">
คุณกำลัง login ด้วย [ เปลี่ยนชื่อ | ออกระบบ ]
 กระทู้ Top5 วันนี้ | นิยาย | ค้นหานิยาย | บอร์ดนักเขียน | บอร์ด AF | บอร์ด TheStar | ของที่ระลึก Dek-D | App อ่านนิยายบนมือถือ New! |
  นิยายรักหวานแหวว | นิยายรักเศร้าๆ | นิยายซึ้งกินใจ | นิยายแฟนตาซี | นิยายผจญภัย | เรื่องสบายๆคลายเครียด | แฟนฟิค | วรรณกรรมเยาวชน |
เข้าสู่ My.iD Control สมัครเป็นนักเขียนใหม่ | วิธีลงบทความ กฏเกณฑ์การใช้งาน | การควบคุมเรตติ้ง

เปิดรั้วโรงเรียนครู "คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ตอนที่ 23 : สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ


     อัพเดท 12 เม.ย. 55
กลับไปหน้าหลักของบทความ
แจ้งเนื้อหาในตอนไม่เหมาะสม
นิยาย-เรื่องยาว: มีสาระ/ความรู้แอดมิชชัน / gat-pat
Tags: ครุศาสตร์, ครู, ครุ, ศึกษาศาสตร์
ผู้แต่ง : ครูจามจุรี ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ ครูจามจุรี Email : gnm_krucu(แอท)hotmail.com
My.iD: https://my.dek-d.com/koppersquib
< Review/Vote > Rating : 94% [ 17 mem(s) ]
This month views : 2,359 Overall : 178,320
3,118 Comment(s), [ แฟนพันธุ์แท้ 369 คน ]

[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
เปิดรั้วโรงเรียนครู "คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ตอนที่ 23 : สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 8697 , โพส : 14 , Rating : 80% / 2 vote(s)

ขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาด | ลดขนาดสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 


วุฒิปริญญาทางการศึกษา 


ครุศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ)
 
Bachelor of Education (Counseling Psychology, Guidance and Special Education) 

  สังกัด
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

แนวทางการคัดเลือกนิสิตเข้าสังกัดสาขาวิชา 
(การคาดการณ์)


-
จำนวนรับ ประมาณ 30 คน
-
รูปแบบที่รับ

ระบบแอดมิชชั่นส์ รหัส 0036 คณะครุศาสตร์ รูปแบบรับรวม (ไม่จำแนกสาขาวิชา)

 

 

 

 

แนวทางการเลือกวิชาเอก


รูปแบบการเลือกเรียนวิชาเอก :

วิชาเอกคู่ระหว่างวิชาเอกภายในสาขาวิชากับวิชาเอกของสาขาวิชาอื่น

ประเภทวิชาเอก

วิชาเอกบังคับเลือก

ภายในสาขาวิชา
 เลือกเรียน
1 วิชาเอก

วิชาเอกเลือก

สาขาวิชาอื่น

เลือกเรียน 1 วิชาเอก

วิชาเอก

- จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว

- การศึกษาพิเศษ

สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์)

- คณิตศาสตร์

- วิทยาศาสตร์ทั่วไป

สาขาวิชามัธยมศึกษา

(มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์)

- ภาษาไทย

- สังคมศึกษา

- ภาษาอังกฤษ

- ภาษาฝรั่งเศส

- ภาษาเยอรมัน

สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

- การศึกษานอกระบบโรงเรียน

สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

- สุขศึกษา

- พลศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

- เทคโนโลยีการศึกษา

- คอมพิวเตอร์การศึกษา


รายวิชาของวิชาเอกในสาขาวิชา


วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว (วิชาเอกคู่ จำนวน 38 หน่วยกิต)
คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะจะเรียนวิชาเอกนี้
   เป็นผู้ที่เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลสนใจศึกษาและทำความเข้าใจพฤติกรรมของบุคคล ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี  

ขอบเขตของการเรียนในสาขาวิชานี้
  - วิชาด้านหลักและวิธีการปฏิบัติงานแนะแนว เช่น หลักการแนะแนวกระบวนการกลุ่มสำหรับครูเทคนิคและกิจกรรมแนะแนว
  - วิชาด้านจิตวิทยา เช่น สุขภาพจิตโรงเรียน การประเมินจิตศึกษาขั้นนำ จิตวิทยาการศึกษากับการพัฒนาผู้เรียน
  - วิชาด้านหลักสูตร เช่นหลักสูตรและสาระการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 
  - สาระการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ประเด็นและแนวโน้มทางจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว ฯลฯ

รายละเอียดวิชาเอกที่นำมาคู่
   วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว สามารถเลือกคู่กับ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน สุขศึกษา พลศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรียน และคอมพิวเตอร์การศึกษา

แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต
  เป็นครูแนะแนว และงานด้านการพัฒนาบุคคลในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ฝ่ายบุคคล ฝ่ายฝึกอบรม งานให้การปรึกษา ฯลฯ  รวมทั้งสามารถศึกษาต่อตามความสนใจเฉพาะทาง เช่น จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาโรงเรียน จิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาอุตสาหกรรม/องค์การ  การศึกษาพิเศษ   ฯลฯ

- รายวิชาของวิชาเอก
  1. รายวิชาบังคับ
จำนวน 26 หน่วยกิต ได้แก่

      2759208 สุขภาพจิตโรงเรียน (2)

      2759210 หลักการแนะแนว (3)

      2759212 กระบวนการกลุ่มสำหรับครู (2)

      2759313 การประเมินจิตศึกษาขั้นนำ (2)

      2759323 ทฤษฎีและเทคนิคในการปรึกษาเพื่องานแนะแนว (3)

      2759374 เทคนิคและกิจกรรมแนะแนว (3)

      2759377 การใช้แบบทดสอบเพื่อการแนะแนว (3)

      2759378 จิตวิทยาการศึกษากับการพัฒนาผู้เรียน (2)

      2759379 การวิเคราะห์หลักสูตรและสาระการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว (2)

      2759405 ประเด็นและแนวโน้มทางจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว (2)


  2. รายวิชาเลือก จำนวน 12 หน่วยกิต แบ่งเป็น

      2759141 เด็กที่มีความต้องการพิเศษ (3)

      2759204 จิตวิทยาโรงเรียนขั้นนำ (2)

      2759211 จิตวิทยาสังคมการศึกษา (2)

      2759217 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา (2)

      2759241 เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (2)

      2759245 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ (2)

      2759246 เด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์และสังคม (2)

      2759290 จิตวิทยาการเรียนการสอน (2)

      2759304 จิตวิทยาการจูงใจในการเรียนการสอน (2)

      2759308 จิตวิทยาการสอนการคิดและการสร้างสรรค์ (2)

      2759312 การปรับพฤติกรรมในการศึกษา (2)

      2759320 การปรึกษาเป็นกลุ่มสำหรับผู้เรียน (2)

      2759331 ข้อสนเทศทางการศึกษาและอาชีพในการแนะแนว (2)

      2759333 การจัดระบบสารสนเทศทางการแนะแนว (2)

      2759337 การบริหารโปรแกรมแนะแนว (2)

      2759411 การประยุกต์ทฤษฎีในการให้การปรึกษาแก่ผู้เรียน (2)

      2759490 โครงการวิจัยเฉพาะบุคคล (2)
วิชาเอกการศึกษาพิเศษ (วิชาเอกคู่ จำนวน 38 หน่วยกิต)
คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะจะเรียนวิชาเอกนี้
   เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ มีความสนใจใฝ่รู้ในด้านความแตกต่างเฉพาะบุคคล ตลอดจนความต้องการและการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าของการศึกษาและโอกาสทางสังคม ในการส่งเสริมให้บุคคลที่มีความต้องการพิเศษสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

ขอบเขตของการเรียนในสาขาวิชานี้
  ศาสตร์ด้านการศึกษาพิเศษ รูปแบบการเรียนรู้ลักษณะเฉพาะและความต้องการจำเป็นของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เช่น เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD)  เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กออทิสติก เด็กที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted  and  Talented) การตรวจสอบและประเมินผลทางการศึกษาเพื่อวางแผนการจัดการศึกษาเทคนิควิธีการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก การทำงานร่วมกับครู ผู้ปกครอง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และผู้เกี่ยวข้อง

รายละเอียดวิชาเอกที่นำมาคู่
   วิชาเอกการศึกษาพิเศษ สามารถเลือกคู่กับ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน สุขศึกษา พลศึกษา และคอมพิวเตอร์การศึกษา

แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต
  - เป็นครูการศึกษาพิเศษ ครูทั่วไปและครูสอนเสริมในสถานศึกษาแบบเรียนรวม
  - นักวิชาการศึกษาพิเศษในศูนย์การศึกษาพิเศษ สถานพยาบาล และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
  - ศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิตตามความสนใจเฉพาะด้าน เช่น การศึกษาพิเศษ จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จิตวิทยาโรงเรียนทางการศึกษาพิเศษและสาขาที่เกี่ยวกับการจัดบริการด้านต่าง ๆ สำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ

- รายวิชาของวิชาเอก
  1. รายวิชาบังคับ
จำนวน 22 หน่วยกิต ได้แก่

      2759141 เด็กที่มีความต้องการพิเศษ (3)

      2759242 การตรวจสอบและประเมินผลทางการศึกษาพิเศษ (3)

      2759243 จิตวิทยาการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (2)

      2759244 การกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (3)

      2759341 วิเคราะห์หลักสูตรและสาระการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษ (2)

      2759342 การปรับหลักสูตรและเทคนิคการบำบัดเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคล (3)

      2759406 ประเด็นและแนวโน้มทางการศึกษาพิเศษ (2)

      2759441 ทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (2)

      2759445 เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (2)


  2. รายวิชาเลือก จำนวน 16 หน่วยกิต แบ่งเป็น

      2759142 ภาษามือ 1 (2)

      2759143 ภาษามือ 2 (2)

      2759241 เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (2)

      2759245 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ (2)

      2759246 เด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์และสังคม (2)

      2759247 เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา (2)

      2759262 จิตวิทยาการสอนเด็กด้อยโอกาส (2)

      2759308 จิตวิทยาการสอนการคิดและการสร้างสรรค์ (2)

      2759343 ความรู้ทางการแพทย์เกี่ยวกับความบกพร่องทางการเรียนรู้ (2)

      2759344 ปัญหาพฤติกรรมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (2)

      2759345 จิตวิทยาการสอนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (2)

      2759346 เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและการสื่อสาร 2(2)

      2759347 เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (2)

      2759348 เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (2)

      2759350 ภาวะออทิสติก (2)

      2759442 การปรับพฤติกรรมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (2)

      2759443 การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กออทิสติก (2)

      2759444 การฝึกอาชีพสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (2)
หมายเหตุสำหรับน้องที่เลือกวิชาเอกคู่กับวิชาเอกต่อไปนี้
                    1. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป และวิชาเอกคณิตศาสตร์ สามารถศึกษารายละเอียดได้ในบทความของสาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) CLICK!
                    2. วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกสังคมศึกษา วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส และวิชาเอกเยอรมัน สามารถศึกษารายละเอียดได้ในบทความของสาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
CLICK!
                    3. วิชาเอกการศึกษานอกระบบโรงเรียน สามารถศึกษารายละเอียดได้ในบทความของสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน CLICK!
                    4. วิชาเอกสุขศึกษา และวิชาเอกพลศึกษา สามารถศึกษารายละเอียดได้ในบทความของสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา CLICK!
                    5. วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา และวิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา สามารถศึกษารายละเอียดได้ในบทความของสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
CLICK!
Dek-D Writer APP : แอพอ่านนิยาย Dek-D บน iPhone , Android Phone
มาแล้ว!! เวอร์ชั่น iPad และ Android Tablet
เปิดรั้วโรงเรียนครู "คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ตอนที่ 23 : สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 8697 , โพส : 14 , Rating : 80% / 2 vote(s)
Vote ให้คะแนนตอนนี้ Vote ได้ 1 ครั้ง / 1 ชม.
[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
หน้าที่ 1
# 14 : ความคิดเห็นที่ 3049
อยากสอบถามว่า ถ้าน้องผมสอบติด ครุสาขาจิตวิทยา... เเล้วเข้าไปเลือกเอกคู่เป็น จิตวิทยากับภาษาอังกฤษ จะสามารถ สอนทำการสอนภาษาอังกฤษได้ใช่มั้ยครับ อีกอย่างผมข้อนค่างเชื่อว่าเรียนจิตวิทยาการสอนควบคู่ไปจะทำให้สามารถสอนได้ดีขึ้น ขอความกรุณาตอบด้วยครับ ขอบคุณครับ
Name : พี่ชาย [ IP : 171.97.37.25 ]
Email / Msn: -
วันที่: 12 พฤษภาคม 2557 / 17:57
# 13 : ความคิดเห็นที่ 3038
คือถ้าน้องไม่อยากเป็นครู แต่เห็นว่าสาขาใหม่ แปลกดี คะแนนไม่น่าสูง คนอาจเลือกน้อย จะมาอาศัยเป็นทางผ่านเพราะอยากเรียนจุฬา พี่ว่าเลือกคณะอื่นเหอะค่ะ

ปล. แต่ถ้าแค่ถามเป็นแนวทางแล้วพี่ตีความเจตนาหนูผิดก็ขอโทษด้วย

#พี่ครุฯ49
Name : พี่ครุฯ49 [ IP : 125.24.8.7 ]
Email / Msn: -
วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2557 / 10:24
# 12 : ความคิดเห็นที่ 2993
อยากเรียนสาขานี้ครับ 
Name : jom_jongkol < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ jom_jongkol [ IP : 49.49.154.19 ]
Email / Msn: - ส่งข้อความลับ
วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2556 / 20:35
# 11 : ความคิดเห็นที่ 2350
เอกนี้น่าเรียน ถ้าติดจะเลือกเอกนี้ ฮี่ฮี่
PS.  รักที่เราเป็นเรา
Name : ระรินอินอิน < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ ระรินอินอิน [ IP : 124.122.130.33 ]
Email / Msn: - ส่งข้อความลับ
วันที่: 10 เมษายน 2554 / 17:33
# 10 : ความคิดเห็นที่ 2204
สวัสดีจ้ะน้องๆ
พี่อยู่สาขานี้เองน้า เป็นเฟรชชี่ปีที่เเล้ว
เรียนจิต คู่ ภาษาอังกฤษจ้ะ
สาขาเราอบอุ่นมากจริงๆ ไม่ได้ไซโคเลย555
เรียนก้สนุกกนะ


ตื่นเต้น ดีใจ ที่จะได้มีน้องเเล้วววววววว
รีบติด รีบเลิกวิชาเอกนะจ๊ะ จุ้บๆ
:'))
Name : ORANGEJUNG [ IP : 58.8.78.207 ]
Email / Msn: -
วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2554 / 23:01
# 9 : ความคิดเห็นที่ 2148

ขอบคุณน้อง โอ้!!! พระเจ้า มากๆ ครับ เป็นประโยชน์ต่อน้องๆ มากเลยครับ

Name : koppersquib < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ koppersquib [ IP : 183.89.253.210 ]
Email / Msn: gnm_krucu(แอท)hotmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 22 มกราคม 2554 / 17:56
# 7 : ความคิดเห็นที่ 2147
ขอช่วยตอบเพิ่มเติมนะคะ

ตอบน้อง the little Beariw 

ตอนนี้มีงานใหม่คือ  "นักจิตวิทยาในสถานศึกษา" (มีตำแหน่งนี้ในสถานศึกษาของยุโรปและอเมริกา และมัน work มาก เมืองไทยจึงนำมาใช้ในสถานศึกษาของเราเช่นกัน โดยกระทรวงสาธารณสุข (เพราะเขาดูแลนักจิตวิทยาวิชาชีพอยู่) ) โดยจะให้บัณฑิตที่จบสายตรงด้านจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการให้การปรึกษา หรือด้านจิตวิทยาคลินิกมาเป็นนักจิตวิทยาในโรงเรียน สำหรับให้ความช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน คาดว่าจะเริ่มในปีการศึกษา 2554 เบื้องต้นจะมีวาระ 2 ปี 

ถ้าตำแหน่งนี้มัน work ในทางปฏิบัติและได้รับการดันมากพอก็จะกลายมาเป็นอีกทางเลือกสำหรับบัณฑิตอย่างเราๆ ต่อไป

ด้านการศึกษาต่อ
สำหรับเอกจิตวิทยาฯ
- คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาตร์ ระดับมหาบัณฑิต
ตามที่พี่กอล์ฟได้บอกไว้ข้างบน
- คณะจิตวิทยา ส่วนใหญ่จะศึกษาต่อในสาขาจิตวิทยาการให้การปรึกษา จิตวิทยาครอบครัว หรือจิตวิทยาคลินิก
- ต่างประเทศ  ไม่ใช่ว่าในเมืองไทย work ไม่พอนะ แต่ที่เมืองนอกก็มีประสบการณ์ให้เราเรียนรู้ที่หลากหลายในอีกรูปแบบวัฒนธรรมหนึ่ง แต่เครื่องมือ ตำรา และบุคลากรนี่ต้องยอมรับว่าเขาพร้อมกว่าจริงๆ สนใจ+มีตังค์/ ได้ทุนก็ลุยได้ (แต่เอาป.ตรีให้รอดก่อนดีกว่า 555)
- อื่นๆ มีรุ่นพี่ที่จบไปแล้วไปศึกษาต่อทางด้านแพทย์ ฯลฯ 
 
สำหรับเอกเด็กพิเศษ
- คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จุฬาฯ สวนดุสิต เป็นต้น แต่การศึกษาต่อในเมืองไทยยังไม่มีตัวเลือกมากเท่าไหร่ เพราะไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร
- ต่างประเทศ ที่บอว่า work กว่า เพราะเค้าเห็นความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันทางโอกาสในสังคมของพวกเด็กพิเศษ แล้วก็ใส่ใจที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับคนพิเศษเหล่านี้ มีงานวิจัยใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ออกมามากมาย เรื่องตำราไม่ต้องพูดถึง พี่ยังต้องอ่าน Textbook ของฝรั่งอยู่เลย
ที่คณะมีอาจารย์เอกเด็กพิเศษจบด็อกเตอร์จากอเมริกา สวย เก่ง แต่ไม่ดุนะจ๊ะ ^^

หากจบการศึกษาตามแนวทางดังกล่าวก็จะทำให้หนูมีแนวทางในการประกอบอาชีพที่หลากหลายมว้ากกกกกก เพราะตอนนี้ศาสตร์ด้านจิตวิทยากำลังจะบูมในเมืองไทย ("จะ" จริงๆ เพราะมันสำคัญมาก รอแรง suport กันอีกเยอะะะ คนที่เขาเกี่ยวข้องก็พยายามดันกันอยู่) แต่บูมสุดๆ ในอเมริกา ยุโรป  และญี่ปุ่น

สำหรับอีกวิชาเอกหนึ่ง
- ตามที่พี่กอล์ฟบอกไว้ตามฟอรัมต่างๆ เลยจ้ะ

สู้ๆ จ้ะ โค้งสุดท้ายแล้ว จัดเต็มเหนี่ยว!!! ^^V
Name : โอ้!!! พระเจ้า < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ โอ้!!! พระเจ้า [ IP : 58.9.32.90 ]
Email / Msn: - ส่งข้อความลับ
วันที่: 22 มกราคม 2554 / 16:55
# 8 : ความคิดเห็นที่ 2146
ขอโทษที่delay มากโคตรๆ แต่หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่น้องหรือผู้สนใจที่มาอ่านภายหลังไม่มากก็น้อยนะคะ
Name : โอ้!!! พระเจ้า < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ โอ้!!! พระเจ้า [ IP : 58.9.32.90 ]
Email / Msn: - ส่งข้อความลับ
วันที่: 22 มกราคม 2554 / 17:03
ความเห็นนี้ถูกลบแล้ว :(
# 5 : ความคิดเห็นที่ 1742

ตอบน้อง the little Beariw ความคิดเห็นที่ 1742
ต้องดูว่าน้องเรียนวิชาเอกไหนมาด้วยนะครับ น้องสามารถศึกษาโดยเปิดอ่านดูที่หัวข้อ "แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต" ในบทความตอนที่เป็นสาขาวิชาต่างๆ ทั้ง 11 สาขาวิชาได้เลยครับ แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 1 กันยายน 2553 / 19:20
Name : koppersquib < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ koppersquib [ IP : 161.200.210.87 ]
Email / Msn: gnm_krucu(แอท)hotmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 1 กันยายน 2553 / 19:11
# 4 : ความคิดเห็นที่ 1733
คือว่านะคะ ช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่า ถ้าจบมาแล้ว มีอาชีพอะไรที่นอกจากครูอีกไหมคะ
PS.  เหนื่อยหายเหนื่อยใจ เค้าไม่สนก็ช่างสิ
Name : the little Beariw < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ the little Beariw [ IP : 182.52.143.76 ]
Email / Msn: loveyou_lovemydog(แอท)hotmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 29 สิงหาคม 2553 / 21:58
# 3 : ความคิดเห็นที่ 816

ตอบน้อง ศุภณัฐ ความคิดเห็นที่ 818
ในการเลือกสังกัดสาขาวิชาก่อนเปิดเรียน น้องก็ยื่นคะแนนเข้าสาขานี้ แล้วปลายภาคเรียนช่วงการคัดเลือกเข้าเรียนวิชาเอก น้องก็ลงชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ทางจิตวิทยา ต้องเลือกระหว่างจะเข้าสัมภาษณ์วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาฯ หรือการศึกษาพิเศษ

Name : koppersquib < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ koppersquib [ IP : 118.172.61.141 ]
Email / Msn: gnm_krucu(แอท)hotmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 11 เมษายน 2553 / 12:01
# 2 : ความคิดเห็นที่ 814
แล้ว มันต้องสอบตรงยังไง อะครับ

เลือกยังไงอะครับ

ผม ม 5
Name : ศุภณัฐ [ IP : 61.90.28.117 ]
Email / Msn: nuttch_(แอท)hotmail.com
วันที่: 11 เมษายน 2553 / 09:31
# 1 : ความคิดเห็นที่ 345
อยากเป็นครูแนะแนวมากๆเลย แต่ยังสับสนเรื่องวิชาเลือกอะไรนี่อยู่เลย=_____________=

ม.5แล้วด้วย....
Name : ฿!ack c@t < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ ฿!ack c@t [ IP : 118.173.89.92 ]
Email / Msn: - ส่งข้อความลับ
วันที่: 19 มกราคม 2553 / 20:20
หน้าที่ 1
Post your comment : แสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 1: Message ข้อความ

ส่วนที่ 2 : Name ลงชื่อ
  โพสความเห็นด้วย member Login name Password
  โพสความเห็นไม่แสดง member : ชื่อ* email รูปตัวแทน
            พิมพ์เลขที่เห็น

"หนังสือสดใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2559"

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่แต่งโดยผู้ลงผลงานเอง ลิขสิทธิ์ของผลงานนี้จะ
  เป็นของผู้ลงผลงานโดยตรง ห้ามมิให้คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาต
  จากผู้ลงผลงาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้กระทำการคัดลอก ทำซ้ำ มาจากผลงานของบุคคลอื่นๆ ผู้ลง
  ผลงานจะต้องทำการอ้างอิงอย่างเหมาะสม และต้องรับผิดชอบเรื่องการจัดการ
  ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

 • ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเข้าระบบ
  โดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่งเด็กดีดอทคอมมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ
  หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใดพบเห็นการลงผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
  ไม่เหมาะสมโปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการทันที
  Email: contact(at)dek-d.com ( ทุกวัน 24 ชม ) หรือ
  Tel: 0-2860-1142 ( จ-ศ 0900-1800 )

App อ่านนิยายบน iPad iPhone และ Android