[ปิดรับรีเควส] MUSIC FEEL ★ แปลเพลงตามฟีลลิ่ง

ตอนที่ 39 : △ Skillet - You Are My Hope

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 159
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    20 ก.ค. 62

Skillet - You Are My Hope

เธอคือความหวังของฉัน


 

เพลง : You Are My Hope

วงดนตรี : Skillet

อัลบั้ม : Alien Youth

วางจำหน่าย : 28 สิงหาคม พ.ศ.2544 (ค.ศ.2001)

 

 

Times are hard, times have changed, don't you say?

ยามลำบาก ยามเปลี่ยนแปลง เธอไม่ได้บอกเหรอ? 

But I keep holding on to you

แต่ฉันจะเหนี่ยวรั้งเธอไว้

It's hard to keep the faith alive day to day

มันยากที่จะยังคงศรัทธาตลอดชีวิต

Leaning on the strength I've found in you

เธอเป็นที่ยึดเหนี่ยวพลังของฉัน

You're the hope of all the Earth

เธอคือความหวัง ทั้งหมดของโลก

You are my hope, You are my strength

เธอคือความหวังของฉัน เธอคือพลังของฉัน

You're everything, everything I need

เธอคือทุกสิ่ง ทุกอย่างที่ฉันต้องการ

You are my hope, You are my life

เธอคือความหวังของฉัน เธอคือชีวิตของฉัน

You are my hope, You are my hope

เธอคือความหวังของฉัน เธอคือความหวังของฉัน

 

Far beyond what I can see or comprehend

ไกลเกินกว่าสิ่งที่ฉันเห็นหรือเข้าใจ

Etching your eternity in me

สลักนิรันดรของเธอไว้ในตัวฉัน

Nations stream and angels sing, "Jesus reigns"

กระแสของชาติและทูตสวรรค์ขับร้อง “พระเยซูเจ้า”  

And every knee bows down

และทุกคนต่างอ้อนว้อน

 

You're the hope of all the Earth

เธอคือความหวังทั้งหมดของโลก

You are my hope, You are my strength

เธอคือความหวังของฉัน เธอคือพลังของฉัน

You're everything, everything I need

เธอคือทุกสิ่ง ทุกอย่างที่ฉันต้องการ

You are my hope, You are my life

เธอคือความหวังของฉัน เธอคือชีวิตของฉัน

You are my hope, You are my hope

เธอคือความหวังของฉัน เธอคือความหวังของฉัน

 

Carry on and I sing of how

ฉันยังคงร้องเพลงต่อไป

You love and I love you now

เธอรัก และฉันรักเธอแล้ว

All the times that I start to sink

ตลอดเวลาที่ฉันเริ่มทรุดลง

You come and you rescue me

เธอมา และช่วยชีวิตฉัน

 

You are my hope, You are my hope

เธอคือความหวังของฉัน เธอคือความหวังของฉัน

You are my hope, You are my hope

เธอคือความหวังของฉัน เธอคือความหวังของฉัน

You are my hope, You are my strength

เธอคือความหวังของฉัน เธอคือพลังของฉัน

You're everything, everything I need

เธอคือทุกสิ่ง ทุกอย่างที่ฉันต้องการ

You are my hope, You are my life

เธอคือความหวังของฉัน เธอคือชีวิตของฉํน

 

You are my hope

เธอคือความหวังของฉัน

You are my hope, You are my strength

เธอคือความหวังของฉัน เธอคือพลังของฉัน

You're everything, everything I need

เธอคือทุกสิ่ง ทุกอย่างที่ฉันต้องการ

You are my hope, You are my life

เธอคือความหวังของฉัน เธอคือชีวิตของฉัน

You are my hope, You are my hope

เธอคือความหวังของฉัน เธอคือความหวังของฉัน

 

 

ลงเมื่อวันที่ : พ.ศ.2557

S
N
A
P

348 ความคิดเห็น