คุณกำลัง login ด้วย [ เปลี่ยนชื่อ | ออกระบบ ]
 กระทู้ Top5 วันนี้ | นิยาย | ค้นหานิยาย | บอร์ดนักเขียน | บอร์ด AF | บอร์ด TheStar | ของที่ระลึก Dek-D | App อ่านนิยายบนมือถือ New! |
  นิยายรักหวานแหวว | นิยายรักเศร้าๆ | นิยายซึ้งกินใจ | นิยายแฟนตาซี | นิยายผจญภัย | เรื่องสบายๆคลายเครียด | แฟนฟิค | วรรณกรรมเยาวชน |
เข้าสู่ My.iD Control สมัครเป็นนักเขียนใหม่ | วิธีลงบทความ กฏเกณฑ์การใช้งาน | การควบคุมเรตติ้ง

เรื่องน่ารู้ คนติด มช.

ตอนที่ 23 : โครงการเรียนดี


     อัพเดท 4 ก.ย. 48
กลับไปหน้าหลักของบทความ
แจ้งเนื้อหาในตอนไม่เหมาะสม
นิยาย-เรื่องยาว: มีสาระ/ความรู้รอบตัว
Tags: ยังไม่มี
ผู้แต่ง : ภุมริน P.N. ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ ภุมริน P.N.
My.iD: https://my.dek-d.com/kid_wizard
< Review/Vote > Rating : 75% [ 286 mem(s) ]
This month views : 11 Overall : 64,147
300 Comment(s), [ แฟนพันธุ์แท้ 32 คน ]

[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
เรื่องน่ารู้ คนติด มช. ตอนที่ 23 : โครงการเรียนดี , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 2613 , โพส : 2 , Rating : 100% / 1 vote(s)

ขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาด | ลดขนาด
โครงการที่ 1 โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2549Download แบบฟอร์มหรือใบสมัครเพิ่มเติมได้จาก www.reg.cmu.ac.th1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 มีสัญชาติไทย และอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.2 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง โดยไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

1.3 เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1.4 ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ และมีผลการเรียนเฉลี่ยชั้น ม.4 –ม.5 ตามที่คณะกําหนดดังนี้คณะแพทยศาสตร์ ต้องมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษาในชั้น ม.4 และ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.75

คณะเทคนิคการแพทย์ ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25

คณะทันตแพทยศาสตร์ ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.75

คณะเภสัชศาสตร์ ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาภาษาไทย ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาเยอรมัน สาขาวิชาประวัตศาสตร์ สาขาวิชาบานและชุมชน สาขาวิชาสารสนเทศ สาขาวิชาปรัชญา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาจีน ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25

สาขาวิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม ประติมากรรม ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.002. จํานวนรับ จํานวนนักศึกษาที่คณะฯ กําหนดรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2549 ดังนี้

2.1 คณะแพทยศาสตร์ จํานวน 10 คน

2.2 คณะเทคนิคการแพทย์ จํานวน 34 คน

2.3 คณะทันตแพทยศาสตร์ จํานวน 13 คน

2.4 คณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 5 คน

2.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จํานวน 9 คน

2.6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 52 คน

2.7 คณะศึกษาศาสตร์ จํานวน 5 คน

2.8 คณะมนุษยศาสตร์ จํานวน 81 คน

2.9 คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 50 คน

2.10 คณะเศรษฐศาสตร์ จํานวน 14 คน

2.11 คณะสังคมศาสตร์ จํานวน 61 คน

2.12 คณะวิจิตรศิลป์ จํานวน 19 คน

รวม 353 คน3. ทุนการศึกษาและสิทธิพิเศษที่นักศึกษาจะได้รับ

3.1 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์จะคัดเลือกและให้ทุนการศึกษาเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภทในแต่ละปีตลอดหลักสูตร ตามเงื่อนไขของการรับทุนการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์

3.2 คณะมนุษยศาสตร์

ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในโครงการเรียนดีจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภท ทุกปีการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปีตามจํานวนที่คณะกําหนด

3.3 คณะสังคมศาสตร์

ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในโครงการเรียนดีจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้

สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ให้ได้รับทุนการศึกษาเฉพาะที่ 1 ของรุ่น

สาขาวิชารัฐศาสตร์ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภทตลอดหลักสูตรจํานวน 5 คน

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทุก ๆ ประเภทตลอดหลักสูตรจํานวน 5 คน

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ให้ได้รับทุนการศึกษาเฉพาะที่ 1 ของรุ่น4. การคัดเลือก/สอบคัดเลือก

4.1 ให้ผู้สมัครเลือกโครงการ/คณะ/สาขาวิชาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาเพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น

4.2 นําผลคะแนนสะสมเฉลี่ยชั้น ม.4 – ม.5 (4 เทอม) และคุณสมบัติเฉพาะมาพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

4.3 สอบสัมภาษณ์และการทดสอบอื่นตามที่คณะเห็นสมควร5. กําหนดการคัดเลือก

29 สิงหาคม – 20 กันยายน 2548 โรงเรียนสั่งซื้อใบสมัคร

15 กันยายน – 30 ตุลาคม 2548 โรงเรียนดําเนินการรับสมัคร

15 – 21 ตุลาคม 2548 ผู้สมัครวิชาเฉพาะ A-NET ของคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าสอบของ สกอ.

15 พฤศจิกายน 2548 มหาวิทยาลัยส่งใบสมัครให้คณะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร

28 พฤศจิกายน 2548 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

3 ธันวาคม 2548 คณะดําเนินการสอบสัมภาษณ์และ/หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ

14 ธันวาคม 2548 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

15 – 21 ธันวาคม 2548 ยืนยันเข้าศึกษา

ปลายเดือนพฤษภาคม 2549 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา6. คุณสมบัติเฉพาะของคณะ/สาขาวิชา

ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมจากคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้6.1 คณะเทคนิคการแพทย์

1. GPA 4 ภาคการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 และผลการเรียน 3 กลุ่มสาระได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

แต่ละกลุ่มสาระมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วิชาเคมี ชีววิทยา ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3.50

- สาขาวิชากิจกรรมบําบัด กายภาพบําบัด และรังสีเทคนิค วิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3.50

2. ต้องมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์

3. ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีสภาพหรือโรคประจําตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาได้แก่

3.1 โรคเรื้อนหรือโรคที่สังคมรังเกียจ

3.2 โรคเรื้อรัง เช่น วัณโรค

3.3 ผู้ติดยาเสพติด

3.4 โรคพิษสุราเรื้อรัง

4. มีสภาวะร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้มีความพิการ ดังต่อไปนี้

4.1 ตาบอดทั้งสองข้าง หรือตาบอดสีจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4.2 มีความพิการของนิ้วมือ มือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ

4.3 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง

4.4 มีปัญหาในการพูดจนไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก

5. ไม่เป็นโรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือก เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

6. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องนําผลการตรวจร่างกายและตาบอดสีมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์6.2 คณะทันตแพทยศาสตร์

1. GPA. 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.75

2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย แต่ละกลุ่มสาระมี

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50

3. ผู้สมัครต้องทดสอบความรู้บูรณาการทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

4. ถ้าปรากฎว่ามีผู้สอบได้ลําดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันให้ตัดออกทั้งหมด

5. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2547

และไม่เป็นผู้มีความพิการตาบอดแม้แต่ข้างเดียว หรือสายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยแว่นตายังต่ำกว่า 6/24 ทั้ง 2 ข้าง และตาบอดสี

หรือโรคอื่น ๆ ที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและวิชาชีพ6.3 คณะเภสัชศาสตร์

1. เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศและมีผลการเรียนเฉลี่ยชั้น ม.4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.25

2. มีความเป็นผู้นํา ทั้งในด้านการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

3. มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร และมีวินัย

4. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการทดสอบความพร้อมในการศึกษา เช่น การสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพเภสัชศาสตร์ ความสามารถในการแยกแยะสี เป็นต้น

5. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องนําผลการตรวจร่างกาย และตาบอดสี มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์6.4 คณะสัตวแพทยศาสตร์

1. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่าเว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องจะต้องสําเร็จการศึกษา

ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนีบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่เทียบเท่า

ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์

4. ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

5. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ6.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. มีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยระดับชั้น ม.4 – ม.5 3.00 ขึ้นไป และมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยในกลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 3.25 ขึ้นไป

2. ต้องเข้าทดสอบทางวิชาการโดยจะขอใช้ข้อสอบการวัดผลบูรณาการในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

3. มีคะแนน A-NET วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม เดือนตุลาคม

4. สอบสัมภาษณ์

5. คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเช่น

ตาบอดหรือตาบอดสีอย่างรุนแรงทั้งสองข้าง หูหนวกทั้ง 2 ข้าง มือพิการจนใช้การไม่ได้ทั้ง 2 ข้าง แขนขาดทั้ง 2 ข้าง

เป็นใบ้ โรคลมชักที่มีความพิการทางสมอง โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคจิตฟั่นเฟือน โรควัณโรคในระยะอันตรายต่อสังคม โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นอันตรายต่อสังคม โรคความพิการอื่น ๆ รวมไปถึงความพิการทางสมอง ที่คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคแก่การศึกษาเล่าเรียน โดยมีความเห็นของแพทย์ประกอบ6.6 คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาฝรั่งเศสไม่ต่ำกว่า 2.756.7 คณะมนุษยศาสตร์

1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยชั้น ม.4-ม.5 ไมต่ำกว่า 3.50

1.2 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสูง โดยมีประกาศนียบัตร/เกียรติบัตรแสดง

1.3 ในวันสอบสัมภาษณ์นักเรียนส่งแฟ้มงาน และสอบเขียนสั้น ๆ

2. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

ให้ส่งแฟ้มงาน (Portfolio) ในวันสอบสัมภาษณ์

3. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

ให้ส่งแฟ้มงาน (Portfolio) ในวันสอบสัมภาษณ์

4. สาขาวิชาบ้านและชุมชน

ให้ผู้สมัครเขียนบทความในหัวข้อ “บ้านและชุมชนในทัศนคติของข้าพเจ้า” แนบมาพร้อมใบสมัครด้วย

5. สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

5.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยชั้น ม.4-ม.5 ไมต่ำกว่า 3.50

5.2 นักเรียนส่งแฟ้มงาน (Portfolio) ที่มีอาจารย์ที่ปรึกษารับรองในวันสอบสัมภาษณ์

6. สาขาวิชาปรัชญา

มี (Portfolio) ที่ทํากิจกรรมเพื่อสังคม

7. สาขาวิชาจิตวิทยา

1. ต้องมีค่าลําดับขั้นสะสม ม.4-ม.5 ไมต่ำกว่า 3.50

2. พิจารณาคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4-ม.5 ใน 3 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

8. สาขาวิชาภาษาไทย

8.1 มีผลการเรียน 3.50 ขึ้นไป

8.2 ทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับภาษาไทยมาสม่ำเสมอ

8.3 มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย เช่น การเขียน การพูด การอ่าน ฯลฯ มีประกาศนียบัตร/เกียรติบัตรหรือรางวัลแสดง

9. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ให้ส่งแฟ้มงาน (Portfolio) ในวันสอบสัมภาษณ์6.9 คณะสังคมศาสตร์

1. สาขาวิชาภูมิศาสตร์

1.1 ไม่เป็นโรคตาบอดสี

1.2 ไม่ทุพพลภาพ

1.3 คะแนนเฉลี่ย 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00

2. สาขาวิชารัฐศาสตร์

2.1 ผู้สมัครต้องมีผลการเรียน GPA 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 3.00

2.2 สาขาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากใบสมัคร

2.3 ใบสมัครให้ผู้สมัครกรอกจุดมุ่งหมายในการศึกษาและเป้าหมายการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา

3. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

3.1 ผู้สมัครต้องมีผลการเรียน GPA 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 3.00

3.2 สาขาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากใบสมัคร

3.3 ใบสมัครให้ผู้สมัครกรอกจุดมุ่งหมายในการศึกษาและเป้าหมายการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา

4. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คะแนนเฉลี่ย 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.006.10 คณะบริหารธุรกิจ

1. มีสัญชาติไทยและอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงโดยไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

4. มีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.006.11 คณะเศรษฐศาสตร์

1. ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กําลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ใน

ระดับ ม.4 – ม.5 ไม่น้อยกว่า 3.00 จาก 4 กลุ่มสาระ ดังนี้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ

2. ให้ผู้สมัครแนบใบระเบียนผลการศึกษาทั้ง 4 ภาคการศึกษาด้วย6.12 คณะวิจิตรศิลป์

สาขาวิชาภาพพิมพ์ สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาประติมากรรม

1. ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มภาพถ่ายผลงานทางศิลปะมาพร้อมใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา

2. ต้องมี GPA 4 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00

สาขาวิชาการออกแบบ

1. ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มภาพถ่ายผลงานทางศิลปะมาพร้อมใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา

2. ต้องมี GPA 4 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.25

3. บุคคลพิการที่ต้องการเข้าศึกษาให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกว่ามีความสามารถและไม่กระทบต่อการศึกษา6.13 คณะแพทยศาสตร์ (โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และอุทิศตนเพื่อส่วนรวมในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ

2. มีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษาในชั้นปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.75

3. มีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และภาษาไทย แต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 3.50

4. เคยปฏิบัติกิจกรรมช่วยเหลือสังคม หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม

5. เคยช่วยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐบาลอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (5 วันทําการ)

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีความพิการและไม่เป็นโรคหรือภาวะที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตลอดจนไม่มีปัญหาทาง

ด้านสุขภาพจิต อารมณ์และจิตใจ

2. เป็นผู้ที่มีเจตคติที่เห็นว่าเหมาะสมต่อการเรียนแพทย์และการประกอบวิชาชีพแพทย์

3. มีผลการตรวจไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B) ผลการตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest Film) ผลการตรวจเลือด (CBC) ผลการตรวจปัสสาวะ (U/A) ในวันสอบสัมภาษณ์

4. มีหนังสือรับรองผลการเรียน กิจกรรมดีเด่นและคุณสมบัติดีเด่น download แบบฟอร์มจาก www.reg.cmu.ac.th

5. ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการคัดเลือกว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเรียนแพทย์ และการประกอบวิชาชีพแพทย์ โดยการสอบสัมภาษณ์

การสอบคัดเลือก ผู้ที่เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

1. พิจารณาจากผลการเรียนโดยมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.75

2. พิจารณาจาก ค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และภาษาไทย 4 ภาคการศึกษา ในชั้น ม.4 และ ม.5 แต่ละกลุ่มวิชา ไม่ต่ำกว่า 3.50

3. พิจารณาจากกิจกรรมดีเด่น และคุณสมบัติดีเด่นในแบบฟอร์ม ของคณะแพทยศาสตร์

ขั้นตอนที่ 2

หลังจากผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามขั้นตอนที่ 1 แล้วจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อสู่ขั้นตอนดังนี้

2.1 เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

2.2 ทดสอบความรู้ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

2.3 ทดสอบความถนัด ความพร้อม และการทดสอบทางสุขภาพจิต

หมายเหตุ

การสอบสัมภาษณ์ให้นักเรียนเตรียมเอกสารแฟ้มบันทึกกิจกรรมอุทิศตนเพื่อส่วนรวม (Portfolio) มาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย และการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จมีผลให้การสมัครเป็นโมฆะ สามารถยกเลิกผลการพิจารณาได้แม้จะประกาศผลหรือมีสถานภาพเป็นนักศึกษาแล้วก็ตาม การพิจารณาของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ต้องยืนยันการเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะส่งรายชื่อไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน หากนักศึกษาใดที่มีรายชื่อซ้ำซ้อน คณะแพทยศาสตร์จะถือเป็นโมฆะ

การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

คณะจะพิจารณาจากขั้นตอนที่ 1 สู่ขั้นตอนที่ 2 ให้ได้ครบ 10 คน จากจํานวนผู้สมัคร

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภทในแต่ละปีตลอดหลักสูตร

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

1. เมื่อเป็นนักศึกษาแล้วจะต้องได้รับค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 ของทุกปีการศึกษา

2. ยินดีร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยและสังคมส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอ

3. ประพฤติตนเป็นนักศึกษาที่ดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. คณะแพทยศาสตร์มีสิทธิ์ในการงดให้ทุนการศึกษา หากผู้รับทุนทําผิดเงื่อนไขหรือฝ่าฝืนระเบียบ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะแพทยศาสตร์

5. ผู้ที่อยู่ในระหว่างที่ได้รับทุนการศึกษาคณะแพทยศาสตร์และผิดเงื่อนไข โดยการไปสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ต้องชดใช้เงินทุนที่รับไปพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี คืนให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กําหนดการตรวจร่างกาย ทดสอบความพร้อมในการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ การสอบความรู้บูรณาการทางวิชาการ และการสอบสัมภาษณ์ ทดสอบความพร้อมในการศึกษา วันที่ 2 ธันวาคม 2548 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องเรียน 0305 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตรวจร่างกาย วันที่ 2 ธันวาคม 2548 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์

สัมภาษณ์ วันที่ 3 ธันวาคม 2548 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบความรู้ทางวิชาการ วันที่ 3 ธันวาคม 2548 (ตรงกับโครงการกีฬา)

Dek-D Writer APP : แอพอ่านนิยาย Dek-D บน iPhone , Android Phone
มาแล้ว!! เวอร์ชั่น iPad และ Android Tablet
เรื่องน่ารู้ คนติด มช. ตอนที่ 23 : โครงการเรียนดี , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 2613 , โพส : 2 , Rating : 100% / 1 vote(s)
Vote ให้คะแนนตอนนี้ Vote ได้ 1 ครั้ง / 1 ชม.
[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
หน้าที่ 1
# 2 : ความคิดเห็นที่ 295
แล้วโครงการเรียนดีเนี่ย ถ้าเข้าไปเรียนแล้ว เราต้องทำเกรดให้อยู่ในที่ๆถูกกำหนดไหมคะเนี่ย
PS.  Thanks na ^^
Name : Dark_AnglE < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ Dark_AnglE [ IP : 114.128.104.225 ]
Email / Msn: - ส่งข้อความลับ
วันที่: 10 กรกฎาคม 2553 / 12:55
# 1 : ความคิดเห็นที่ 292

เรียนดีคณะแพทย์ใช้ผลค่ายโอลิมปิกด้วยมั้ยคะ?


PS.  SnowShadow *- ก็ เงาหิมะ เงาหิมะ เก๊าะ SnowShadow ชอบโอ่นิดหน่อย ไม่ค่อยเหมือนตัวจริง ชอบซุ่มยิงทิ้ง นั่นแหละ SnowShadow
Name : SnowShadow < My.iD > [ IP : 118.172.57.205 ]
Email / Msn: roro_poporing(แอท)hotmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 30 ธันวาคม 2552 / 18:41

หน้าที่ 1
Post your comment : แสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 1: Message ข้อความ

ส่วนที่ 2 : Name ลงชื่อ
  โพสความเห็นด้วย member Login name Password
  โพสความเห็นไม่แสดง member : ชื่อ* email รูปตัวแทน
            พิมพ์เลขที่เห็น

"หนังสือสดใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2559"

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่แต่งโดยผู้ลงผลงานเอง ลิขสิทธิ์ของผลงานนี้จะ
  เป็นของผู้ลงผลงานโดยตรง ห้ามมิให้คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาต
  จากผู้ลงผลงาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้กระทำการคัดลอก ทำซ้ำ มาจากผลงานของบุคคลอื่นๆ ผู้ลง
  ผลงานจะต้องทำการอ้างอิงอย่างเหมาะสม และต้องรับผิดชอบเรื่องการจัดการ
  ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

 • ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเข้าระบบ
  โดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่งเด็กดีดอทคอมมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ
  หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใดพบเห็นการลงผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
  ไม่เหมาะสมโปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการทันที
  Email: contact(at)dek-d.com ( ทุกวัน 24 ชม ) หรือ
  Tel: 0-2860-1142 ( จ-ศ 0900-1800 )

App อ่านนิยายบน iPad iPhone และ Android