❤รวมเนื้อเพลง❤ 3

ตอนที่ 1 : Boys Republic - Dress Up

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 98
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 2 ครั้ง
    21 ก.ย. 59예쁘게 입고 나와 예쁘게 입고 나와

เยปือเก อิบโก นาวา เยปือเก อิบโก นาวา

แต่งตัวสวยๆให้ผมเห็นหน่อยสิ แต่งตัวสวยๆให้ผมเห็นหน่อยสิ

예쁘게 입고 나와 예쁘게 입고 나와

เยปือเก อิบโก นาวา เยปือเก อิบโก นาวา

แต่งตัวสวยๆให้ผมเห็นหน่อยสิ แต่งตัวสวยๆให้ผมเห็นหน่อยสิ


나 오늘 너 데리고 자랑 좀 하게

ผมอยากพาคุณไปอวดคนอื่น

예쁘게 입고 나와 예쁘게 입고 나와

เยปือเก อิบโก นาวา เยปือเก อิบโก นาวา

แต่งตัวสวยๆให้ผมเห็นหน่อยสิ แต่งตัวสวยๆให้ผมเห็นหน่อยสิ

친구들 앞에 멋지게 좀 우쭐대게

ชินกูดึล อัพเพ มอจจีเก จม อูจุลแดเก

เอาให้เหล่าเพื่อนตาค้างกันไปเลย

예쁘게 입고 나와 예쁘게 입고 나와

เยปือเก อิบโก นาวา เยปือเก อิบโก นาวา

แต่งตัวสวยๆให้ผมเห็นหน่อยสิ แต่งตัวสวยๆให้ผมเห็นหน่อยสิ


눈이 부시도록 보석 같은 너

นุนนี บูชีโดรก โบซอก กัททึน นอ

คุณน่ะเหมือนเพชรที่แวววาว

오늘은 날 위해 비춰줄래

โอนึลรึน นัล วีแฮ บีชวอจุลแร

วันนี้คุณจะส่องประกายเพื่อผมได้ไหม?

너는 나의 자랑 Always you’re my queen

นอนึน นาเย จารัง Always you’re my queen

คุณคือที่รักของผม คุณคือราชินีของผมเสมอ

No no 딱 오늘 하루만

No no ตัก โอนึล ฮารูมัน

ก็แค่วันนี้ วันเดียวเอง


모두 놀랄 반전의 반전

โมดู นลรัล บันจอนเน บันจอน

ทุกคนจะตกใจจนต้องเหลียวหลัง

무아지경에 빠져

มูอาจีกยองเง ปาจยอ

ตกอยู่ในภวังค์แล้วสิ

멋을 낸 듯 안낸 듯 하게 너의 향에 취하게

มอซซึล แนน ดึซ อันแนน ดึซ ฮาเก นอเย ฮยังเงชวีฮาเก

กลิ่นหอมที่ชวนให้หลงไหลดูเหมือนถูกปรุงแต่งขึ้น แต่ก็ไม่เคยเลย

모두 놀랄 반전의 반전

โมดู นลรัล บันจอนเน บันจอน

ทุกคนจะตกใจจนต้องเหลียวหลัง

무아지경에 빠져

มูอาจีกยองเง ปาจยอ

ตกอยู่ในภวังค์แล้วสิ

신경 쓴 듯 안 쓴 듯 화장은 한 듯 안 한 듯 하게

ชินกยอง ซึน ดึซ อัน ซึน ดึซ ฮวาจังงึน ฮัน ดึซ อัน ฮัน ดึซ ฮาเก

ราวกับว่าคุณสนใจผมแต่ไม่เลย ดูเหมือนคุณแต่งหน้าแต่ก็ไม่เลย


예쁘게 입고 나와 예쁘게 입고 나와

เยปือเก อิบโก นาวา เยปือเก อิบโก นาวา

แต่งตัวสวยๆให้ผมเห็นหน่อยสิ แต่งตัวสวยๆให้ผมเห็นหน่อยสิ

예쁘게 입고 나와 예쁘게 입고 나와

เยปือเก อิบโก นาวา เยปือเก อิบโก นาวา

แต่งตัวสวยๆให้ผมเห็นหน่อยสิ แต่งตัวสวยๆให้ผมเห็นหน่อยสิ

예쁘게 입고 나와 예쁘게 입고 나와

เยปือเก อิบโก นาวา เยปือเก อิบโก นาวา

แต่งตัวสวยๆให้ผมเห็นหน่อยสิ แต่งตัวสวยๆให้ผมเห็นหน่อยสิ

예쁘게 입고 나와 예쁘게 입고 나와

เยปือเก อิบโก นาวา เยปือเก อิบโก นาวา

แต่งตัวสวยๆให้ผมเห็นหน่อยสิ แต่งตัวสวยๆให้ผมเห็นหน่อยสิ


구름 윌 걷는 구두힐

กูรึม วิล กอดนึน กูดูฮิล

เท้าของคุณดูเหมือนเดินอยู่บนปุยเมฆ

치마는 짧더라도 무릎 위

ชีมานึน จัลดอราโด มูรึพ วี

กระโปรงของคุณน่าจะสั้นเหนือเข่าอีกนิดนะ

대충 입어도 패셔니스타

แดชุง อิบบอโด แพชยอนีซือทา

แต่ไม่ว่าจะใส่อะไรก็เป็นแฟชั่นนิซต้า

백 번 말해도 입 아프니까

แบก บอน มัลแฮโด อิบ อาพือนีกา

ผมพูดได้เป็นร้อยครั้งโดยไม่เหนื่อยเลย


예쁘게 안 입어도 네가 제일 예뻐

เยปือเก อัน อิบบอโด เนกา เจอิล เยปอ

ถึงคุณยังไม่แต่งตัว แต่คุณก็ยังสวยที่สุด

천 번을 물어봐라 네가 제일 예뻐

ชอน บอนนึล มุลรอบวารา เนกา เจอิล เยปอ

ต่อให้ถามเป็นพันๆครั้ง คุณก็ยังสวยที่สุด

모두가 혀를 차네 내게로 Give up

โมดูกา ฮยอรึล ชาเน แนเกโร Give up

ใครต่อใครก็ต่างบอกให้ผมยอมแพ้

백 번 말해도 입 아프니까

แบก บอน มัลแฮโด อิบ อาพือนีกา

ผมพูดได้เป็นร้อยครั้งโดยไม่เหนื่อยเลย눈이 부시도록 보석 같은 너

นุนนี บูชีโดรก โบซอก กัททึน นอ

คุณน่ะเหมือนเพชรที่แวววาว

오늘은 날 위해 비춰줄래

โอนึลรึน นัล วีแฮ บีชวอจุลแร

วันนี้คุณจะส่องประกายเพื่อผมได้ไหม?

너는 나의 자랑 Always you’re my queen

นอนึน นาเย จารัง Always you’re my queen

คุณคือที่รักของผม คุณคือราชินีของผมเสมอ

No no 딱 오늘 하루만

No no ตัก โอนึล ฮารูมัน

ก็แค่วันนี้ วันเดียวเอง


모두 놀랄 반전의 반전

โมดู นลรัล บันจอนเน บันจอน

ทุกคนจะตกใจจนต้องเหลียวหลัง

무아지경에 빠져

มูอาจีกยองเง ปาจยอ

ตกอยู่ในภวังค์แล้วสิ

멋을 낸 듯 안낸 듯 하게 너의 향에 취하게

มอซซึล แนน ดึซ อันแนน ดึซ ฮาเก นอเย ฮยังเงชวีฮาเก

กลิ่นหอมที่ชวนให้หลงไหลดูเหมือนถูกปรุงแต่งขึ้น แต่ก็ไม่เคยเลย

모두 놀랄 반전의 반전

โมดู นลรัล บันจอนเน บันจอน

ทุกคนจะตกใจจนต้องเหลียวหลัง

무아지경에 빠져

มูอาจีกยองเง ปาจยอ

ตกอยู่ในภวังค์แล้วสิ

신경 쓴 듯 안 쓴 듯 화장은 한 듯 안 한 듯 하게

ชินกยอง ซึน ดึซ อัน ซึน ดึซ ฮวาจังงึน ฮัน ดึซ อัน ฮัน ดึซ ฮาเก

ราวกับว่าคุณสนใจผมแต่ไม่เลย ดูเหมือนคุณแต่งหน้าแต่ก็ไม่เลย


예쁘게 입고 나와 예쁘게 입고 나와

เยปือเก อิบโก นาวา เยปือเก อิบโก นาวา

แต่งตัวสวยๆให้ผมเห็นหน่อยสิ แต่งตัวสวยๆให้ผมเห็นหน่อยสิ

예쁘게 입고 나와 예쁘게 입고 나와

เยปือเก อิบโก นาวา เยปือเก อิบโก นาวา

แต่งตัวสวยๆให้ผมเห็นหน่อยสิ แต่งตัวสวยๆให้ผมเห็นหน่อยสิ


“Dance with me now”


모두 놀랄 반전의 반전

โมดู นลรัล บันจอนเน บันจอน

ทุกคนจะตกใจจนต้องเหลียวหลัง

무아지경에 빠져

มูอาจีกยองเง ปาจยอ

ตกอยู่ในภวังค์แล้วสิ

멋을 낸 듯 안낸 듯 하게 너의 향에 취하게

มอซซึล แนน ดึซ อันแนน ดึซ ฮาเก นอเย ฮยังเงชวีฮาเก

กลิ่นหอมที่ชวนให้หลงไหลดูเหมือนถูกปรุงแต่งขึ้น แต่ก็ไม่เคยเลย

모두 놀랄 반전의 반전

โมดู นลรัล บันจอนเน บันจอน

ทุกคนจะตกใจจนต้องเหลียวหลัง

무아지경에 빠져

มูอาจีกยองเง ปาจยอ

ตกอยู่ในภวังค์แล้วสิ

신경 쓴 듯 안 쓴 듯 화장은 한 듯 안 한 듯 하게

ชินกยอง ซึน ดึซ อัน ซึน ดึซ ฮวาจังงึน ฮัน ดึซ อัน ฮัน ดึซ ฮาเก

ราวกับว่าคุณสนใจผมแต่ไม่เลย ดูเหมือนคุณแต่งหน้าแต่ก็ไม่เลย


예쁘게 입고 나와 예쁘게 입고 나와

เยปือเก อิบโก นาวา เยปือเก อิบโก นาวา

แต่งตัวสวยๆให้ผมเห็นหน่อยสิ แต่งตัวสวยๆให้ผมเห็นหน่อยสิ

예쁘게 입고 나와 예쁘게 입고 나와

เยปือเก อิบโก นาวา เยปือเก อิบโก นาวา

แต่งตัวสวยๆให้ผมเห็นหน่อยสิ แต่งตัวสวยๆให้ผมเห็นหน่อยสิ

예쁘게 입고 나와 예쁘게 입고 나와

เยปือเก อิบโก นาวา เยปือเก อิบโก นาวา

แต่งตัวสวยๆให้ผมเห็นหน่อยสิ แต่งตัวสวยๆให้ผมเห็นหน่อยสิ

예쁘게 입고 나와 예쁘게 입고 나와

เยปือเก อิบโก นาวา เยปือเก อิบโก นาวา

แต่งตัวสวยๆให้ผมเห็นหน่อยสิ แต่งตัวสวยๆให้ผมเห็นหน่อยสิ


---CR---

lyrics : music.daum

คำแปล : mystqp

คำอ่าน + เรียบเรียง + พิมพ์ : My.Fairy

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 2 ครั้ง

240 ความคิดเห็น