ลิขิตรักลำน้ำไนล์ Re-Up

 • 0% Rating

 • 0 Vote(s)

 • 8,396 Views

 • 30 Comments

 • 81 Favorites

แชร์นิยายเรื่องนี้

 • Month Views
  289

  Overall
  8,396

ตอนที่ 29 : บทที่ 9 ตอนที่ 2

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 374
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 6 ครั้ง
  7 ม.ค. 62
บทที่ 9

 

ธีบส์

ตอนที่ 2

 

        หลังจากรอนแรมมาตามลำน้ำไนล์ถึงสองวันเต็ม กองเรือหลวงของฟาโรห์เมนโนฟิสก็บรรลุถึงเมืองธีบส์ เมืองหลวงของอาณาจักรอียิปต์

 

        ธีบส์เป็นเมืองที่สำคัญและมีประวัติศาสตร์ยาวนานสืบมาตั้งแต่ยุคอาณาจักรเก่าจวบจนถึงยุคอาณาจักรใหม่ ชื่อของเมืองธีบส์ปรากฏขึ้นในช่วงปลายราชวงศ์ที่หกแห่งยุคอาณาจักรเก่า ซึ่งเป็นช่วงที่อาณาจักรเก่าเริ่มเสื่อมอำนาจลง เนื่องจากฟาโรห์ไม่สามารถควบคุมผู้ครองเมืองหรือโนเมสที่อยู่ห่างไกลจากเมืองเมมฟิสซึ่งเป็นเมืองหลวงในขณะนั้นได้ โดยเฉพาะผู้ปกครองเมืองธีบส์

 

        เมื่อสิ้นยุคอาณาจักรเก่าจึงเกิดราชวงศ์ใหม่ขึ้นที่เมืองธีบส์ ซึ่งก็คือราชวงศ์ที่สิบเอ็ดแห่งยุคอาณาจักรกลาง เมืองธีบส์จึงถูกยกฐานะขึ้นเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอียิปต์ตั้งแต่บัดนั้น และเป็นสืบเนื่องมายาวนานจนถึงยุคอาณาจักรใหม่

 

        ธีบส์มีดีอย่างไรจึงถูกยกขึ้นเป็นเมืองหลวงยาวนานถึงเพียงนั้น หากศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ของอียิปต์โบราณประกอบกับสภาพสังคมและการปกครองในยุคนั้น ก็จะพบคำตอบ อารยธรรมอียิปต์โบราณถือกำเนิดที่ลุ่มน้ำไนล์ การจะเข้าใจอารยธรรมอียิปต์จึงจำเป็นต้องเข้าใจแม่น้ำใหญ่สายนี้ด้วย

 

        แม่น้ำไนล์เป็นดั่งเส้นเลือดของอาณาจักรอียิปต์ ชาวไอยคุปต์จะตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำเพื่อใช้ประโยชน์จากแม่น้ำอย่างเต็มที่ในทุกด้าน แม่น้ำไนล์ทอดยาวจากเหนือจดใต้จึงเป็นเส้นทางคมนาคมที่ดีที่สุดในการเดินทางติดต่อค้าขายระหว่างเมืองและระหว่างอาณาจักร การที่ต้องสัญจรทางน้ำอยู่ตลอดเวลา

 

        ส่งผลให้อียิปต์มีกองทัพเรือที่ทรงแสนยานุภาพยิ่งใหญ่กว่าอาณาจักรใดๆ ในยุคนั้น และเหนืออื่นใดแม่น้ำไนล์นำพาความอุดมสมบูรณ์มาสู่ชาวไอยคุปต์ ทุกๆ ปีแม่น้ำสายนี้จะมีช่วงเวลาที่น้ำล้นฝั่งซึ่งนำพาแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเพาะปลูกมาทับถมผืนดิน ชาวไอยคุปต์จึงมีความเป็นอยู่ดีกว่าอาณาจักรข้างเคียง

 

        เมืองธีบส์ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไนล์ด้านทิศตะวันออกเหมือนกับเมืองหลวงแห่งอื่นๆ ของอียิปต์ เนื่องด้วยชาวไอยคุปต์เชื่อว่าทิศตะวันออกเป็นทิศของคนเป็นจึงมักตั้งบ้านเรือนบนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำส่วนทิศตะวันตกเป็นทิศของคนตายจึงเป็นที่ตั้งของพีระมิดและสุสาน

 

        เมืองธีบส์ตั้งอยู่ในเขตอียิปต์บน หรือทางต้นแม่น้ำ แต่หากดูตามแผนที่แล้วจะอยู่ทางด้านใต้ของอาณาจักร เพราะแม่น้ำไนล์เป็นแม่น้ำที่ไหลจากทิศใต้ไปสู่ทิศเหนือ  เขตอียิปต์บนเป็นบริเวณที่แม่น้ำไนล์ไหลผ่านหุบเขา

 

        สองฟากฝั่งของแม่น้ำเป็นหน้าผาลาดกว้างเต็มไปด้วยเนินเขาที่แห้งแล้ง และอุดมสมบูรณ์น้อยกว่าอียิปต์ล่าง ที่อยู่ทางทิศเหนือของอาณาจักร ซึ่งเป็นบริเวณปลายสุดของแม่น้ำไนล์ และแตกสาขาออกเป็นรูปพัดไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

 

        แต่น่าแปลกใจยิ่งนักที่ไม่ว่ายุคใดสมัยใด นักรบผู้กล้า ราชาผู้ทรงอำนาจมักจะถือกำเนิดในดินแดนแห้งแล้งและยากลำบากเสมอ ราชวงศ์ที่สิบสองซึ่งเป็นยุคทองของอียิปต์ในสมัยอาณาจักรกลางก็เช่นกัน

 

        ฟาโรห์อเมเนมเฮตที่หนึ่ง ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่สิบสอง ทรงเลือกเมืองธีบส์เป็นเมืองหลวงด้วยเหตุผลหลายประการ ประการแรกเพราะพระองค์เป็นผู้ปกครองเมืองนี้มาก่อนจะขึ้นครองราชย์

 

        ประการที่สองเมืองธีบส์อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน การป้องกันอาณาจักรจากอริราชศัตรูจากเมโสโปเตเมียจึงทำได้ง่าย

 

        ประการที่สามแม่น้ำไนล์ตรงจุดที่เหนือเมืองธีบส์ขึ้นไปมีลักษณะคดโค้ง เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก แม่น้ำไนล์จะล้นฝั่งเป็นวงกว้างลึกเข้าไปในแผ่นดิน ผืนดินบริเวณนี้จึงอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการอยู่อาศัยและเพาะปลูก

 

        แม้ธีบส์จะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอียิปต์ แต่ฟาโรห์แห่งราชวงศ์ที่สิบสองนั้นไม่ค่อยประทับที่เมืองนี้สักเท่าไร พระองค์โปรดที่จะประทับในเมืองซึ่งใกล้กับพีระมิดประจำพระองค์ ธีบส์จึงเป็นเมืองหลวงทางราชการและพิธีกรรมมากกว่าที่ประทับที่แท้จริงขององค์ฟาโรห์

 

        จวบจนถึงยุคอาณาจักรใหม่ที่ความเชื่อเรื่องการสร้างพีระมิดเสื่อมถอยลง เมืองธีบส์จึงกลับมาเป็นที่ประทับของฟาโรห์อย่างแท้จริง

 

        บนเรือหลวงลำใหญ่ เมษายืนเกาะกราบเรือจ้องมองพระราชวังสีขาวที่เห็นแต่ไกลด้วยความตื่นเต้น เธอไม่เข้าใจว่าชาวไอยคุปต์สร้างพระราชวังใหญ่โตสวยงามขนาดนี้ได้อย่างไรด้วยเครื่องไม้เครื่องมือแบบโบราณที่พวกเขามี พระราชวังอมันตราว่างดงามแล้วยังเทียบไม่ได้กับพระราชวังหลวงแห่งเมืองธีบส์

 

        พระราชวังหลวงแห่งเมืองธีบส์ประกอบด้วยกลุ่มตึกขนาดใหญ่สีขาวตั้งตระหง่านท้าทายสายลมและแสงแดด พระตำหนักด้านหน้าหลังใหญ่ที่สุดเป็นตึกสูงสามชั้นสีขาวสะอาดหันหน้าออกแม่น้ำ

 

        ชั้นล่างเป็นท้องพระโรงสำหรับออกว่าราชการ ชั้นสองมีระเบียงมุขขนาดใหญ่สำหรับฟาโรห์เสด็จออกให้ข้าราชบริพารเข้าเฝ้า

 

        ถัดไปเป็นกลุ่มพระตำหนักที่มีขนาดลดหลั่นกันลงไป ด้านหน้าของพระราชวังเป็นท่าเทียบเรือขนาดใหญ่มีบันไดหินทอดยาวลงไปในแม่น้ำ สองข้างบันไดตั้งรูปสลักเทพเจ้าฮาปีซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ของชาวไอยคุปต์เอาไว้

 

        “ไอซ์ไปกันเถอะฝ่าบาทเสด็จไปโน่นแล้วไอซาที่มักจะอยู่ข้างๆ เธอเสมอร้องเรียกพลางชี้มือไปยังพระวรกายสูงที่ก้าวพระบาทยาวๆ ลงจากเรือไปแล้ว

 

        “เชอะ!

 

        เมษาย่นจมูกใส่ ยังเคืองเรื่องคราวก่อนไม่หาย เธอหยิบหน้ากากทองขึ้นมาสวมแล้วก้าวลงจากเรือ ตั้งแต่วันที่โดนสั่งให้สวมหน้ากากทองคำเวลาอยู่ต่อหน้าฟาโรห์หนุ่ม เธอไม่เคยวางมันไว้ห่างมืออีกเลย

 

        ตอนแรกที่เริ่มสวมรู้สึกอึดอัดและรำคาญบ้าง แต่พอใส่ไปนานๆ กลับรู้สึกสบาย เพราะภายใต้หน้ากากเธอสามารถปกปิดสิ่งที่คิดได้อย่างมิดชิด อย่างนี้กระมังมนุษย์ถึงชอบสวมหน้ากากเข้าหากัน

 

        หญิงสาวเดินไปตามทางด้วยฝีเท้ามั่นคง ดวงตากลมโตมองผ่านหน้ากากทองไปยังฝูงชนที่มาเฝ้ารับเสด็จด้วยความสนใจ ชาวไอยคุปต์ส่วนใหญ่มีผิวสีน้ำตาลแดง รูปร่างสันทัดไม่เตี้ยไม่สูง ผู้หญิงสาวสวมชุดพื้นเมืองมีลักษณะเป็นกระโปรงยาวหลากสีสัน

 

        ส่วนผู้ชายสวมเพียงผ้านุ่งปกปิดร่างกายท่อนล่าง เปิดเปลือยแผ่นอกตึงแน่นสีน้ำตาลเข้ม ดวงหน้าที่เธอเห็นทุกดวง ล้วนประดับด้วยรอยยิ้ม ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์สมมติเทพของพวกเขา

 

        เมษาละสายตาจากฝูงชนที่รายล้อมอยู่สองข้างทางไปมองพระวรกายสูงขาวที่ทรงพระดำเนินนำอยู่ข้างหน้า ฟาโรห์เมนโนฟิสมีพระฉวีผุดผ่องแตกต่างจากพสกนิกรของพระองค์อย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากทรงมีพระมารดาเป็นชาวฮิตไทต์ ซึ่งเป็นชาวเอเชียไมเนอร์กลุ่มหนึ่ง

 

        ฟาโรห์หนุ่มจึงมีพระสิริโฉมงดงามกว่าใครๆ ในแผ่นดินไอยคุปต์ แต่ดูเหมือนพระองค์จะไม่ทรงปลาบปลื้มกับผิวขาวลออตาของตนสักเท่าไร ไม่อย่างนั้นคงไม่กริ้วเป็นฟืนเป็นไฟตอนที่เธอเอ่ยปากวิจารณ์ผิวพรรณของพระองค์เป็นแน่

 

        “เมนโนฟิส!”

 

        เสียงหวานที่ดังมาก่อนตัวดึงสายตาของหญิงสาวออกมาจากพระอุระหนั่นแน่นน่าซบ ดวงตากลมโตหรี่ลงด้วยความหมั่นไส้อย่างไม่รู้ตัว เมื่อเห็นสตรีสาวผิวสีน้ำผึ้งนางหนึ่งถลาเข้าไปสวมกอดและเบียดร่างอวบอัดของตนเข้ากับพระอุระขาวผ่องที่เธอแอบมองอยู่อย่างเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ

 

        เมษาเดินเข้าไปใกล้พลางตะแคงหูฟังข้อความที่พวกเขาสนทนากันด้วยความอยากรู้

 

        เจ้าพี่ ทรงสบายดีหรือเปล่าพ่ะย่ะค่ะฟาโรห์หนุ่มทรงดันร่างอวบออกห่างอย่างสุภาพ แต่ดูเหมือนแขนเรียวสีน้ำผึ้งคู่นั้นจะติดกาว เพราะเมื่อทรงแกะออกจากพระอังสา มันก็ตวัดมารัดพระกฤษฎีแทน

 

        พี่จะสบายได้อย่างไรเล่า ทุกค่ำคืนพี่แทบไม่อาจหลับตาลงได้ ใจมันเฝ้าแต่คิดถึงเจ้า เจ้าเองก็ช่างกระไรนัก ไปหมกตัวอยู่เมมฟิสเป็นเดือนๆ ไม่ห่วงพี่สาวคนนี้เลยสักนิดเสียงหวานต่อว่าต่อขานอย่างน่ารักพลางแนบพระปรางกับพระอุระเรียบตึงด้วยความคิดถึงสุดหัวใจ

 

        เจ้าพี่เหรอ...” เมษาพึมพำตาโตเมื่อได้ยินคำเรียกขานที่ทั้งสองใช้ถนัดหู ผู้หญิงคนนี้คือเจ้าหญิงทาริอามุน พระเชษฐภคินีของฟาโรห์เมนโนฟิสนั่นเอง

 

        “หม่อมฉันต้องควบคุมการก่อสร้างพีระมิด เจ้าพี่ทรงอยู่ทางนี้ก็มีอเมเนมเฮตคอยดูแลอยู่แล้ว หม่อมฉันก็เบาใจ

 

        เจ้าหญิงทาริอามุนส่ายพระพักตร์ ก่อนจะรับสั่ง ไม่มีชายใดเทียบเจ้าได้เมนโนฟิส พี่ปรารถนาจะอยู่ข้างกายเจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้น

 

        “พี่น้องกันเนี่ยนะ

 

        เมษาพึมพำด้วยความประหลาดใจ เรื่องที่กษัตริย์ของอียิปต์อภิเษกกันเองในหมู่พี่น้องคงจะเป็นเรื่องปกติในสายตาของชาวไอยคุปต์ เพราะบรรดาข้าราชการที่แวดล้อมอยู่ล้วนมีสีหน้าปกติ มีเธอคนเดียวที่ออกอาการแปลกใจ แต่ยังดีที่มีหน้ากากทองปิดบังสีหน้าที่แท้จริงเอาไว้ จึงไม่มีใครรู้ว่าเธอคิดอย่างไรกับการแสดงความรักของทั้งสอง

 

        “อเมเนมเฮตน้องรักฟาโรห์เมนโนฟิสทอดพระเนตรไปด้านหลัง ก่อนจะรับสั่งด้วยความยินดี ทรงดันพระเชษฐภคินีออกห่างแล้วก้าวพระบาทไปหาชายหนุ่มผิวสีน้ำผึ้งรูปร่างผอมเล็กเหมือนคนอมโรค เมื่อเสด็จไปถึงก็ตวัดพระพาหาโอบกอดชายผู้นั้นด้วยความคิดถึง

 

        เจ้าเป็นอย่างไรบ้าง เจ้าดูผอมลงนะ กินยาที่ท่านหมอสั่งครบถ้วนหรือเปล่าตรัสถามพลางกวาดพระเนตรทั่วร่างของอีกฝ่ายด้วยความเป็นห่วง

 

        “ฟาโรห์อเมเนมเฮต...”

 

        เมษาพึมพำด้วยความประหลาดใจยิ่งขึ้น วันนี้เธอมีวาสนาได้ยลโฉมฟาโรห์ถึงสองพระองค์ ฟาโรห์ผู้น้องดูผอมแห้งอมโรค พระพักตร์ซีดเซียวค่อนข้างกลม ดวงเนตรสีดำสนิทดูแห้งแล้ง พระฉวีสีน้ำผึ้ง มองยังไงก็ดูไม่ออกว่าทรงเป็นพระอนุชาของฟาโรห์รูปงาม

 

        พ่ะย่ะค่ะเจ้าพี่ แต่ดูเหมือนโรคของน้องคงจะไม่มีวันรักษาหายเป็นแน่แท้พระอนุชาเอ่ยเสียงแหบ ก่อนจะไอแรงๆ

 

        “อย่ากังวลไปเลย พี่หญิงจะต้องหาวิธีรักษาเจ้าให้หายจนได้แหละพระเชษฐาปลอบโยนเสียงนุ่ม ก่อนจะหันพระพักตร์ไปหาพระเชษฐภคินี จริงไหมพี่หญิง

 

        “จริง เจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอกอเมเนมเฮตเจ้าหญิงทาริอามุนตรัสพลางแย้มพระสรวลให้พระอนุชา

 

        “ขอบพระทัยพระเจ้าค่ะ อย่าทรงกังวลเรื่องของหม่อมฉันเลย เดินทางมาเหนื่อยๆ ทรงไปพักผ่อนด้านในก่อนดีกว่าเจ้าชายอเมเนมเฮตทูลเชิญพระเชษฐาและพระเชษฐภคินีเสด็จเข้าสู่พระราชวัง ก่อนจะเสด็จตามเข้าไป

 

        เมษายืนนิ่งอยู่กับที่เฝ้ามองสามพี่น้องเดินจากไปด้วยความสงสัยที่ทบทวีขึ้นเรื่อยๆ เจ้าชายอเมเนมเฮตดูยังไงก็ไม่เหมือนคนที่จะมีพระชนมายุยืนยาว เหตุใดจึงได้ขึ้นเป็นฟาโรห์แห่งอียิปต์ ในเมื่อทรงมีพระเชษฐาที่แข็งแรงองอาจนั่งบัลลังก์อยู่แล้ว

 

        “ไอซ์ นั่นเจ้าหญิงอสรพิษใช่ไหม

 

        เสียงกระซิบของไอซาดึงหญิงสาวกลับมาจากห้วงคำนึงของตัวเอง เธอหันไปมองเพื่อนสาว ก่อนจะถามย้ำอีกครั้งด้วยสีหน้างุนงง

 

        “อะไรนะ

 

        “คนนั้นไง ที่สวยๆ น่ะ เจ้าหญิงอสรพิษใช่ไหมไอซาเอ่ยถามพลางพยักพเยิดไปยังร่างอวบอัดในเครื่องทรงตระการตาของเจ้าหญิงทาริอามุน

 

        “อ๋อ... เจ้านี่เข้าใจคิดนะ ถ้าเจ้าหญิงอสรพิษได้ยินเข้ามีหวังหัวเจ้าหลุดจากบ่าแน่ๆ เลยเธอเอ่ยกลั้วหัวเราะ ในขณะที่คนช่างคิดทำหน้าเหยเกด้วยความหวาดเสียว

 

        “อึย ไม่เอานะ คนอะไรหน้าตาก็สวย แต่ดันชอบยุ่งเกี่ยวกับพิษ

 

        “พระมารดาของเจ้าหญิงทาริอามุนทรงเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญการปรุงยา อีกทั้งพระนางเองก็ประชวรด้วยโรคเกี่ยวกับพระวาโยมาตั้งแต่เด็ก จึงได้ศึกษาวิชาแพทย์จากพระมารดามาอย่างช่ำชอง แต่ทำไปทำมาสิ่งที่ทรงสนพระทัยกลับเป็นยาพิษชนิดต่างๆ แทนซารัสที่ได้รับคำสั่งให้พาสองสาวไปพักที่พระตำหนักมุตตาเดินมาหาและเล่าสิ่งที่เขารู้ให้ทั้งคู่ฟัง

 

        “แล้วพระอนุชาทำไมถึงได้พระพักตร์ซีดเซียวเหลือเกิน ดูเหมือนคนอมโรคยังไงไม่รู้เมษาเอ่ยถามด้วยความสงสัยที่เก็บงำมาตั้งแต่เมื่อครู่

 

        “เจ้าชายอเมเนมเฮตประชวรกระเสาะกระแสะมาตั้งแต่ประสูติ ที่อยู่มาได้จนทุกวันนี้ก็เพราะได้เสวยยาที่เจ้าหญิงทาริอามุนจัดให้มาตลอด

 

        เมษาพยักหน้าพลางทบทวนประวัติศาสตร์อียิปต์ที่เคยร่ำเรียนมาในใจ ตามที่เธอรู้มานั้นเจ้าชายอเมเนมเฮตผู้นี้จะได้ขึ้นครองราชย์เป็นฟาโรห์อเมเนมเฮตที่สี่ ทรงครองบัลลังก์ได้เพียงสิบสองปีก็สวรรคต แต่พระองค์จะขึ้นครองราชย์ได้อย่างไร ในเมื่อพระเชษฐาทรงครองบัลลังก์อยู่แล้ว

 

        ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาไม่ว่ายุคใดสมัยใด การผลัดแผ่นดินมักเกิดจากเหตุผลสองประการคือ กษัตริย์พระองค์ก่อนสวรรคต หรือไม่ก็เกิดการแย่งชิงราชบัลลังก์ แต่ในกรณีของฟาโรห์เมนโนฟิสนั้นเธอไม่รู้ เธอเฝ้าค้นหาข้อมูลแต่ไม่พบอะไรเลย และตอนนี้เธอไม่อยากรู้แล้วด้วย

 

        หญิงสาวยกมือขึ้นประคองหัวใจอย่างไม่รู้ตัว แค่คิดว่าฟาโรห์พระทัยร้ายองค์นั้นจะสวรรคต หัวใจเธอก็บีบแรงจนเจ็บไปหมด ถึงจะทรงร้ายกาจแต่เธอก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นเลย...

 

####################

 

 


***อ่าน ลิขิตรักลำน้ำไนล์ ฉบับสมบูรณ์ได้ที่เมพ***

 

https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NjoiNjI4MjI0IjtzOjc6ImJvb2tfaWQiO3M6NToiMTY1ODUiO30

 

***อ่าน ปาริมา ราชินีไอยคุปต์ ฉบับสมบูรณ์ได้ที่เมพ***

 

https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NjoiNjI4MjI0IjtzOjc6ImJvb2tfaWQiO3M6NToiMjkwNDAiO30

 

***อ่าน เพลิงเสน่หา มนตราทะเลทราย ฉบับสมบูรณ์ได้ที่เมพ***

 

http://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NjoiNjI4MjI0IjtzOjc6ImJvb2tfaWQiO3M6NToiMTcwODYiO30

 

***อ่าน บันทึกรักสุดผืนทราย ฉบับสมบูรณ์ได้ที่เมพ***

 

http://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NjoiNjI4MjI0IjtzOjc6ImJvb2tfaWQiO3M6NToiMTcwODUiO30

 

***อ่านนิยายเรื่องอื่นๆ ของมัลลิกา ได้ที่เมพ***
 

https://www.mebmarket.com/index.php?action=SearchBook&page_no=1&type=author&search=มัลลิกา&is_mag=all&price=all&sort_by=date&from_book_price=&to_book_price=&category_id=&category_name 
                                                                                         T
B
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 6 ครั้ง

0 ความคิดเห็น