คุณกำลัง login ด้วย [ เปลี่ยนชื่อ | ออกระบบ ]
 กระทู้ Top5 วันนี้ | นิยาย | ค้นหานิยาย | บอร์ดนักเขียน | บอร์ด AF | บอร์ด TheStar | ของที่ระลึก Dek-D | App อ่านนิยายบนมือถือ New! |
  นิยายรักหวานแหวว | นิยายรักเศร้าๆ | นิยายซึ้งกินใจ | นิยายแฟนตาซี | นิยายผจญภัย | เรื่องสบายๆคลายเครียด | แฟนฟิค | วรรณกรรมเยาวชน |
เข้าสู่ My.iD Control สมัครเป็นนักเขียนใหม่ | วิธีลงบทความ กฏเกณฑ์การใช้งาน | การควบคุมเรตติ้ง

โครงงานสุขศึกษา ม. 4

ตอนที่ 7 : ตัวอย่าง คำนำ สารบัญ กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานเจลฯ


     อัพเดท 2 ก.ค. 55
กลับไปหน้าหลักของบทความ
แจ้งเนื้อหาในตอนไม่เหมาะสม
นิยาย-เรื่องยาว: มีสาระ/ความรู้เรื่องเรียน
Tags: การเรียน, แบบทดสอบ
ผู้แต่ง : lawan[geegee] ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ lawan[geegee] Email : geegee570(แอท)gmail.com
My.iD: https://my.dek-d.com/lawan570
< Review/Vote > Rating : 0% [ 0 mem(s) ]
This month views : 1,403 Overall : 39,378
11 Comment(s), [ แฟนพันธุ์แท้ 10 คน ]

[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
โครงงานสุขศึกษา ม. 4 ตอนที่ 7 : ตัวอย่าง คำนำ สารบัญ กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานเจลฯ , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 114958 , โพส : 9 , Rating : 72% / 39 vote(s)

ขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาด | ลดขนาด


คำนำ
 
โครงงานเรื่อง เจลล้างมือกลิ่นสมุนไพร AROMA THERAPY HAND GEL” จะสำเร็จเจล
ล้างมือสมุนไพร “AROMA THERAPY HAND GEL” อาศัยกระบวนการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ  กระบวนการกลุ่มร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างนักเรียน ครู ชุมชน สร้างนวัตกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นมีอยู่ คือ การสร้างเจลล้างมือสมุนไพรที่หาวัสดุธรรมชาติได้ในท้องถิ่นมาสกัดกลิ่นและสี ผสมเป็นส่วนประกอบของเจลล้างมือ ทำให้เจลล้างมือมีกลิ่นที่หอม สีสันสวยงามดึงดูดความสนใจ ใช้ง่ายโดยไม่ต้องใช้น้ำล้าง ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการล้างมือให้ง่ายและสะดวกขึ้น ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังสามารถกำจัดเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากใช้ส่วนประกอบหลักเช่นเดียวกันกับเจลล้างมือหรือนำยาฆ่าเชื้อโรคทั่ว ๆ ไป มีอัตราส่วนของแอลกอฮอล์ 60-80 เปอร์เซ็นต์ วัสดุส่วนหนึ่งนั้นสามารถหาได้จากธรรมชาติ ในชุมชน บูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาในท้องถิ่น นำสมุนไพรหาได้ในท้องถิ่นมาสกัดกลิ่นและสี ผสมเป็นส่วนประกอบของเจลล้างมืออย่างสมดุล
 
 
คณะผู้จัดทำ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สารบัญ
 
เรื่อง                                                                                                         หน้า
 
คำนำ                                                                                                                      
สารบัญ                                                                                                          
กิตติกรรมประกาศ                                                                                              
บทคัดย่อ                                                                                                        
บทที่ บทนำ                                                                            
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน                                                                      1
จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า                                                                      1      สมมุติฐานของการศึกษา                                                                                                1      ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า                                                                             2      ระยะเวลาในการศึกษา                                                                                  2  
บทที่ 2  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Aroma  Therapy                                                                                     3
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดอกมะลิ                                                                          5  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขมิ้น                                                                              8  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับใบเตย                                                                            11  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดอกอัญชัน                                                                       12  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตะไคร้หอม                                                                       14  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแครอท                                                                           16  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไพล                                                                               17  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแคนตาลูป                                                                       19  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขิง                                                                                20  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสตอเบอรี่                                                                        22 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแตงโม                                                                            23  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมะละกอ                                                                         24  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมะเขือเทศ                                                                       25  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดอกลีลาวดี                                                                      26  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขึ้นฉ่าย                                                                           29  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระชาย                                                                          30  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฟักทอง                                                                           30  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดอกกุหลาบ                                                                      31  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดอกเฟื่องฟ้า                                                                     32   
การสกัดสีจากผัก ผลไม้                                                                                34  
การตรวจสอบประสิทธิภาพของเจลล้างมือ                                                           35  
 
 
สารบัญ (ต่อ....)
 
เรื่อง                                                                                                        หน้า
 
บทที่ 3 วิธีดำเนินการทดลอง
ตอนที่ 1  การสกัดด้วยตัวทำละลาย                                                                 40  
ตอนที่ 2  การทำเจลล้างมือสมุนไพร                                                               40  
ตอนที่ วิธีการทดสอบหาประสิทธิภาพของเจล                                                             42 
ตอนที่ 4  การทำแบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้เจลล้างมือ                                           44  
บทที่ 4  ผลการทดลอง                                                                                        45  
บทที่ 5  สรุปและอภิปรายผล
สรุปและอภิปรายผลการทดลอง                                                                      52  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และข้อเสนอแนะ                                                        58  
ภาคผนวก                                                                                                                59  
บรรณานุกรม                                                                                                   71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิตติกรรมประกาศ
 
          โครงงานเรื่อง  เจลล้างมือกลิ่นสมุนไพร AROMA THERAPY HAND GEL” จะสำเร็จลุล่วงไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ นายจักรทิพย์  กีฬา  
         นางลาวัณย์   นพพิบูลย์ ครูประจำวิชา ที่ช่วยให้คำปรึกษา ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงาน ตลอดจนเอื้อเฟื้อสถานที่ และออกแบบผลงาน
นายสุดใจ  สุวรรณหาญ ที่ช่วยอนุเคราะห์อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ในการทดลอง
         นายสมใจ  หมายมั่น  และธนวรรต  ปรัสพันธ์ ที่ช่วยให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการทดลอง
         ขอขอบคุณผู้ปกครอง ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ  และชุมชนที่ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ และให้กำลังใจตลอดมา
         คณะผู้จัดทำโครงงานขอขอบคุณท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ ณ โอกาสนี้
 
 
คณะผู้จัดทำ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา  เรื่อง  เจลล้างมือสมุนไพร “AROMA THERAPY HAND GEL”                        
คณะผู้จัดทำ
1. เด็กหญิงอรทัย   นิลบุตร                                                        
 
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   จันเทวา       
 
3. เด็กหญิงรุจิรา   วันนา
ครูที่ปรึกษา      นางลาวัณย์   นพพิบูลย์ , นางสุรีพร  สุนทรักษ์
สถานศึกษา      โรงเรียนอำนาจเจริญ   อำเภอเมือง    จังหวัดอำนาจเจริญ
 
บทคัดย่อ
 
                    ในปัจจุบันการใช้เจลล้างมือโดยไม่ต้องใช้น้ำล้างเป็นที่นิยมกันมาก เนื่องจากเป็นวิธีการกำจัดเชื้อโรคที่ง่ายและสะดวกอย่างยิ่ง ด้านวัสดุอุปกรณ์สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น คณะผู้จัดทำโครงงานมีความสนใจจัดทำโครงงาน เจลล้างมือสมุนไพร “AROMA THERAPY HAND GEL” ขึ้น โดยนำกลิ่นและสมุนไพรที่ได้สังเคราะห์ สกัดขึ้นมา เป็นส่วนผสมหนึ่งในผลิตภัณฑ์ ได้แก่  กลิ่นดอกมะลิ  กลิ่นตะไคร้หอม   กลิ่นและสีเขียวจากใบเตย   กลิ่นและสีเหลืองจากขมิ้น  สีน้ำเงินจากดอกอัญชัน     กลิ่นและสีเหลืองจากแครอท  กลิ่นและสีเหลืองจากไพล กลิ่นและสีเหลืองจากแคนตาลูป  กลิ่นและสีเหลืองจากขิง กลิ่นและสีแดงจากสตอเบอรี่  กลิ่นและสีแดงจากแตงโม  กลิ่นและสีเหลืองจากมะละกอ  กลิ่นและสีแดงจากมะเขือเทศ  กลิ่นและสีเหลืองจากดอกลีลาวดี  กลิ่นและสีขาวจากขึ้นฉ่าย   กลิ่นและสีเหลืองจากกระชาย  กลิ่นและสีเหลืองจากฟักทอง   กลิ่นและสีแดงจากดอกกุหลาบ   กลิ่นและสีชมพูจากดอกเฟื่องฟ้า   ผลการทดลองสรุปได้ว่า  เจลล้างมือผสมกับกลิ่นผักและผลไม้ทั้ง 20  ชนิด ในอัตราส่วน  2;000 มล. : 20  มล. เป็นอัตราส่วนที่ทำให้เจลล้างมือที่ได้เหนียวนุ่มและมีกลิ่นหอมพอดี มีสีสันสวยงามน่าใช้  มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค  จากนั้นได้นำเจลล้างมือที่ได้จากการศึกษาทดลองไปให้ผู้ทดลองใช้ ในเบื้องต้นได้ผลิตเจลล้างมือสมุนไพรทั้งหมด  4  ชนิด ได้แก่  เจลล้างมือกลิ่น/สีธรรมชาติจากดอกมะลิ  เจลล้างมือกลิ่นตะไคร้หอม/สีน้ำเงินจากดอกอัญชัน  เจลล้างมือกลิ่น/สีธรรมชาติจากใบเตย  เจลล้างมือกลิ่น/สีธรรมชาติจากขมิ้น   โดยให้นักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญจำนวน 100  คน ทดลองใช้ ผลการสำรวจคือ เจลล้างมือกลิ่นมะลิ เป็นเจลล้างมือที่มีผู้ชื่นชอบมากที่สุด และจากการให้ผู้ทดลองใช้โดยให้ครู ผู้ปกครอง  ชุมชน จำนวน 100  คน ผลการสำรวจคือ เจลล้างมือกลิ่นมะลิ เป็นเจลล้างมือที่มีผู้ชื่นชอบมากที่สุด  ต่อมาได้มีการพัฒนาและผลิตเพิ่มขึ้นได้ทั้งหมด 20  ชนิด โดยอาศัยความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้ให้ข้อเสนอแนะและรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มเติม
 
 
 


Dek-D Writer APP : แอพอ่านนิยาย Dek-D บน iPhone , Android Phone
มาแล้ว!! เวอร์ชั่น iPad และ Android Tablet
โครงงานสุขศึกษา ม. 4 ตอนที่ 7 : ตัวอย่าง คำนำ สารบัญ กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานเจลฯ , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 114958 , โพส : 9 , Rating : 72% / 39 vote(s)
Vote ให้คะแนนตอนนี้ Vote ได้ 1 ครั้ง / 1 ชม.
[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
หน้าที่ 1
# 9 : ความคิดเห็นที่ 11
ขอบคุณมากค่ะ รักจริงๆ
Name : POPROCK < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ POPROCK [ IP : 122.154.74.178 ]
Email / Msn: poprock333(แอท)hotmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2559 / 10:27
# 8 : ความคิดเห็นที่ 10
ชอบบบบบบบบบบบบบบ มีประโยชน์มากค่าาาาา
Name : เกล้า [ IP : 183.89.114.251 ]
Email / Msn: klaoporkaew(แอท)gmail.com
วันที่: 11 มกราคม 2559 / 21:52
# 7 : ความคิดเห็นที่ 9
ชอบบบบบบบบบบบบบบ มีประโยชน์มากค่าาาาา
Name : เกล้า [ IP : 183.89.114.251 ]
Email / Msn: klaoporkaew(แอท)gmail.com
วันที่: 11 มกราคม 2559 / 21:46
# 6 : ความคิดเห็นที่ 8
สุดยอดดด
Name : เกล้า [ IP : 183.89.114.251 ]
Email / Msn: klaoporkaew(แอท)gmail.com
วันที่: 11 มกราคม 2559 / 21:13
# 5 : ความคิดเห็นที่ 7
มีประโยชน์มากๆ ขอบคุณมากค่ะ ขออนุญาตนำไปปรับใช้นะคะ
Name : Althero [ IP : 223.206.163.138 ]
Email / Msn: imp123456(แอท)hotmail.com
วันที่: 7 มกราคม 2559 / 20:44
# 4 : ความคิดเห็นที่ 5
ว้าว กำลังกลุ้มเลยเจอแล้ว เยส
Name : aries kik [ IP : 124.122.61.8 ]
Email / Msn: 273kik(แอท)gmail.com
วันที่: 18 มกราคม 2558 / 14:18
# 3 : ความคิดเห็นที่ 4
อยากให้ช่วยคิดคำนำโครงงานวิทยศาสตร์เกี่ยวกับสเปรย์ใบเตยปรับอากาศ ค่ะ
Name : อิมมี่ [ IP : 101.109.101.206 ]
Email / Msn: aim-aim32(แอท)hotmail.com
วันที่: 25 ธันวาคม 2557 / 20:18
# 2 : ความคิดเห็นที่ 3
เป็นตัวอย่างที่ดีมากค่ะ ขอนำไปปรับใช้นะคะ
ขอบคุณค่ะ
Name : เอ็นเอ [ IP : 119.42.88.64 ]
Email / Msn: -
วันที่: 9 กันยายน 2557 / 02:01
# 1 : ความคิดเห็นที่ 2
มีประโยชน์มากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
Name : สุดารัตน์ [ IP : 202.29.177.193 ]
Email / Msn: Nainan2002(แอท)hotmail.co.th
วันที่: 9 มกราคม 2557 / 10:52
หน้าที่ 1
Post your comment : แสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 1: Message ข้อความ

ส่วนที่ 2 : Name ลงชื่อ
  โพสความเห็นด้วย member Login name Password
  โพสความเห็นไม่แสดง member : ชื่อ* email รูปตัวแทน
            พิมพ์เลขที่เห็น

"หนังสือสดใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2559"

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่แต่งโดยผู้ลงผลงานเอง ลิขสิทธิ์ของผลงานนี้จะ
  เป็นของผู้ลงผลงานโดยตรง ห้ามมิให้คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาต
  จากผู้ลงผลงาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้กระทำการคัดลอก ทำซ้ำ มาจากผลงานของบุคคลอื่นๆ ผู้ลง
  ผลงานจะต้องทำการอ้างอิงอย่างเหมาะสม และต้องรับผิดชอบเรื่องการจัดการ
  ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

 • ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเข้าระบบ
  โดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่งเด็กดีดอทคอมมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ
  หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใดพบเห็นการลงผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
  ไม่เหมาะสมโปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการทันที
  Email: contact(at)dek-d.com ( ทุกวัน 24 ชม ) หรือ
  Tel: 0-2860-1142 ( จ-ศ 0900-1800 )

App อ่านนิยายบน iPad iPhone และ Android