  ตัวกระตุกวูบ

ã  ตัวกระตุกหด

ã  ตัวกระตุกไหว

ã  ตัวกระตุกฮวบ

ã  ตัวเกร็ง

ã  ตัวเกร็งขด

ã  ตัวเกร็งค้าง

ã  ตัวเกร็งคู้

ã  ตัวเกร็งงอ

ã  ตัวเกร็งชา

ã  ตัวเกร็งตีบ ลีบเข้า

ã  ตัวเกร็งเต้น

ã  ตัวเกร็งทื่อ

ã  ตัวเกร็งนิ่ง

ã  ตัวเกร็งยวบ

ã  ตัวเกร็งเย็น

ã  ตัวเกร็งเยือก สะท้านไปทั้งตัว

ã  ตัวเกร็งโยน

ã  ตัวเกร็งระทึก

ã  ตัวเกร็งแรง

ã 

ã  ตัวเกร็งสั่น

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวขดตีบ

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวขดลีบ

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวแข็งงอ

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวแข็งลีบ

ã 

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวค้างเกร็ง

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวค้างนิ่ง

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวคู้เกร็ง

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวโคลง

ã 

ã  ตัวโคลงคู้

ã 

ã  ตัวโคลงเซ

ã 

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวโคลงแรง

ã  ตัวโคลงลีบ

ã 

ã 

ã  ตัวงอ

ã 

ã 

ã  ตัวงอแข็ง

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวงอตีบ

ã 

ã 

ã  ตัวงอม้วน

ã 

ã  ตัวงอลีบ

ã 

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวงออ่อน

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวชะงักงัน

ã 

ã  ตัวชะงักนิ่ง

ã 

ã 

ã  ตัวชาปวด

ã 

ã 

ã  ตัวเซ

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวเซปวกเปียก

ã 

ã 

ã  ตัวเซสั่น

ã  ตัวเซอ่อน

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวตีบแข็ง

ã 

ã  ตัวตีบคู้

ã  ตัวตีบงอ

ã 

ã 

ã  ตัวตีบทรุด

ã 

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวตีบลีบ

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวเต้นค้าง

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวเต้นแรง

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวทรุดแข็ง

ã 

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวทรุดบีบ

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวเบาโหวง รับรู้เรื่องราวที่สะเทือนใจจนร่างกายหวิวโหวงไป

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวม้วนเกร็ง

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวยวบยาบ

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวโยน

ã 

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวโยนเซ

ã 

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวโยนแรง        

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวรวนแข็ง

ã  ตัวร้อนเดือด โกรธมาก

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวระทึกโยน

ã  ตัวระทึกรัว

ã  ตัวระทึกลีบ

ã  ตัวระทึกสั่น

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวลีบอ่อน

ã 

ã 

ã 

ã   

ã  ตัวสะดุ้งยวบ

ã 

ã  ตัวสะดุ้งโหยง

ã 

ã  ตัวสะเทือน

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวสั่นยะเยือก

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวสั่นระทึก

ã 

ã   

ã  ตัวสั่นแรง

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวหด

ã 

ã  ตัวหดขด

ã  ตัวหดแข็ง

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวหดม้วน

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวหดอ่อน

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวไหวยวบยาบ สั่นสะ  ท้านอย่างรุนแรง

ã 

ã 

ã  ตัวไหวโยน

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวอ่อนงอ

ã 

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวอ่อนระทวย

ã  ตัวอ่อนระทึก

ã 

ã 

ã 

ã 

ã  ตัวอ่อนฮวบ

 

พบกันเต็มๆ ในเล่ม

 

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 2 ครั้ง

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

34 ความคิดเห็น