What's up

เนื้อเพลง RUN DEVIL RUN


똑바로 해 넌 정말 Bad boy 사랑보단 호기심뿐
ตก-พา-โร แฮ-นอน จอง-มัล Bad boy ซา-ราง-โบ-ดัน-โฮ-กี-ชิม-ปุน
จริงๆแล้ว เธอเป็นแค่ผู้ชายเลวๆที่ชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องของฉันมากกว่ารัก
그 동안 난 너 땜에 깜빡 속아서 넘어간거야
กือ-ดง-งัน-นัน-นอ-แด-เม-กัม-ปัก ซก-กา-ซอ-นอม มอ-กัน-กอ-ยา
ตลอดเวลานี้ ฉันถูกเธอหลอกจนโง่งมเหมือนตาบอด

넌 재미없어 매너 없어 넌 Devil Devil 넌 넌
นอน แจ-มี-ออบ-ซอ แม-นอ-ออบ-ซอ นอน Devil Devil นอน-นอน
เธอน่ะไม่ใช่คนสนุกเลย เธอมันมารยาทแย่ เธอน่ะเป็นปีศาจ เธอน่ะ เธอน่ะ

네 핸드폰 수많은 남잔 한 글자만 바꾼 여자
เน-แฮน-ดือ-พน ซู-มา-นึน นัม-จัน-ฮัน-กึล-จา-มัน พา-กุน-ยอ-จา
รายชื่อผู้ชายในโทรศัพท์ของเธอน่ะ ทั้งหมดเป็นผู้หญิง แต่แค่เปลี่ยนตัวออักษรแค่ตัวนึงเท่านั้นเอง
내 코까지 역겨운 Perfume 누구 건지 설명해봐
แน-โค-กา-จี ยอก-กยอ-อุน Perfume นู-กู-กอน-จี ซอล-มยอง-แฮ-บวา
ฉันรู้สึกสะอิดสะเอียนกลับกลิ่นน้ำหอมเหล่านั้นเหลือเกิน บอกฉันมานะว่าพวกหล่อนน่ะเป็นใคร

넌 나 몰래 누굴 만나는 끔찍한 그 버릇 못 고쳤니
นอน-นา-มล-แร นู-กุล มัน-นา-นึน กึม-ชิก-ฮัน กือ-บอ-รซ-มซ โก-ชยอส-นี
เธอไม่เคยคิดจะเปลี่ยนพฤติกรรมเลวๆที่ออกไปพบใครโดยไม่ให้ฉันรู้เลยใช่มั้ย
뛰어 봐도 손바닥 안인걸
ตวี-ออ บวา-โด ซน-บา-ดัก อา-นิน-กอล
ถึงเธอจะหนีไปยังไง เธอก็ยังอยู่ในกำมือของฉันอยู่นั่นแหละ

You better run run run run run
더는 못 봐 걷어차 줄래
ทอ-นึน มซ-บวา-กอ-ดอ-ชา จุล-แร
ฉันไม่เห็นเธออีกแล้ว ฉันอยากจะไล่เธอออกไปจริงๆ
You better run run run run run
날 붙잡아도 관심 꺼둘래 Hey
นัล บุท-จา-บา-โด กวาน-ชิม-กอ-ดุล-แร Hey
ถ้าเธอยังเกาะแกะฉันอยู่อย่างนี้นะ ฉันจะเลิกสนใจเธอเลย เฮ้!
더 멋진 내가 되는 날 갚아주겠어 잊지 마
ดอ มอซ-จิน แน-กา-ทเว-นึน-นัล-กา-พา-จู-เกส-ซอ อิช-จี-มา
ฉันจะจ่ายคืนให้ ในวันที่ฉันดีเลิศยิ่งกว่านี้ อย่าลืมก็แล้วกัน
You better run run run run run
딱 걸렸어 약 올렸어 Run Devil Devil Run Run
ตัก-กอล-รยอ-ซอ ยา-กอล-รยอ-ซอ Run Devil Devil Run Run
เธอถูกจับได้คาหนังคาเขาเลย เธอทำให้ฉันโกรธแล้วนะ Run Devil Devil Run Run

내 곁에서 살며시 흘깃 다른 여잘 꼭 훑어봐
แน กยอ-เท-ซอ ซัล-มยอ-ชี-ฮึล-กิซ-ทา-รึน-ยอ-จัล กก-ฮุล-ทอ-บวา
เธอแอบมองผู้หญิงอื่นที่อยู่ข้างๆฉัน
나 없을 땐 넌 Super Playboy 고개 들어 대답해봐
นา-ออบ-ซึล-แตน-นอน Super Playboy โค-แก-ดึอ-รอ-แท-ดับ-แฮ-บวา
เวลาที่ฉันไม่ได้อยู่ใกล้ๆเธอ เธอน่ะเป็นเพลย์บอยตัวฉกาจ ยกมือขึ้นแล้วตอบฉันมานะ

넌 재미없어 매너 없어 넌 Devil Devil 넌 넌
นอน แจ-มี-ออบ-ซอ แม-นอ-ออบ-ซอ นอน Devil Devil นอน-นอน
เธอน่ะไม่ใช่คนสนุกเลย เธอมันมารยาทแย่ เธอน่ะเป็นปีศาจ เธอน่ะ เธอน่ะ

You better run run run run run
더는 못 봐 걷어차 줄래
ทอ-นึน มซ-บวา-กอ-ดอ-ชา จุล-แร
ฉันไม่เห็นเธออีกแล้ว ฉันอยากจะไล่เธอออกไปจริงๆ
You better run run run run run
날 붙잡아도 관심 꺼둘래 Hey
นัล บุท-จา-บา-โด กวาน-ชิม-กอ-ดุล-แร Hey
ถ้าเธอยังเกาะแกะฉันอยู่อย่างนี้นะ ฉันจะเลิกสนใจเธอเลย เฮ้!
더 멋진 내가 되는 날 갚아주겠어 잊지 마
ดอ มอซ-จิน แน-กา-ทเว-นึน-นัล-กา-พา-จู-เกส-ซอ อิช-จี-มา
ฉันจะจ่ายคืนให้ ในวันที่ฉันดีเลิศยิ่งกว่านี้ อย่าลืมก็แล้วกัน

You better run run run run run
딱 걸렸어 약 올렸어 Run Devil Devil Run Run
ตัก-กอล-รยอ-ซอ ยา-กอล-รยอ-ซอ Run Devil Devil Run Run
เธอถูกจับได้คาหนังคาเขาเลย เธอทำให้ฉันโกรธแล้วนะ Run Devil Devil Run Run

넌 재미없어 매너 없어 Run Devil Devil Run Run
นอน แจ-มี-ออบ-ซอ แม-นอ-ออบ-ซอ Run Devil Devil Run Run
เธอน่ะไม่ใช่คนสนุกเลย เธอมันมารยาทแย่ Run Devil Devil Run Run

얘 나 같은 애 어디도 없어 잔머리 굴려서 실망했어
แอ-นา-กัท-ทึน-แน-ออ-ดี-โด ออบ-ซอ จัน-มอ-รี กุล-รยอ-ซอ ซิล-มัง-แฮ-ซอ
นี่ คนอื่นน่ะเค้าไม่ได้เป็นเด็กเหมือนฉันหรอกนะ เธอน่ะหลอกลวงฉัน และฉันก็ผิดหวังมากๆเลย
난 걔네들 보다 더 대단해 너 그렇게 커서 뭐 될래
นัน-แก-เน-ดึล โบ-ดา ทอ-แท-ดัน-แฮ-นอ-กือ-รอ-เก คอ-ซอ มวอ-ดเว-แร
ฉันน่ะ เป็นคนที่เหลือเชื่อยิ่งกว่าพวกเขาอีก แล้วเธอจะทำยังไงต่อไปล่ะ หรือยังจะทำตัวแบบนี้อยู่อีก
(까불지 말랬지) 널 사랑해 줄 때 잘 하랬지
(กา-บุล-จี มัล-แรซ-จี) นอล-ซา-ราง-แฮ จุล-แด-จัล-ฮา-แรซ-จี
(บอกเธอเพื่อที่เธอจะไม่ไปเที่ยวหลอกใครเค้า) บอกเธอให้เธอทำตัวดีๆเมื่อฉันรักเธอ

You better run run run run run
더는 못 봐 걷어차 줄래
ทอ-นึน มซ-บวา-กอ-ดอ-ชา จุล-แร
ฉันไม่เห็นเธออีกแล้ว ฉันอยากจะไล่เธอออกไปจริงๆ
You better run run run run run
날 붙잡아도 관심 꺼둘래 Hey
นัล บุท-จา-บา-โด กวาน-ชิม-กอ-ดุล-แร Hey
ถ้าเธอยังเกาะแกะฉันอยู่อย่างนี้นะ ฉันจะเลิกสนใจเธอเลย เฮ้!
더 멋진 내가 되는 날 갚아주겠어 잊지 마
ดอ มอซ-จิน แน-กา-ทเว-นึน-นัล-กา-พา-จู-เกส-ซอ อิช-จี-มา
ฉันจะจ่ายคืนให้ ในวันที่ฉันดีเลิศยิ่งกว่านี้ อย่าลืมก็แล้วกัน

You better run run run run run
이 넓은 세상 반은 남자 너 하나 빠져봤자
อี นอล-อึน เซ-ซัง บัน-อึน-นัม-จา นอ-ฮา-นา-บา-ชยอ-บวา-จา
โลกนี้มันกว้างนะ ครึ่งนึงของโลกก็เป็นผู้ชาย มันไม่เป็นไรหรอกถ้าเธออกไปน่ะ
꼭 나만 봐줄 멋진 남자 난 기다릴래 혼자
กก นา-มัน-บวา-จุล มอซ-จิน นัม-จา-นัน-จี-ดา-รอล-แร-ฮน-จา
ฉันจะรอผู้ชายที่เค้าดีเลิศ และมองมาที่ฉันคนเดียว


 
ft o'


    Quick Message
รวมข้อความจากเพื่อนๆที่ส่งถึงเราบนหน้าเวบ
ข้อความ
408

 C O M M E N T    B o X

อยากบอกว่า :

ลงชื่อ:
พิมพ์ตัวเลข :

ทางเว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ใช้ Qmsg ในการส่งลิงก์หรือฉากที่ไม่เหมาะสม (NC)
(หากตรวจพบนิยายเรื่องนั้นจะถูกแบนถาวร ในกรณีกระทำผิดซ้ำจะถูกแบน ID ทันที)


14 ม.ค. 58 / 04:50   [110.168.231.162]
KTC บอกว่า :

สวัสดีครับทุกท่าน นี่คงเป็นครั้งแรกที่ผมได้เขียนจดหมายข่าวมาหาทุกท่าน หลายๆท่านเห็นชื่อ KTC ก็คงงงว่านี่มันเป็นใครกัน ก็แนะนำตัวว่าเป็นผู้เขียนเรื่อง แพนเจียออนไลน์ นะครับ คือเห็นหลายท่านบอกว่าระบบของเด็กดีมีปัญหา เวลาที่อัพนิยายแล้วระบบไม่แจ้ง

ดังนั้นในระยะนี้หากว่าทางผมได้อัพนิยายแล้วจะส่งจดหมายข่าวมาให้ทุกท่านทราบเหมือนเช่นในครั้งนี้

ขอบคุณทุกท่านมากครับที่ช่วยติดตามแพนเจียออนไลน์เสมอมา

ขอบคุณมากครับ

Great Polar Bear


13 ธ.ค. 55 / 18:29   [110.168.66.54]
pornpruet บอกว่า :
ทักทายจ้าา

22 ก.ย. 55 / 21:35   [125.24.62.215]
suninmoon บอกว่า :

ขอแจ้งข่าวสำหรับนิยายเรื่องล่าสุดนะคะ

กลัวทุกคนจะลืมไปแล้ว เพราะไรท์เตอร์ทำตัวต้วมเตี้ยมมากมาย

Bloody Valentine เปิดให้จองแล้วนะคะ

>>จิ้ม<< เพื่อดูรายละเอียดได้เลย!!!

สำหรับนิยายเรื่องเก่าๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการสั่งซื้อได้ในหน้านิยายนั้นๆเลยค่ะ
ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนค่ะ

*ขออภัยถ้าคุณได้รับข้อความซ้ำหลายอัน และข้อความนี้รบกวนพื้นที่ของคุณ ^^


24 พ.ย. 54 / 18:24   [125.24.43.196]
suninmoon บอกว่า :

สวัสดีค่ะ ไรท์เตอร์แวะมาลั้นลา
เอ้ยไม่ใช่ๆ มาแจ้งข่าวค่ะ
นิจนิรันดร์...ฉันรักเธอ เปิดให้สั่งจองแล้วค่ะ
ดูรายละเอียดได้ใน

>>อ้ะ จิ้มนิดนึง<<

ขอบคุณค่ะ
และขออภัยถ้าขอความนี้รบกวนพื้นที่ในมายด์ไอดีของคุณนะคะ


11 ต.ค. 54 / 12:50   [58.8.26.202]
หมีขาวยักษ์ บอกว่า :

สวัสดีครับ

ขออภัยถ้ารบกวนนะครับ

ขอแจ้งว่าการ rewrite pangea เสร็จเรียบร้อยครับ

เริ่มอ่านไดจากตอนที่ 258 ได้เลยนะครับ

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม pangea มาตลอดนะครับ

ขอบคุณจริงๆครับ


30 มี.ค. 54 / 11:13   [61.90.31.15]
คมเขี้ยวแห่งค่ำคืนไร้ดาว บอกว่า :
สวัสดีครับ ท่านผู้มีอุปการคุณของ Evolution & Revolution Online ปฏิวัติวิวัฒนาการสะท้านโลก ทุกท่าน

นี่เป็นเสียงที่ไม่ค่อยใสนักจากไรเตอร์
ขอแจ้งว่าตอนนี้ได้เปิดแฟนเพจขึ้น เพื่อให้ท่านที่มีปัญหาคาใจเข้าไปถาม เพราะหน้าหลักของเรื่อง ความคิดเห็นจะตกค่อนข้างไว อาจจะมีบางจุดที่ท่านสงสัยและดูไม่ทัน 
เข้าไปถามที่หน้าแฟนเพจได้ครับ
หรือจะด่าไรเตอร์บ้างก็ไม่ว่า ฮ่าๆ
ตามลิ้งค์นี้ครับ
http://www.facebook.com/pages/Evolution-Revolution-Online/152838161439118

ขออภัยที่รบกวนเวลาครับ
คมเขี้ยวแห่งค่ำคืนไร้ดาว

8 มี.ค. 54 / 23:08   [101.108.70.156]
suninmoon บอกว่า :
ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาตลอด

ขอให้มีความสุขกับปิดเทอมนี้เน้อค่ะ

29 ม.ค. 54 / 11:25   [180.183.244.119]
jenza08 บอกว่า :

25 ธ.ค. 53 / 11:07   [58.8.50.197]
The Marshmallow บอกว่า :
Merry Christmas!

Wish all happiness love and joy come to you!

God bless you ja.

3 ธ.ค. 53 / 01:19   [117.47.67.27]
OneCan บอกว่า :
เรื่องกวน แสบ ซ่า อัพเดทแล้วนะจ๊ะ หลังจากที่หายไปนาน

คิดถึงทุกๆท่านเหมือนเดิมนะจ๊ะ    Writer
คำอธิบายเกี่ยวกับบทความที่อยากจะบอกต่อUpd : -
Rating
0%
View :
Post :
Fanclub :

คำอธิบายบทความที่ฉันสร้างขึ้น

Pandora   High School
โรงเรียนแปลกๆที่มีนักเรียนเป็นผู้ควบคุมที่อย่างเรื่องราวในโรงเรียนนี้ก็เลย...แปลกๆ
Upd : 6 ส.ค. 53 / 12:04
Rating
0%
View : 171
Post : 0
Fanclub : 0    Favorite Content
ปัญหาทายใจ

เกมทายใจ : ความรักของคุณจะเหมือนคู่ใดในฮ...
ทายใจขำๆ ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรัก จะออกมาแบบคู่ใดในฮอ...
อ่านคอลัมน์ ปัญหาทายใจ ต่อ     Voice - ป่าวประกาศสถานะ
ยังไม่มี Voice


   Friends
มาทำความรู้จักเพื่อนๆของเรากันเถอะ
เพื่อนทั้งหมด
481

Princessfrost
ICE COOL
pornpruet
Free Style~
--blackcat--
yoonpin
Gil-Gio
Onivampire
GooDy-SHinaE    Gift Box
ส่งของขวัญหากันบ้างนะ
ของขวัญที่ได้
111 ชิ้น

ของขวัญชิ้นล่าสุดจากเพื่อนคุณ!!
#111 น้ำมะพร้าว หวานหอมชื่นใจ
แก้เครียดหลังจากสอบเสร็จจ้า
มอบให้โดย Princess of music


ของขวัญที่ผ่านมา
#110 บทเพลงสื่อรัก
"ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะคะ"
มอบให้โดย suninmoon
#109 ซาร่า ซาลาเปา
"แด่เพื่อนๆจ้า ใกล้สอบแล้วสู้ๆน๊าทุกคน"
มอบให้โดย คิโทระ โฮวาชิ

ให้ของขวัญบ้าง | ของขวัญที่เคยได้รับทั้งหมด   


    Pet
 Typeลิง
 Levelวัยชรา
 Sexเพศเมีย
 Age3684 วัน
  My love is Krystal Jung. She so cute.  


    Board


    Poll
โพลต่อไปนี้ คนเทพๆเท่านั้นมีสิทธิ์จิ้ม!!

ดู Poll ที่ผ่านมามาเล่นตอบคำถามสนุกกับเรากันดีกว่า

เกมทดสอบ
2


ดูเกมทดสอบที่ผ่านมา