ตอนที่ 35 : วิธีเลิกเสือก

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 12
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    21 พ.ค. 62


อย่าเอาความจริงของคนอื่นมาตัดสินความจริงของคุณ

เพราะ ทุกคนมีเส้นชัยเป็นของตัวเอง

 

        ตัวเราไม่ได้ดั่งใจ ใจเราไม่เป็นดั่งหวัง ทุกความคาดหวัง มีที่มาที่ไปในใจของมันเองเสมอ เราจะใช่ ชีวตดั่งหวัง”(ความฝัน) หรือใช่ชีวิต ตามที่รู้”(เป้าหมาย) ไม่ว่าปลายทางจะเป็นแบบไหน หรือสำเร็จแค่ไหน ความทุกข์ ความสุข ก็ปรากฏตัวออกมาเสมอ ตัวเรานั้นละที่กำหนดสิ่งที่ เราจะเป็น

       

สิ่งที่เราเป็น ดูได้จากสิ่งที่เราทำ

#ZERO

 

        การรักตัวเอง เป็น จุดเริ่มต้นที่จะนำพาเราไปสู่คำว่า รักแท้คำพูด ความคิด สิ่งต่างๆ ถูกแสดงออกมาจากตัวเรา หรือที่เรียกว่า สิ่งที่เราเป็น คือสิ่งที่เราพูด เราคิด เราทำ ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ผ่าน การตัดสินใจของเราที่มีต่อสิ่งต่างๆทั้งนั้น

ปัจจุบัน คือสิ่งที่กำหนด อดีต

สิ่งที่เราเป็นทุกวันนี้ นอกจากจะช่วยให้เรา แสดงเอกลักษณ์ ของเราให้เข้าใจตนเองแล้ว คำพูดที่เราชอบหรือไม่ชอบ หรือการกระทำต่างๆ ก็จะกลายเป็นสัญลักษณ์

นักจิทวิทยา แอดเลอร์ เคยกล่าวไว้ว่า

เหตุผลที่มนุษย์ ไม่สามารถ ใช่ชีวิตโดยไม่สนใจว่าคนอื่นยอมรับหรือไม่ยอมรับ

เพราะทุกคนขาด ความกล้าที่จะเป็นตัวเอง

 

        การทำให้ผู้อื่นชื่นชม คำสรรเสริมอาจนำให้เรามั่วเมากับการถูก เป็นที่คาดหวังว่า เราต้องทำให้ได้ เราต้องทำให้สำเร็จจากคำชื่นชมคนอื่น

เช่นในปัจจุบัน หลักๆที่คนเรามองว่า คนประสบความสำเร็จ คือคนที่มีเงิน

ดอสโตเยฟสกี ได้กล่าวไว้ว่า เงินนำมาซึ่งอิสระภาพ

อิสรภาพบางอย่างเงินก็ซื้อไม่ได้

เราทุกคนเหมือนถูกพันธนาการไว้ด้วยเชื่อก อยู่ตลอดเวลา เพราะต้องทนคบกับคนที่ไม่ชอบ งานที่ไม่อยากทำ  ต้องใช่ชีวิตโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงการมีความสัมพันธ์กับคนอื่น เราต้องเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม ความทุกข์ทั้งหมดของมนุษย์ล้วนเป็นความทุกข์เรื่องความสัมพันธ์

 

เพราะคิดว่าเขาไม่ใช่ศัตรูเลยต้องการ การยอมรับ

#ZERO

 

จงปฎิเสธการยอมรับจากผู้อื่น

          อย่าใช่ชีวิตตามความคาดหวังของ คนอื่นจากเบื้องต้นเราได้อธิบายมาบางแล้วว่า ทุกคนต้องการยอมรับ จากคนอื่นเพราะความคาดหวังหรืออะไรก็ตาม เหตุที่เป็นดั่งนั้น ก็เพราะ การได้รับการยอมรับทำให้เรารู้สึกว่า ตัวเรามีคุณค่า ความคาดหวังที่ต้องการความหวัง เหมือนกับการทำดีที่ต้องการคำชมไม่ต่างจากการทำการค้าเพื่อต้องการกำไร  และการมุ่งเน้นไปสู่สิ่งที่ทำแล้วต้องได้ เหมือนกับเด็กที่ทำดีแล้วต้องได้รางวัล  การได้รับมันรู้สึกดีที่ทำให้เราได้มันส่งผลต่อความกระหายในความชอบธรรมว่า ฉันทำได้ ฉันสมควรได้ มันคือความสำเร็จที่เป็นของฉัน    

 

คำชมไม่ใช่ยาพิษแต่ความยึดติดที่ทำให้ความคิดหลงตัว

#ZERO

 

          รางวัลคือต้นเหตุของสงคราม

ราววัลที่เราอยากได้ เพื่อให้ได้มา มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะก้าวข้ามผ่านสิ่งต่างๆเพื่อตัวเอง พลังของความพยาม มุมานะ ในสิ่งที่ผิดย่อมนำมาซึ่งความเลวร้ายเกิดความคาดหมาย อย่างสงครามโลกครั้งที่สอง ฮิตเลอร์ขึ้นมามีอำนาจ ต้องการครองโลกเพราะอยากเปลี่ยนแปลง ความทะเยอทะยานของเขานำมาซึ่งความเดือดร้อนและการสูญเสียมากมาย ความต้องการที่ถูกเติมเต็มโดยผู้อื่นนำมาซึ่งความอยากมีไม่มีสิ้นสุด

          ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากการได้เรียนในรู้อดีต คนที่มีความเป็นตัวของตัวเอง   มักจะถูกทำให้เข้าใจว่าเป็น คนเห็นแก่ตัว    คนเห็นแก่ตัว ถูกตีความและให้ค่าในความหมายที่ให้ความรู้สึกกับผู้ฟังหรือคนเข้าใจว่า เป็นคน นิสัยไม่ดี


 คนทุกคนมีความเห็นแก่ตัว 

        ความเห็นแก่ตัวมาจากนิสัยและการสั้งสอนตัวเอง  ของแต่ละคน เพราะแท้ที่จริงแล้ว การเอาตัวรอดในสถาณ์การณ์แก้ปัญหานำพาเราไปสู่การตัดสินใจว่าจะใช่หรือไม่ใช่  การเห็นแก่ตัว จึงเป็นเหมือน เครื่องมือ ทางนิสัย ที่เราเลือกได้จะใช่กับใครเมือไร  

 

ชีวิตเป็นของคุณ คุณเป็นคนเดียวที่ใช่ได้

#ZERO

 

          ศาสนายูดาห์มีคำสอนหนึ่งที่กล่าวไว้ว่า

ถ้าเราไม่ใช่ชีวิตเพื่อตัวเองแล้วใครจะมาใช่ชีวิตเพื่อตัวเรา

สุดท้ายคนเรา ก็คิดถึงแค่ ตัวเองแล้วก็ไม่มีเหตุผล อะไรที่ไม่ควรทำแบบนั้นด้วย แต่เดียวใจเย็นๆนะครับ ความจริงนี้มันอาจดูขัดๆไม่ได้ขว้างโลก เพราะ

การอยากได้รับการยอมรับ จากคนอื่น หรือการเอาแต่สนใจว่าคนอื่นจะตัดสินคุณค่าเราอย่างไร จะทำให้เราไม่สามารถใช่ชิวตได้ในแบบที่คนอื่นอยากให้เราเป็น

ซึ่งนำไปสู่ การอยากได้รับการยอมรับ เราก็จะใช่ชีวิตตามที่ผู้อื่นคาดหวัง

เพราะ แลกกับการยอมรับ ที่ได้ชื่นชมจากคนแนะนำเรียกว่าความสำเร็จ

ส่วนสำคัญที่สุดของ การได้เป็นตัวของตัวเองที่ผมพยามอธิบายก็คือ

หากเราไม่ได้ใช่ชีวิตตามความคาดหวังของใคร  ดั่งนั้น 

หากคนอื่นไม่ทำตามที่เราคิดก็ไม่ควรไปโกรธเขาเช่นกัน

 

 

          ถ้าคุณต้องมีชิวิตทุกอย่างขึ้นอยู่กับการยอมรับจากสังคม หรือ ต้องเสียความมั่นใจหากไม่ได้รับคำชื่นชมจากพ่อแม่ หรือคนรัก คนอื่นๆ คุณกล้าบอกกับตัวเองไมว่าคุณได้ใช่ชีวิตของคุณจริงๆ

        และการพยามแบบนั้น ต่อให้พูดว่าเป็นเหตุผลว่า เราทุกคนใครก็อยากเป็นคนสำคัญทั้งนั้นมันก็แค่ เราทุกคนอยากให้สังคมยอมรับว่าเราเป็นคนสำคัญคนหนึ่ง

ซึ่ง เมือต้องการ การยอมรับ คนเรามักจะเลือก ยอมทำตามความคาดหวังของผู้อื่น

        เราจะมีความสุขได้อย่างไรหากมั้วกังวลสายตาของคนอื่น กลัวใครจะวิพากษ์ณ์วิจารณ์ เราเลือก สะกดตัวตนของตัวเองหรือที่เรียกกันว่า

คิดถึงแต่คนอื่นจนไม่เป็นตัวของตัวเอง


          การตระหนักรู้ ในสิ่งที่เป็น มาจากความตั้งใจ ที่จะทำ สิ่งที่เป็น เราเรียกสิ่งนี้ว่า

ภารกิจชีวิตโดยเริ่มต้นที่จะรู้ว่า หน้าที่ของใครทำอะไร แอดเลอร์นักจิตวิทยาเรียกวิธีการนี้ว่าการแยกแยะธุระของแต่ละคนอกจากกัน ใช่ชีวิตตามหน้าที่ของตนเอง รับผิดชอบต่อตัวเอง

 

          เราจำเป็นต้อง แยกแยะ ว่าเรื่องแต่ละเรื่องเป็นธุระของใครโดยตั้งคำถามว่า นี้เป็นธุระของใคร เกือบทุกปัญหาที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ มักมีสาเหตุจากการที่เราเข้าไปก้าวก่ายธุระของคนอื่น  หรือ คนอื่นมาก้าวก่ายในธุระของเรา

ซึ่งวิธีใน การแยกแยะ ให้ดูจากว่า

สุดท้ายใครเป็นคนได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจ

 

คนอื่นจะเกลียดหรือไม่ชอบเราอันนั้นเป็นธุระของเขา

ส่วนวันนี้เราดีหรือยังอันนี้เป็นหน้าที่ของเรา

#zero

 

          จงทิ้งธุระที่ไม่ใช่ของตัวเอง

คนเรามักคิดว่า ธุระของคนที่เรารัก คือ ธุระของเราเอง เหมือนกับพ่อแม่ที่คิดว่า ลูกคือชีวิตของพ่อแม่ธุระของลูกคือธุระของพ่อแม่สุดท้ายการคิดแบบนั้นนำไปสูการเปลี่ยนลูกเป็นอย่างที่คิด เปลี่ยนชีวิตลูกเป็นอย่างที่ต้องการคาดหวัง พอลูกไม่ทำตามก็ดุด่า และลงโทษ  เป็นธรรมดาที่พ่อแม่ที่จะ คาดหวัง เป็นห่วงลูกและ

อยากเข้าไปก้าวก่ายอยู่บางโดยลืมไปว่าถึงเขาจะเป็นลูก แต่คนอื่นไม่จำเป็นต้องทำตามความคาดหวังของคุณ

 

เลี้ยงลูกเราเลี้ยงได้แต่ตัว แต่ เราเลี้ยงใจเขาไม่ได้

#zero

 

ถ้าคุณยัดเหยียด ความคาดหวังของตัวเองให้คนอื่น โดยไม่ขีดเส้นแบ่งไว้บางเลย มันก็จะกลายเป็น การก้าวก่ายต้องพึงละลึกถึงเส้นที่ขีดไว้ว่า ถ้ามันเกินตรงนี้ไม่ใช่ธุระของคุณโดยความคิดที่ขีดคือ ใครคือคนรับผลกระทบจากการตัดสินใจ

 

สุดท้ายทุกคนก็จะเลือกเส้นทางที่ ตัวเองเชื่อว่าดีที่สุด

   

 

ความฝันของคุณ คือ หน้าที่ของคุณที่จะต้องรับผิดชอบมัน

ไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นที่จะต้องมารับผิดชอบความฝันของคุณ

#zero


ขอบคุณครับผม กวีสีเทา มีไรพิมคุยกันไว้ใต้คอมเม้นได้นะครับ จะอ่านและตอบทุกคอมเม้นเลย

 

0 ความคิดเห็น