ขนาดตัวอักษร

  • font-size
  • font-size

สีพื้นหลัง

ระยะห่างบรรทัด

คืนค่า

360 องศา

ตอนที่ 318 : พระราชทานตราสัญลักษณ์งาน 80 พรรษา

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • 7 เม.ย. 50

พระราชทานตราสัญลักษณ์งาน 80 พรรษา

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. ที่กรมศิลปากร นายอารักษ์ สังหิตกุล อธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม แถลงว่า กรมศิลปากรได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการอำนวยการในการจัดงานพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ให้ออกแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ซึ่งกรมศิลปากรมอบหมายให้คณะช่างจากสำนักงานช่างสิบหมู่ 5 คน ประกอบด้วย

นายสุเมธ พุฒพวง นักวิชาการช่างศิลป์ 7ว.,
นายสมชาย ศุภลักษณ์อำไพพร นายช่างศิลปกรรม 5,
นายณัฐพงค์ ปิยมาภรณ์ นักวิชาการช่างศิลป์ 6ว.,
นายอัครพล คล่องบัญชี จิตรกร 5,
และนายเจริญ ฮั่นเจริญ จิตรกร 5


ให้ออกแบบตราสัญลักษณ์คนละ 3 แบบ ได้มาทั้งหมด 12 แบบ จากนั้นกรมศิลปากรรวบรวมแบบตราสัญลักษณ์ทั้ง 12 แบบ เสนอผ่านสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย และกรมศิลปากรได้รับรายงานจากกองอำนวยการมาว่า พระราชทานแบบที่ 12 เป็นผลงานออกแบบของนายสุเมธ


อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวต่อว่า หลังจากนำทูลเกล้าฯ ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเรื่องลายเส้นที่ผิด ช่องไฟผิด ซึ่งศิลปินได้น้อมนำกลับมาดำเนินการแก้ไข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปกรรมสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นพระบรมราชวินิจฉัยมุมมองของเส้นสายฉัตรต่างๆ มีความกลมกลืนเหมาะสมกับความเป็นจริงหรือไม่ รวมทั้งช่องไฟของส่วนประกอบในตราสัญลักษณ์ ต้องมีความกลมกลืนกันทั้งหมด โดยนายสุเมธได้รับรายงานและปรับแก้ 3 ครั้ง จึงแล้วเสร็จ และทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นตราสัญลักษณ์ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ส่วนความหมายของตราสัญลักษณ์ ทางสำนักราชเลขาธิการจะเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง


นายอารักษ์กล่าวต่อว่า สำหรับข้อปฏิบัติการขอใช้ตราสัญลักษณ์ และการประดับธงกับตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา มีดังนี้

1.กรณีที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป มีความประสงค์นำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการจัดทำสิ่งของใดๆ ก็ตาม ให้แจ้งสำนักราชเลขาธิการ เพื่อพิจารณาคำขออนุญาต

2.โครงการและกิจกรรมที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เป็นโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ จากคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ แล้วสามารถนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในโครงการและกิจกรรมได้ทันที โดยให้แจ้งสำนักราชเลขาธิการทราบ เพื่อรวบรวมบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ ยกเว้นโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ จะต้องได้รับการพิจารณาจากสำนักราชเลขาธิการก่อน

และ 3.ให้ประดับธงชาติไทยคู่กับธงผืนผ้าสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์บนผืนผ้า และประดับตราสัญลักษณ์ ตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ของหน่วยงาน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี โดยไม่ต้องขออนุญาตจากสำนักราชเลขาธิการ ทั้งนี้ ให้ประดับในระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2550อธิบดีกรมศิลปากรกล่าวอีกว่า หลังจากนี้กรมศิลปากรจะนำต้นแบบตราสัญลักษณ์ ไปจัดพิมพ์ให้รัฐบาลแจกจ่ายตามหน่วยงานรัฐและเอกชนเผยแพร่ อย่างไรก็ตาม เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานตราสัญลักษณ์ ในโอกาสสำคัญนี้ หากมีกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ขอให้นำตราสัญลักษณ์นี้ไปใช้เท่านั้น


ส่วนก่อนหน้านี้ที่มีบรรดาพ่อค้าประชาชนส่วนหนึ่งทำตราสัญลักษณ์ ขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ในกิจการต่างๆ นั้น คิดว่าคงไม่มีเจตนาอย่างอื่น จึงขอความร่วมมือให้นำตราสัญลักษณ์ ที่ถูกต้องนี้นำไปใช้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลอย่างพร้อมเพียงโดยทั่วกัน

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

57 ความคิดเห็น

×