SEVENA เซวีน่า...มหานครแห่งมนตรา

ตอนที่ 228 : ประกาศ - Savena Fans Book

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 4,001
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 1 ครั้ง
  8 ก.ย. 50

รายชื่อที่จัดส่งหนังสือแฟนบุ๊คเซวีน่าให้เรียบร้อยแล้ว
1.       คุณวรรณวิศา        อัคควิบูลย์
2.       คุณสุปราณี            สุตะคาน
3.       คุณสุกัญญา          ไกรนิชกุล
4.       คุณณภัทร             ไชยรุตม์
5.       คุณวริษฐา             วนาสุขพันธ์
6.       คุณวลัยพร             สมบูรณ์ดี
7.       คุณสุหัชชา               
8.       คุณอิสริยา             ชมบุญ
9.       คุณฐาปนีย์             แซ่เฮง
10.    คุณมนันยา            เจจือ
11.    คุณฉัตรลดา          นุชคุณน้อม
12.    คุณศิริลักษณ์        ชมแค
13.    คุณกัญญารัตน์
14.    คุณนันทิยา            แก้วประสิทธิ์
15.    คุณนัทธิดา             สุธีพิเชษฐภัณฑ์
16.    คุณชุติภรณ์            เลิศวชิรไพบูรย์
17.    คุณนันทิยา            จันทรศร
18.    คุณกฤษณา           เลิศเสรี
19.    คุณพรรณี              ฮ่อสกุล
20.    คุณกมลรัตน์          ชัยชนะยานนท์
21.    คุณจิราพร              พิมกา
22.    คุณณัฐณิชา          โฆษิตเจริญกุล
23.    คุณกีรติ                  บุญถาวร
24.    คุณภัคธิรา             อุทัยวงศ์ศักดิ์
25.    คุณกนกวรรณ       เนติขจร
26.    คุณกันติมา            ติยะภูมิ
27.    หจก.ดี.วายการบัญชี
28.    คุณสุธิดา                               เลาสุวรรณาหยก
29.    คุณกิตติมา            ชัยประจักษ์
30.    คุณนุชนารถ           จงศักดิ์วิทยาสาร
31.    คุณชนากานต์        รีราประชากุล
32.    คุณมิตตาภา          รอดจากภัย
33.    คุณกษีรา                               หัสดิพัน
34.    คุณนรรัตน์             ธีรานุกูร
35.    คุณธนสร                                อติกนิษฐ
36.    คุณพเยีย                                ฮวดเฮง
37.    คุณณัฐา                 ชุมวระ
38.    คุณปิยนุช               อรุณรักถาวร
39.    คุณอนุตร                                สุวรรณสุนทร
40.    คุณวราสิริ              พรรณนิยม
41.    คุณปานิดา             เคียงตระกูล
42.    คุณนวลพร
43.    คุณสุภา                  วีระสมัย
44.    คุณไพลิน               ดียิ่ง
45.    คุณเอมอร               ภัทรวรคุณ
46.    คุณสาวิณี              โอฬารศิริศักดิ์
47.    คุณสุพิชชา             สนทราพรพล
48.    คุณปัณฑิตา          ทวีศิริเวทย์
49.    คุณสุดใจ(ธิติพร)   เรืองรัตนถาวร
50.    คุณจิดาภา             พุทธิภวัตร
51.    คุณณวารี               เทพชาตรี
52.    คุณศรีสุดา             พุ่มพวง
53.    คุณมีสิทธิ์               วงศ์ทรายทอง
54.    คุณมัลลิกา            เกียรติโมฬี
55.    คุณชนากานต์        บุญชีวกุล
56.    คุณสรัลพร             ยุกตเวทย์
57.    คุณณัฐณิช             วิจิตรทองเรือง
58.    คุณนฤมล               ประยูร
59.    คุณภารดี                                สรรพพิทยา
60.    คุณปิยะมาศ          แซ่ลิ่ม
61.    คุณพรรณภรณ์      เรือนเพชร
62.    คุณกรวลัย             พรหมสถิต
63.    คุณใกล้รุ่ง              พรพิทักษ์
64.    คุณนริศรา              บุตรโชติ
65.    คุณชิดชม               วสันติวงศ์
66.    คุณดวงพร             ชูกลิ่น
67.    คุณชาครียา           พิชิตชัยชาญ
68.    คุณธิดา                  กันประเสริฐ
69.    คุณศุภกร               ปัญจพรพล
70.    คุณพิชชาพร          ตุรงค์เรือง(คุณธนภรณ์ กิจกุลทอง)
71.    คุณธิดารัตน์           ไชยศิวมงคล
72.    คุณดลญา              ดุลยประภา
73.    คุณโศภชา              พูนดี
74.    คุณณัฐวุฒิ             บุตรโชติ
75.    คุณเมธาวี              แซ่อึ้ง
76.    คุณโสฬสิทร์           อภิวงศ์
77.    คุณอุษณีย์             วิวัฒนชัยวงศ์
78.    คุณภิวดี                  ขุนมธุรส
79.    คุณภวดล               โชคดีอนันต์
80.    คุณรังสินี                                ปานนิล
81.    คุณยุพาวรรณ       นพมณีกาย
82.    คุณสุมีนา               ฤทธิ์บันลือ
83.    คุณสุธิดา                               แสงทองสุข
84.    คุณจุฑาพร            มนัสธีรกุล
85.    คุณอิศราภรณ์
86.    คุณอานันท์             พุทธรักษา
87.    คุณนิธิดา               จิระขจรวงศ์
88.    ryji minamoto                
 
รายชื่อคนที่ไปรับที่สยามเรียบร้อยแล้ว
1.       คุณฐิติมา             
2.       คุณสริตาณัชช์      เรืองประกิจเสรี
3.       คุณณีรนุช             พัชรโสภาคย์
4.       คุณกนิษฐ์              พรพัฒนะแฉ่ง
5.       คุณญาดา             ตั้งปิยะกูล
6.       คุณณัฐณิชา
7.       คุณหยี
 
รายชื่อที่จะจัดส่งไปให้ภายในอาทิตย์นี้
1.       คุณหทัยชนก          รักณรงค์
2.       คุณศจิทา               สินธพานินท์
3.       คุณพัชยา               อัศวสงคราม
4.       คุณภัทร์ศยา          พุดเที่ยง
5.       คุณพัชรวรรณ        ชัยศิรินิรันดร์
6.       คุณสุพิชญ์ชนา      ลีลาพัฒนสุข
7.       คุณศิริโฉม              วชิราปัญญาวัตร
8.       คุณสิริรัตน์             ไชยวงษ์
9.       คุณทวิพร                               ทศบวร
10.    คุณตติยา               นาคไพรัช
11.    คุณปรฑัต               เกียรติภาพันธ์
12.    คุณณัชชา              ศรีสม
13.    คุณปลา
14.    คุณดั่งฝัน               เอี่ยมสุวรรณ
15.    คุณโอ๊ต poohoat
16.    คุณชานนท์             ดีควธรรมรัตน์
17.    คุณธัญญา             ตั้งเคหะนาม
 
รายชื่อที่รบกวนให้ติดต่อแจ้งที่อยู่อีกครั้ง(ที่เมล viczafon@hotmail.com)
1.       คุณนันทิยา (08-4141xxxx)
2.       คุณชนิดา (08-5070xxxx) ...รบกวนแจ้งที่อยู่เพราะพี่อิ๊กไม่ได้ไปแจกที่สยามแล้วค่ะ
3.       คุณเพกา                                ไชยวุฒิจักร(08-1162xxxx)
4.       คุณธนิฐา                                เตชะวิจิตรา(08-6914xxxx)
5.       คุณรัชนิมล             ศรีเจริญ
6.       คุณชนาภา             เจริญมิตรภาพ(08-9989xxxx)
7.       คุณธนภรณ์            ตรังคานนท์(08-1599xxxx)
8.       คุณกาญจนี           อรรถเมธากุล(08-1767xxxx)
9.       คุณญาดา(08-1805xxxx)
10.    คุณเฉลิมขวัญ       พงษ์เกียรติศักดิ์(08-7593xxxx)
11.    คุณอานันท(08-5090xxxx)
12.    คุณโสรัจ(กรวีร์)     กั้นเกษ
13.    คุณณัฐภรณ์          สุวรรณนาคี(08-6536xxxx)
14.    คุณภูวิชญ์(08-3791xxxx)
15.    คุณภัทรพร(08-1273xxxx)
16.    คุณเบส(08-1485xxxx)
17.    คุณฐฬิญส             อภิบาลภูวนารถ(08-3923xxxx)
18.    คุณนันทนัช            เทพบัญชาพร
19.    คุณธนาภา             เอื้อเถียร(08-5833xxxx)
20.    ไม่ทราบชื่อผู้ส่ง ...แจ้งมาแต่ที่อยู่  67/1645 ถ.แจ้งวัฒนะ...กทม(02-9824xxx)
 
 
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 1 ครั้ง

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

27,888 ความคิดเห็น

 1. วันที่ 26 มิถุนายน 2553 / 13:55
  พี่บี ณัฐา ชุมวระ (คนที่37)....
  เป็น 832 25.5 ใช่มั้ยคะ?
  อยากทราบ MyID ในเด็กดีน่ะค่ะ ถ้าเกิดเล่น หรืออีเมลก็ได้

  หนูชื่อมุก 832 36.5 นะคะ :)


  ปล. เป็นแฟนคลับเซวีน่าเหมือนกันเลย ^^
  #27,227
  0