ตอนที่ 8 : แจกโค้ดเพลงexo

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 89
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    26 ธ.ค. 58

*Miracle TM!*
 
 


XOXO

<iframe id="ytplayer" type="text/html" width="190"height="30"
src="https://www.youtube.com/embed/ub3ymt-FevQ?autoplay=1&fs=0&loop=1&rel=0&showinfo=0&color=white"
frameborder="0" allowfullscreen>Growl

<iframe id="ytplayer" type="text/html" width="190"height="30"
src="https://www.youtube.com/embed/AUs-hBjU9w8?autoplay=1&fs=0&loop=1&rel=0&showinfo=0&color=white"
frameborder="0" allowfullscreen>

Baby Don't Cry


<iframe id="ytplayer" type="text/html" width="190"height="30"
src="https://www.youtube.com/embed/UerYnxnxeUw?autoplay=1&fs=0&loop=1&rel=0&showinfo=0&color=white"
frameborder="0" allowfullscreen>

 

My Lady

<iframe id="ytplayer" type="text/html" width="190"height="30"
src="https://www.youtube.com/embed/lH9e1HaRxso?autoplay=1&fs=0&loop=1&rel=0&showinfo=0&color=white"
frameborder="0" allowfullscreen>

 

Lucky

<iframe id="ytplayer" type="text/html" width="190"height="30"
src="https://www.youtube.com/embed/wUguw6cJkjU?autoplay=1&fs=0&loop=1&rel=0&showinfo=0&color=white"
frameborder="0" allowfullscreen>


 

Black Pearl


<iframe id="ytplayer" type="text/html" width="190"height="30"
src="https://www.youtube.com/embed/mGkcJ9E2HBQ?autoplay=1&fs=0&loop=1&rel=0&showinfo=0&color=white"
frameborder="0" allowfullscreen>
Don't Go

<iframe id="ytplayer" type="text/html" width="190"height="30"
src="https://www.youtube.com/embed/KJGYEI8mTng?autoplay=1&fs=0&loop=1&rel=0&showinfo=0&color=white"
frameborder="0" allowfullscreen>WOLF

<iframe id="ytplayer" type="text/html" width="190"height="30"
src="https://www.youtube.com/embed/gAal8xHfV0c?autoplay=1&fs=0&loop=1&rel=0&showinfo=0&color=white"
frameborder="0" allowfullscreen>Heat Attack

<iframe id="ytplayer" type="text/html" width="190"height="30"
src="https://www.youtube.com/embed/wfIttWyOyLw?autoplay=1&fs=0&loop=1&rel=0&showinfo=0&color=white"
frameborder="0" allowfullscreen>Let Out The Best

<iframe id="ytplayer" type="text/html" width="190"height="30"
src="https://www.youtube.com/embed/-vdjCaObi3Q?autoplay=1&fs=0&loop=1&rel=0&showinfo=0&color=white"
frameborder="0" allowfullscreen>3.6.5

<iframe id="ytplayer" type="text/html" width="190"height="30"
src="https://www.youtube.com/embed/e4IUWLMPuC8?autoplay=1&fs=0&loop=1&rel=0&showinfo=0&color=white"
frameborder="0" allowfullscreen>Chirsmas Day
<iframe id="ytplayer" type="text/html" width="190"height="30"
src="https://www.youtube.com/embed/QUF7zl8Z2iE?autoplay=1&fs=0&loop=1&rel=0&showinfo=0&color=white"
frameborder="0" allowfullscreen>Thunder
<iframe id="ytplayer" type="text/html" width="190"height="30"
src="https://www.youtube.com/embed/2720SvmPFy4?autoplay=1&fs=0&loop=1&rel=0&showinfo=0&color=white"
frameborder="0" allowfullscreen>My Turn To Cry

<iframe id="ytplayer" type="text/html" width="190"height="30"
src="https://www.youtube.com/embed/NWXn_uMIQWU?autoplay=1&fs=0&loop=1&rel=0&showinfo=0&color=white"
frameborder="0" allowfullscreen>Miracle In December

<iframe id="ytplayer" type="text/html" width="190"height="30"
src="https://www.youtube.com/embed/yVLxRXoLaas?autoplay=1&fs=0&loop=1&rel=0&showinfo=0&color=white"
frameborder="0" allowfullscreen>BABY

<iframe id="ytplayer" type="text/html" width="190"height="30"
src="https://www.youtube.com/embed/He1S1ZXTODY?autoplay=1&fs=0&loop=1&rel=0&showinfo=0&color=white"
frameborder="0" allowfullscreen>
Peter Pan

<iframe id="ytplayer" type="text/html" width="190"height="30"
src="https://www.youtube.com/embed/Dtm_dvvSOcI?autoplay=1&fs=0&loop=1&rel=0&showinfo=0&color=white"
frameborder="0" allowfullscreen>Moonlight

<iframe id="ytplayer" type="text/html" width="190"height="30"
src="https://www.youtube.com/embed/BWb9ORnisyo?autoplay=1&fs=0&loop=1&rel=0&showinfo=0&color=white"
frameborder="0" allowfullscreen>

History

<iframe id="ytplayer" type="text/html" width="190"height="30"
src="https://www.youtube.com/embed/dbikHZn_vDU?autoplay=1&fs=0&loop=1&rel=0&showinfo=0&color=white"
frameborder="0" allowfullscreen>
Sing For You

<iframe id="ytplayer" type="text/html" width="190"height="30"
src="https://www.youtube.com/embed/o5hOwj4DPeU?autoplay=1&fs=0&loop=1&rel=0&showinfo=0&color=white"
frameborder="0" allowfullscreen>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ความคิดเห็น