ตอนที่ 58 : Morse code

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 7
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    7 ก.พ. 59


Morse code was invented by Samuel Morse in 1832. Letters and numbers are represented by a series of dots and dashes - a dash lasts three times longer than a dot. Morse code is a digital signal. It can be transmitted in many different ways, including visible light, radio waves and electrical pulses

รหัสมอร์ส (อังกฤษMorse code) เป็นวิธีการส่งผ่านสารสนเทศข้อความเป็นชุดสัญญาณเสียง ไฟหรือเสียงเคาะ (click) เปิด-ปิดซึ่งผู้ฟังหรือผู้สังเกตที่มีทักษะสามารถเข้าใจได้โดยตรงโดยไม่มีอุปกรณ์พิเศษ


20 ความคิดเห็น