ตั้งค่าการอ่าน

ค่าเริ่มต้น

  วิทยานิพนธ์ดาร์คแลนด์

  ลำดับตอนที่ #15 : ---คณะรัฐศาสตร์---ปริญญาโท

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • 27 เม.ย. 57


  วิทยานิพนธ์


  ---คณะรัฐศาสตร์---


  ระดับปริญญาโท

  เื่รื่อง
   หน้าที่ที่แท้จริงของเลดี้นัวร์

  http://image.ohozaa.com/i/756/7VGbY.jpg


  นำเสนอ
  ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์รัฐษา ศาตารา

  มหาวิทยาลัยดาร์คแลนด์

  ................................................


  ข้อมูลผู้จัดทำ

  .................................................


  บทที่1


   
  ศึกษาในหัวข้อ หน้าที่ที่แท้จริงของเลดี้นัวร์

  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
    ข้าพเจ้าได้สังเกตจากสิ่งต่างๆที่อยู่ในรูปของบัตรประชาชน เกียรติบัตร สาสน์ 
  จะเขียนว่า "Noir" นั่นคือ ลายเซ็นเพื่อรับรองในเรื่องต่างๆ เราจะพบเห็นได้ทั่วไปและทุกๆแห่งที่ต้องการรับรองในเรื่องต่างๆ จึงมีความน่าสนใจอย่างยิ่ง ว่าทำไม จึงมีแต่ลายเซ็นของเลดี้นัวร์ แล้วหน้าที่ที่แท้จริงของนางคืออะไร


  วัตถุประสงค์ในการวิจัย
  1.เพื่อศึกษาประวัติของเลดี้นัวร์
  2.เป็นแนวทางในการศึกษาในเรื่องหน้าที่การปกครอง,รัฐศาสตร์
  3.เป็นตัวอย่างให้ชนรุ่นหลัง

  ขอบเขตการวิจัย
  1.ศึกษาที่ปราสาทกลางดาร์คแลนด์
  2.ศึกษาที่ปราสาทมืดดาร์คแลนด์
  3.ระยะเวลา1วัน(1วันพอ ทำวันละเรื่อง55555555+)

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1.เป็นข้อมูลประวัติเกี่ยวกับเลดี้นัวร์
  2.เป็นตัวอย่างให้กับชนรุ่นหลัง
  3.ทำให้รู้จักหน้าที่ของทุกคนที่มีอยู่ในสังคม

  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  1.
  ห้องพำนักท่านผู้นำสูงสุดแห่งดาร์คแลนด์ :: นัวร์ แห่ง ดาร์คแลนด์
  2.ปราสาทกลางแห่งดาร์คแลนด์
  3.ปราสาทมืดแห่งดาร์คแลนด์

  ....................................................


  บทที่2

   
  ตอนที่1
  ประวัติของเลดี้นัวร์  ชื่อ นัวร์แห่งดาร์คแลนด์, แกรนด์ดัชเชสแห่งดาร์คแลนด์
  อายุ  ความลับ(จะอยากรุกันทำไมห๊ะ!!) [ดรากิออนอยากรู้ๆ*-*//โดนตบ]
  ลักษณะนิสัย ใจดีนะแต่ก็อย่าทำให้โกรธจะดีกว่า
  ลักษณะหน้าตา ไม่ปรากฏ
  สิ่งที่ชอบ เลือดและการเข่นฆ่า
  สิ่งที่เกลียด เหล่ามนุษย์ผู้โสมม
  คติดาร์คประจำตัว เลือดที่รินไหลคือความงามที่ยากจะบรรยาย
  เหตุใดจึงก่อตั้งชมรมนี้ขึ้น ในสมัยก่อนเหล่าผู้ที่หลงใหลในศาสตร์มืดจะถูกสังคมมองอย่างเหยียดหยาม ผู้ใดที่คิดจะตั้งตัวเป็นผู้หลงใหลศาสตร์จะถูกตารหน้าว่าเป็นแม่มด และถูกนำไปทรมานจนถึงแก่ความตาย ทำให้ผู้ที่หลงใหลและภักดีต่อศาสตร์ดังเกล่าต้องหลบซ่อนอยู่ภายใต้สังคมนี้มาเป็นเวลานาน ข้าน้อยจึงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะชุบชีวิตพวกเค้าทั้งหมดมาสรรเสริญและเรียกพวกเค้าเหล่านั้นมารวมตัวกันอีกครั้ง!!

   
  http://image.ohozaa.com/i/756/7VGbY.jpg

  ตอนที่2
  หน้าที่ที่แท้จริง

     
  แกรนด์ดัชเชสแห่งดาร์คแลนด์หรือเลดี้นัวร์ เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งอาณาจักรดาร์คแลนด์ และเป็นผู้นำดาร์คแลนด์ที่รุ่งเรืองเป็นอย่างมาก เราจะสังเกตได้จาก บัตรหรือในเกียรติบัตรต่างๆ สานส์ต่างๆ ที่มีคำว่า Noir
     เลดี้นัวร์ เป็นผู้นำสูงสุดของดาร์คแลนด์ ทำงานที่ปราสาทกลางดาร์คแลนด์ โดยมีเหล่าข้าราชการบริพารต่างๆ เยอะเยอะมากมาย และหน้าที่ของเธอยังเป็นสิ่งสำคัญมากในอาณาจักรนี้ คือ ปกครองชาวดาร์คโดยสันติสุข ไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนดาร์คแลนด์ การรับรองหนังสือและสาสน์ต่างๆ บัตรประชาชน (เป็นส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประชาชนชาวดาร์ค)
     นางเป็นที่รู้จักในหมู่ชนชั้นสูง ข้าราชการ หรือคนที่อยู่มาตั้งแต่สมัยก่อตั้งอาณาจักรนี้ เธอเป็นบุคคลที่สำคัญมากคนหนึ่ง เชื่อว่าใครหลายๆคน ก็อยากที่จะเจอและพูดคุยสนทนากับเธอ อยากรู้ประวัติ เรื่องราวต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก แต่บางคนก็ไม่มีโอกาสได้เห็นเลดี้นัวร์จริงๆ เห็นแค่อยู่ในรูปและลายเซ็นเท่านั้น 
     
    และในปัจจุบันเลดี้นัวร์ ได้นักบวช และมีชีวิตกับการอ่านตำรา ศึกษาการเเพทย์ จึงไม่ค่อยมีคนเห็นเลดี้นัวร์ ออกมาพบปะในสังคมตอนนี้ ดังนั้น จึงต้องมีคนรักษาการณ์ "เลดี้บลูโรส"จึงรักษาการณ์ในเรื่องต่างๆแทน และทำหน้าที่เปรียบเสมือนเลดี้นัวร์ มีหน้าที่รับรองในเรื่องต่างๆเช่นกัน แต่จะใช้ลายเซ็นเลดี้นัวร์ เพราะเป็นหน้าที่ที่แท้จริงของนาง จากการสังเกตในเรื่องต่างๆ
     ในตอนนี้ เลดี้บลูโรส ซึ่งเป็นผู้รักษาการณ์ส่วนใหญ่ในเรื่องต่างๆ มีอำนาจ และอิทธิพลในปัจจุบันมาก แต่ไม่ได้หมายความว่า เลดี้นัวร์หมดอำนาจไป นางยังเป็นบุคคลสำคัญอยู่ เพราะนางคือ"ผู้นำสูงสุดแห่งดาร์คแลนด์"   
  ...............................................................


  บทที่3


   
  วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล

     จากการศึกษาค้นคว้า และสังเกต พบว่า หน้าที่ที่แท้จริงของเลดี้นัวร์นั้นคือ "ปกครองประชาชนโดยสันติสุข" นี่คือสิ่งที่ผู้นำควรทำ ไม่ว่าจะที่ใดที่ต้องปกครอง บริหาร หัวหน้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่เดียวกันคือ ควรปกครองโดยสันติสุข เสรีภาพและยุติธรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสังคมปัจจุบัน.


   


  ผิดพลาดประการใด ขออภัย ณ ที่นี้

  ลงชื่อ
  ดรากิออน อีลิคเทรียยน อินเทอร์นอลเลี่ยน 
  นักศึกษาปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัยดาร์คแลนด์


  Free Theme Mouse ?Season II   

  Blue Wings - Working In Background + naru
  ให้กำลังใจ (0)
  ติดตามนิยาย
  เก็บเข้าคอลเล็กชัน
  นิยายแฟร์ 2023

  นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ ดูทั้งหมด

  loading
  กำลังโหลด...

  อีบุ๊ก ดูทั้งหมด

  loading
  กำลังโหลด...

  28 ความคิดเห็น

  ×