รวมคำศัพท์

ตอนที่ 1 : ดวงจันทร์

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 20
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    22 พ.ค. 62

จันทร์

จันทรา

จันทร

จันทร-

จันทิรา

เดือน

แข

เขน

เพ็ญ

บริมาส

โสม

มาส

รัชนีกร

นิศาบดี

นิศากร

นิศานาถ

ศศิ,ศศิธร

ศิวเศขร

ศศพินทุ์,ศศลักษณ์

กัษษากร

บุหลัน

พิธุ

วิธู

สิตางศุ์

สุมะ

อีเกิ้ง

อินทุ

อินทุกา

ตมิสา

สุธานิธิ 

นิศามณี

นิศารัตน์ 

วราลี 

สุธานิธิ

ตโมหร  แปลว่า น. พระจันทร์ (ส. ตโมหร ว่า ผู้คลายความมืด)

ปักษธร  แปลว่า [ปักสะทอน] น. นก; พระจันทร์.

โทษารมณ์  แปลว่า น. พระจันทร์. (ส. โทษ + ป. อารมฺมณ).

Moon  แปลว่า ดวงจันทร์

Phoebe แปลว่า  พระจันทร์ , แสงสว่าง

Phoebus แปลว่า พระจันทร์ , แสงสว่าง

Moonlight  แปลว่า แสงจันทร์(n) ,เกิดขึ้นท่ามกลางแสงจันทร์, เกิดขึ้นในเวลากลางคืน(adj)

Moonset  แปลว่า เดือนดับ (ดวงจันทร์ที่หายไปจากท้องฟ้า)

Waxing Moon  แปลว่า ข้างขึ้น,เดือนหงาย(เรียกคืนที่ดวงจันทร์มีแสงสว่างมาก โดยปกติหมายถึงคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวง)ชุษณปักษ์

Waning Moon แปลว่า เดือนมืด, ข้างแรม

Full Mooned Day แปลว่า วันบุณมี ,คืนที่พระจันทร์เต็มดวง

Crescent แปลว่า พระจันทร์เสี้ยว

Lunar แปลว่า เกี่ยวกับพระจันทร์, คล้ายพระจันทร์ (รูปร่าง) เช่น กลม, ครึ่งเสี้ยว

Lunar Eclipse แปลว่า จันทรุปราคา  (เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน ทำให้เงาของโลกตกอยู่บนดวงจันทร์บางส่วนหรือทั้งหมด)

Half-Moon แปลว่า พระจันทร์ครึ่งดวง, พระจันทร์ครึ่งวง

Lune  แปลว่า รูปพระจันทร์ครึ่งซีก, รูปพระจันทร์เสี้ยว, รูปวงจันทร์

Semilunar  แปลว่า ซึ่งเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว, เสี้ยวพระจันทร์, ซึ่งเป็นเสี้ยววงกลม

Satellite แปลว่า ดาวบริวาร, ดวงจันทร์, บริวาร, ลูกน้อง, ผู้ติดตาม, ดาวเทียมพระจันทร์

ภาษาจีน  

月 Yuè  เยวี่ย  ดวงจันทร์

月亮 Yuèliàng เยวี่ยเหลี่ยง แสงจันทร์

ภาษาญี่ปุ่น  คันจิ 月 อ่านว่า つき [Tsuki] ซึกิ 

ムーン  [Mūn] = moon  พระจันทร์
ตัวอย่างชื่อ

จันทรา แปลว่า พระจันทร์ , ดวงจันทร์

จันทรารัตน์ แปลว่า เพชรแห่งพระจันทร์

จันทราภา แปลว่า แสงจันทร์

จันทิรา แปลว่า พระจันทร์ , ดวงจันทร์

จันทิมา  แปลว่า พระจันทร์

จันทิมันตุ์  แปลว่า พระจันทร์ เดือน

จันทิราภรณ์ แปลว่า เครื่องประดับพระจันทร์

จันทิราพร แปลว่า ดวงจันทร์นำสุขมาให้

จันทิรารัตน์ แปลว่า เพชรแห่งพระจันทร์

จันทร์เพ็ญ แปลว่า พระจันทร์เต็มดวง

วันเพ็ญ แปลว่า คืนพระจันทร์เต็มดวง

จันทร์วลัย แปลว่า วงจันทร์ วงเดือน

จันทร์สุดา แปลว่า ลูกสาวหรทอหญิงสาวผู้งามดุจจันทร์

ดวงจันทร์ แปลว่า พระจันทร์

เดือน แปลว่า ดวงจันทร์

ช้องมาส แปลว่า พระจันทร์เป็นมวยผม

รัชนีกร แปลว่า ดวงจันทร์

รัชนิกร แปลว่า ดวงจันทร์

นิสากร แปลว่า ดวงจันทร์

นิศากร แปลว่า ดวงจันทร์

นภัสกร แปลว่า รัศมีบนท้องฟ้า แสงจันทร์ แสงอาทิตย์

กรองมาส แปลว่า พระจันทร์ที่แสงนวลยองใย

ศศธร แปลว่า ทรงไว้ซึ่งรูปกระต่าย คือ ดวงจันทร์

ศศพินทุ์, ศศลักษณ์ แปลว่า ดวงจันทร์

ศศิ, ศศิน, ศศี แปลว่า ”ซึ่งมีกระต่าย” คือ ดวงจันทร์

ศศิกษัย แปลว่า พระจันทร์แรม

ศศิธร แปลว่า ดวงจันทร์. (สันสกฤต แปลว่า พระอิศวรผู้มีพระจันทร์เป็นปิ่น)

ศศิมณฑล แปลว่า ดวงพระจันทร์

ศศิธร แปลว่า ดวงจันทร์

ศศินา แปลว่า พระจันทร์ ดวงจันทร์

ศศินาทิพย์ แปลว่า ดวงจันทร์เป็นของเทวดา

ศศินารัตน์ แปลว่า เพชรแห่งพระจันทร์ พระจันทร์แก้ว

ศศินากุล แปลว่า ผู้เป็นเชื้อสายจันทร์

ศศินาพัชร์ แปลว่า เพชรแห่งจันทรา

ศศินามณี แปลว่า เพชรแห่งจันทรา

ศศิวิมล  แปลว่า จันทร์กระจ่าง สวยเหมือนพระจันทร์

ศศิประภา  แปลว่า แสงสว่างของพระจันทร์

ศศิชา  แปลว่า เกิดจากดวงจันทร์ ดาวพุธ

ศศิกษัย  แปลว่า น. พระจันทร์แรม. 

ศศิขัณฑ์  แปลว่า น. เสี้ยวพระจันทร์.

ศศิมณฑล  แปลว่า น. ดวงพระจันทร์.

ตโมนุท แปลว่า พระจันทร์, ผู้ขจัดความมืด

ตมิสา แปลว่า พระจันทร์

ติชิลา แปลว่า พระจันทร์

โทษากร แปลว่า พระจันทร์

โทษารมณ์ แปลว่า พระจันทร์

นิศานาถ แปลว่า พระจันทร์

นิศากร แปลว่า พระจันทร์

นิศามณี แปลว่า พระจันทร์

นิศารัตน์  แปลว่า พระจันทร์

บริมาส พระจันทร์เต็มดวง

บุหลัน แปลว่า เดือน, ดวงเดือน, พระจันทร์

ปักษธร แปลว่า นก, พระจันทร์

พิธุ แปลว่า พระจันทร์

พิธุนิภา แปลว่า เหมือนพระจันทร์

รัชนีกร แปลว่า พระจันทร์

จวงจันทร์   แปลว่า จันทร์หอม

สิตางศุ์ แปลว่า พระจันทร์

สีตลรัศมี แปลว่า มีรัศมีเย็น หมายถึง พระจันทร์

สุธางศุ์  แปลว่า รัศมีขาว พระจันทร์ การบูร

ศุภรางศุ์ แปลว่า มีรัศมีนวลงาม พระจันทร์ การบูร

มณีจันทร์ แปลว่า เพชรแห่งจันทรา

พิมลแข  แปลว่า จันทร์กระจ่าง

อินทุกา  แปลว่า ดวงจันทร์

อรอินทุ์ แปลว่า พระจันทร์งาม

วราลี  แปลว่า พระจันทร์

ปุณณมา  แปลว่า จันทร์เพ็ญ

ปริชมน  แปลว่า พระจันทร์

ศีตรา  แปลว่า พระจันทร์

ศีตภา แปลว่า รัศมีเย็น พระจันทร์

ศุภรางค์  แปลว่า พระจันทร์

อินทุนิพา  แปลว่า เสมือนจันทร์

จันทร์สม  แปลว่า เสมอด้วยจันทร์

สุธานิธิ  แปลว่า พระจันทร์

ภัทรศรี  แปลว่า จันทร์หอม

โสมรัศมี แปลว่า แสงจากพระจันทร์

แสงแข แปลว่า รัศมีพระจันทร์

จันทกานต์  แปลว่า ราตรีกาล งามดังพระจันทร์ ชายาพระจันทร์

จันทรากานต์ แปลว่า ที่รักของพระจันทร์

จันทราภรณ์  แปลว่า เครื่องประดับงามดุจจันทร์  

รชนิศ  แปลว่า เจ้าแห่งกลางคืน พระจันทร์(รด-ชะ-นิด)

ดมิสา  แปลว่า เจ้าเหนือความมืด พระจันทร์

ธมนันท์  แปลว่า สวยเหมือนพระจันทร์

เพ็ญพิสุทธิ์ แปลว่า สดใสดั่งพระจันทร์

มนต์มาส  แปลว่า พระจันทร์ที่เย้ายวนใจ

หยาดเดือน  แปลว่า แสงนวลของดวงจันทร์ที่ทอลงมา

พิมพิกา  แปลว่า พระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม

วรรณวิสาข์  แปลว่า ผิวพรรณดุจพระจันทร์วันเพ็ญเดือนหก
ชื่อผู้ชาย อาทิเช่น

จันทร์ แปลว่า พระจันทร์ , วันที่สองของสัปดาห์

จันทรัสม์  แปลว่า เสมอจันทร์

จันทร์ไชย แปลว่า ชัยชนะที่ให้ความร่มเย็น

ชนจันทร์ แปลว่า ดุจพระจันทร์ในหมู่ชน เด่นกว่าคนอื่น (อ่านว่า ชะ-นะ-จัน)

ศศธร แปลว่า ดวงจันทร์

ศศิน แปลว่า ดวงจันทร์

ศศินพงศ์ แปลว่า ผู้เป็นเชื้อสายจันทร์

ศศินพงษ์ แปลว่า ผู้เป็นเชื้อสายจันทร์

ศศินกุล แปลว่า ผู้เป็นเชื้อสายจันทร์


อื่นๆ

Orbit Of The Moon  แปลว่า นาควิถี

เพิ่มเติม ทางที่พระจันทร์เดินไปในระหว่างดาวสวาดิ ภรณี และ กฤติกา


Springtide

แปลว่า กระแสน้ำขึ้นหรือลงอย่างมากในช่วงพระจันทร์เต็มดวง


โมกขบริสุทธิ์

แปลว่า น. การที่พระจันทร์พ้นจากเงาโลกโดยสิ้นเชิง เมื่อมีจันทรุปราคา

0 ความคิดเห็น