►แจกโค้ดต่างๆ..นิว◄

ตอนที่ 214 : ตัวอักษรวิ่งตามเม้าท์มีเงาด้วย

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 412
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    22 ธ.ค. 49

ตัวอักษรวิ่งตามเม้าท์มีเงาด้วย

--------------------------------

<SCRIPT language=JavaScript1.2>
<!--
var message='เขียนข้อความที่นี่';
var messagecolor='#000000'
//Enter number of seconds for message to display (0=perpetual)
var dismissafter=0
///no need to edit below/////////
var amount=5,ypos=0,xpos=0,Ay=0,Ax=0,By=0,Bx=0,Cy=0,Cx=0,Dy=0,Dx=0,Ey=0,Ex=0;
if (document.layers){
for (i = 0; i < amount; i++)
{document.write('<layer name=ns'+i+' top=0 left=0><font face="Courier New" size=3 color='+messagecolor+'>'+message+'</font></layer>')}
window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
function nsmouse(evnt){xpos = evnt.pageX;ypos = evnt.pageY;makefollow()}
}
else if (document.all){
document.write("<div id='outer' style='position:absolute;top:0px;left:0px'>");
document.write("<div id='inner' style='position:relative'>");
for (i = 0; i < amount; i++)
{document.write('<div id="text"'+i+' style="position:absolute;top:0px;left:0px;font-family:Courier New;font-size:16px;color:'+messagecolor+'">'+message+'</div>')}
document.write("</div>");
document.write("</div>");
function iemouse(){ypos = document.body.scrollTop + event.y;xpos = document.body.scrollLeft + event.x;makefollow()}
}
function makefollow(){
if (document.layers){
document.layers<"ns0">.top=ay;document.layers<"ns0">.left=ax;
document.layers<"ns1">.top=by;document.layers<"ns1">.left=bx;
document.layers<"ns2">.top=cy;document.layers<"ns2">.left=cx;
document.layers<"ns3">.top=Dy;document.layers<"ns3">.left=Dx;
document.layers<"ns4">.top=Ey;document.layers<"ns4">.left=Ex;
}
else if (document.all){
outer.all.inner.all<0>.style.pixelTop=ay;outer.all.inner.all<0>.style.pixelLeft=ax;
outer.all.inner.all<1>.style.pixelTop=by;outer.all.inner.all<1>.style.pixelLeft=bx;
outer.all.inner.all<2>.style.pixelTop=cy;outer.all.inner.all<2>.style.pixelLeft=cx;
outer.all.inner.all<3>.style.pixelTop=Dy;outer.all.inner.all<3>.style.pixelLeft=Dx;
outer.all.inner.all<4>.style.pixelTop=Ey;outer.all.inner.all<4>.style.pixelLeft=Ex;
}
}
function move(){
if (dismissafter!=0)
setTimeout("hidetrail()",dismissafter*1000)

if (document.layers){window.onMouseMove = nsmouse}
else if (document.all){window.document.onmousemove = iemouse}
ey = Math.round(Ey+=((ypos+20)-Ey)*2/2);ex = Math.round(Ex+=((xpos+20)-Ex)*2/2);
dy = Math.round(Dy+=(ey - Dy)*2/4);dx = Math.round(Dx+=(ex - Dx)*2/4);
cy = Math.round(Cy+=(dy - Cy)*2/6);cx = Math.round(Cx+=(dx - Cx)*2/6);
by = Math.round(By+=(cy - By)*2/8);bx = Math.round(Bx+=(cx - Bx)*2/8);
ay = Math.round(Ay+= (by - Ay)*2/10);ax = Math.round(Ax+= (bx - Ax)*2/10);
makefollow();
jumpstart=setTimeout('move()',10);
}
function hidetrail(){
if (document.all){
for (i2=0;i2<amount;i2++){
outer.all.inner.all.style.visibility="hidden"
clearTimeout(jumpstart)
}
}
else if (document.layers){
for (i2=0;i2<amount;i2++){
temp="ns"+i2
document.layers.visibility="hide"
clearTimeout(jumpstart)
}
}
}
window.onload=move;
//-->
</SCRIPT>


00000000000000000000

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

591 ความคิดเห็น