►แจกโค้ดต่างๆ..นิว◄

ตอนที่ 28 : >>> โค้ดสี มีชื่อบอก Color Code

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 1,216
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    28 ก.ย. 53

โค้ดสี รหัส มีชื่อ สี บอก

โค้ดสี hi5 โค้ด สีมีระบุชื่อสี

หิมะ255 250 250# FFFAFA
GhostWhite248 248 255# F8F8FF
WhiteSmoke245 245 245F5F5F5 #
Gainsboro220 220 220# DCDCDC
FloralWhite255 250 240FFFAF0 #
OldLace253 245 230# FDF5E6
ผ้าลินิน250 240 230# FAF0E6
AntiqueWhite250 235 215# FAEBD7
PapayaWhip255 239 213FFEFD5 #
BlanchedAlmond255 235 205# FFEBCD
สูปหลายชนิด255 228 196# FFE4C4
PeachPuff255 218 185FFDAB9 #
NavajoWhite255 222 173# FFDEAD
รองเท้าหนังอ่อน255 228 181FFE4B5 #
Cornsilk255 248 220# FFF8DC
งาช้าง255 255 240FFFFF0 #
LemonChiffon255 250 205# FFFACD
เปลือกหอย255 245 238# FFF5EE
น้ำหวาน240 255 240F0FFF0 #
MintCream245 255 250# F5FFFA
สีฟ้า240 255 255# F0FFFF
AliceBlue240 248 255# F0F8FF
ช่อลาเวนเดอร์230 230 250# E6E6FA
LavenderBlush255 240 245FFF0F5 #
MistyRose255 228 225# FFE4E1
ขาว255 255 255# FFFFFF
สีดำ0 0 0# 000000
DarkSlateGray47 79 79# 2F4F4F
DimGrey105 105 105# 696969
SlateGrey112 128 144# 708090
LightSlateGray119 136 153# 778899
เทา190 190 190# BEBEBE
LightGray211 211 211# D3D3D3
MidnightBlue25 25 112# 191970
NavyBlue0 0 128# 000080
CornflowerBlue100 149 237# 6495ED
DarkSlateBlue72 61 139# 483D8B
SlateBlue106 90 205# 6A5ACD
MediumSlateBlue123 104 238# 7B68EE
LightSlateBlue132 112 255# 8470FF
MediumBlue0 0 205# 0000CD
RoyalBlue65 105 225# 4169E1
สีน้ำเงิน0 0 255# 0000FF
DodgerBlue30 144 255# 1E90FF
DeepSkyBlue0 191 255# 00BFFF
SkyBlue135 206 235# 87CEEB
LightSkyBlue135 206 250# 87CEFA
SteelBlue70 130 180# 4682B4
LightSteelBlue176 196 222# B0C4DE
lightblue173 216 230# ADD8E6
PowderBlue176 224 230# B0E0E6
PaleTurquoise175 238 238# AFEEEE
DarkTurquoise0 206 209# 00CED1
MediumTurquoise72 209 204# 48D1CC
มีสีเขียวขุ่น64 224 20840E0D0 #
Cyan0 255 255# 00FFFF
LightCyan224 255 255# E0FFFF
CadetBlue95 158 1605F9EA0 #
MediumAquamarine102 205 170# 66CDAA
พลอยสีฟ้า127 255 212# 7FFFD4
DarkGreen0 100 0# 006400
DarkOliveGreen85 107 47# 556B2F
DarkSeaGreen143 188 143# 8FBC8F
SeaGreen46 139 87# 2E8B57
MediumSeaGreen60 179 113# 3CB371
LightSeaGreen32 178 170# 20B2AA
PaleGreen152 251 152# 98FB98
SpringGreen0 255 127# 00FF7F
LawnGreen124 252 07CFC00 #
สีเขียว0 255 000FF00 #
เหล้าชนิดหนึ่ง127 255 07FFF00 #
MedSpringGreen0 250 154# 00FA9A
GreenYellow173 255 47# ADFF2F
LimeGreen50 205 50# 32CD32
YellowGreen154 205 50# 9ACD32
ForestGreen34 139 34# 228B22
OliveDrab107 142 35# 6B8E23
DarkKhaki189 183 107# BDB76B
PaleGoldenrod238 232 170# EEE8AA
LtGoldenrodYello250 250 210FAFAD2 #
LightYellow255 255 224FFFFE0 #
สีเหลือง255 255 0FFFF00 #
ทอง255 215 0FFD700 #
LightGoldenrod238 221 130EEDD82 #
goldenrod218 165 32DAA520 #
DarkGoldenrod184 134 11# B8860B
RosyBrown188 143 143# BC8F8F
IndianRed205 92 92# CD5C5C
SaddleBrown139 69 19# 8B4513
สีน้ำตาล160 82 45# A0522D
เปรู205 133 63# CD853F
Burlywood222 184 135# DEB887
ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ245 245 220# F5F5DC
ข้าวสาลี245 222 179# F5DEB3
SandyBrown244 164 96F4A460 #
สีแทน210 180 140# D2B48C
ช็อคโกแลต210 105 30# D2691E
Firebrick178 34 34# B22222
สีน้ำตาล165 42 42# A52A2A
DarkSalmon233 150 122# E9967A
ปลาแซลมอน250 128 114# FA8072
LightSalmon255 160 122# FFA07A
สีส้ม255 165 0FFA500 #
DarkOrange255 140 0FF8C00 #
ปะการัง255 127 80FF7F50 #
LightCoral240 128 128F08080 #
มะเขือเทศ255 99 71# FF6347
OrangeRed255 69 0FF4500 #
แดง255 0 0FF0000 #
HotPink255 105 180# FF69B4
DeepPink255 20 147# FF1493
สีชมพู255 192 203# FFC0CB
LightPink255 182 193# FFB6C1
PaleVioletRed219 112 147# DB7093
สีน้ำตาลแดง176 48 96B03060 #
MediumVioletRed199 21 133C71585 #
VioletRed208 32 144D02090 #
สีม่วงแดงเข้ม255 0 255# FF00FF
ม่วง238 130 238# EE82EE
พลัม221 160 221# DDA0DD
กล้วยไม้218 112 214# DA70D6
MediumOrchid186 85 211# BA55D3
DarkOrchid153 50 204# 9932CC
DarkViolet148 0 211# 9400D3
BlueViolet138 43 226# 8A2BE2
สีม่วง160 32 240A020F0 #
MediumPurple147 112 219# 9370DB
พืชไม้มีหนามชนิดหนึ่ง216 191 216# D8BFD8
Snow1255 250 250# FFFAFA
Snow2238 233 233EEE9E9 #
Snow3205 201 201CDC9C9 #
Snow4139 137 1378B8989 #
Seashell1255 245 238# FFF5EE
Seashell2238 229 222# EEE5DE
Seashell3205 197 191# CDC5BF
Seashell4139 134 1308B8682 #
AntiqueWhite1255 239 219# FFEFDB
AntiqueWhite2238 223 204# EEDFCC
AntiqueWhite3205 192 176CDC0B0 #
AntiqueWhite4139 131 120# 8B8378
Bisque1255 228 196# FFE4C4
Bisque2238 213 183# EED5B7
Bisque3205 183 158# CDB79E
Bisque4139 125 107# 8B7D6B
PeachPuff1255 218 185FFDAB9 #
PeachPuff2238 203 173# EECBAD
PeachPuff3205 175 149CDAF95 #
PeachPuff4139 119 1018B7765 #
NavajoWhite1255 222 173# FFDEAD
NavajoWhite2238 207 161# EECFA1
NavajoWhite3205 179 139# CDB38B
NavajoWhite4139 121 94# 8B795E
LemonChiffon1255 250 205# FFFACD
LemonChiffon2238 233 191# EEE9BF
LemonChiffon3205 201 165CDC9A5 #
LemonChiffon4139 137 1128B8970 #
Cornsilk1255 248 220# FFF8DC
Cornsilk2238 232 205# EEE8CD
Cornsilk3205 200 177# CDC8B1
Cornsilk4139 136 120# 8B8878
Ivory1255 255 240FFFFF0 #
Ivory2238 238 224EEEEE0 #
Ivory3205 205 193# CDCDC1
Ivory4139 139 131# 8B8B83
Honeydew1240 255 240F0FFF0 #
Honeydew2224 238 224E0EEE0 #
Honeydew3193 205 193# C1CDC1
Honeydew4131 139 131# 838B83
LavenderBlush1255 240 245FFF0F5 #
LavenderBlush2238 224 229EEE0E5 #
LavenderBlush3205 193 197CDC1C5 #
LavenderBlush4139 131 134# 8B8386
MistyRose1255 228 225# FFE4E1
MistyRose2238 213 210EED5D2 #
MistyRose3205 183 181CDB7B5 #
MistyRose4139 125 123# 8B7D7B
Azure1240 255 255# F0FFFF
Azure2224 238 238# E0EEEE
Azure3193 205 205# C1CDCD
Azure4131 139 139# 838B8B
SlateBlue1131 111 255# 836FFF
SlateBlue2122 103 238# 7A67EE
SlateBlue3105 89 205# 6959CD
SlateBlue471 60 139# 473C8B
RoyalBlue172 118 255# 4876FF
RoyalBlue267 110 238# 436EEE
RoyalBlue358 95 205# 3A5FCD
RoyalBlue439 64 139# 27408B
Blue10 0 255# 0000FF
Blue20 0 238# 0000EE
Blue30 0 205# 0000CD
Blue40 0 139# 00008B
DodgerBlue130 144 255# 1E90FF
DodgerBlue228 134 238# 1C86EE
DodgerBlue324 116 205# 1874CD
DodgerBlue416 78 139# 104E8B
SteelBlue199 184 255# 63B8FF
SteelBlue292 172 238# 5CACEE
SteelBlue379 148 205# 4F94CD
SteelBlue454 100 139# 36648B
DeepSkyBlue10 191 255# 00BFFF
DeepSkyBlue20 178 238# 00B2EE
DeepSkyBlue30 154 205# 009ACD
DeepSkyBlue40 104 139# 00688B
SkyBlue1135 206 255# 87CEFF
SkyBlue2126 192 238# 7EC0EE
SkyBlue3108 166 205# 6CA6CD
SkyBlue474 112 139# 4A708B
LightSkyBlue1176 226 255# B0E2FF
LightSkyBlue2164 211 238# A4D3EE
LightSkyBlue3141 182 205# 8DB6CD
LightSkyBlue496 123 139# 607B8B
SlateGray1198 226 255# C6E2FF
SlateGray2185 211 238# B9D3EE
SlateGray3159 182 205# 9FB6CD
SlateGray4108 123 139# 6C7B8B
LightSteelBlue1202 225 255# CAE1FF
LightSteelBlue2188 210 238# BCD2EE
LightSteelBlue3162 181 205# A2B5CD
LightSteelBlue4110 123 139# 6E7B8B
LightBlue1191 239 255# BFEFFF
LightBlue2178 223 238# B2DFEE
LightBlue3154 192 205# 9AC0CD
LightBlue4104 131 139# 68838B
LightCyan1224 255 255# E0FFFF
LightCyan2209 238 238# D1EEEE
LightCyan3180 205 205# B4CDCD
LightCyan4122 139 139# 7A8B8B
PaleTurquoise1187 255 255# BBFFFF
PaleTurquoise2174 238 238# AEEEEE
PaleTurquoise3150 205 205# 96CDCD
PaleTurquoise4102 139 139# 668B8B
CadetBlue1152 245 255# 98F5FF
CadetBlue2142 229 238# 8EE5EE
CadetBlue3122 197 205# 7AC5CD
CadetBlue483 134 139# 53868B
Turquoise10 245 255# 00F5FF
Turquoise20 229 238# 00E5EE
Turquoise30 197 205# 00C5CD
Turquoise40 134 139# 00868B
Cyan10 255 255# 00FFFF
Cyan20 238 238# 00EEEE
Cyan30 205 205# 00CDCD
Cyan40 139 139# 008B8B
DarkSlateGray1151 255 255# 97FFFF
DarkSlateGray2141 238 238# 8DEEEE
DarkSlateGray3121 205 205# 79CDCD
DarkSlateGray482 139 139# 528B8B
Aquamarine1127 255 212# 7FFFD4
Aquamarine2118 238 198# 76EEC6
Aquamarine3102 205 170# 66CDAA
Aquamarine469 139 116# 458B74
DarkSeaGreen1193 255 193# C1FFC1
DarkSeaGreen2180 238 180# B4EEB4
DarkSeaGreen3155 205 155# 9BCD9B
DarkSeaGreen4105 139 105# 698B69
SeaGreen184 255 159# 54FF9F
SeaGreen278 238 148# 4EEE94
SeaGreen367 205 12843CD80 #
SeaGreen446 139 87# 2E8B57
PaleGreen1154 255 154# 9AFF9A
PaleGreen2144 238 14490EE90 #
PaleGreen3124 205 124# 7CCD7C
PaleGreen484 139 84# 548B54
SpringGreen10 255 127# 00FF7F
SpringGreen20 238 118# 00EE76
SpringGreen30 205 102# 00CD66
SpringGreen40 139 69# 008B45
Green10 255 000FF00 #
Green20 238 000EE00 #
Green30 205 000CD00 #
Green40 139 0# 008B00
Chartreuse1127 255 07FFF00 #
Chartreuse2118 238 076EE00 #
Chartreuse3102 205 066CD00 #
Chartreuse469 139 0# 458B00
OliveDrab1192 255 62# C0FF3E
OliveDrab2179 238 58# B3EE3A
OliveDrab3154 205 50# 9ACD32
OliveDrab4105 139 34# 698B22
DarkOliveGreen1202 255 112CAFF70 #
DarkOliveGreen2188 238 104# BCEE68
DarkOliveGreen3162 205 90# A2CD5A
DarkOliveGreen4110 139 61# 6E8B3D
Khaki1255 246 143# FFF68F
Khaki2238 230 133EEE685 #
Khaki3205 198 115# CDC673
Khaki4139 134 78# 8B864E
LightGoldenrod1255 236 139# FFEC8B
LightGoldenrod2238 220 130EEDC82 #
LightGoldenrod3205 190 112CDBE70 #
LightGoldenrod4139 129 76# 8B814C
LightYellow1255 255 224FFFFE0 #
LightYellow2238 238 209# EEEED1
LightYellow3205 205 180# CDCDB4
LightYellow4139 139 122# 8B8B7A
Yellow1255 255 0FFFF00 #
Yellow2238 238 0EEEE00 #
Yellow3205 205 0CDCD00 #
Yellow4139 139 08B8B00 #
Gold1255 215 0FFD700 #
Gold2238 201 0EEC900 #
Gold3205 173 0CDAD00 #
Gold4139 117 08B7500 #
Goldenrod1255 193 37FFC125 #
Goldenrod2238 180 34# EEB422
Goldenrod3205 155 29# CD9B1D
Goldenrod4139 105 20# 8B6914
DarkGoldenrod1255 185 15# FFB90F
DarkGoldenrod2238 173 14# EEAD0E
DarkGoldenrod3205 149 12# CD950C
DarkGoldenrod4139 101 8# 8B658B
RosyBrown1255 193 193# FFC1C1
RosyBrown2238 180 180# EEB4B4
RosyBrown3205 155 155# CD9B9B
RosyBrown4139 105 1058B6969 #
IndianRed1255 106 106# FF6A6A
IndianRed2238 99 99# EE6363
IndianRed3205 85 85CD5555 #
IndianRed4139 58 58# 8B3A3A
Sienna1255 130 71# FF8247
Sienna2238 121 66# EE7942
Sienna3205 104 57CD6839 #
Sienna4139 71 38# 8B4726
Burlywood1255 211 155# FFD39B
Burlywood2238 197 145# EEC591
Burlywood3205 170 125# CDAA7D
Burlywood4139 115 858B7355 #
Wheat1255 231 186# FFE7BA
Wheat2238 216 174# EED8AE
Wheat3205 186 150# CDBA96
Wheat4139 126 102# 8B7E66
Tan1255 165 79# FFA54F
Tan2238 154 73EE9A49 #
Tan3205 133 63# CD853F
Tan4139 90 43# 8B5A2B
Chocolate1255 127 36# FF7F24
Chocolate2238 118 33# EE7621
Chocolate3205 102 29# CD661D
Chocolate4139 69 19# 8B4513
Firebrick1255 48 48# FF3030
Firebrick2238 44 44# EE2C2C
Firebrick3205 38 38# CD2626
Firebrick4139 26 26# 8B1A1A
Brown1255 64 64FF4040 #
Brown2238 59 59# EE3B3B
Brown3205 51 51# CD3333
Brown4139 35 35# 8B2323
Salmon1255 140 105FF8C69 #
Salmon2238 130 98# EE8262
Salmon3205 112 84# CD7054
Salmon4139 76 578B4C39 #
LightSalmon1255 160 122# FFA07A
LightSalmon2238 149 114# EE9572
LightSalmon3205 129 98# CD8162
LightSalmon4139 87 66# 8B5742
Orange1255 165 0FFA500 #
Orange2238 154 0EE9A00 #
Orange3205 133 0CD8500 #
Orange4139 90 08B5A00 #
DarkOrange1255 127 0FF7F00 #
DarkOrange2238 118 0EE7600 #
DarkOrange3205 102 0CD6600 #
DarkOrange4139 69 08B4500 #
Coral1255 114 86# FF7256
Coral2238 106 80EE6A50 #
Coral3205 91 69# CD5B45
Coral4139 62 47# 8B3E2F
Tomato1255 99 71# FF6347
Tomato2238 92 66# EE5C42
Tomato3205 79 57CD4F39 #
Tomato4139 54 38# 8B3626
OrangeRed1255 69 0FF4500 #
OrangeRed2238 64 0EE4000 #
OrangeRed3205 55 0CD3700 #
OrangeRed4139 37 08B2500 #
Red1255 0 0FF0000 #
Red2238 0 0EE0000 #
Red3205 0 0CD0000 #
Red4139 0 08B0000 #
DeepPink1255 20 147# FF1493
DeepPink2238 18 137EE1289 #
DeepPink3205 16 118# CD1076
DeepPink4139 10 808B0A50 #
HotPink1255 110 180# FF6EB4
HotPink2238 106 167# EE6AA7
HotPink3205 96 144CD6090 #
HotPink4139 58 98# 8B3A62
Pink1255 181 197FFB5C5 #
Pink2238 169 184# EEA9B8
Pink3205 145 158# CD919E
Pink4139 99 108# 8B636C
LightPink1255 174 185FFAEB9 #
LightPink2238 162 173# EEA2AD
LightPink3205 140 149CD8C95 #
LightPink4139 95 1018B5F65 #
PaleVioletRed1255 130 171# FF82AB
PaleVioletRed2238 121 159# EE799F
PaleVioletRed3205 104 137CD6889 #
PaleVioletRed4139 71 93# 8B475D
Maroon1255 52 179# FF34B3
Maroon2238 48 167# EE30A7
Maroon3205 41 144CD2990 #
Maroon4139 28 98# 8B1C62
VioletRed1255 62 150# FF3E96
VioletRed2238 58 140# EE3A8C
VioletRed3205 50 120# CD3278
VioletRed4139 34 82# 8B2252
Magenta1255 0 255# FF00FF
Magenta2238 0 238# EE00EE
Magenta3205 0 205# CD00CD
Magenta4139 0 139# 8B008B
Orchid1255 131 250# FF83FA
Orchid2238 122 233EE7AE9 #
Orchid3205 105 201CD69C9 #
Orchid4139 71 1378B4789 #
Plum1255 187 255# FFBBFF
Plum2238 174 238# EEAEEE
Plum3205 150 205# CD96CD
Plum4139 102 139# 8B668B
MediumOrchid1224 102 255# E066FF
MediumOrchid2209 95 238# D15FEE
MediumOrchid3180 82 205# B452CD
MediumOrchid4122 55 139# 7A378B
DarkOrchid1191 62 255# BF3EFF
DarkOrchid2178 58 238# B23AEE
DarkOrchid3154 50 205# 9A32CD
DarkOrchid4104 34 139# 68228B
Purple1155 48 255# 9B30FF
Purple2145 44 238# 912CEE
Purple3125 38 205# 7D26CD
Purple485 26 139# 551A8B
MediumPurple1171 130 255# AB82FF
MediumPurple2159 121 238# 9F79EE
MediumPurple3137 104 205# 8968CD
MediumPurple493 71 139# 5D478B
Thistle1255 225 255# FFE1FF
Thistle2238 210 238# EED2EE
Thistle3205 181 205# CDB5CD
Thistle4139 123 139# 8B7B8B
grey1128 28 28# 1C1C1C
grey2154 54 54# 363636
grey3179 79 79# 4F4F4F
grey41105 105 105# 696969
grey51130 130 130# 828282
grey61156 156 156# 9C9C9C
grey71181 181 181B5B5B5 #
gray81207 207 207# CFCFCF
gray91232 232 232# E8E8E8
DarkGrey169 169 169A9A9A9 #
DarkBlue0 0 139# 00008B
DarkCyan0 139 139# 008B8B
DarkMagenta139 0 139# 8B008B
DarkRed139 0 08B0000 #
LightGreen144 238 14490EE90 #

เครดิต : www.commentlover.com

 

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

591 ความคิดเห็น