Gang เพื่อนที่เรียน
เพื่อนที่เรียน
1

k_he
My.dek-d.com/k_u_k_k_i_k
ชื่อ k_he
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนโรงเรียนเดียวกัน
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

ดูเพื่อนทั้งหมด


Boys
36
Girls
458
ไม่ระบุ
110

    HBD Your Friends!

ยังไม่มีวันเกิดเพื่อนใกล้ๆนี้