Enne House | เรียน(รู้)ภาษาเกาหลี ด้วยตัวเองง่ายๆ

ตอนที่ 56 : [Grammar] กับ,และ,ด้วยกันกับ (와/과 같이,함게,고,그리고) [Re-write]

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 12,048
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 15 ครั้ง
  16 ต.ค. 54

1. 와/과 같이 (Together with)
1.1) คำลงท้ายประโยคเป็นสระ ใช้ 와  เช่น 아빠,엄마,오빠,누나,할머니,친구,남자,여자,....
Ex. ดูหนังด้วยกันกับแม่
엄마와 같이 영화를 봄니다.
(ออมม่าวา กัทที ยองฮวารึล พมนีดา)

1.2) คำลงท้ายประโยคเป็นพยัญชนะ ใช้ 과  เช่น 여동생,남동생,딸,아들,선생님,...
Ex. เรียนภาษาจีนด้วยกันกับน้องชาย
남동생과 같이 중국어를 공부합니다.
(นัมทงแซงกวา กัทที จุงกุกอรึล คงบูฮัมนีดา)

*함게 มีความหมายเหมือนกับ 같이 ดังนั้นเราสามารถใช้ 함게 โดยไม่ต้องคำนึงถึงตัวสะกด*
2. 와/과 , 하고 (And)
2.1) คำนามตัวแรกลงท้ายด้วยสระ ใช้ 와
Ex. นมกับสตรอเบอร์รี่
딸기와 우유.
(ต๊าลกีวา อูยู)

2.2) คำนามตัวแรกลงท้ายด้วยพยัญชนะ ใช้ 과
Ex. สีขาวกับสีดำ
검정색과 흰색
(คอมจองแซกกวา ฮฺวีนแซก)

2.3) N + 하고
สามารถใช้ 하고 ต่อจากคำนามนั้นๆ ได้เลย โดยไม่ต้องคำนึงถึงตัวสะกด
Ex. ฉันกับเพื่อน
친구하고 나.
(ชินกูฮาโก นา)

*하고 จะนิยมใช้ในภาษาพูด*3. 고 , 그리고 (And)
3.1) 고 ใช้เชื่อมประโยค 2 ประโยค โดยผันกริยาแค่ประโยคหลังประโยคเดียว
Ex. ฉันจะอ่านหนังสือการ์ตูนและฟังเพลง
저는 음악을 듣고 만화책을 읽겠습니다.
(ชอ นึน อือมักกึล ทึดโก มันฮวาแชกึล อิลเก่ดซึมนีดา)

*만화책 = หนังสือการ์ตูน*

3.2) 그리고 ใช้เชื่อมประโยค 2 ประโยค แต่ต้องผันกริยาทั้ง 2 ประโยค
Ex. ฉันจะอ่านหนังสือการ์ตูนและฟังเพลง
저는 음악을 듣겠습니다. 그리고 만화책을 읽겠습니다.
(ชอ นึน อือมักกึล ทึดเก่ดซึมนีดา คือรีโก มันฮวาแชกึล อิลเก่ดซึมนีดา)
แบบฝึกหััดเรื่อง 와/과 같이 และ 하고
1. นำ 와/과 같이 เติมลงในช่องว่างในประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์
1.1) 저는 예은................여행 갔어요. ฉันไปเที่ยวกับเยอึน(예은)
1.2) 난 선미..................테니스를 칩니다. ฉันตีเทนิสกับซอนมิ(선미)
1.3) 너.................. 있고 싶어요. ฉันอยากอยู่กับคุณ
1.4) 유빈................요리해요. ทำอาหารกับยูบิน(유빈)

2. นำ 같이 หรือ 하고 เติมลงในช่องว่างในประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์
2.1) 민지는 재욱......................결혼했어요. มินจี(민지)แต่งงานกับแจอุค(재욱)
2.2) 저는 여기에 선생님과.....................왔어요. ฉันมาถึงที่นี่กับอาจารย์แล้ว
2.3) 나는 순규 씨와..........................영화보러 갈거예요.ฉันจะไปดูหนังกับคุณซุนกยู(순규)
2.4) 토요일.....................일요일에 한가해요. ฉันว่างในวันเสาร์กับวันอาทิตย์

3. เติม 와 หรือ 과 ลงในช่องว่างระหว่างคำนามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์
3.1) 옥수수.............호박. ฟักทองกับข้าวโพด
3.2) 홍차................커피. กาแฟกับชาจีน
3.3) 사과................사탕. ลูกอมกับแอ๊บเปิ้ล
3.4) 시인.................작가. นักเขียนกับนักกวี
3.5) 장갑.................양말. ถุงเท้ากับถุงมือ


เฉลย

1. นำ 와/과 같이 เติมลงในช่องว่างในประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์
1.1) 저는 예은과 같이 여행 갔어요. ฉันไปเที่ยวกับเยอึน(예은)
1.2) 난 선미와 같이 테니스를 칩니다. ฉันตีเทนิสกับซอนมิ(선미)
1.3) 너와 같이 있고 싶어요. ฉันอยากอยู่กับคุณ
1.4) 유빈과 같이 요리해요. ทำอาหารกับยูบิน(유빈)

2. นำ 같이 หรือ 하고 เติมลงในช่องว่างในประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์
2.1) 민지는 재욱하고 결혼했어요. มินจี(민지)แต่งงานกับแจอุค(재욱)
2.2) 저는 여기에 선생님 같이 왔어요. ฉันมาถึงที่นี่กับอาจารย์แล้ว
2.3) 나는 순규 씨 같이 영화보러 갈거예요.ฉันจะไปดูหนังกับคุณซุนกยู(순규)
2.4) 토요일하고 일요일에 한가해요. ฉันว่างในวันเสาร์กับวันอาทิตย์

3. เติม 와 หรือ 과 ลงในช่องว่างระหว่างคำนามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์
3.1) 옥수수호박. ฟักทองกับข้าวโพด
3.2) 홍차 커피. กาแฟกับชาจีน
3.3) 사과사탕. ลูกอมกับแอ๊บเปิ้ล
3.4) 시인작가. นักเขียนกับนักกวี
3.5) 장갑 양말. ถุงเท้ากับถุงมือ
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 15 ครั้ง

2,043 ความคิดเห็น

 1. #1835 prapaporn2002 (@prapaporn2002) (จากตอนที่ 56)
  วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 / 00:05
  하고 ใช้ได้โดยไม่ต้องสนใจตัวสะกด งั้น와และ과 ไม่จำเป็นก็ได้ใช้ไหมค่ะ
  #1835
  0
 2. #562 wringgler (@wringgler) (จากตอนที่ 56)
  วันที่ 14 สิงหาคม 2554 / 14:48
  fightinggggggggggggg
  #562
  0
 3. #486 bUnnyJoke') (@bunnyjoke) (จากตอนที่ 56)
  วันที่ 16 กรกฎาคม 2554 / 18:12
   ขอบคุณค่ะ
  #486
  0
 4. #388 ♡SHINee+KimKey★ (@shinee-kukki) (จากตอนที่ 56)
  วันที่ 2 มีนาคม 2554 / 15:33
  ถ้าจำได้คงจะง่ายกว่านี้
  จะนั่งจำนะคะ ขอบคุณค่ะ
  #388
  0