Fantasy world โลกป่วนกวนนักผจญภัย

ตอนที่ 1 : จุดจบของโลกใบเก่าและการเริ่มต้นของโลกใบใหม่

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 7
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
  4 มิ.ย. 59

ตอนที่ 1 จุดจบของโลกเก่าและการเริ่มต้นของโลกใหม่

ณ ดาวโลก ปี AD485มนุษย์ได้พัฒนาเทคโนโลยี ต่างๆ จนถึงจุดสูงสุดของมนุษย์ชาติ การ
พัฒนาสิ่งต่างๆขึ้นมา จำเป็นต้องใช้ทรัพยากร
ต่างๆมากมาย  ส่งผลให้ทรัพยากรต่างๆเหลือน้อยลงจนเข้าขั้นวิกฤติ ป่าไม้ถูกทำลาย ต้นน้ำเหือดแห้ง มลภาวะต่างๆ จากเทคโนโลยี  ทำให้ชั้นบรรยากาศถูกทำลาย ส่งผลให้โลกมี
อุณหภูมิ สูงขึ้น น้ำแข็งขั่วโลกเริ่มละลายจนในที่สุดพื่นที่ของโลกต้องจมลงสู่ก้นท้องทะเล  พื้นที่อยู่อาศัยขอ
งมนุษย์ และสัตว์ เริ่มเหลือน้อยลง  จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ทรัพยากรต่างๆ
หานากมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น อาหาร น้ำดื่ม มีปริมาณไม่เพียงพอต่อ มนุษย์ คงไม่ต้องพูดถึ
งเหล่าสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งถูกล่ามาเป็นอาหาร เหตุ
การณ์นี้ ทำให้เหล่ามนุษย์ เริ่มทำสงครามเพื่อ
แย่งชิงทรัพยากรณ์ต่างๆ เหล่าประเทศมหาอำ
นาจเริ่มรุกรานประเทศเล็กๆ เมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรณ์อย่างไม่มีที่
สิ้นสุด ทำให้เหล่าประเทศมหาอำนาจต่างทำ
สงครามแย่งชิงกันเอง เพื่อหวังจะได้เป็นผู้ครอ
บครองโลกใบนี้ไว้  ขึ้นชื่อว่าสงครามย่อมทำ
ให้เกิดความสูญเสียเป็นวงกว้าง เหล่าประเทศ
เล็กๆเริ่มทำการป้องกันตนเอง  สงครามครั้งนี้
มีระยะเวลายาวนานกว่า 10 ปี ทำให้เหล่าประ
เทศมหาอำนาจต่างๆ เริ่มล่มสลาย สงครามใน
ตรั้งนั้นทำให้ผู้คนบนโลกล้มตายเป็นจำนวนมาก เหล่าประเทศต่างๆที่เหลือดเหล่าทหารต่าง
เข้ายึดอำนาจ เพื่อควบคุมทรัพยากรณ์ที่เหลือ
อยู่ แต่เหตุการณ์ต่างๆไม่สามารถควบคุมได้
ทำให้เกิดการแย่งชิงภายในประเทศขึ้น เหล่า
ผู้คนที่เหลืออยู่เริ่มกระจัดกระจาย เพื่อหาแหล่
งที่อยู่ที่สามารถ ใช้ชีวิตได้ แต่พื้นที่เหล่านั้น
ส่วนมากตกอยู่ในมือ กองกำลังทหารต่างๆ เหตุการณ์ในครั้งนี้ ส่งผลให้เหล่ามนุษย์เริ่มลด
ลงอย่างหน้าใจหาย หลังจากสงครามจบลงเป็
นเวลาสองปี มนุษย์ทั้งโลกเหลือเพียง 2 ใน 10
ของจำนวนที่เคยมีอยู่เหล่าผู้คนเริ่มการดิ้นรนอีกครั้งโดยพยามปลูกต้นไม้ แต่ก็ไม่สามารถ
ฟื้นฟู อะไรได้เลย 

ในปีที่9หลังจากสงครามจบลงยุคสมัยใหม่แห่ง
การเริ่มต้นก็เกิดขึ้น เพราะพระเจ้าทรงไม่ถ้อด
ทิ้งโลกใบนี้และเหล่าสิ่งมีชีวิตต่างๆ  พระเจ้าได้ใช้พลังเกือบทั้งหมดของพระองค์
ฟื้นฟูโลกนี้ให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้งและสร้าง
สิ่งมีชีวิตต่างๆ ขึ้นมาใหม่ และยังเอาเผ่าพันธุ์
ต่างๆจากโลกมิติอื่น ที่โลกกำลังจะล่มสลาย
นั้นย้ายมาสู่โลกสีครามในนี้ เพื่อที่จะได้ไม่เกิด
การทำลายทรััพยากรณ์ ที่สร้างขึ้นมาใหม่ซ้ำ
รอยเดิมอีก  จึงได้สร้างดันเจี้ยน ที่มีเหล่ามอน
เตอร์ ดร๊อป ทรัพยากรณ์ ต่าง ๆ ออกมาแทน
และยังทรงแบ่งพลัง ให้เหล่าสิ่งมีชีวิต ทำให้เกิดเป็นระบบ เลเวล สกิล และสเตตัสขึ้น

ระบบสเตตัส คือระบบที่คำนวณค่าพลังต่างๆของสิ่งมีชีวิตเป็นตัวเลข รวมไปถึงค่าพลังชีวิตในสิ่งมีชีวิตต่างๆ  ค่าพลังต่างๆ สามรถเพิ่มขึ้นได้จากการเพิ่มเลเวลและการฝึกฝนร่างกาย 
ระบบเลเวล
คือระบบที่ แสดงความสามารถของพลัง ในสิ่งมีชีวิตนั้นๆในระบบเลเวลยังมีระบบขั้นที่แสดงถึงความแข็งแกร่งขึ้นไปอีก ระดับขั้นมีอยู่
5 ขั้นคือ ชาวบ้าน ทหาร แม่ทัพ ราชา และระดับ เทพหรือมาร

ระบบสกิล
เป็นระบบที่ช่วยในการต่อสู้และอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยี
ต่างๆ ซึ้งอาจทำให้โลกมาถึงจุดจบไวขึ้น

*--------------------------------------*

นี้คือสิ่งที่ผมเรียนในวันนี้ ในวิชาประวัติศาสตร์
โลก  ปีนี้เป็นปี F S ที่ 117 เป็นปีหลังเหตุการณ์
สงครามสิ้นโลกเก่าได้จบลงไปแล้วเป็นเวลา 100 กว่าปี สำหรับ ปี F S นั้นย่อมามากคำว่า
Fantasy เพราะโลกแห่งนี้ได้กลายเป็นโลกที่มนุษย์เคยจิตณาการไว้เป็นโลกที่เหมือนกับเกมในโลกยุคเก่า  ที่มีมอนเตอร์ ดันเจี้ยน และสกิลเวทมนตร์ ใน100กว่าปีนั้นเผ่าพันธุ์
ต่างๆ ก็อยู่ร่วมกันเป็นอย่างดี แต่ก็มีปัญหาการ
แย่งชิงพื้นที่ในช่วงแรกๆ แต่ตอนนี้ทุกอย่างก็ลงตัวหมดแล้ว มีหลายๆสิ่ง
ได้เปลี่ยนแปลงไป ในสังคมยุคปัจจุบันนี้ พวกบ้าน พาหนะต่างๆ  ได้ย้อยกลับไปยังสมัย
ยุคกลาง แห่งโลกเก่าก็ในหนังสือมันบอกมาแบบนี้ 
เป็นยุคแห่ง สังคมศักดินา ยุคแห่งการต่อสู้ด้ว
ยดาบ ธนูและเวทมนตร์ เหมือนกลับไปยังยุคแห่งเหล็กที่เคยเจริญรุ่งเรือง อีกครั้ง ส่วนอาวุทจากโลกเก่าพวกปืนนั้นนะเหรอ ที่นี้
มันไม่จำเป็นไปซะแล้ว เพราะความแข็งแกร่งจากระบบเลเวล ทำให้ไม่สามารถ ฆ่าใครได้ อ่ะนะ อย่างมากก็แค่จุกๆ แต่ก็ยังเหลือการทำอาหาร
จากโลกยุคเก่ามาล่ะนะ วันนี้เป็นวันจบการศึก
ษาเบื้องต้น ในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า ที่สอน
เรื่องการใช้ชีวิต ประวัติศาสตร์ การเขียน อ่าน
และการคำนวณ  เบื้องต้น เพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตโดยไม่เป็นภาระให้กับผู้อื่น อ่านะครูเค้าบอกมาแบบนี้  แต่โรงเรียน
จริงๆมันก็มี แต่มันเป็นโรงเรียนที่ต้องใช้เงิน 
เป็นจำนวนมาก และเป็นที่ๆสอนเกี่ยวกับการ
เมืองการปกครอง ของพวกลูกผู้ดี มีเงิน ไป
เรียน แต่สำหรับเด็กกำพร้าอย่างผมคงไม่มี
ปัญญา แค่ได้เรียนในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า
ก็คงพอสำหรับการใช้ชีวิต สำหรับผมแล้วล่ะนะ
สำหรับคนที่เข้ามาอ่านเรื่องราวของผม คงต้อง
ขอแนะนำตัวเองก่อน  ผมมีชื่อว่า บุญแท้ครับ
ก็อย่างที่เคยบอกไปผมเป็นเด็กกำพร้า ที่พ่อ
แม่ให้กำเนิดมาไม่มีปัญญา เลี้ยงดู เลยถูกทิ้งอ่านะ ผมเป็นคนที่มีเส้นผมสีดำตาสีดำ หน้าตาก็พอ
ดูได้ ไม่หล่อแต่ก็ไม่ถึงกับน่าเกลียด ตอนนี้ผม
อายุ 15 ปีแล้วและวันพรุ้งนี้ ตะเป็นวันที่ผมต้อง
ออกไปจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วล่ะ เพื่อ
ที่จะได้ออกไปหางานทำ สร้างเนื้อสร้างตัว อ่านะ จะได้ส่งเงินกลับมาช่วยน้อง ๆ ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งนี้  เพื่อให้เด็กๆ 
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยแบ่งเบาภาระ
ของครูมาลีิ ซึ่งเป็นเจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็ก
กำพร้าแห่งนี้ ครูมาลีเป็นคนใจดี ที่เสียสละ
เวลา เงิน และสถานที่ แห่งนี้เพื่อเหล่าเด็กกำพร้า มีที่อยู่ มีอาหารกิน
และมีความรู้ ก่อนจะออกไปผจญภัยกับโลก
กว้าง ล่ะนะ
  
" กลับมาแล้วคร๊าบบบ"

"กลับมาแล้วเหรอบุญแท้ ล่าสัตว์เป็นยังไงบ้าง
ไม่ได้บาดเจ็บอะไรกลับมาใช่ไหมจ๊ะ"

ครูมาลีจะถามอย่างเป็นห่วงทุกครั้งเพราะว่าผม กัยเหล่าเด็กโตที่มีอายุ 13-15ปีจะแบ่งเวร
ออกไปล่าสัตว์ง่ายๆ เช่น ปลา กระต่าย นก และพวกของป่ากลับมาหลัง
จากเลิกเรียน เพื่อที่จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระค่า
ใช้จ่ายได้บ้าง 

"ได้กระต่าย 2 ตัว ล่ะครับครูมาลี แล้วก็ไม่ได้รั
บบาดเจ็บอะไรครับครู "

หลังจากส่งกระต่ายให้ครูมาลีเอาไปทำอาหาร
ผมก็ตรงไปยังลานฝึกซ้อม ออกกำลังกายเพื่อ
ที่จะได้เพิ่มค่าสเตตัส ขึ้นมาเพียงเล็กน้อย 
และฝึกอาวุธ ตามความถนัดเพื่อที่จะได้สกิล
หรือทักษะติดตัว  หลังจากการฝึกประมาณ
2 ชั่วโมง ก็พากันไปอาบน้ำ และกินอาหารค่ำ

"อิ่มแล้วคร๊าบบ ขอบคุณสำหรับอาหารครับ"

เมื่อกินอิ่มผมก็เริ่มเก็บจานชามในส่วนของผมไปทำความสะอาด  เพราะเด็กๆ ทุกคนในที่แห่ง
นี้ต้องหัดรับผิดชอบตัวเอง เพื่อฝึกนิสัย

"บุญแท้ ทำอะไรเสร็ดแล้วก็เข้ามาหาครูที่ห้อง
ทำงานนะ"

" คร๊าบ ๆ เสร็จแล้วครับ กำลังจะไปครับผม"

แอ๊ดดด!!!!!

ผมเปิดประตูเข้าไปหาครูมาลีที่ห้องทำงาน

" มาแล้วครับครู "

" นั้งลงก่อนสิจ๊ะ "

หลังจากนั้งลงครูมาลีก็เอาถุงใส่เงินออกมาให้
มันเป็นเงินเพื่อนำไปเริ่มต้นการใช้ ชีวิตออกไป
เผชิญ โลกกว้าง ของเหล่าเด็กกำพร้า ที่ได้มา
จากพวกรุ่นพี่ ๆ ที่ออกไปก่อนหน้านั้นคอยส่ง
เงินและสิ่งของกลับมาเพื่อช่วยเหลือเสมอ 

" นี้จ๊ะ 5 เหรียญเงิน สำหรับการตั้งตัว แล้วบุญ
แท้คิดไว้บ้างรึยัง ว่าจะออกไปทำอะไร "

" ครับ ผมคิดไว้แล้วล่ะครับ ผมจะไปเป็นนัก
ผจญภัย ครับ "

" มันเป็นงานที่อันตรายนะ แต่ถ้าตัดสินใจแล้ว
ครูก็ไม่ห้ามหรอก แต่ยังไงก็รักษาดูแลตัวเอง
ให้ดีล่ะแล้วก็อย่าประมาดนะจ๊ะครูจะคอยเอาใจช่วยแล้วก็พวกนี้เป็นของพวกรุ่นพี่ที่ไปเป็นนักผจญภัย เค้าส่งมาให้ น้องๆ ที่จะออกไปเป็น
นักผจญภัย จ๊ะ " 
 
ครูมาลี นำดาบสั้น  กระเป๋า และใบสกิล ออก
มาให้  มันเป็นดาบสั้นและกระเป๋ามิติสำหรับนักพจญภัยเริ่มต้นล่ะ  ว้าว ๆ  อีกอย่างก็ ใบสกิลตรวจ
สอบล่ะ ของพวกนี้ราคา รวม ๆ น่าจะมากกว่า
50เหรียญเงินแนะ สกิลตรวจสอบ เผ็นสกิลพื้น
ฐาน ที่ทุกคนต้องมี และกระเป๋ามิติขนาดเล็ก
ใช้เก็บของได้ 20 ช่อง ถ้าเป็นขอวประเภทวัตถุดิบที่เหมือนกันสามารถเก็บไว้ในช่องเดียวกันได้ ไม่เกิน 99ชิ้นต่อ 1ช่องล่ะ แต่น้ำหนักของที่อยู่ในกระเป๋า จะลดลงเพียง 20 %  ก็อย่างเช่นใส่ของไปใน
กระเป๋า 100 กิโล แต่กระเป๋าจะทำให้เราแบก
น้ำหนักเพียง 80 กิโล อะไรแบบนี้ ไง 

" ขอบคุณครับ ครูมาลี ผมจะรีบสร้างเนื้อสร้าง
ตัวเป็นนักผจญภัยที่เก่ง ๆแล้วจะส่งเงินกับของ
มาให้น้องๆครับ " 

ผมพูดอย่างมั้นใจ ก่อนที่ครูมาลีจะยิ้มให้ แล้วบอกผมว่าไม่ต้องรีบร้อนอะไร ค่อยๆทำไป
จะได้ไม่มีอันตราย ผมบอกลาครูมาลี เพราะพรุ้งนี้ผมจะออกเดินทางแต่เช้า เพราะ
ไม่อยากเสียน้ำตากับการจากลา เอาไว้ค่อยมา
เยี่ยมพวกน้องๆบ่อยๆก็พอ  ผมกลับมาถึงห้อง
ก็เจอรุ่นน้องที่พักอยู่ห้องเดียวกัน อีก 2 คน อายุ 14 ปี ปีหน้าพวกเขาก็ต้อง
ออกไปจากที่นี้เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนกัน
เจ้าสองคนนี้เป็นฝาแฝดล่ะ และเป็นพวกเด็กที่ติดผมที่สุด ประมาณว่ายก
ผมเป็นลูกพี่อะไรแบบนี้ 

" ว่าไง เจ้าหนึ่งเจ้าสอง ยังไม่นอนกันอีกเหรอ "

" ก็รอพี่บุญแท้นั้นล่ะ นี้กะจะไปไปลาพวกผม
ก่อนเลยเหรอ ใจร้ายอ่ะ "

" ใช่ๆ พี่บุญแท้ ใจร้าย "

เอาจริงๆผมแยกไม่เคยออกเลย ว่าใครเป็นเจ้าหนึ่ง คนไหนเผ็นเจ้าสอง เพราะสองคนนี้เหมือนกัน ทุกอย่างไม่ว่าจะหน้าตาทรงผม แม้กระทั่งเสียง แยกไม่ออกเลยจริง ๆ
 
" เดี๋ยวนะ พี่ของเรียกใช้ใบสกิลตรวจสอบที่พึ่ง
ได้มาก่อน "

" ว้าว ๆ ตรวจดูค่าสเตตัส ให้ผมด้วยสิ "

เจ้าหนึ่งและเจ้าสองพูดขึ้นพร้อมกัน 
ผมเลยตบหัวพวกมันไปคนละที เพราะส่งเสียง
ดัง เดี๋ยวจะทำให้น้องๆห้องข้างๆตกใจตื่น

" โอ้ยพี่บุญแท้อ่ะ เจ็บนะเนี้ย "

" ใช่ๆ เจ็บนะเนี้ย "

"ก็อยากส่งเสียงดังทำไมล่ะ เดี๋ยวน้อง ๆ ก็ตกใจ ตื่นขึ้นมาร้องไห้ จะทำยังไง "

เจ้าสองคนนั้นนั้งทำหน้าจ๋อยได้แปปเดียว
ก็หันมาทำหน้าทะเล้นใส่ผม น่าตบกระบาล
อีกสักทีจริง ๆ การเรียกใช้ใบสกิลนั้นไม่ยากเพียงแค่หยดเลือดลงไปในใบสกิลแค่นั้นล่ะก็ใช้ได้ ใบสกิลจะหายไปหลังจากเราเรียรได้สำเร็จ
การเรียนสกิลต่างๆนั้นถ้าเป็นสกิลประเภทต่อสู้ จะต้องมีอาชีพ ที่ตรง กับความต้องการ
ถึงจะเรียนได้ ส่วนสกิลขั้นพื้นฐาน ส่วนใหญ่
ไม่จำเป็นต้องมีอาชีพ  และใบสกิลระดับสูงนั้นจะหาได้
จากพวกมอนเตอร์ ภายในดันเจี้ยนเท่านั้น แต่ใบสกิลระดับพื้นฐาน สามารถ หาชื้อได้จาก
สพนักงานกิล ของนักผจญภัย และพ่อค้า 

" เอาล่ะ พวกนายทั้งสองคนมีอะไรก็ว่ามา เดี๋ยวพี่ จะดูสเตตัสให้ก่อนนอน "

" ป่าวหรอกพี่ แค่อยากจะบอกพี่ว่า ปีหน้า
มารับพวกผมด้วย "

" ใช่ๆ มารับพวกผมด้วย "

เจ้าพวกนี้มันมักจะพูดแบบคนหนึ่งส่ง อีกคนหนึ่งเสริม เข้ากันดีจริงๆนะเนี้ย

" อืม...อยากไปกับพี่งั้นเหรอ ก็ได้อยู่หรอกนะ
แต่เดี๋ยวพอใกล้ถึงเวลา พี่จะส่งจดหมายมา
ยอกอีกทีก็แล้วกัน "

" โอ้ว ๆ สัญญาแล้วนะ ถ้าไม่มารับละก็ โป้ง
แน่ๆเลย "

" ใช่ ๆ โป้งแน่ๆเลย "

แนะพวกนี้ยังไม่ได้สัญญาอ่ะไรเลยแท้ ๆ แต่ก็
ช่างมันเถอะ ค่อยส่งจดหมายนัดพวกมันอีกทีก็แล้วกัน

" โอเค งั้นก่อนพี่จะดูสเตสัสให้ พวกแก่สองคน
ต้องรับปากก่อน ว่าจะตั้งใจฝึก ตั้งใจเรียน 
แล้วก็ดูแลน้อง ๆ ให้ดี "

"โอ้ว ๆ ไว้ใจได้เลย "

พวกมันยังพูดพร้อมกันแต่คราวนี้มันพร้อมใจ
กันพูดเบาๆ คงจะกลัวโดนโบกไปอีกรอบ

หนึ่ง  เผ่า มนุษย์   อายุ 14 
Lv 1  (0/100)
ระดับขั้น ชาวบ้าน
อาชีพ

ความแข็งแกร่ง 10
ความเร็ว             8
ความอึด             5
ความแม่นยำ      10
ปัญญา                8
โชค                    15
  
ทักษะ : ธนู 3
   สกิล: 
*--------------------------------------*

สอง เผ่า มนุษย์ อายุ 14
Lv 1  (0/100)
ระดับขั้น ชาวบ้าน
อาชีพ

ความแข็งแกร่ง 10
ความเร็ว            8
ความอึด            5
ความแม่นยำ     10
ปัญญา                8
โชค                  15

ทักษะ: มีดสั้น 3
 สกิล :

*_____________________________________*

บุญแท้  เผ่า มนุษย์ อายุ 15
Lv 1  (0/100)
ระดับขั้น ชาวบ้าน
อาชีพ

ความแข็งแกร่ง  20
ความเร็ว            15
ความอึด              8
ความแม่นยำ      10
ปัญญา               15
โชค                    20

ทักษะ: ดาบ 2
            มีดสั้น 4
  สกิล:  ตรวจสอบ 1

3 ความคิดเห็น

 1. #2 winby1125 (@winby1125) (จากตอนที่ 1)
  วันที่ 31 มกราคม 2560 / 00:14
  น่าสนใจ
  #2
  0