ตั้งค่าการอ่าน

ค่าเริ่มต้น

 • เลื่อนอัตโนมัติ
  คลังศัพท์ภาษาไทยที่ใช้ในการเขียนนิยาย

  ลำดับตอนที่ #1 : อากัปกิริยา

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • 31 ม.ค. 66   

  Ø

   

  บทที่ 1 อากัปกิริยา

  ก้มหน้างุด

  Øก้มหน้าดุ่มๆ

  Øกระโจนจ้วง

  Øกระฉอกออกจากมือ

  Øกระดิกหาง

  Øกระโดดทิ้งตัว

  Øกระตุกคิ้ว

  Øกระตุกยิ้ม

  Øกระตุกวาบ

  Øกระตุกวูบ

  Øกระถดตัว ถอยตัวออก

  Øกระพุ่มมือไหว้

  Øกระหมิบปาก เม้มปากบ่นกับลมกับฟ้า

  Øกระหย่งตัว ใช้ปลายเท้าทำให้สูงขึ้น

  Øกระหย่งเท้า

  Øกระเหม่นตา ตากระตุกเบาๆ หรืออาการเขม่น

  Øกระแหม่วท้อง เกร็งท้องให้ยุบลง

  Øกระโหย่งตัว ทำตัวให้สูงขึ้น

  Øกรากเข้าไป พุ่งเข้าใส่โดยเร็ว

  Øกราดเข้ามา

  Øกรายดาบ ใช้ดาบวาดลวดลาย

  Øกรีดน้ำตา บีบน้ำตาเพื่อเรียกความสนใจ

  Øกรีดนิ้ว แสดงความดัดจริต เหมาะสำหรับการบรรยายถึงตัวร้ายของเรื่องที่เป็นผู้หญิง

  Øกรีดปีก ใช้กับนกตอนสยายปีก และกับคนแสดงอาการวิ่งตีแขนด้วยความดีใจ

  Øกลัดกระดุม

  Øกลั้นลมหายใจ

  Øกลั้นหายใจ

  Øกลิ้งหลุนๆ

  Øกลืนก้อนแข็งๆ ลงคอ

  Øกลืนน้ำลายเหนียวๆ ลงคอ

  Øกลืนน้ำลายเอื๊อกใหญ่

  Øกวดเท้า ซอยเท้า

  Øกะพริบตาถี่

  Øกะพริบตาถี่ๆ

  Øกะพริบตาปริบๆ

  Øกะพริบพราว

  Øกัดฟันกรอด

  Øกัดฟันแน่น

  Øก้าวงุ่มง่าม

  Øก้าวปราด

  Øก้าวปึงปัง

  Øก้าวพรวด

  Øก้าวพรวดพราด

  Øก้าวสวบสาบ

  Øกำปั้นลุ่นๆ ชกโดยไม่มีนวม ไม่มีอะไรเสริมแต่ง ชกสดๆ ซิงๆ

  Øกินจุกจิก กินนิดหน่อย

  Øกินจุบจิบ กินพร่ำเพรื่อไม่เป็นมื้อ

  Øกินหงุบหงับ เสียงดังอย่างนั้น หรือการเคี้ยวอาหารด้วยเหงือกและฟันปลอม

  Øเกาแขนยิกๆ เกาแขนถี่ๆ

  Øเกาหัวแกรก

  Øเกาหัวแกรกๆ

  Øเกาะตัวพราย

  Øแก้มร้อนผ่าว

  Øแก้มร้อนวาบ

  Øขนลุกเกรียว

  Øขนลุกชัน

  Øขนลุกซู่

  Øขบกรามกรอด

  Øขบกรามแน่น

  Øขบฟันแน่น

  Øขบริมฝีปากแน่น

  Øขมวดคิ้ว

  Øขมวดคิ้วเครียด

  Øขมวดคิ้วนิ่วหน้า

  Øขมวดคิ้วมุ่น

  Øขมวดคิ้วยุ่ง

  Øขมวดคิ้วยู่ย่น

  Øของเหลือเบะ

  Øของเหลือแบะ ปริมาณจะมากกว่าเบะ

  Øขับปูเลงๆ ช้าๆ เรื่อยๆ

  Øขาแข็ง

  Øขาดเป็นริ้วๆ

  Øขาดผึง

  Øขาวโพลง ขาวมาก

  Øขุ่นคลั่ก

  Øเขยกขา

  Øเขย่ากราว

  Øเข้ากันคั่กๆ

  Øเข่างอทรุด

  Øเข่าทรุดงอ

  Øโขย่งตัว ใช้ปลายเท้าทำให้สูงขึ้น

  Øครางอ๋อย

  Øครางฮือ

  Øคล่องปรื๋อ

  Øคลอเบาๆ

  Øคลานกระดุบกระดิบ

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Øซอยเท้ายิก

  Øซอยเท้ายิกๆ ซอยเท้าถี่ๆ

  Øซอยเท้ายิบ ซอยเท้าถี่ยิบ

  Øซอยเท้ายิบๆ

  Ø...

  Ø...

  Ø...

  Ø...

  Ø...

  Ø...

  Ø...

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø...

  Øตัวชาดิก

  Ø...

  Ø...

  Ø...

  Ø...

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Øน้ำตาคลอเบ้า

  Øน้ำตาซึม

  Øน้ำตาซึมเอ่อ

  Ø...

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø...

  Ø…

  Ø...

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø...

  Ø...

  Øปากเม้มแน่น

  Ø....
  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø..

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Øยักคิ้วจึ้กๆ กวนประสาท

  Ø...

  Ø...

  Ø...

  Ø...

  Øยืนเคาะเท้า

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø...

  Ø...

  Øร้องเกนๆ ร้องเสียงดัง

  Øร้องท้ายิกๆ ร้องท้าถี่ๆ

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Øริมฝีปากขาวซีด

  Øริมฝีปากเม้มแน่น

  Ø...

  Ø...

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø...

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Øลุกเดินโผเผ ไม่มีแรง

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Øเลือดพุ่งฉูด ออกมาโดยเร็ว

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Øสมองทึบตัน

  Øสมองมึนชา

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Øสั่นถี่

  Ø...

  Ø...

  Ø....

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Øเสยผม

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Øหัวใจกระตุกวูบ

  Øหัวใจตีบลีบ

  Ø...

  Ø...

  Ø...

  Ø...

  Ø…

  Ø..

  Øหัวใจเต้นรัวแรงอยู่ในอก

  Øหัวใจเต้นเร็วรัว

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Øหัวใจบีบรัด

  Ø...

  Ø…

  Ø..

  Ø…

  Ø...

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø...

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Øหายใจแขม็บๆ

  Ø…

  Ø....

  Øหายใจฟืดฟาด

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø...

  Ø…

  Ø…

  Ø...

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Øเหนี่ยวมือ

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Øไหว้กราด ไหว้ไม่เจาะจง

  Øไหวดุบดิบ

  Ø…

  Ø…

  Ø….

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø….

  Øอ่อนยวบ

  Øอ่อนยวบยาบ

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Øไอขลุก

  Øไอขลุกๆ เสียงดังเช่นนั้น

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø…

  Ø,,,

  Ø ,,,

   

   

  พบกัน "เต็มๆ" ในเล่ม

  ติดตามนิยาย
  เก็บเข้าคอลเล็กชัน

  นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ ดูทั้งหมด

  loading
  กำลังโหลด...

  อีบุ๊ก ดูทั้งหมด

  loading
  กำลังโหลด...

  ความคิดเห็น

  ×