ที่ตั้งบ้านของคุณ
จังหวัดที่คุณอยู่
เชียงใหม่
ประเทศที่คุณอยู่
ไทย

      โรงเรียนของคุณ
สันป่าตองวิทยาคม
เข้าร่วม
น้ำบ่อหลวงวิทยาคม
เข้าร่วม

      มหาวิทยาลัยของคุณ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์การกีฬา
เข้าร่วม

      สถาบันกวดวิชาที่คุณเรียน
ไม่มี Network สถาบันกวดวิชา