">
คุณกำลัง login ด้วย [ เปลี่ยนชื่อ | ออกระบบ ]
 กระทู้ Top5 วันนี้ | นิยาย | ค้นหานิยาย | บอร์ดนักเขียน | บอร์ด AF | บอร์ด TheStar | ของที่ระลึก Dek-D | App อ่านนิยายบนมือถือ New! |
  นิยายรักหวานแหวว | นิยายรักเศร้าๆ | นิยายซึ้งกินใจ | นิยายแฟนตาซี | นิยายผจญภัย | เรื่องสบายๆคลายเครียด | แฟนฟิค | วรรณกรรมเยาวชน |
เข้าสู่ My.iD Control สมัครเป็นนักเขียนใหม่ | วิธีลงบทความ กฏเกณฑ์การใช้งาน | การควบคุมเรตติ้ง

เปิดรั้วโรงเรียนครู "คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ตอนที่ 13 : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย


     อัพเดท 12 เม.ย. 55
กลับไปหน้าหลักของบทความ
แจ้งเนื้อหาในตอนไม่เหมาะสม
นิยาย-เรื่องยาว: มีสาระ/ความรู้แอดมิชชัน / gat-pat
Tags: ครุศาสตร์, ครู, ครุ, ศึกษาศาสตร์
ผู้แต่ง : ครูจามจุรี ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ ครูจามจุรี Email : gnm_krucu(แอท)hotmail.com
My.iD: https://my.dek-d.com/koppersquib
< Review/Vote > Rating : 94% [ 17 mem(s) ]
This month views : 2,491 Overall : 178,452
3,118 Comment(s), [ แฟนพันธุ์แท้ 369 คน ]

[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
เปิดรั้วโรงเรียนครู "คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ตอนที่ 13 : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 26322 , โพส : 13 , Rating : 82% / 36 vote(s)

ขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาด | ลดขนาดสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 


วุฒิปริญญาทางการศึกษา


ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
Bachelor of Education (Early Childhood Education)
 

 

 สังกัด
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
แนวทางการคัดเลือกนิสิตเข้าสังกัดสาขาวิชา 
(การคาดการณ์)


-
จำนวนรับ ประมาณ 30 คน
-
รูปแบบที่รับ
  
ระบบแอดมิชชั่นส์ รหัส 0037 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รับแยกสาขาวิชา) 

บุคลิกของผู้ที่เหมาะจะเรียนในสาขาวิชานี้


-
รักเด็ก ต้องการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เติบโตและเข้มแข็งทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา 
-
มีเมตตา กรุณา อารมณ์มั่นคง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน พยายามพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
-
เข้าใจความแตกต่างของเด็ก รักและปฏิบัติต่อเด็กอย่างเท่าเทียมกัน

ขอบเขตของการเรียนในสาขาวิชา


- ศาสตร์และศิลป์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
-
ธรรมชาติของเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 8 ปี ด้านพัฒนาการและการเรียนรู้ การอบรมเลี้ยงดู และการจัดการศึกษาที่เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย        

คณะที่ร่วมจัดการเรียนการสอน


คณะครุศาสตร์ จัดการเรียนการสอนร่วมกับ
1.คณะพยาบาลศาสตร์
2.คณะสหเวชศาสตร์
3.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

 


แนวทางการเลือกวิชาเอก


วิชาเอกบังคับ : วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
รูปแบบวิชาเอก : วิชาเอกเดี่ยว
เงื่อนไขของวิชาเอก : เป็นวิชาเอกเฉพาะของนิสิตสังกัดสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเท่านั้น

รายวิชาของวิชาเอกในสาขาวิชา


วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย (วิชาเอกเดี่ยว จำนวน 76 หน่วยกิต)

1. รายวิชาบังคับ
 จำนวน 43 หน่วยกิต ได้แก่ 

    2717111 วัฒนธรรมและการเล่นในการศึกษาปฐมวัย (3)

    2717112 คุณธรรมและสมรรถภาพของนักวิชาชีพทางการศึกษาปฐมวัย (3)

    2717221 การศึกษาปฐมวัย (3)

    2717222 การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับปฐมวัย (3)

    2717223 การจัดสิ่งแวดล้อมและสื่อการสอนทางการศึกษาปฐมวัย (4)

    2717304 หลักสูตรและการสอนทางการศึกษาปฐมวัย (4)

    2717305 การบูรณาการสาระการเรียนรู้สำหรับเด็กอนุบาล (4)

    2717306 การประเมินและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย (3)

    2717411 การศึกษาสำหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย (3)

    2717412 งานครูในระดับปฐมวัย (3)

    2717413 ประเด็นและแนวโน้มทางการศึกษาปฐมวัย (2)

    2736330 ศิลปะสำหรับเด็กเล็ก (2)

    2737399 ดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย (3)

    2756422 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (3)

2. รายวิชาเลือก จำนวน 33 หน่วยกิต (เลือกรายวิชาด้านล่างให้ครบตามจำนวนหน่วยกิต) ได้แก่

    2207165 ศาสนากับปัญหาปัจจุบัน (3)

    2717210 สิทธิและปัญหาเด็กปฐมวัย (2)

    2717339 การส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ (2)

    2717340 การส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย (2)

    2717342 การส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาตอนต้น (2)    
    2719301 คติชนวิทยากับการเรียนรู้และการสอน (2)

    2719388 การสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ (2)

    2722326 สิ่งแวดล้อมศึกษา (2)

    2722354 สันติศึกษา (2)

    2737118 คีย์บอร์ดขั้นต้น (2)

    2737300 ออร์ฟ 1 (2)

    2746490 กฎหมายการศึกษา (2)

    2746492 ครูกับการพัฒนาชุมชน (2)

    2750172 การศึกษาทางเลือก (2)

    2750272 การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2)

    2750273 การศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับเด็กด้อยโอกาส (2)

    2759310 จิตวิทยาการสอนเด็กปัญญาเลิศและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (2)

    3501456 ความคิดสร้างสรรค์ (3)

    3600202 โภชนาการ (2)

    3600205 การดูแลสุขภาพครอบครัว (3)

    3640202 การบริบาลทารกและเด็กก่อนวัยเรียน (2)

    3640203 การอนามัยแม่และเด็ก (2)

    3641201 การพยาบาลฉุกเฉิน (2)

    3800206 จิตวิทยาการจัดการตน (3)

    3800251 สุขภาพจิต (3)

    3800351 จิตวิทยาการคิดและความคิดสร้างสรรค์ (2)

    3804225 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (2)

    3804451 จิตวิทยาครอบครัวและชีวิต (3)

    3900260 กิจกรรมกีฬาสำหรับเด็ก (2)

    3904202 สวัสดิศึกษา (2)

แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต


ครูปฐมวัยในโรงเรียนของรัฐและเอกชน โรงเรียนนานาชาติ 
เป็นเจ้าของโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็ก
เป็นบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย เช่น ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ นักจัดอบรม นักพัฒนาการเด็กในหน่วยงานของรัฐและเอกชน องค์กรและมูลนิธิต่าง     
-
ศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิตด้านการศึกษาเกี่ยวกับเด็ก และการดูแลเด็ก

 
Dek-D Writer APP : แอพอ่านนิยาย Dek-D บน iPhone , Android Phone
มาแล้ว!! เวอร์ชั่น iPad และ Android Tablet
เปิดรั้วโรงเรียนครู "คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ตอนที่ 13 : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 26322 , โพส : 13 , Rating : 82% / 36 vote(s)
Vote ให้คะแนนตอนนี้ Vote ได้ 1 ครั้ง / 1 ชม.
[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
หน้าที่ 1
# 13 : ความคิดเห็นที่ 3116
ต้องการครูปฐมวัยมาร่วมงานกัน เปิดเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กค่ะ อยู่พระรามสอง เลย วัดพันท้ายนรสิงห์ขึ้นไปหน่อยค่ะ ท่านใดสนใจและเป็นผู้ที่รักเด็ก ขอเชิญติดต่อที่ 0815619100 ตู่ค่ะ
Name : คุณตู่ [ IP : 125.27.220.236 ]
Email / Msn: etuu27(แอท)gmail.com
วันที่: 19 มกราคม 2559 / 11:28
# 12 : ความคิดเห็นที่ 3115
ต้องการครูปฐมวัยมาร่วมงานกัน เปิดเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กค่ะ อยู่พระรามสอง เลย วัดพันท้ายนรสิงห์ขึ้นไปหน่อยค่ะ ท่านใดสนใจและเป็นผู้ที่รักเด็ก ขอเชิญติดต่อที่ 0815619100 ตู่ค่ะ
Name : คุณตู่ [ IP : 125.27.220.236 ]
Email / Msn: etuu27(แอท)gmail.com
วันที่: 19 มกราคม 2559 / 11:27
# 11 : ความคิดเห็นที่ 3095
อยากเป็นครูประถมหรืออนุบาลก็ได้ เรียนวิท-คณิต ที่ราชภัฏเทพสตรีลพบุรี มีสาขาปฐมวัยไหมค่ะ
Name : น้องหญิง [ IP : 1.46.79.61 ]
Email / Msn: somying4655(แอท)gmail.com
วันที่: 12 มีนาคม 2558 / 13:22
# 10 : ความคิดเห็นที่ 3025
อยากเป็นครู มากค่ะ
ครูอณุบาลค่ะ
Name : ไอรีน [ IP : 223.204.64.34 ]
Email / Msn: rloveb(แอท)hotmail.co.th
วันที่: 23 กันยายน 2556 / 23:16
# 9 : ความคิดเห็นที่ 3023
อันนี้มีเรียนภาคพิเศษไหมคะ วันเสาร์-อาทิตย์น่ะค่ะ อยากเรียนค่ะแต่ต้องทำงานจันทร์ถึงศุกร์ แล้วมีเรียนแบบทางไกลไหมคะ กรุณาตอบกลับด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
Name : วาสนา ฉัตรจินดา [ IP : 115.87.167.184 ]
Email / Msn: nha_32(แอท)hotmail.co.th
วันที่: 30 กรกฎาคม 2556 / 20:27
# 8 : ความคิดเห็นที่ 3022
อันนี้มีเรียนภาคพิเศษไหมคะ วันเสาร์-อาทิตย์น่ะค่ะ อยากเรียนค่ะแต่ต้องทำงานจันทร์ถึงศุกร์ แล้วมีเรียนแบบทางไกลไหมคะ กรุณาตอบกลับด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
Name : วาสนา ฉัตรจินดา [ IP : 115.87.167.184 ]
Email / Msn: nha_32(แอท)hotmail.co.th
วันที่: 30 กรกฎาคม 2556 / 20:26
# 7 : ความคิดเห็นที่ 2982
ครุศาสตร์ ปฐมวัย เปิดรับเฉพาะรอบแอด ให้คะแนนอะไรบ้าง ดูที่เว็บอาราย รบกวนแนะนำ

ปล.ตอบกลับที่ อีเมลได้เลยนะคะ
Name : sasha [ IP : 101.51.91.170 ]
Email / Msn: chilligirl_setup(แอท)hotmail.com
วันที่: 17 พฤศจิกายน 2555 / 23:34
# 6 : ความคิดเห็นที่ 2763
 ต้องสอบให้ได้ :))
Name : jasics < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ jasics [ IP : 124.122.182.180 ]
Email / Msn: - ส่งข้อความลับ
วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 / 18:54
# 5 : ความคิดเห็นที่ 2692
ปีในแหละ เอามันให้ได้!>
Name : H,EDU [ IP : 101.108.108.169 ]
Email / Msn: -
วันที่: 8 ตุลาคม 2554 / 09:05
# 4 : ความคิดเห็นที่ 2587
อยากเป็นครูอนุบาลมากๆค่ะ
Name : กัญญาณัฐ [ IP : 110.168.146.172 ]
Email / Msn: -
วันที่: 15 พฤษภาคม 2554 / 13:43
# 3 : ความคิดเห็นที่ 1408
ผมอยากเป็นครูอนุบาลมากๆเลยครับ ^^
Name : nPol [ IP : 58.9.153.239 ]
Email / Msn: pol_ich_bin_deutschman(แอท)hotmail.com
วันที่: 23 พฤษภาคม 2553 / 16:48
# 2 : ความคิดเห็นที่ 1083
 อยากเป็น ครู ประถม จ๊ะ ^^
Name : เด็กPuck < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ เด็กPuck [ IP : 125.24.250.186 ]
Email / Msn: - ส่งข้อความลับ
วันที่: 2 พฤษภาคม 2553 / 22:08
# 1 : ความคิดเห็นที่ 936
อยากเป็นครูอนุบาลอ่ะคะ
^^


*
Name : naiyeeraff [ IP : 118.174.10.143 ]
Email / Msn: naiyeeraff_noisy(แอท)hotmail.com
วันที่: 19 เมษายน 2553 / 19:16
หน้าที่ 1
Post your comment : แสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 1: Message ข้อความ

ส่วนที่ 2 : Name ลงชื่อ
  โพสความเห็นด้วย member Login name Password
  โพสความเห็นไม่แสดง member : ชื่อ* email รูปตัวแทน
            พิมพ์เลขที่เห็น

"หนังสือสดใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2559"

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่แต่งโดยผู้ลงผลงานเอง ลิขสิทธิ์ของผลงานนี้จะ
  เป็นของผู้ลงผลงานโดยตรง ห้ามมิให้คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาต
  จากผู้ลงผลงาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้กระทำการคัดลอก ทำซ้ำ มาจากผลงานของบุคคลอื่นๆ ผู้ลง
  ผลงานจะต้องทำการอ้างอิงอย่างเหมาะสม และต้องรับผิดชอบเรื่องการจัดการ
  ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

 • ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเข้าระบบ
  โดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่งเด็กดีดอทคอมมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ
  หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใดพบเห็นการลงผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
  ไม่เหมาะสมโปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการทันที
  Email: contact(at)dek-d.com ( ทุกวัน 24 ชม ) หรือ
  Tel: 0-2860-1142 ( จ-ศ 0900-1800 )

App อ่านนิยายบน iPad iPhone และ Android