">
คุณกำลัง login ด้วย [ เปลี่ยนชื่อ | ออกระบบ ]
 กระทู้ Top5 วันนี้ | นิยาย | ค้นหานิยาย | บอร์ดนักเขียน | บอร์ด AF | บอร์ด TheStar | ของที่ระลึก Dek-D | App อ่านนิยายบนมือถือ New! |
  นิยายรักหวานแหวว | นิยายรักเศร้าๆ | นิยายซึ้งกินใจ | นิยายแฟนตาซี | นิยายผจญภัย | เรื่องสบายๆคลายเครียด | แฟนฟิค | วรรณกรรมเยาวชน |
เข้าสู่ My.iD Control สมัครเป็นนักเขียนใหม่ | วิธีลงบทความ กฏเกณฑ์การใช้งาน | การควบคุมเรตติ้ง

เปิดรั้วโรงเรียนครู "คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ตอนที่ 21 : สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา


     อัพเดท 12 เม.ย. 55
กลับไปหน้าหลักของบทความ
แจ้งเนื้อหาในตอนไม่เหมาะสม
นิยาย-เรื่องยาว: มีสาระ/ความรู้แอดมิชชัน / gat-pat
Tags: ครุศาสตร์, ครู, ครุ, ศึกษาศาสตร์
ผู้แต่ง : ครูจามจุรี ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ ครูจามจุรี Email : gnm_krucu(แอท)hotmail.com
My.iD: https://my.dek-d.com/koppersquib
< Review/Vote > Rating : 94% [ 17 mem(s) ]
This month views : 2,488 Overall : 178,449
3,118 Comment(s), [ แฟนพันธุ์แท้ 369 คน ]

[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
เปิดรั้วโรงเรียนครู "คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ตอนที่ 21 : สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 10457 , โพส : 32 , Rating : 93% / 12 vote(s)

ขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาด | ลดขนาด


สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 


วุฒิปริญญาทางการศึกษา 


ครุศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษาและพลศึกษา)
 
Bachelor of Education (Health and Physical Education) 

 สังกัด
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

แนวทางการคัดเลือกนิสิตเข้าสังกัดสาขาวิชา 
(การคาดการณ์)

- จำนวนรับ ประมาณ 45-50 คน
-
รูปแบบที่รับ

   ระบบรับตรงแบบพิเศษ
   - โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

   - โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางกีฬา

 

 

 


คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะจะเรียนในสาขาวิชานี้


มีสุขภาพดี ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  มีความสนใจและมองเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพดี ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีสุขภาพที่ดีได้

 

 

 


ขอบเขตของการเรียนในสาขาวิชา


- การจัดการเรียนรู้และประสบการณ์ ทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
- ความรู้ เจตคติ การปฏิบัติและทักษะในการดูแลสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ
- การถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่น เรื่องการดูแลสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพรู้จักคิดและตัดสินใจ ที่ถูกต้อง เพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้
 


 
คณะที่ร่วมจัดการเรียนการสอน


คณะครุศาสตร์ จัดการเรียนการสอนร่วมกับ
1.
คณะพยาบาลศาสตร์

2.คณะจิตวิทยา

3.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

 

 

 

แนวทางการเลือกวิชาเอก


วิชาเอกบังคับ : วิชาเอกสุขศึกษา และวิชาเอกพลศึกษา
รูปแบบวิชาเอก : วิชาเอกคู่
เงื่อนไขของวิชาเอก :
-
นิสิตสังกัดสาขาวิชานี้จะต้องเรียนวิชาเอกสุขศึกษาคู่กับพลศึกษาเท่านั้น
- วิชาเอกสุขศึกษาและวิชาเอกพลศึกษา เป็นวิชาเอกที่นิสิตสังกัดสาขาวิชามัธยมศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรียน เทคโนโลยีการศึกษา และจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเอกคู่ได้

รายวิชาของวิชาเอกในสาขาวิชา


วิชาเอกสุขศึกษา (วิชาเอกคู่ จำนวน 38 หน่วยกิต)
- รายละเอียดวิชาเอกที่นำมาคู่
   วิชาเอกสุขศึกษา บังคับเลือกคู่กับ วิชาเอกพลศึกษา ในกรณีเป็นนิสิตสังกัดสาขาวิชานี้ ส่วนนิสิต
สาขาวิชามัธยมศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรียน เทคโนโลยีการศึกษา และจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเอกคู่ได้


- รายวิชาของวิชาเอก
  1. รายวิชาบังคับ จำนวน 24 หน่วยกิต ได้แก่

      2723131 หลักการทางสุขศึกษา

      2723136 สุขภาพกายและสุขภาพจิต (2)

      2723249 การปฐมพยาบาล (2)*

      2723250 สวัสดิศึกษา 3(3-0-6)

      2723256 เพศศึกษา (2)

      2723302 การวิเคราะห์หลักสูตรและสาระการเรียนรู้สุขศึกษา (2)

      2723303 ประเด็นและแนวโน้มทางสุขศึกษา (2)

      2723307 การแนะแนวสุขภาพ (2)

      2723330 มรณศึกษา (2)

      2723355 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน (2)

      3900222 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ (3)*


  2. รายวิชาเลือก จำนวน 14 หน่วยกิต ได้แก่

      2723133 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคของมนุษย์ (2)

      2723252 ทันตสุขศึกษา (2)

      2723253 โภชนาการเพื่อสุขภาพ (2)

      2723254 สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ (2)

      2723255 หลักสุขภาพและสุขปฏิบัติ (2)

      2723257 เทคนิคการสอนโยคะ 1(0-2-1)

      2723258 เทคนิคการสอนแอโรบิกดานซ์ (1)

      2723304 ธุรกิจสุขภาพ (2)*

      2723305 การป้องกันและการจัดการความเครียด (2)

      2723306 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (2)

      2723311 การสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย (2)

      2723313 สุขศึกษาสำหรับครูมัธยมศึกษา (2)

      2723319 กิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กเล็ก (2)*

      2723351 การสุขศึกษาในโรงพยาบาล (2)

      2723352 บริการสุขภาพในโรงเรียน (2)

      2723357 การสื่อสารทางสุขศึกษา (2)

      2723361 สุขศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา (2)

      2723406 บรรดิการทางพลศึกษา (2)

      2723410 การสอนความปลอดภัยทางน้ำสำหรับครูผู้สอน (1)*

      2723456 การสุขศึกษาในชุมชน (2)

      2723459 การฝึกปฏิบัติงานสุขศึกษาในชุมชน (2)

      3640203 การอนามัยแม่และเด็ก (2)

      3802205 สุขภาพจิต (2)

      3900321 ชีวกลศาสตร์การกีฬาขั้นนำ (2)

      3901101 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย (3)

      3904312 การส่งเสริมสุขภาพ (3)

      3904402 ยาและสารเสพติด (2)

      3904403 สุขภาพผู้บริโภค (2)

      3907310 การจัดศูนย์สุขภาพ (2)

      * บังคับนิสิตเฉพาะที่เรียนวิชาเอกสุขศึกษา คู่ วิชาเอกพลศึกษา เรียนแทนบังคับของทั้ง 2 วิชาเอกที่ซ้ำซ้อนกัน นอกจากนี้นิสิตจะต้องเลือกรายวิชาอื่นๆ ในกลุ่มนี้ในครบ 14 หน่วยกิตวิชาเอกพลศึกษา (วิชาเอกคู่ จำนวน 38 หน่วยกิต)
- รายละเอียดวิชาเอกที่นำมาคู่
   วิชาเอกพลศึกษา บังคับเลือกคู่กับ วิชาเอกสุขศึกษา ในกรณีเป็นนิสิตสาขาวิชานี้ ส่วนนิสิต
สาขา วิชามัธยมศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรียน เทคโนโลยีการศึกษา และจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเอกคู่ได้


- รายวิชาของวิชาเอก
  1. รายวิชาบังคับ จำนวน 24 หน่วยกิต ได้แก่

      2723121 เทคนิคการสอนเกมมูลฐาน (1)

      2723134 เทคนิคการสอนว่ายน้ำ (1)

      2723135 เทคนิคการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ (1)

      2723247 การจัดและบริหารงานสุขศึกษาพลศึกษาและนันทนาการในโรงเรียน (2)

      2723249 การปฐมพยาบาล (2)

      2723259 เทคนิคการสอนกรีฑาลู่และลาน (1)

      2723260 เทคนิคการสอนยิมนาสติก (1)

      2723301 หลักการและปรัชญาทางพลศึกษา (2)

      2723312 การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา (2)

      2723320 การวิเคราะห์หลักสูตรและสาระการเรียนรู้พลศึกษา (2)

      2723321 ประเด็นและแนวโน้มทางพลศึกษา (2)

      2723437 การลูกเสือและเนตรนารี (1)

      3900222 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ (3)

      3901101 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย (3)


2. รายวิชาเลือก จำนวน 14 หน่วยกิต ได้แก่

      2723257 เทคนิคการสอนโยคะ (1)

      2723258 เทคนิคการสอนแอโรบิกดานซ์ (1)

      2723261 เทคนิคการสอนฟุตบอล (1)

      2723262 เทคนิคการสอนวอลเลย์บอล (1)

      2723263 เทคนิคการสอนบาสเกตบอล (1)

      2723271 เทคนิคการสอนเปตอง (1)

      2723272 เทคนิคการสอนฮอกกี้ (1)

      2723273 เทคนิคการสอนกอล์ฟ (1)

      2723274 เทคนิคการสอนเนตบอล (1)

      2723304 ธุรกิจสุขภาพ (2)*

      2723307 การแนะแนวสุขภาพ (2)

      2723308 เทคนิคการสอนกีฬาประเภททีม (1)

      2723309 เทคนิคการสอนกีฬาประเภทแร็กเก็ต (1)

      2723311 การสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย (2)

      2723314 พลศึกษาสำหรับครูมัธยมศึกษา (2)

      2723319 กิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กเล็ก (2)*

      2723322 กิจกรรมพลศึกษาในเวลาว่าง (2)

      2723324 การจัดค่ายพักแรม (2)

      2723352 บริการสุขภาพในโรงเรียน (2)

      2723362 เทคนิคการสอนมวยไทยขั้นพื้นฐาน (1)

      2723363 พลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา (2)

      2723406 บรรดิการทางพลศึกษา (2)

      2723408 หลักการจัดและตัดสินกีฬาประเภทแร็กเก็ต (2)

      2723409 หลักการจัดและตัดสินกีฬาประเภทลู่และลาน (2)

      2723410 การสอนความปลอดภัยทางน้ำสำหรับครูผู้สอน (1)*

      2723411 หลักการจัดและตัดสินกีฬาประเภททีม (2)

      3900212 กระบี่กระบอง (1)

      3900216 แบดมินตัน (1)

      3900217 เทนนิส (1)

      3900220 กีฬาบอล (1)

      3900235 เซปักตะกร้อ (1)

      3900239 แอโรบิกดานซ์ (1)

      3900250 ตะกร้อไทย (1)

      3900251 เทเบิลเทนนิส (1)

      3900258 แฮนด์บอล (1)

      3900321 ชีวกลศาสตร์การกีฬาขั้นนำ (2)

      * บังคับนิสิตเฉพาะที่เรียนวิชาเอกสุขศึกษา คู่ วิชาเอกพลศึกษา เรียนแทนบังคับของทั้ง 2 วิชาเอกที่ซ้ำซ้อนกัน นอกจากนี้นิสิตจะต้องเลือกรายวิชาอื่นๆ ในกลุ่มนี้ในครบ 14 หน่วยกิต 
แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต

 

- เป็นครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) และระดับอุดมศึกษา 
- ทำงานในองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้าน สุขศึกษา พลศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา การท่องเที่ยว การส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ธุรกิจสุขภาพ
- ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ Dek-D Writer APP : แอพอ่านนิยาย Dek-D บน iPhone , Android Phone
มาแล้ว!! เวอร์ชั่น iPad และ Android Tablet
เปิดรั้วโรงเรียนครู "คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ตอนที่ 21 : สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 10457 , โพส : 32 , Rating : 93% / 12 vote(s)
Vote ให้คะแนนตอนนี้ Vote ได้ 1 ครั้ง / 1 ชม.
[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
หน้าที่ 1 | 2
# 32 : ความคิดเห็นที่ 3111
พอจะมีระเบียบการของปีนี้ไหมค้าบบ อยากเข้ามากเลยย^^
Name : Apichai [ IP : 182.53.44.198 ]
Email / Msn: tai222333(แอท)hotmail.com
วันที่: 3 กรกฎาคม 2558 / 23:36
# 31 : ความคิดเห็นที่ 3102
ค่าเทอมประมาณเท่าไหร่ค่ะ
รวมค่าอื่นๆด้วยค่ะ
Name : bam [ IP : 27.55.72.160 ]
Email / Msn: -
วันที่: 26 มีนาคม 2558 / 02:34
# 30 : ความคิดเห็นที่ 3101
ว่ายน้ำไม่เป็นเรียนคณะนี้ได้ไหมค่ะ
Name : ploy [ IP : 27.55.72.160 ]
Email / Msn: -
วันที่: 26 มีนาคม 2558 / 02:31
# 29 : ความคิดเห็นที่ 2985
สอบสัมภาษณ์แล้ว จะมีคนโดนคัดออกไหมครับ
ถ้าติด1ใน25ที่เค้าประกาศ
ผมกลัวไม่ติด TT
Name : Sport [ IP : 125.26.235.134 ]
Email / Msn: -
วันที่: 13 ธันวาคม 2555 / 18:53
# 28 : ความคิดเห็นที่ 2984
สอบสัมภาษณ์แล้ว จะมีคนโดนคัดออกไหมครับ
ถ้าติด1ใน25ที่เค้าประกาศ
ผมกลัวไม่ติด TT
Name : Sport [ IP : 125.26.235.134 ]
Email / Msn: -
วันที่: 13 ธันวาคม 2555 / 18:51
# 27 : ความคิดเห็นที่ 2973
กำลังจะไปสอบสมรรถภาพร่างกาย ตื่นเต้นๆ กลัวว่าจะไม่ติด ได้ข้อเขียนเฉลี่ยแค่39เอง อยากรู้ว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอ่ะคะ ผู้หญิงกับผู้ชายทดสอบเหมือนกันมั๊ย?
Name : Preaw [ IP : 27.55.14.109 ]
Email / Msn: jittrapun_preaw(แอท)hotmail.com
วันที่: 16 กันยายน 2555 / 23:07
# 26 : ความคิดเห็นที่ 2968
พี่คะอยากทราบจำนวนผู้สมัครว่ามีมากน้อยจำนวนเท่าไหร่คะ ในแต่ละปี
Name : nmcmint < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ nmcmint [ IP : 101.51.109.71 ]
Email / Msn: - ส่งข้อความลับ
วันที่: 5 สิงหาคม 2555 / 20:57
# 25 : ความคิดเห็นที่ 2889
ตอบน้อง calisay ความคิดเห็นที่ 2898
สาขาวิชานี้เปิดเฉพาะรับตรงแบบพิเศษ ซึ่งการทดสอบทั้งหมดดำเนินการจัดสอบโดยมหาวิทยาลัยทุกขั้นตอน สำหรับปีการศึกษา 2556 จะประกาศระเบียบการปลายเดือนหน้าครับ ติดตามได้ที่ www.admissions.chula.ac.th

PS.  ข้อมูลแนะแนวและปรึกษาการศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 1. Writer เปิดรั้วโรงเรียนครู : http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=567449 2. Page Facebook : http://www.facebook.com/EduChulalongkorn
Name : koppersquib < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ koppersquib [ IP : 58.11.51.66 ]
Email / Msn: gnm_krucu(แอท)hotmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 25 เมษายน 2555 / 04:17
# 24 : ความคิดเห็นที่ 2887
พี่ค่ะ คือที่ไปเห็นในเฟสจุฬามา

+ องค์ประกอบคะแนน 100% แบ่งเป็น
1. คะแนนวิชาสามัญที่จุฬาฯ จัดสอบเดือนสิงหาคม 50% ได้แก่
- วิชาบังคับ คือ
1. ภาษาไทย 10%
2. ภาษาอังกฤษ 10%
3. สังคมศึกษา 10%
2. คะแนนวิชาเฉพาะที่จุฬาฯ จัดสอบเดือนสิงหาคม 50% ได้แก่
- ความถนัดทางครุศาสตร์ 20%
- ความถนัดทางสุขศึกษาและพลศึกษา 50%
3. คะแนนวิชาทักษะที่จุฬาฯ จัดสอบเดือนตุลาคม = สมรรถภาพทางร่างกาย (ผ่านเกณฑ์จึงมีสิทธิ์เข้า

ทุกอย่างนี้คือทางจุฬาจัดสอบเองโดยตรง ไม่เกี่ยวกับ pat5 ใช่ไหมคะ
ในปี56 ยังใช้เกณณ์นี้รึเปล่าคะ
ขอบคุณมากค่ะ
Name : calisay [ IP : 110.169.204.8 ]
Email / Msn: -
วันที่: 24 เมษายน 2555 / 23:47
# 23 : ความคิดเห็นที่ 2728

ตอบน้อง andamann ความคิดเห็นที่ 2738
หากพิจารณาจากองค์ประกอบของคะแนน ผู้ที่มีสิทธิ์มากที่สุด คือ ผู้ที่ทำคะแนนสอบข้อเขียนได้มากครับ เพราะการคัดเลือกขั้นแรกจะดูจากคะแนนสอบข้อเขียนเป็นหลักเลย สอนขั้นสุดท้ายจะดูจากการทดสอบสมรรถภาพทางทักษะกลไก แม้ว่าจะไม่ได้รวมอยู่ในองค์ประกอบของคะแนน แต่ก็เหมือนตั้งเกณฑ์ขั้นต่ำไว้ที่ T-Score = 50 ดังนั้นถึงแม้ว่าคะแนนข้อเขียนจะดีมาก แต่ร่างกายไม่ฟิตก็ถูกดึงออก แล้วเลื่อนอันดับต่อไปขึ้นมาจนครบจำนวนครับ ดังนั้นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีคะแนนสอบข้อเขียนสูงเป็นอันดับต้นๆ และผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำการทดสอบสมรรถภาพทางทักษะกลไกด้วย

ส่วน T-Score = 50 อธิบายง่าย คือ การทดสอบแต่ละอย่างไม่ได้กำหนดคะแนนเต็ม ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของผู้สอบ ดังนั้นการวัดคะแนนในแต่ละอย่างจะเทียบกับเกณฑ์ที่กรรมการได้พิจารณาขึ้น ซึ่งมีคะแนนเต็ม T-Score = 50 ก็คือเอาไปเทียบกับเกณฑ์แล้วผ่าน 50% ครับ


PS.  ข้อมูลแนะแนวและปรึกษาการศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 1. Writer เปิดรั้วโรงเรียนครู : http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=567449 2. Page Facebook : http://www.facebook.com/EduChulalongkorn
Name : koppersquib < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ koppersquib [ IP : 161.200.211.12 ]
Email / Msn: gnm_krucu(แอท)hotmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 10 ธันวาคม 2554 / 23:12
# 22 : ความคิดเห็นที่ 2727
สงสัยเรื่อง เกณฑ์การพิจารณา ครุศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา รับตรงแบบพิเศษ ปี2555 นะครับ

ข้อ1. สมมุตินาย a ได้คะแนนข้อเขียนดีมาก(เป็นเด็กเรียนดี)  แต่วิชาภาคปฎิบัติได้คะแนนน้อย เปรียบเทียบกับข้อ2

ข้อ2. นาย b ได้คะแนนข้อเขียนน้อย คะแนนสู้นาย a ไม่ได้เลย แต่กลับทำคะแนนภาคปฎิบัติเยอะกว่า(เป็นนักกีฬาโรงเรียน)
สรุป ใครจะมีสิทธิ์มากกว่ากันครับ 
  
ข้อ3. คะแนนวิชาสมรรถภาพทางทักษะกลไลนี้มีผลต่อการเรียกสัมภาษณ์มั้ยครับ เพราะดูจากประกาศแล้ว ไม่ได้นำมาคิดคะแนนรวมกับข้อเขียน  และในประกาศฉบับสุดท้ายบอกไว้ว่า จะเรียงคะแนนสอบรายวิชาจากสูงมาต่ำ  ส่วนวิชาสมรรถภาพทางกายเกณฑ์มีค่า T-SCORE เท่ากับ 50 คืออะไรครับ     

คำถามทั้งหมดนี้รวบรวมจากเพื่อนๆผู้สมัครสอบ หลายคนกังวลเรื่องคะแนนสอบข้อเขียนว่าได้น้อยบ้าง หรือหลายคนก็กลัวการสอบภาคปฎิบัติบ้าง ผมเองก็เช่นกัน รุ่นพี่ช่วยตอบให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
Name : andamann < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ andamann [ IP : 58.9.16.234 ]
Email / Msn: - ส่งข้อความลับ
วันที่: 10 ธันวาคม 2554 / 03:26
# 21 : ความคิดเห็นที่ 2696
ตอบน้อง ภูริน ความคิดเห็น 2705
ไม่มีครับ เพราะได้พิจารณาใบรับรองแพทย์ที่น้องส่งเป็นหลักฐานการสมัครตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วครับ


PS.  ข้อมูลแนะแนวและปรึกษาการศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 1. Writer เปิดรั้วโรงเรียนครู : http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=567449 2. Page Facebook : http://www.facebook.com/EduChulalongkorn
Name : koppersquib < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ koppersquib [ IP : 161.200.208.22 ]
Email / Msn: gnm_krucu(แอท)hotmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 21 ตุลาคม 2554 / 10:03
# 20 : ความคิดเห็นที่ 2694
แล้วมีตรวจสุขภาพร่างกายก่อนสอบปะคับ
Name : ภูริน [ IP : 180.183.127.191 ]
Email / Msn: p_j(แอท)hotmail.com
วันที่: 9 ตุลาคม 2554 / 22:08
# 19 : ความคิดเห็นที่ 1891

รายการการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2554
1. ลุก – นั่ง 30 วินาที (Sit – Up 30 secomd)
2.
ดันพื้น
(Push – up)
3.
วิ่งกลับตัว
(Shuttle Run)
4.
ยืนกระโดดไกล (Standing Broad Jump)
5. วิ่ง 5 นาที (5 Minutes Distance Run)แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 1 ตุลาคม 2553 / 12:49
แก้ไขครั้งที่ 2 เมื่อ 1 ตุลาคม 2553 / 12:55
Name : koppersquib < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ koppersquib [ IP : 161.200.153.58 ]
Email / Msn: gnm_krucu(แอท)hotmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 1 ตุลาคม 2553 / 12:45
# 18 : ความคิดเห็นที่ 1885

ตอบน้อง howto ความคิดเห็นที่ 1890 
พี่ไม่ทราบรายละเอียดชัดเจนนะครับ ไม่รู้ว่าอาจารย์จะเปิดเผยหรือไม่ แต่ก็ไม่หนักหนามากหรอกครับ ทำเอาเท่าที่เราทำได้ ไม่น่าโหดอะไรมาก

Name : koppersquib < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ koppersquib [ IP : 161.200.212.9 ]
Email / Msn: gnm_krucu(แอท)hotmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 30 กันยายน 2553 / 16:26
# 17 : ความคิดเห็นที่ 1881
เกณผู้หญิง ดูยังไงบ้างอ่ะคะ วิดพื้นเนี้ย หนักใจจริงๆค่ะ ต้องทำกี่ครั้ง ยังไงอะคะ ขอบคุนค้ะ
Name : howto [ IP : 125.24.192.243 ]
Email / Msn: -
วันที่: 30 กันยายน 2553 / 11:55
# 16 : ความคิดเห็นที่ 1873

ตอบน้อง Mai ความคิดเห็นที่ 1879
จากที่ถามรุ่นพี่สาขานี้ปีที่ผ่านๆ มาก็สอบเท่านี้นะครับ

Name : koppersquib < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ koppersquib [ IP : 161.200.210.230 ]
Email / Msn: gnm_krucu(แอท)hotmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 28 กันยายน 2553 / 14:42
# 15 : ความคิดเห็นที่ 1870
ขอบคุนค่ะๆๆ

พี่ค่ะสอบแค่ วิดพื้น กระโดดไกล ซิดอัพ ไม่มีอันอื่นแร้วช่ายมะ

ตื่นเต้นมากๆๆเรย
Name : Mai [ IP : 117.47.211.182 ]
Email / Msn: punkki1992(แอท)hotmail.com
วันที่: 28 กันยายน 2553 / 11:39
# 14 : ความคิดเห็นที่ 1860
ตอบน้อง Mai ความคิดเห็นที่ 1866
ใช้เกณฑ์แยกกันนะครับ
Name : koppersquib < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ koppersquib [ IP : 161.200.208.41 ]
Email / Msn: gnm_krucu(แอท)hotmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 27 กันยายน 2553 / 15:58
# 13 : ความคิดเห็นที่ 1857
พี่ค่ะ ผู้ชายจะได้เปรียบกว่าผู้หญิงหรือป่าว
Name : Mai [ IP : 112.142.49.248 ]
Email / Msn: -
วันที่: 27 กันยายน 2553 / 13:45
# 12 : ความคิดเห็นที่ 1846

ตอบน้อง you ความคิดเห็นที่ 1849
การทดสอบสมรรถภาพทางกายก็เป็นพื้นฐานครับ วิดพื้น กระโดดไกล ซิดอัพ 

Name : koppersquib < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ koppersquib [ IP : 161.200.208.25 ]
Email / Msn: gnm_krucu(แอท)hotmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 27 กันยายน 2553 / 00:29
# 11 : ความคิดเห็นที่ 1840
ทดสอบต้องทำอะไรอ่ะคะ แล้วต้องเตรียมอะไรไปบ้างหรอค้ะ ช่วยตอบหน่อยนะคะ
Name : you [ IP : 125.25.3.8 ]
Email / Msn: -
วันที่: 26 กันยายน 2553 / 18:45
# 10 : ความคิดเห็นที่ 1807
ตุ๊กตุ๋ยอ้วนกลมเเต่เเข็งเเรงทมากค่ะ555+เพราะตุ๊กตุ๋ยเป็นนักกระบี่กระบองทีมชาติค่ะ:))
หนูจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะค่ะ
ขอบคุงค่ะ
Name : TUIYDY [ IP : 124.121.190.164 ]
Email / Msn: moo-tuiy(แอท)hotmail.com
วันที่: 19 กันยายน 2553 / 00:25
# 9 : ความคิดเห็นที่ 1797

ตอบน้อง TUIYDY ความคิดเห็นที่ 1803
ได้ทดสอบทุกคนนะครับ อาจารย์สาขานี้ใจดีทั้งนั้น อ้วนพริ้วปลิวลมก็มีถมเถไปครับ : )

Name : koppersquib < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ koppersquib [ IP : 161.200.213.50 ]
Email / Msn: gnm_krucu(แอท)hotmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 16 กันยายน 2553 / 22:24
# 8 : ความคิดเห็นที่ 1794
โห้ตุ๊กตุ๋ยอ้วนอ่าเเต่อยากเป็นครูพละมากกกกกกก
ชอบเล่นกีฬามากเขาจะให้หนูสอบสมรรถภาพทางกายไหมอ่า
หนูเริ่มเศร้าเเร้วสิT^T
Name : TUIYDY [ IP : 124.121.11.214 ]
Email / Msn: moo-tuiy(แอท)hotmail.com
วันที่: 16 กันยายน 2553 / 22:16
หน้าที่ 1 | 2
Post your comment : แสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 1: Message ข้อความ

ส่วนที่ 2 : Name ลงชื่อ
  โพสความเห็นด้วย member Login name Password
  โพสความเห็นไม่แสดง member : ชื่อ* email รูปตัวแทน
            พิมพ์เลขที่เห็น

"หนังสือสดใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2559"

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่แต่งโดยผู้ลงผลงานเอง ลิขสิทธิ์ของผลงานนี้จะ
  เป็นของผู้ลงผลงานโดยตรง ห้ามมิให้คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาต
  จากผู้ลงผลงาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้กระทำการคัดลอก ทำซ้ำ มาจากผลงานของบุคคลอื่นๆ ผู้ลง
  ผลงานจะต้องทำการอ้างอิงอย่างเหมาะสม และต้องรับผิดชอบเรื่องการจัดการ
  ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

 • ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเข้าระบบ
  โดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่งเด็กดีดอทคอมมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ
  หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใดพบเห็นการลงผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
  ไม่เหมาะสมโปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการทันที
  Email: contact(at)dek-d.com ( ทุกวัน 24 ชม ) หรือ
  Tel: 0-2860-1142 ( จ-ศ 0900-1800 )

App อ่านนิยายบน iPad iPhone และ Android