ตอนที่ 7 : Speed of Light

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 73
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    13 ก.ค. 58

(Note: 1 parsec = 3.26 light years)
1 light year = 9.4 trillion km, 1 parsec = 30.8 trillion km

(ผู้เขียน) 8นาที19วินาทีคือระยะเวลาที่ใช้ของแสงในการเดินทางจากดวงอาทิตย์มายังโลก

แสงเดินทางได้สิบแปดล้านกิโลเมตรในหนึ่งนาที 1 light minute = 17,999,000 km
แสงเดินทางได้สามแสนกิโลเมตรในหนึ่งวินาที 1 light second = 299,792 km

(ผู้เขียน) แสงใช้เวลา 1.3 วินาทีเดินทางจากดวงจันทร์มายังโลก (384,400 km)

ในความเร็ว 0.0022 light speed จะเดินทางได้  39,572.60kmในหนึ่งนาที
กล่าวคือความเร็ว0.0022 light speedจะใช้เวลาประมาณสิบนาทีจากดวงจันทร์มายังโลก

*หมายเหตุ*(ผู้เขียน)G-force(อัตราเร่ง) 60-75 g สามารถทำให้มนุษย์เสียชีวิตได้ภายในหนึ่งวินาที

เปรียบความเร็วแสงเดินทางสามแสนกิโลเมตรในหนึ่งวินาที เทียบเป็น 30,591,486.39g

20 ความคิดเห็น