ที่ตั้งบ้านของคุณ
จังหวัดที่คุณอยู่
กรุงเทพมหานคร
ประเทศที่คุณอยู่
ไทย

      โรงเรียนของคุณ
โยธินบูรณะ
เข้าร่วม

      มหาวิทยาลัยของคุณ
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
วิศวกรรมศาสตร์
เข้าร่วม
เกษตรศาสตร์ บางเขน
วิศวกรรมศาสตร์
เข้าร่วม

      สถาบันกวดวิชาที่คุณเรียน
ครูสมศรี
ศรีย่าน
เข้าร่วม
เคมี'อุ๊
วิสุทธิ์กษัตริย์
เข้าร่วม