My Hall of Fame
คำอธิบายถึงบทความที่ได้ตีพิมพ์ของฉัน

พ่ายเพลิงปรารถนา
 • โดย : บุษบาพาฝัน/สร้อยอินทนิล
 • สำนักพิมพ์ : ปองรัก
 • ประเภท : ซึ้งกินใจ
 • วันที่จัดจำหน่าย : 30มิ.ย2560

 • ร่ายเพลิงรัก(พิมพ์ครั้งที่2กับส.น.พ ปองร...
 • โดย : บุษบาพาฝัน/สร้อยอินทนิล
 • สำนักพิมพ์ : ปองรัก
 • ประเภท : ซึ้งกินใจ
 • วันที่จัดจำหน่าย : 6 กุมภาพันธ์2560

 • แสนร้ายแสนรัก
 • โดย : บุษบาพาฝัน/สร้อยอินทนิล
 • สำนักพิมพ์ : ปองรัก
 • ประเภท : รักหวานแหวว
 • วันที่จัดจำหน่าย : 20 ก.ย 2559

 • ผึ้งรวงหลงรัง
 • โดย : บุษบาพาฝัน/สร้อยอินทนิล
 • สำนักพิมพ์ : ปองรัก
 • ประเภท : อื่นๆ
 • วันที่จัดจำหน่าย : 20 กรกฎาคม 2559

 • พายุร้ายสายน้ำผึ้ง
 • โดย : บุษบาพาฝัน/สร้อยอินทนิล
 • สำนักพิมพ์ : ปองรัก
 • ประเภท : อื่นๆ
 • วันที่จัดจำหน่าย : 1 มีนาคม 2559

 • ทะเลครวญ
 • โดย : บุษบาพาฝัน/สร้อยอินทนิล
 • สำนักพิมพ์ : ปริยากรสำนักพิมพ์
 • ประเภท : อื่นๆ
 • วันที่จัดจำหน่าย : มีนาคม 2558

 • สุดที่รัก ( ตีพิมพ์กับ ส.น.พ. Sugar Bea...
 • โดย : บุษบาพาฝัน/สร้อยอินทนิล
 • สำนักพิมพ์ : Sugar Beat
 • ประเภท : รักหวานแหวว
 • วันที่จัดจำหน่าย : 28 ก.พ 2557

 • ทำนองรักสาวเจ้าเสน่ห์ *พิมพ์กับส.น.พ.ชู...
 • โดย : บุษบาพาฝัน/สร้อยอินทนิล
 • สำนักพิมพ์ : Sugar Beat
 • ประเภท : รักหวานแหวว
 • วันที่จัดจำหน่าย : 29 มีนาคม 2556

 • สิเน่หาสัญญารัก พิมพ์กับสำนักพิมพ์ Sugar...
 • โดย : บุษบาพาฝัน/สร้อยอินทนิล
 • สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
 • ประเภท : รักหวานแหวว
 • วันที่จัดจำหน่าย : 28 ก.พ. 2556

 • เพลิงเพชร
 • โดย : บุษบาพาฝัน/สร้อยอินทนิล
 • สำนักพิมพ์ : Sugar Beat
 • ประเภท : รักหวานแหวว
 • วันที่จัดจำหน่าย : 18 ต.ค. 55

 • เปลวไฟในตะเกียงรัก (ส.น.พ.พระจันทร์ตีพิม...
 • โดย : บุษบาพาฝัน/สร้อยอินทนิล
 • สำนักพิมพ์ : พระจันทร์
 • ประเภท : อื่นๆ
 • วันที่จัดจำหน่าย : 29 มี.ค 55

 • มิติลับรหัสรัก ส.น.พ.ธราธรพับลิเคชั่น ตี...
 • โดย : บุษบาพาฝัน/สร้อยอินทนิล
 • สำนักพิมพ์ : Taratorn Publication
 • ประเภท : ซึ้งกินใจ
 • วันที่จัดจำหน่าย : 29 มี.ค 55

 • พิษสวาทหวาม ตอนที่27/100% ธราธรพับลิเคชั...
 • โดย : บุษบาพาฝัน/สร้อยอินทนิล
 • สำนักพิมพ์ : Taratorn Publication
 • ประเภท : รักหวานแหวว
 • วันที่จัดจำหน่าย : มกราคม 2555

 • พายุร้ายสายน้ำผึ้ง (ส.น.พ.อักษรศาสตร์ )ต...
 • โดย : บุษบาพาฝัน/สร้อยอินทนิล
 • สำนักพิมพ์ : อักษรศาสตร์
 • ประเภท : รักหวานแหวว
 • วันที่จัดจำหน่าย : ต.ค.2554

 • พ่ายเพลิงปรารถนา (ธราธร พับลิเคชั่น)
 • โดย : บุษบาพาฝัน/สร้อยอินทนิล
 • สำนักพิมพ์ : อักษรศาสตร์
 • ประเภท : รักหวานแหวว
 • วันที่จัดจำหน่าย : สิงหาคม 2554

 • ร่ายเพลิงรัก ( ตีพิมพ์กับอักษรศาสตร์ )ตอ...
 • โดย : บุษบาพาฝัน/สร้อยอินทนิล
 • สำนักพิมพ์ : อักษรศาสตร์
 • ประเภท : อื่นๆ
 • วันที่จัดจำหน่าย : กรกฎาคม2554

 • เรือสำราญ สายธารเสน่หา(ตีพิมพ์กับ ส.น.พ....
 • โดย : บุษบาพาฝัน/สร้อยอินทนิล
 • สำนักพิมพ์ : อักษรศาสตร์
 • ประเภท : รักหวานแหวว
 • วันที่จัดจำหน่าย : มีนาคม 2554

 • หลงเล่ห์เสน่ห์ซาตาน (ตีพิมพ์กับส.น.พ.ดอก...
 • โดย : บุษบาพาฝัน/สร้อยอินทนิล
 • สำนักพิมพ์ : ดอกหญ้า 2000
 • ประเภท : อื่นๆ
 • วันที่จัดจำหน่าย : มกราคม 2554

 • ตราบสิ้นดวงหฤทัย (ตีพิมพ์กับ ส.น.พ.อักษร...
 • โดย : บุษบาพาฝัน/สร้อยอินทนิล
 • สำนักพิมพ์ : อักษรศาสตร์
 • ประเภท : อื่นๆ
 • วันที่จัดจำหน่าย : มกราคม 2554

 • แสนร้ายแสนรัก (ส.น.พ ภัทร์โญธิน) ประกาศร...
 • โดย : บุษบาพาฝัน/สร้อยอินทนิล
 • สำนักพิมพ์ : ภัทร์โญธิน
 • ประเภท : รักหวานแหวว
 • วันที่จัดจำหน่าย : ธันวาคม 2553

 • ปาฏิหาริย์รักข้ามขอบฟ้า( อักษรศาสตร์ ตีพ...
 • โดย :
 • สำนักพิมพ์ : อักษรศาสตร์
 • ประเภท : อื่นๆ
 • วันที่จัดจำหน่าย : ต.ค.2553

 • เล่ห์ลวง บ่วงพิศวาส *ส.น.พ.Touch Publish...
 • โดย : บุษบาพาฝัน/สร้อยอินทนิล
 • สำนักพิมพ์ : Touch Publishing
 • ประเภท : อื่นๆ
 • วันที่จัดจำหน่าย : ต.ค.2535

 • หลงเงาพิศวาส(ตีพิมพ์กับส.น.พ.ดอกหญ้า2000...
 • โดย : บุษบาพาฝัน/สร้อยอินทนิล
 • สำนักพิมพ์ : ดอกหญ้า 2000
 • ประเภท : อื่นๆ
 • วันที่จัดจำหน่าย :

 • วิวาห์นี้มีเดิมพัน ( ตีพิมพ์กับส.น.พ.อิง...
 • โดย : บุษบาพาฝัน/สร้อยอินทนิล
 • สำนักพิมพ์ : ink
 • ประเภท : ซึ้งกินใจ
 • วันที่จัดจำหน่าย : 20 สิงหาคม2553

 • รักร้อน ซ่อนปมร้าว(ตีพิมพ์กับส.น.พ.อิงค์...
 • โดย : บุษบาพาฝัน/สร้อยอินทนิล
 • สำนักพิมพ์ : ink
 • ประเภท : อื่นๆ
 • วันที่จัดจำหน่าย : มีนาคม 2553

 • ร้อยเล่ห์มายารัก (ตีพิมพ์กับส.น.พ อิงค์)
 • โดย : บุษบาพาฝัน
 • สำนักพิมพ์ : ink
 • ประเภท : อื่นๆ
 • วันที่จัดจำหน่าย : 15 ก.พ.2553

 • รอยแค้น....แสนรัก(ตีพิมพ์กับส.น.พ อิงค์)
 • โดย : บุษบาพาฝัน
 • สำนักพิมพ์ : ink
 • ประเภท : อื่นๆ
 • วันที่จัดจำหน่าย : 25 ก.พ 2553

 • เกมร้ายพ่ายเกมรัก(ตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์อิ...
 • โดย : บุษบาพาฝัน
 • สำนักพิมพ์ : ink
 • ประเภท : ซึ้งกินใจ
 • วันที่จัดจำหน่าย : 5 ธันวาคม 2552

 • ตำหนักรัก.....ข้ามภพ(ตีพิมพ์กับส.น.พ.สมา...
 • โดย : บุษบาพาฝัน
 • สำนักพิมพ์ : สมาร์ทบุ๊ค
 • ประเภท : อื่นๆ
 • วันที่จัดจำหน่าย : ตุลาคม 2552

 • เล่ห์สวาท ทาสรัก (ตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ ส...
 • โดย : บุษบาพาฝัน
 • สำนักพิมพ์ : สมาร์ทบุ๊ค
 • ประเภท : อื่นๆ
 • วันที่จัดจำหน่าย : สิงหาคม

 • พรางรัก ลวงใจ (ตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์สมาร...
 • โดย : บุษบาพาฝัน
 • สำนักพิมพ์ : สมาร์ทบุ๊ค
 • ประเภท : อื่นๆ
 • วันที่จัดจำหน่าย : 23 มิ.ย 2552

 • เพลิงรัก เพลิงเสน่หา( ตีพิมพ์กับสำนักพิ...
 • โดย : บุษบาพาฝัน
 • สำนักพิมพ์ :
 • ประเภท : ซึ้งกินใจ
 • วันที่จัดจำหน่าย : 9 มีนาคม 2552 • Hall of Fame  
  32
  Comments  
  22,331
  Fanclub  
  4,602

      My Writer's Tags
  รักหวาน , ลึกลับ. , ริษยา.....แย่งชิง.....อำนาจ , สาวน้อยที่ฉลาดแบบโก๊ะๆ จะทำให้ชายโฉด ใจอ่อนได้หรือไม่ติดตามกันค่ะ , น่ารัก หวานแหวว จากสาวเฮี้ยว และหนุ่มแสนร้าย ใครจะปราบใคร , รักหวาน โรแมนติค , เศร้า ซึ้ง หวาน น่ารัก สะเทือนอารมณ์ , รักท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติค , รักหวานของสาวไฮโซ กับปลัดบ้านนอก อุปสรรคมากมาย ที่ต้องฝ่าฟันเพื่อพิสูจน์รักแท้ , รักหวานสามเส้า หวานซึ้ง ........ , รักหวาน กุ๊กกิ๊ก สะเทือนอารมณ์ , ความรักหรือเป็นเพียงแค่ความเสน่หา , หวานซึ้ง สะเทือนใจ , เธอร้ายฉันแรง ใครจะร้ายกว่าแรงกว่า , รักหวานแหวว แนวตบจูบ น่ารักน่าลุ้น , หวาน เศร้า ซึ้งสะเทือนใจ , รักหวาน เศร้า ซึ้ง สะเทือนใจ , นิยายเรื่องนี้ หวานรักโรแมนติค แฟนตาซี คติธรรม ใช้ความฉลาดในกาล้างแค้น และปกป้องตนเอง


      Favorite Writer
  คำอธิบายบทความที่ประทับใจ