My Hall of Fame
ผลงานที่ได้ตีพิมพ์ของฉัน

มารยาร้อยรัก
 • โดย : ปาริดา
 • สำนักพิมพ์ : แสนรัก พับลิชชิ่ง
 • ประเภท : รักหวานแหวว
 • วันที่จัดจำหน่าย : พฤศจิกายน 56

 • วิวาห์ไร้ใจ
 • โดย : ปาริดา
 • สำนักพิมพ์ : แสนรัก พับลิชชิ่ง
 • ประเภท : รักหวานแหวว
 • วันที่จัดจำหน่าย : ตุลาคม 2556

 • ซาตานพ่ายพยศ
 • โดย : ปาริดา
 • สำนักพิมพ์ : พลอยวรรณกรรม
 • ประเภท : รักหวานแหวว
 • วันที่จัดจำหน่าย : พฤษภาคม 2556

 • เล่ห์ร้าย ซ่อนรัก
 • โดย : ปาริดา
 • สำนักพิมพ์ : In Love
 • ประเภท : รักหวานแหวว
 • วันที่จัดจำหน่าย : ตุลาคม 2555

 • เสน่หายอดยาหยี
 • โดย : ปาริดา
 • สำนักพิมพ์ : Touch Publishing
 • ประเภท : รักหวานแหวว
 • วันที่จัดจำหน่าย : 10 กันยายน 2555

 • เล่ห์ร้าย วิวาห์ลวง [จบแล้ว] สนพ. แสนรัก...
 • โดย : ปาริดา
 • สำนักพิมพ์ : แสนรัก พับลิชชิ่ง
 • ประเภท : รักหวานแหวว
 • วันที่จัดจำหน่าย : 13 มิถุนายน 2555

 • รตีร้ายรัก
 • โดย : ปาริดา
 • สำนักพิมพ์ : ไอวี่บุคเฮาส์
 • ประเภท : รักหวานแหวว
 • วันที่จัดจำหน่าย : มกราคม 2555

 • เสน่หาซาตานร้อยเล่ห์
 • โดย : ปาริดา
 • สำนักพิมพ์ : Touch Publishing
 • ประเภท : รักหวานแหวว
 • วันที่จัดจำหน่าย : กรกฎาคม 2554

 • เพลิงแค้น แผนเสน่หา
 • โดย : ปาริดา
 • สำนักพิมพ์ : ไอวี่บุคเฮาส์
 • ประเภท : รักหวานแหวว
 • วันที่จัดจำหน่าย : พฤษภาคม 54

 • เหลี่ยมรัก กะรัตเพชร
 • โดย : ปาริดา
 • สำนักพิมพ์ : ไอวี่บุคเฮาส์
 • ประเภท : รักหวานแหวว
 • วันที่จัดจำหน่าย : ตุลาคม 2553 • Hall of Fame  
  10
  Comments  
  11,500
  Fanclub  
  5,967

      Favorite Writer