ถ้าแนะนำนิยายให้เพื่อนอ่านได้ จะแนะนำนิยายเรื่องนี้มั้ย?

(ผลการโหวตนี้จะถูกเก็บเป็นความลับนะ)

ขนาดตัวอักษร

 • font-size
 • font-size

ตอนที่ 26 : 「P O R C E L A I N 」tea sets } request.

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • 20 เม.ย. 57
#ffff99.


<div><center><a href="http://my.dek-d.com/kanta-aa/writer/view.php?id=862937" target="_blank">PORCELAIN&nbsp;
<style type="text/css">
BODY{
background:url("http://image.dek-d.com/27/0268/7944/114653342"); 
background-attachment:fixed; 
}</style>
<style type="text/css">
.head1 {background-color:#ffff99;}
.head2 {background-color:#ffff99;}</style>
<style type="text/css">
table {background:url(http://image.dek-d.com/25/2687944/111158414);border:none}  
td {background:none;border:0px dotted #000000}</style>
<style type="text/css">
td,th,div,li,ul,p {
    color:#ead734;;
body,p {
    color:#ead734;;
ment,p {
    color:#ead734;;</style>
<style type="text/css">
a:hover { color:#ffffff;;
text-decoration:none; background:#ffff99;}</style>
<style type="text/css">
a:link {text-decoration: none; color: #ead734}
a:visited {text-decoration: none; color: #ead734 }
a:hover { text-decoration: none; color: #ead734 }</style>
<style type="text/css">
BODY { scrollbar-face-color: #ead734; 
scrollbar-shadow-color: #ead734; 
scrollbar-highlight-color: #ead734; 
scrollbar-3dlight-color: #ead734; 
scrollbar-darkshadow-color:#ffff99;
scrollbar-track-color: #ffff99; 
scrollbar-arrow-color:#ffff99;
-->}</style>
<style type="text/css">
#shareicon
{display:none !important}</style>
<style type="text/css">
td,th,div,body,li,ul,p {
    color: #ead734;
    font-size:12px;
    font-family: 'tahoma', 'Microsoft Sans Serif',sans-serif;
  }</style>
<style type="text/css">
table.story {  border-color:ffffff; }
span.desc_head {font-weight: bold;  color:ffffff; }</style>
<style type="text/css">
.head1 {
background:ffff99;
border-bottom:1px solid #ffff99 ;
border-top:1px solid #ffff99 ;
border-left:1px solid #ffff99 ;
border-right:1px solid #ffff99 ;</style>
<style type="text/css">
.head1 h1 { font-family: Tahoma, Tahoma ;color:#ead734 !important}
.head2 font {
color:#ead734 !important;
font-size:12px;
}</style>
<style type="text/css">
hr { visibility:hidden; }
span.small_title { color:#ead734 !important ;  }</style>
<style type="text/css">
::-webkit-scrollbar {
width: 10px ;
}
::-webkit-scrollbar-track {
background-color:  #ffff99  ;
}
::-webkit-scrollbar-thumb {
border-radius: 10px ;
background-color:  #ead734  ;
}</style>
<style type="text/css">
INPUT,SELECT,TEXTAREA {
background-color: #ffff99 ;
border:solid 1px #ffff99 ; 
color:#ead734; 
font-family:tahoma;  
font-size:11px; 
}</style>
<style type="text/css">
td font { color: #ead734 !important; } td,th,div,body,li,ul,p { color: #ead734 !important; font-family:Tahoma; font-size: 12px; }</style>
<style type="text/css">
.head1 { background: #ffff99 !important; } .head1 h1 { color:#ead734!important;font-family: Tahoma} .head2 table,.head2,.head2 td { background: #ffff99 !important; } .head2 font { color:#ead734!important; font-size:12px; }</style>
<style type="text/css">
table,td,span.desc_head,tbody,tr { background: #ffffff !important ;border:none !important;}</style>
<style type="text/css">
*::selection{
        background: #ffff99 ;
        color: #ead734 ;
    *::-moz-selection{
        background: #ffff99 ;
        color: #ead734 ;}
    *::-webkit-selection{
        background: #ffff99 ; 
        color: #ead734 ;}</style>
<style type="text/css">
.head2>img,img[align="absbottom"]
{ display:none !important; }</style>
THEMEs</a></div>
 
 
 


#fdb4bf.


<div><center><a href="http://my.dek-d.com/kanta-aa/writer/view.php?id=862937" target="_blank">PORCELAIN&nbsp;
<style type="text/css">
BODY{
background:url("http://image.dek-d.com/27/0268/7944/114653660"); 
background-attachment:fixed; 
}</style>
<style type="text/css">
.head1 {background-color:#fdb4bf;}
.head2 {background-color:#fdb4bf;}</style>
<style type="text/css">
table {background:url(http://image.dek-d.com/25/2687944/111158414);border:none}  
td {background:none;border:0px dotted #000000}</style>
<style type="text/css">
td,th,div,li,ul,p {
    color:#e46586;;
body,p {
    color:#e46586;;
ment,p {
    color:#e46586;;</style>
<style type="text/css">
a:hover { color:#ffffff;;
text-decoration:none; background:#fdb4bf;}</style>
<style type="text/css">
a:link {text-decoration: none; color: #e46586 }
a:visited {text-decoration: none; color: #e46586 }
a:hover { text-decoration: none; color: #ffffff }</style>
<style type="text/css">
BODY { scrollbar-face-color: #ffffff; 
scrollbar-shadow-color: #ffffff; 
scrollbar-highlight-color: #ffffff; 
scrollbar-3dlight-color: #ffffff; 
scrollbar-darkshadow-color:#fdb4bf;
scrollbar-track-color: #fdb4bf; 
scrollbar-arrow-color:#fdb4bf;
-->}</style>
<style type="text/css">
#shareicon
{display:none !important}</style>
<style type="text/css">
td,th,div,body,li,ul,p {
    color: #e46586;
    font-size:12px;
    font-family: 'tahoma', 'Microsoft Sans Serif',sans-serif;
  }</style>
<style type="text/css">
table.story {  border-color:ffffff; }
span.desc_head {font-weight: bold;  color:ffffff; }</style>
<style type="text/css">
.head1 {
background:fdb4bf;
border-bottom:1px solid #fdb4bf ;
border-top:1px solid #fdb4bf ;
border-left:1px solid #fdb4bf ;
border-right:1px solid #fdb4bf ;</style>
<style type="text/css">
.head1 h1 { font-family: Tahoma, Tahoma ;color:#ffffff !important}
.head2 font {
color:#ffffff !important;
font-size:12px;
}</style>
<style type="text/css">
hr { visibility:hidden; }
span.small_title { color:#ffffff !important ;  }</style>
<style type="text/css">
::-webkit-scrollbar {
width: 10px ;
}
::-webkit-scrollbar-track {
background-color:  #fdb4bf  ;
}
::-webkit-scrollbar-thumb {
border-radius: 10px ;
background-color:  #ffffff  ;
}</style>
<style type="text/css">
INPUT,SELECT,TEXTAREA {
background-color: #fdb4bf ;
border:solid 1px #fdb4bf ; 
color:#ffffff; 
font-family:tahoma;  
font-size:11px; 
}</style>
<style type="text/css">
td font { color: #e46586 !important; } td,th,div,body,li,ul,p { color: #e46586 !important; font-family:Tahoma; font-size: 12px; }</style>
<style type="text/css">
.head1 { background: #fdb4bf !important; } .head1 h1 { color:#ffffff!important;font-family: Tahoma} .head2 table,.head2,.head2 td { background: #fdb4bf !important; } .head2 font { color:#ffffff!important; font-size:12px; }</style>
<style type="text/css">
table,td,span.desc_head,tbody,tr { background: #ffffff !important ;border:none !important;}</style>
<style type="text/css">
*::selection{
        background: #fdb4bf ;
        color: #ffffff ;
    *::-moz-selection{
        background: #fdb4bf ;
        color: #ffffff ;}
    *::-webkit-selection{
        background: #fdb4bf ; 
        color: #ffffff ;}</style>
<style type="text/css">
.head2>img,img[align="absbottom"]
{ display:none !important; }</style>
THEMEs</a></div>
 
 #666666.


<div><center><a href="http://my.dek-d.com/kanta-aa/writer/view.php?id=862937" target="_blank">PORCELAIN&nbsp;
<style type="text/css">
BODY{
background:url("http://image.dek-d.com/27/0268/7944/114653924"); 
background-attachment:fixed; 
} </style>
<style type="text/css">
.head1 {background-color:#666666;}
.head2 {background-color:#666666;} </style>
<style type="text/css">
table {background:url(http://image.dek-d.com/25/2687944/111158414);border:none}  
td {background:none;border:0px dotted #000000} </style>
<style type="text/css">
td,th,div,li,ul,p {
    color:#434343;;
body,p {
    color:#434343;;
ment,p {
    color:#434343;; </style>
<style type="text/css">
a:hover { color:#ffffff;;
text-decoration:none; background:#666666;} </style>
<style type="text/css">
a:link {text-decoration: none; color: #434343 }
a:visited {text-decoration: none; color: #434343 }
a:hover { text-decoration: none; color: #ffffff } </style>
<style type="text/css">
BODY { scrollbar-face-color: #434343; 
scrollbar-shadow-color: #434343; 
scrollbar-highlight-color: #434343; 
scrollbar-3dlight-color: #434343; 
scrollbar-darkshadow-color:#666666;
scrollbar-track-color: #666666; 
scrollbar-arrow-color:#666666;
-->} </style>
<style type="text/css">
#shareicon
{display:none !important} </style>
<style type="text/css">
td,th,div,body,li,ul,p {
    color: #434343;
    font-size:12px;
    font-family: 'tahoma', 'Microsoft Sans Serif',sans-serif;
  } </style>
<style type="text/css">
table.story {  border-color:ffffff; }
span.desc_head {font-weight: bold;  color:ffffff; } </style>
<style type="text/css">
.head1 {
background:666666;
border-bottom:1px solid #666666 ;
border-top:1px solid #666666 ;
border-left:1px solid #666666 ;
border-right:1px solid #666666 ; </style>
<style type="text/css">
.head1 h1 { font-family: Tahoma, Tahoma ;color:#ffffff !important}
.head2 font {
color:#ffffff !important;
font-size:12px;
} </style>
<style type="text/css">
hr { visibility:hidden; }
span.small_title { color:#ffffff !important ;  } </style>
<style type="text/css">
::-webkit-scrollbar {
width: 10px ;
}
::-webkit-scrollbar-track {
background-color:  #666666  ;
}
::-webkit-scrollbar-thumb {
border-radius: 10px ;
background-color:  #ffffff  ;
} </style>
<style type="text/css">
INPUT,SELECT,TEXTAREA {
background-color: #666666 ;
border:solid 1px #666666 ; 
color:#ffffff; 
font-family:tahoma;  
font-size:11px; 
} </style>
<style type="text/css">
td font { color: #434343 !important; } td,th,div,body,li,ul,p { color: #434343 !important; font-family:Tahoma; font-size: 12px; } </style>
<style type="text/css">
.head1 { background: #666666 !important; } .head1 h1 { color:#ffffff!important;font-family: Tahoma} .head2 table,.head2,.head2 td { background: #666666 !important; } .head2 font { color:#ffffff!important; font-size:12px; } </style>
<style type="text/css">
table,td,span.desc_head,tbody,tr { background: #ffffff !important ;border:none !important;} </style>
<style type="text/css">
*::selection{
        background: #666666 ;
        color: #ffffff ;
    *::-moz-selection{
        background: #666666 ;
        color: #ffffff ;}
    *::-webkit-selection{
        background: #666666 ; 
        color: #ffffff ;} </style>
<style type="text/css">
.head2>img,img[align="absbottom"]
{ display:none !important; } </style>
THEMEs</a></div>
 
 #ff9966.


<div><center><a href="http://my.dek-d.com/kanta-aa/writer/view.php?id=862937" target="_blank">PORCELAIN&nbsp;
<style type="text/css">
BODY{
background:url("http://image.dek-d.com/27/0268/7944/114654324"); 
background-attachment:fixed; 
}</style>
<style type="text/css">
.head1 {background-color:#ff9966;}
.head2 {background-color:#ff9966;}</style>
<style type="text/css">
table {background:url(http://image.dek-d.com/25/2687944/111158414);border:none}  
td {background:none;border:0px dotted #000000}</style>
<style type="text/css">
td,th,div,li,ul,p {
    color:#db8559;;
body,p {
    color:#db8559;;
ment,p {
    color:#db8559;;</style>
<style type="text/css">
a:hover { color:#ffffff;;
text-decoration:none; background:#ff9966;}</style>
<style type="text/css">
a:link {text-decoration: none; color: #db8559 }
a:visited {text-decoration: none; color: #db8559 }
a:hover { text-decoration: none; color: #ffffff }</style>
<style type="text/css">
BODY { scrollbar-face-color: #ffffff; 
scrollbar-shadow-color: #ffffff; 
scrollbar-highlight-color: #ffffff; 
scrollbar-3dlight-color: #ffffff; 
scrollbar-darkshadow-color:#ff9966;
scrollbar-track-color: #ff9966; 
scrollbar-arrow-color:#ff9966;
-->}</style>
<style type="text/css">
#shareicon
{display:none !important}</style>
<style type="text/css">
td,th,div,body,li,ul,p {
    color: #db8559;
    font-size:12px;
    font-family: 'tahoma', 'Microsoft Sans Serif',sans-serif;
  }</style>
<style type="text/css">
table.story {  border-color:ffffff; }
span.desc_head {font-weight: bold;  color:ffffff; }</style>
<style type="text/css">
.head1 {
background:ff9966;
border-bottom:1px solid #ff9966 ;
border-top:1px solid #ff9966 ;
border-left:1px solid #ff9966 ;
border-right:1px solid #ff9966 ;</style>
<style type="text/css">
.head1 h1 { font-family: Tahoma, Tahoma ;color:#ffffff !important}
.head2 font {
color:#ffffff !important;
font-size:12px;
}</style>
<style type="text/css">
hr { visibility:hidden; }
span.small_title { color:#ffffff !important ;  }</style>
<style type="text/css">
::-webkit-scrollbar {
width: 10px ;
}
::-webkit-scrollbar-track {
background-color:  #ff9966  ;
}
::-webkit-scrollbar-thumb {
border-radius: 10px ;
background-color:  #ffffff  ;
}</style>
<style type="text/css">
INPUT,SELECT,TEXTAREA {
background-color: #ff9966 ;
border:solid 1px #db8559 ; 
color:#ffffff; 
font-family:tahoma;  
font-size:11px; 
}</style>
<style type="text/css">
td font { color: #db8559 !important; } td,th,div,body,li,ul,p { color: #db8559 !important; font-family:Tahoma; font-size: 12px; }</style>
<style type="text/css">
.head1 { background: #ff9966 !important; } .head1 h1 { color:#ffffff!important;font-family: Tahoma} .head2 table,.head2,.head2 td { background: #ff9966 !important; } .head2 font { color:#ffffff!important; font-size:12px; }</style>
<style type="text/css">
table,td,span.desc_head,tbody,tr { background: #ffffff !important ;border:none !important;}</style>
<style type="text/css">
*::selection{
        background: #ff9966 ;
        color: #ffffff ;
    *::-moz-selection{
        background: #ff9966 ;
        color: #ffffff ;}
    *::-webkit-selection{
        background: #ff9966 ; 
        color: #ffffff ;}</style>
<style type="text/css">
.head2>img,img[align="absbottom"]
{ display:none !important; }</style>
THEMEs</a></div>
 
 #ffc8aa.


<div><center><a href="http://my.dek-d.com/kanta-aa/writer/view.php?id=862937" target="_blank">PORCELAIN&nbsp;
<style type="text/css">
BODY{
background:url("http://image.dek-d.com/27/0268/7944/114654509"); 
background-attachment:fixed; 
}</style>
<style type="text/css">
.head1 {background-color:#ffc8aa;}
.head2 {background-color:#ffc8aa;}</style>
<style type="text/css">
table {background:url(http://image.dek-d.com/25/2687944/111158414);border:none}  
td {background:none;border:0px dotted #000000}</style>
<style type="text/css">
td,th,div,li,ul,p {
    color:#edad8a;;
body,p {
    color:#edad8a;;
ment,p {
    color:#edad8a;;</style>
<style type="text/css">
a:hover { color:#ffffff;;
text-decoration:none; background:#ffc8aa;}</style>
<style type="text/css">
a:link {text-decoration: none; color: #edad8a }
a:visited {text-decoration: none; color: #edad8a }
a:hover { text-decoration: none; color: #ffffff }</style>
<style type="text/css">
BODY { scrollbar-face-color: #ffffff; 
scrollbar-shadow-color: #ffffff; 
scrollbar-highlight-color: #ffffff; 
scrollbar-3dlight-color: #ffffff; 
scrollbar-darkshadow-color:#ffc8aa;
scrollbar-track-color: #ffc8aa; 
scrollbar-arrow-color:#ffc8aa;
-->}</style>
<style type="text/css">
#shareicon
{display:none !important}</style>
<style type="text/css">
td,th,div,body,li,ul,p {
    color: #edad8a ;
    font-size:12px;
    font-family: 'tahoma', 'Microsoft Sans Serif',sans-serif;
  }</style>
<style type="text/css">
table.story {  border-color:ffffff; }
span.desc_head {font-weight: bold;  color:ffffff; }</style>
<style type="text/css">
.head1 {
background:ffc8aa;
border-bottom:1px solid #ffc8aa ;
border-top:1px solid #ffc8aa ;
border-left:1px solid #ffc8aa ;
border-right:1px solid #ffc8aa ;</style>
<style type="text/css">
.head1 h1 { font-family: Tahoma, Tahoma ;color:#ffffff !important}
.head2 font {
color:#ffffff !important;
font-size:12px;
}</style>
<style type="text/css">
hr { visibility:hidden; }
span.small_title { color:#ffffff !important ;  }</style>
<style type="text/css">
::-webkit-scrollbar {
width: 10px ;
}
::-webkit-scrollbar-track {
background-color:  #ffc8aa  ;
}
::-webkit-scrollbar-thumb {
border-radius: 10px ;
background-color:  #ffffff  ;
}</style>
<style type="text/css">
INPUT,SELECT,TEXTAREA {
background-color: #ffc8aa ;
border:solid 1px #edad8a ; 
color:#ffffff; 
font-family:tahoma;  
font-size:11px; 
}</style>
<style type="text/css">
td font { color: #edad8a !important; } td,th,div,body,li,ul,p { color: #edad8a !important; font-family:Tahoma; font-size: 12px; }</style>
<style type="text/css">
.head1 { background: #ffc8aa !important; } .head1 h1 { color:#edad8a!important;font-family: Tahoma} .head2 table,.head2,.head2 td { background: #ffc8aa !important; } .head2 font { color:#edad8a!important; font-size:12px; }</style>
<style type="text/css">
table,td,span.desc_head,tbody,tr { background: #ffffff !important ;border:none !important;}</style>
<style type="text/css">
*::selection{
        background: #ffc8aa ;
        color: #ffffff ;
    *::-moz-selection{
        background: #ffc8aa ;
        color: #ffffff ;}
    *::-webkit-selection{
        background: #ffc8aa ; 
        color: #ffffff ;}</style>
<style type="text/css">
.head2>img,img[align="absbottom"]
{ display:none !important; }</style>
THEMEs</a></div>
 
 #ffbaba.


<div><center><a href="http://my.dek-d.com/kanta-aa/writer/view.php?id=862937" target="_blank">PORCELAIN&nbsp;
<style type="text/css">
BODY{
background:url("http://image.dek-d.com/27/0268/7944/114656040"); 
background-attachment:fixed; 
}</style>
<style type="text/css">
.head1 {background-color:#ffbaba;}
.head2 {background-color:#ffbaba;}</style>
<style type="text/css">
table {background:url(http://image.dek-d.com/25/2687944/111158414);border:none}  
td {background:none;border:0px dotted #000000}</style>
<style type="text/css">
td,th,div,li,ul,p {
    color:#ec8f8f;;
body,p {
    color:#ec8f8f;;
ment,p {
    color:#ec8f8f;;</style>
<style type="text/css">
a:hover { color:#ffffff;;
text-decoration:none; background:#ffbaba;}</style>
<style type="text/css">
a:link {text-decoration: none; color: #ec8f8f}
a:visited {text-decoration: none; color: #ec8f8f}
a:hover { text-decoration: none; color: #ffffff }</style>
<style type="text/css">
BODY { scrollbar-face-color: #ffffff; 
scrollbar-shadow-color: #ffffff; 
scrollbar-highlight-color: #ffffff; 
scrollbar-3dlight-color: #ffffff; 
scrollbar-darkshadow-color:#ffbaba;
scrollbar-track-color: #ffbaba; 
scrollbar-arrow-color:#ffbaba;
-->}</style>
<style type="text/css">
#shareicon
{display:none !important}</style>
<style type="text/css">
td,th,div,body,li,ul,p {
    color: #ec8f8f ;
    font-size:12px;
    font-family: 'tahoma', 'Microsoft Sans Serif',sans-serif;
  }</style>
<style type="text/css">
table.story {  border-color:ffffff; }
span.desc_head {font-weight: bold;  color:ffffff; }</style>
<style type="text/css">
.head1 {
background:ffbaba;
border-bottom:1px solid #ffbaba ;
border-top:1px solid #ffbaba ;
border-left:1px solid #ffbaba ;
border-right:1px solid #ffbaba ;</style>
<style type="text/css">
.head1 h1 { font-family: Tahoma, Tahoma ;color:#ffffff !important}
.head2 font {
color:#ffffff !important;
font-size:12px;
}</style>
<style type="text/css">
hr { visibility:hidden; }
span.small_title { color:#ffffff !important ;  }</style>
<style type="text/css">
::-webkit-scrollbar {
width: 10px ;
}
::-webkit-scrollbar-track {
background-color:  #ffbaba  ;
}
::-webkit-scrollbar-thumb {
border-radius: 10px ;
background-color:  #ffffff  ;
}</style>
<style type="text/css">
INPUT,SELECT,TEXTAREA {
background-color: #ffbaba ;
border:solid 1px #ffbaba ; 
color:#ffffff; 
font-family:tahoma;  
font-size:11px; 
}</style>
<style type="text/css">
td font { color: #ec8f8f !important; } td,th,div,body,li,ul,p { color: #ec8f8f !important; font-family:Tahoma; font-size: 12px; }</style>
<style type="text/css">
.head1 { background: #ffbaba !important; } .head1 h1 { color:#ffffff!important;font-family: Tahoma} .head2 table,.head2,.head2 td { background: #ffbaba !important; } .head2 font { color:#ffffff!important; font-size:12px; }</style>
<style type="text/css">
table,td,span.desc_head,tbody,tr { background: #ffffff !important ;border:none !important;}</style>
<style type="text/css">
*::selection{
        background: #ffbaba ;
        color: #ffffff ;
    *::-moz-selection{
        background: #ffbaba ;
        color: #ffffff ;}
    *::-webkit-selection{
        background: #ffbaba ; 
        color: #ffffff ;}</style>
<style type="text/css">
.head2>img,img[align="absbottom"]
{ display:none !important; }</style>
THEMEs</a></div>
 
 #b5eaaa.


<div><center><a href="http://my.dek-d.com/kanta-aa/writer/view.php?id=862937" target="_blank">PORCELAIN&nbsp;
<style type="text/css">
BODY{
background:url("http://image.dek-d.com/27/0268/7944/115430072"); 
background-attachment:fixed; 
}</style>
<style type="text/css">
.head1 {background-color:#b5eaaa;}
.head2 {background-color:#b5eaaa;}</style>
<style type="text/css">
table {background:url(http://image.dek-d.com/25/2687944/111158414);border:none}  
td {background:none;border:0px dotted #000000}</style>
<style type="text/css">
td,th,div,li,ul,p {
    color:#7bd58c;;
body,p {
    color:#7bd58c;;
ment,p {
    color:#7bd58c;;</style>
<style type="text/css">
a:hover { color:#ffffff;;
text-decoration:none; background:#b5eaaa;}</style>
<style type="text/css">
a:link {text-decoration: none; color: #7bd58c }
a:visited {text-decoration: none; color: #7bd58c }
a:hover { text-decoration: none; color: #ffffff }</style>
<style type="text/css">
BODY { scrollbar-face-color: #ffffff; 
scrollbar-shadow-color: #ffffff; 
scrollbar-highlight-color: #ffffff; 
scrollbar-3dlight-color: #ffffff; 
scrollbar-darkshadow-color:#b5eaaa;
scrollbar-track-color: #b5eaaa; 
scrollbar-arrow-color: #b5eaaa;
-->}</style>
<style type="text/css">
#shareicon
{display:none !important}</style>
<style type="text/css">
td,th,div,body,li,ul,p {
    color: #7bd58c;
    font-size:12px;
    font-family: 'tahoma', 'Microsoft Sans Serif',sans-serif;
  }</style>
<style type="text/css">
table.story {  border-color:ffffff; }
span.desc_head {font-weight: bold;  color:ffffff; }</style>
<style type="text/css">
.head1 {
background:b5eaaa;
border-bottom:1px solid #b5eaaa ;
border-top:1px solid #b5eaaa ;
border-left:1px solid #b5eaaa ;
border-right:1px solid #b5eaaa ;</style>
<style type="text/css">
.head1 h1 { font-family: Tahoma, Tahoma ;color:#fffff !important}
.head2 font {
color:#ffffff !important;
font-size:12px;
}</style>
<style type="text/css">
hr { visibility:hidden; }
span.small_title { color:#ffffff !important ;  }</style>
<style type="text/css">
::-webkit-scrollbar {
width: 10px ;
}
::-webkit-scrollbar-track {
background-color:  #b5eaaa  ;
}
::-webkit-scrollbar-thumb {
border-radius: 10px ;
background-color:  #ffffff  ;
}</style>
<style type="text/css">
INPUT,SELECT,TEXTAREA {
background-color: #b5eaaa ;
border:solid 1px #b5eaaa ; 
color:#ffffff; 
font-family:tahoma;  
font-size:11px; 
}</style>
<style type="text/css">
td font { color: #7bd58c !important; } td,th,div,body,li,ul,p { color: #7bd58c !important; font-family:Tahoma; font-size: 12px; }</style>
<style type="text/css">
.head1 { background: #b5eaaa !important; } .head1 h1 { color:#7bd58c!important;font-family: Tahoma} .head2 table,.head2,.head2 td { background: #b5eaaa !important; } .head2 font { color:#ffffff!important; font-size:12px; }</style>
<style type="text/css">
table,td,span.desc_head,tbody,tr { background: #ffffff !important ;border:none !important;}</style>
<style type="text/css">
*::selection{
        background: #b5eaaa ;
        color: #ffffff ;
    *::-moz-selection{
        background: #b5eaaa ;
        color: #ffffff ;}
    *::-webkit-selection{
        background: #b5eaaa ; 
        color: #ffffff ;}</style>
<style type="text/css">
h2 { font-size: 12px !important; color: #7bd58c !important; }
</style>
<style type="text/css">
.head2>img,img[align="absbottom"]
{ display:none !important; }</style>
<style type="text/css">#google_ads_comment1 li{display:none !important}</style>
<style type="text/css">
.accord-big,.app-footer,#a
{ display:none !important; }
</style>
<style type="text/css">#aswift_0_anchor{display:none !important}</style>
<style type="text/css" name="deleteAd">
table[align="center"]
>tbody>tr>td[height="100"],table[align="center"]
>tbody>tr>td[height="95"]{display:none!important;}
</style>
<style type="text/css" id="nobra_014">
img[src*='rim'],td[style='background-color:#000000'] { 
display:none !important;}</style>
<style type="text/css">
#fblike,#tweet,#___plusone_0
{ display:none !important }
</style>
<style type="text/css">
p>a>img { display:none !important; }
</style>
THEMEs</a></div>
 
 #ed5275.


<div><center><a href="http://my.dek-d.com/kanta-aa/writer/view.php?id=862937" target="_blank">PORCELAIN&nbsp;
<style type="text/css">
BODY{
background:url("http://image.dek-d.com/27/0268/7944/115608400"); 
background-attachment:fixed; 
}</style>
<style type="text/css">
.head1 {background-color:#ed5275;}
.head2 {background-color:#ed5275;}</style>
<style type="text/css">
table {background:url(http://image.dek-d.com/25/2687944/111158414);border:none}  
td {background:none;border:0px dotted #000000}</style>
<style type="text/css">
td,th,div,li,ul,p {
    color:#d33a5d;;
body,p {
    color:#d33a5d;;
ment,p {
    color:#d33a5d;;</style>
<style type="text/css">
a:hover { color:#ffffff;;
text-decoration:none; background:#ed5275;}</style>
<style type="text/css">
a:link {text-decoration: none; color: #d33a5d }
a:visited {text-decoration: none; color: #d33a5d }
a:hover { text-decoration: none; color: #ffffff }</style>
<style type="text/css">
BODY { scrollbar-face-color: #ffffff; 
scrollbar-shadow-color: #ffffff; 
scrollbar-highlight-color: #ffffff; 
scrollbar-3dlight-color: #ffffff; 
scrollbar-darkshadow-color:#ed5275;
scrollbar-track-color: #ed5275; 
scrollbar-arrow-color: #ed5275;
-->}</style>
<style type="text/css">
#shareicon
{display:none !important}</style>
<style type="text/css">
td,th,div,body,li,ul,p {
    color: #d33a5d;
    font-size:12px;
    font-family: 'tahoma', 'Microsoft Sans Serif',sans-serif;
  }</style>
<style type="text/css">
table.story {  border-color:ffffff; }
span.desc_head {font-weight: bold;  color:ffffff; }</style>
<style type="text/css">
.head1 {
background:ed5275;
border-bottom:1px solid #ed5275 ;
border-top:1px solid #ed5275 ;
border-left:1px solid #ed5275 ;
border-right:1px solid #ed5275 ;</style>
<style type="text/css">
.head1 h1 { font-family: Tahoma, Tahoma ;color:#fffff !important}
.head2 font {
color:#ffffff !important;
font-size:12px;
}</style>
<style type="text/css">
hr { visibility:hidden; }
span.small_title { color:#ffffff !important ;  }</style>
<style type="text/css">
::-webkit-scrollbar {
width: 10px ;
}
::-webkit-scrollbar-track {
background-color:  #ed5275 ;
}
::-webkit-scrollbar-thumb {
border-radius: 10px ;
background-color:  #ffffff  ;
}</style>
<style type="text/css">
INPUT,SELECT,TEXTAREA {
background-color: #ed5275 ;
border:solid 1px #ed5275 ; 
color:#ffffff; 
font-family:tahoma;  
font-size:11px; 
}</style>
<style type="text/css">
td font { color: #d33a5d !important; } td,th,div,body,li,ul,p { color: #d33a5d !important; font-family:Tahoma; font-size: 12px; }</style>
<style type="text/css">
.head1 { background: #ed5275 !important; } .head1 h1 { color:#ffffff!important;font-family: Tahoma} .head2 table,.head2,.head2 td { background: #ed5275 !important; } .head2 font { color:#ffffff!important; font-size:12px; }</style>
<style type="text/css">
table,td,span.desc_head,tbody,tr { background: #ffffff !important ;border:none !important;}</style>
<style type="text/css">
*::selection{
        background: #ed5275 ;
        color: #ffffff ;
    *::-moz-selection{
        background: #ed5275 ;
        color: #ffffff ;}
    *::-webkit-selection{
        background: #ed5275 ; 
        color: #ffffff ;}</style>
<style type="text/css">
h2 { font-size: 12px !important; color: #d33a5d !important; }
</style>
<style type="text/css">
span.cke_skin_kama{border-radius:10px;border:2px none #ed5275!important;padding:5px;}
.cke_skin_kama .cke_wrapper
{background:#ed5275!important;}
.cke_skin_kama .cke_wrapper:hover
{background:#ed5275!important;}
</style>
<style type="text/css">
input,select,textarea { background: #ed5275 !important; color: #ffffff !important; 
border: 1px none!important; font-family: tahoma; font-size: 12px; }
</style>
<style type="text/css">
.head2>img,img[align="absbottom"]
{ display:none !important; }</style>
<style type="text/css">#google_ads_comment1 li{display:none !important}</style>
<style type="text/css">
.accord-big,.app-footer,#a
{ display:none !important; }
</style>
<style type="text/css">#aswift_0_anchor{display:none !important}</style>
<style type="text/css">
div:nth-last-child(1){display:none !important;}
</style>
<style type="text/css" name="deleteAd">
table[align="center"]
>tbody>tr>td[height="100"],table[align="center"]
>tbody>tr>td[height="95"]{display:none!important;}
</style>
<style type="text/css" id="nobra_014">
img[src*='rim'],td[style='background-color:#000000'] { 
display:none !important;}</style>
<style type="text/css">
#fblike,#tweet,#___plusone_0
{ display:none !important }
</style>
<style type="text/css">
p>a>img { display:none !important; }
</style>
THEMEs</a></div>
 
  

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

1,027 ความคิดเห็น

 1. #999 whaley (จากตอนที่ 26)
  7 ส.ค. 60 / 22:59 น.
  ขอยืมค่ะ
  #999
  0
 2. #638 YONGYEAH! (จากตอนที่ 26)
  26 เม.ย. 57 / 00:30 น.
  อันที่สอง ขอยืมเอาไปใช้ล่วงหน้าค่ะ 555 ^^
  #638
  0
 3. #550 mentha.piperita (จากตอนที่ 26)
  27 มี.ค. 57 / 23:25 น.
  ขอเอาไปใช้นะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ
  #550
  0
 4. #549 mentha.piperita (จากตอนที่ 26)
  27 มี.ค. 57 / 23:25 น.
  ขอเอาไปใช้นะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ
  #549
  0
 5. #547 ˋจี้เซยอลบาแอลกยู. (จากตอนที่ 26)
  27 มี.ค. 57 / 19:46 น.
  ขอบคุณจุ้บๆ
  #547
  0
 6. #417 DORI ' #$heepy (จากตอนที่ 26)
  9 ก.พ. 57 / 18:37 น.
  ยืมนะคะ ><
  #417
  0
 7. #384 Visper (จากตอนที่ 26)
  18 ม.ค. 57 / 20:17 น.
  ยืมนะครับ ><
  #384
  0
 8. #368 Pangzii_PM (จากตอนที่ 26)
  8 ม.ค. 57 / 12:56 น.
  ยืมค่าาา
  #368
  0
 9. #334 Pierre. (จากตอนที่ 26)
  28 ธ.ค. 56 / 02:33 น.
  ขอยืมนะคะ

  สีสวยมาก

  ขอบ♥
  #334
  0
 10. #333 Borbai (จากตอนที่ 26)
  27 ธ.ค. 56 / 22:24 น.
  ยืมงับบบบบบบบบ <3
  #333
  0
 11. #318 `ปลาวาฬ (จากตอนที่ 26)
  22 ธ.ค. 56 / 14:30 น.
  ขอบคุณค่ะ *0*
  #318
  0
 12. #311 +มาดาม' ชบอน™ (จากตอนที่ 26)
  20 ธ.ค. 56 / 11:06 น.
  ขอบคุณค่ะ>< 
  #311
  0
 13. #310 byunsoo (จากตอนที่ 26)
  19 ธ.ค. 56 / 23:06 น.
  ยืมน้าา
  #310
  0
 14. #309 Sir.Pr (จากตอนที่ 26)
  19 ธ.ค. 56 / 22:53 น.
  ขอบคุณมากๆ จ้า ♥ 
  #309
  0
 15. #308 △ปริ๊น'เซสส์ (จากตอนที่ 26)
  19 ธ.ค. 56 / 20:24 น.
  ขอบคุนจ้า >< ชุ้บ♥
  #308
  0