คุณกำลัง login ด้วย [ เปลี่ยนชื่อ | ออกระบบ ]
 กระทู้ Top5 วันนี้ | นิยาย | ค้นหานิยาย | บอร์ดนักเขียน | บอร์ด AF | บอร์ด TheStar | ของที่ระลึก Dek-D | App อ่านนิยายบนมือถือ New! |
  นิยายรักหวานแหวว | นิยายรักเศร้าๆ | นิยายซึ้งกินใจ | นิยายแฟนตาซี | นิยายผจญภัย | เรื่องสบายๆคลายเครียด | แฟนฟิค | วรรณกรรมเยาวชน |
เข้าสู่ My.iD Control สมัครเป็นนักเขียนใหม่ | วิธีลงบทความ กฏเกณฑ์การใช้งาน | การควบคุมเรตติ้ง

โครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปี 2554

ตอนที่ 8 : ผักตบชวาไล่แมลง Hyacinth smudge


     อัพเดท 2 ส.ค. 54
กลับไปหน้าหลักของบทความ
แจ้งเนื้อหาในตอนไม่เหมาะสม
นิยาย-เรื่องยาว: มีสาระ/อื่นๆ
Tags: โครงงาน
ผู้แต่ง : KPProject ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ KPProject
My.iD: https://my.dek-d.com/kpproject
< Review/Vote > Rating : 100% [ 1 mem(s) ]
This month views : 67 Overall : 11,288
8 Comment(s), [ แฟนพันธุ์แท้ 43 คน ]

[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
โครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปี 2554 ตอนที่ 8 : ผักตบชวาไล่แมลง Hyacinth smudge , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 1600 , โพส : 0 , Rating : 0% / 0 vote(s)

ขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาด | ลดขนาด


 ผักตบชวาไล่แมลง
Hyacinth  smudge

 

 

1.ที่มาและความสำคัญ

เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของคนไทย มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตตั้งแต่          ดึกดำบรรพ์ โดยรู้จักใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายจากพืช สัตว์ ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน เป็นแหล่งวัตถุดิบส่งโรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มรายได้ให้กับประเทศ และเป็นปัจจัยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  ในการทำการเกษตรกรรม เช่นการเพาะปลูก จะต้องมีศัตรูพืชมาทำลายผลผลิตที่ได้ และส่วนใหญ่มักจะแก้ปัญหาด้วยการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง(สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2551) ซึ่งส่งผลต่อผู้บริโภคและสภาพแวดล้อม

น้ำส้มควันไม้ คือ ควันที่เกิดจากการเผาถ่านในช่วงที่ไม้กำลังเปลี่ยนเป็นถ่าน เมื่อทำให้เย็นลงจนควบแน่นแล้วกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ของเหลวที่ได้​​ มีกลิ่นไหม้ ส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นกรดอะซิติก มีความเป็นกรดต่ำ มีสีน้ำตาลแกมแดง นำน้ำส้มควันไม้ที่ได้ทิ้งไว้ในภาชนะพลาสติกประมาณ 3 เดือนในที่ร่ม ไม่สั่นสะเทือนเพื่อให้น้ำส้มควันไม้ที่ได้ตกตะกอนและแยกตัวเป็น 3 ชั้น คือ น้ำมันเบา  น้ำส้มไม้ น้ำมันทาร์  และเนื่องจากน้ำส้มควันไม้นี้มีสารประกอบมากมาย จึงนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ในทางอุตสาหกรรมใช้ผลิตสารดับกลิ่นตัว ผลิตสารปรับผ้านุ่ม ผลิตยารักษาโรคผิวหนัง สำหรับในครัวเรือน นิยมนำมาใช้ในการเกษตร (สมชาย ชูโฉม,2550 )

คณะผู้จัดทำได้เห็นถึงประโยชน์ของกรรมวิธีน้ำส้มควันไม้ จึงได้นำมาใช้ในกระบวนการสกัดสารชีวภาพจากผักตบชวา ซึ่งเป็นพืชที่มีมากในแม่น้ำ ลำคลอง ไม่ต้องหาซื้อ และสารสกัดที่ได้นั้นไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค รวมทั้งยังลดปริมาณผักตบชวาที่เป็นมลภาวะทางน้ำอีกด้วย

 

2.วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงงาน

              - เพื่อหาสารสกัดชีวภาพที่มีประสิทธิ์ภาพในการไล่แมลง

              - เพื่อทดสอบความเข้มข้นของสารสกัดจากผักตบชวาต่อการไล่แมลง

              - ได้วิธิสกัดน้ำส้มควันไม้จากผักตบชวา

 

3.สมมติฐาน

            สารสกัดชีวภาพที่ได้จากผักตบชวาโดยกรรมวิธีน้ำส้มควันไม้ มีประสิทธิ์ภาพในการไล่แมลง

            สารสกัดที่มีความเข้มข้นต่างกันจะมีประสิทธิภาพในการไล่แมลงต่างกัน

 

4.ตัวแปร

ตอนที่1 หาวิธีสกัดสารสกัดชีวภาพ

             ตัวแปรต้น :           วิธีการสกัดสารสกัดชีวภาพจากผักตบชวา

             ตัวแปรตาม :          คุณภาพของสารสกัดชีวะภาพ

             ตัวแปรควบคุม :     อุณหภูมิ , ระยะเวลา , ปริมาณ

ตอนที่ 2 หาความเข้มข้นที่เหมาะสม

            ตัวแปรต้น :            ความเข้มข้นของสารสกัดชีวภาพจากผักตบชวา

            ตัวแปรตาม :          ประสิทธิภาพของสารสกัดในการไล่แมลง

            ตัวแปรควมคุม :      ความเข้มข้น , ปริมาณ , สถานที่ทำการทดลอง

 

5.นิยามศัพท์เฉพาะ

 สารสกัดชีวภาพ คือ สารที่สกัดจากผักตบชวา สกัดโดยกรรมวิธีน้ำส้มควันไม้

 

6.ขอบเขตการศึกษาโครงงาน

                 สถานที่ , เวลา , ชนิดพันธุ์

 

7.เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

            1. กรรมวิธีน้ำส้มควันไม้

            2. ผักตบชวา

            3. ระบบการหายใจของแมลง

8. วิธีดำเนินงาน

          8.1   วัสดุและอุปกรณ์

              1) เตาเผาถ่าน

              2) ผักตบชวา

              3) ภาชนะสำหรับบรรจุสารสกัด

              4) บิกเกอร์

              5) กระบอกตวง

              6) ผ้าขาวบาง

          8.2   ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

              1) นำผักตบชวาจากแม่น้ำหน้าโรงเรียนมาตากให้แห้งประมาณ 2-3 วัน

              2) นำผักตบชวาที่ตากแห้งเสร็จแล้วนั้นมาสกัดเป็นสารสกัดโดยกรรมวิธีน้ำส้มควันไม้

              3) เมื่อได้สารสกัดนั้นแล้ว ก็ยังไม่สามารถนำมาใช้ไล่แมลงได้ จึงต้องทำให้บริสุทธิ์ ด้วย  วิธีการกรอง เนื่องจากเป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้เวลามากถึง 90 วัน เหมือนกับการปล่อยให้ตกตะกอน     

  4) นำสารสกัดชีวภาพจากผักตบชวาไปทดลองฉีดพ่นในสวนผัก ซึ่งเราใช้สวนกะเพราของเพื่อนในห้อง

              5) สังเกตและบันทึกผลการทดลองที่เปลี่ยนแปลง

              7) ทดสอบหาความเข้มข้นที่เหมาะสมต่อการไล่แมลง โดยการผสมน้ำในปริมาณที่ต่างกัน แล้วนำไปฉีดพ่นอีกครั้ง

  8) สังเกตและบันทึกผลการทดลอง

              9) สรุปผลว่าสารสกัดที่ได้นั้นมีประสิทธิ์ภาพในการไล่แมลงหรือไม่ เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั่นโดยใช้เครื่องGC-MS และความเข้มข้นเท่าใดที่เหมาะต่อการไล่แมลงมากที่สุด


10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

            -ได้สารสกัดที่มีประสิทธิ์ภาพในการไล่แมลง

            -ลดประมาณสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดศัตรูพืช

            -ลดปริมาณผักตบชวาที่มีมากในแหล่งน้ำและสร้างปัญหามลภาวะทางน้ำ

 

11. บรรณานุกรม

สมชาย  ชูโฉม. 2550. น้ำส้มควันไม้. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (online)

http://www.mumuu.com/news-show-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%A1%E0%B8%AD-8-1096

ศุภลักษณ์ แป้นเพชร. 2553 .น้ำส้มควันไม้กำจัดหอยเชอรี่. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

            (online).http://www.youtube.com/watch?v=jiCYxVYlCUY

สำนักงานสถิติแหล่งชาติ. 2551. สถิติการใช้ยาฆ่าแมลง (online)

http://service.nso.go.th/nso/nso_center/project/table/files/S-sk/2551/000/00_S-sk_2551_000_130000_01303.xls

นิรนาม . 2554 . ผักตบชวา . วิกิพีเดีย (online)

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2

นิรนาม . 2551 . แมลงในประเทศไทย (online)

            http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=171Dek-D Writer APP : แอพอ่านนิยาย Dek-D บน iPhone , Android Phone
มาแล้ว!! เวอร์ชั่น iPad และ Android Tablet
โครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปี 2554 ตอนที่ 8 : ผักตบชวาไล่แมลง Hyacinth smudge , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 1600 , โพส : 0 , Rating : 0% / 0 vote(s)
Vote ให้คะแนนตอนนี้ Vote ได้ 1 ครั้ง / 1 ชม.
[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
หน้าที่ 1
หน้าที่ 1
Post your comment : แสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 1: Message ข้อความ

ส่วนที่ 2 : Name ลงชื่อ
  โพสความเห็นด้วย member Login name Password
  โพสความเห็นไม่แสดง member : ชื่อ* email รูปตัวแทน
            พิมพ์เลขที่เห็น

เธซเธ™เธฑเธ‡เธชเธทเธญเนƒเธซเธกเนˆเธ›เธฃเธฐเธˆเธณเน€เธ”เธทเธญเธ™เธžเธคเธฉเธ เธฒเธ„เธก 2561

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่แต่งโดยผู้ลงผลงานเอง ลิขสิทธิ์ของผลงานนี้จะ
  เป็นของผู้ลงผลงานโดยตรง ห้ามมิให้คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาต
  จากผู้ลงผลงาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้กระทำการคัดลอก ทำซ้ำ มาจากผลงานของบุคคลอื่นๆ ผู้ลง
  ผลงานจะต้องทำการอ้างอิงอย่างเหมาะสม และต้องรับผิดชอบเรื่องการจัดการ
  ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

 • ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเข้าระบบ
  โดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่งเด็กดีดอทคอมมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ
  หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใดพบเห็นการลงผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
  ไม่เหมาะสมโปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการทันที
  Email: contact(at)dek-d.com ( ทุกวัน 24 ชม ) หรือ
  Tel: 0-2860-1142 ( จ-ศ 0900-1800 )

App อ่านนิยายบน iPad iPhone และ Android