ถ้าแนะนำนิยายให้เพื่อนอ่านได้ จะแนะนำนิยายเรื่องนี้มั้ย?

(ผลการโหวตนี้จะถูกเก็บเป็นความลับนะ)

ขนาดตัวอักษร

  • font-size
  • font-size

สีพื้นหลัง

ระยะห่างบรรทัด

ตอนที่ 36 : Code:: ชี้ลิ้งค์เป็นสีรุ้ง

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • 11 พ.ย. 50


​โ๨้๸๸ิบ

<SCRIPT language=JavaScript>
var rate = 20; // Increase amount(The degree of the transmutation)
var obj; // The object which event occured in
var act = 0; // Flag during the action
var elmH = 0; // Hue
var elmS = 128; // Saturation
var elmV = 255; // Value
var clrOrg; // A color before the change
var TimerID; // Timer ID
if (navigator.appName.indexOf("Microsoft",0) != -1 && parseInt(navigator.appVersion) >= 4) {
Browser = true;
} else {
Browser = false;
}
if (Browser) {
document.onmouseover = doRainbowAnchor;
document.onmouseout = stopRainbowAnchor;
}
function doRainbow()
{
if (Browser && act != 1) {
act = 1;
obj = event.srcElement;
clrOrg = obj.style.color;
TimerID = setInterval("ChangeColor()",100);
}
}
function stopRainbow()
{
if (Browser && act != 0) {
obj.style.color = clrOrg;
clearInterval(TimerID);
act = 0;
}
}
function doRainbowAnchor()
{
if (Browser && act != 1) {
obj = event.srcElement;
while (obj.tagName != 'A' && obj.tagName != 'BODY') {
obj = obj.parentElement;
if (obj.tagName == 'A' || obj.tagName == 'BODY')
break;
}
if (obj.tagName == 'A' && obj.href != '') {
act = 1;
clrOrg = obj.style.color;
TimerID = setInterval("ChangeColor()",100);
}
}
}
function stopRainbowAnchor()
{
if (Browser && act != 0) {
if (obj.tagName == 'A') {
obj.style.color = clrOrg;
clearInterval(TimerID);
act = 0;
}
}
}
function ChangeColor()
{
obj.style.color = makeColor();
}
function makeColor()
{
if (elmS == 0) {
elmR = elmV; elmG = elmV; elmB = elmV;
}
else {
t1 = elmV;
t2 = (255 - elmS) * elmV / 255;
t3 = elmH % 60;
t3 = (t1 - t2) * t3 / 60;
if (elmH < 60) {
elmR = t1; elmB = t2; elmG = t2 + t3;
}
else if (elmH < 120) {
elmG = t1; elmB = t2; elmR = t1 - t3;
}
else if (elmH < 180) {
elmG = t1; elmR = t2; elmB = t2 + t3;
}
else if (elmH < 240) {
elmB = t1; elmR = t2; elmG = t1 - t3;
}
else if (elmH < 300) {
elmB = t1; elmG = t2; elmR = t2 + t3;
}
else if (elmH < 360) {
elmR = t1; elmG = t2; elmB = t1 - t3;
}
else {
elmR = 0; elmG = 0; elmB = 0;
}
}
elmR = Math.floor(elmR);
elmG = Math.floor(elmG);
elmB = Math.floor(elmB);
clrRGB = '#' + elmR.toString(16) + elmG.toString(16) + elmB.toString(16);
elmH = elmH + rate;
if (elmH >= 360)
elmH = 0;
return clrRGB;
}
</SCRIPT>

By : NIPAO

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

42 ความคิดเห็น