Profile
1 รูปถ่ายและชื่อเท่ๆของคุณ kaeng

รูปทั้งหมดของฉันจากการ Tag

2 นี่แหละตัวฉัน

ชื่อเล่นเก่ง
3 คำที่คือตัวฉัน
การเรียนก้องั้นๆ
งานอดิเรกดูหนัง ฟังเพลง อ่านนิยาย
นิยามของฉันเรื่อยๆ
เป้าหมายชีวิตไม่มี
อดีตไม่จำ
ปัจจุบันทำต่อไป
อนาคตไม่คิด
คติประจำใจ
สิ่งที่ดีที่สุด
ภาพยนตร์ที่ชอบ
ดนตรีที่ชอบ
หนังสือที่ชอบ
อาหารที่ชอบ
กีฬาที่ชอบ
ชอบทำอะไรใน Dek-Dอ่านนิยาย
อยากแอบบอกคนๆนั้นว่า

3 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล Kaeng
วันเกิด ไม่แสดง
เพศ หญิง