►แจกโค้ดต่างๆ..นิว◄

ตอนที่ 255 : CODE :: โค้ดรูปล่วง

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 479
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    10 เม.ย. 50

CODE :: โค้ดรูปล่วง

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
var no = 10;             //
var speed = 10;        //
var snow = new Array();
snow[0] = "URL PIX"
var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0; 
var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
var ns6up = (document.getElementById&&!document.all) ? 1 : 0;
var dx, xp, yp;  
var am, stx, sty; 
var i, doc_width = 800, doc_height = 1800;
if (ns4up||ns6up) {
    doc_width = self.innerWidth;
    doc_height = self.innerHeight;
}
else if (ie4up) {
    doc_width = document.body.clientWidth;
    doc_height = document.body.clientHeight;
}
dx = new Array();
xp = new Array();
yp = new Array();
am = new Array();
stx = new Array();
sty = new Array();
j = 0;
for (i = 0; i < no; ++ i) {
    dx[i] = 0; 
    xp[i] = Math.random()*(doc_width-50);
    yp[i] = Math.random()*doc_height;
    am[i] = Math.random()*20;   
    stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; 
    sty[i] = 0.7 + Math.random();
    if (ns4up) {  
        if (i == 0) {
            document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" top=\"15\" visibility=\"show\"><img src=\""+ snow[j] + "\" border=\"0\"></layer>");
        }
        else {
            document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" top=\"15\" visibility=\"show\"><img src=\""+ snow[j] + "\" border=\"0\"></layer>");
        }
    }
    else if (ie4up||ns6up) {
        if (i == 0) {
            document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px; width:1;\"><img src=\"" + snow[j] + "\" border=\"0\"></div>");
        }
        else {
            document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px; width:1;\"><img src=\"" + snow[j] + "\" border=\"0\"></div>");
        }
    }
    if (j == (snow.length-1)) { j = 0; }
    else { j += 1; }
}
function snowNS() {
    for (i = 0; i < no; ++ i) {  
        yp[i] -= sty[i];
        if (yp[i] < -50) {
            xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
            yp[i] = doc_height;
            stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
            sty[i] = 0.7 + Math.random();
            doc_width = self.innerWidth;
            doc_height = self.innerHeight;
        }
        dx[i] += stx[i];
        document.layers["dot"+i].top = yp[i];
        document.layers["dot"+i].left = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]);
    }
    setTimeout("snowNS()", speed);
}
function snowIE_NS6() {   
    for (i = 0; i < no; ++ i) {
        yp[i] -= sty[i];
        if (yp[i] < -50) {
            xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
            yp[i] = doc_height;
            stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
            sty[i] = 0.7 + Math.random();
            doc_width = ns6up?window.innerWidth-5:document.body.clientWidth;
            doc_height = ns6up?window.innerHeight-5:document.body.clientHeight;
        }
        dx[i] += stx[i];
        if (ie4up){
            document.all["dot"+i].style.pixelTop = yp[i];
            document.all["dot"+i].style.pixelLeft = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]);
        }
        else if (ns6up){
            document.getElementById("dot"+i).style.top=yp[i];
            document.getElementById("dot"+i).style.left=xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]);
        }
    }
    setTimeout("snowIE_NS6()", speed);
}

if (ns4up) {
    snowNS();
}
else if (ie4up||ns6up) {
    snowIE_NS6();
}
//-->
</SCRIPT>

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

591 ความคิดเห็น