►แจกโค้ดต่างๆ..นิว◄

ตอนที่ 193 : โค้ดข้อความตก

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 626
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    12 ต.ค. 49

โค้ดข้อความตก

<SCRIPT language="JavaScript">

// FallT v1.0 By Maxx Blade - http://www.maxxblade.co.uk
///////////// Only Edit these lines ////////////////
var no=5,speed=30,slider=30,fallmax=8,wind=0,fallwhat=" ข้อความ ",fallsize=10,fallfont="Tahoma";
var colours=new Array("FF008A","FD54B0","FC87C7","FCB4DB","FDD6EB","FFFFFF");
//////////////////////////////////////////////////////
var o=new Array(), tog=1, dofallt=new Array();
var ns4=(document.layers)?1:0;
var ie4=(document.all)?1:0;
var ns6=(document.getElementById&&!document.all)?1:0;
if(ie4) falllayer="document.all<'gf'+i>.style";
if(ns4) falllayer="document.layers<'gf'+i>";
if(ns6) falllayer="document.getElementById('gf'+i).style";
function winWid(){ return (ns4||ns6)?window.innerWidth:document.body.clientWidth; }
function winHei(){ return (ns4||ns6)?window.innerHeight:document.body.clientHeight; }
function winOfy(){ return (ns4||ns6)?window.pageYOffset:document.body.scrollTop; }
function togFall(){ for(i=0;i<no;i++){ if(tog==1){ with(eval(falllayer)){ left=-500; } clearTimeout(dofallt); }else{ fallt(i); } } tog*=-1 }
function newobj(q,t){
spin = parseInt(Math.random()*slider);
spin = (Math.random()>0.5) ? spin : -spin;
o = new Array(parseInt(Math.random()*(winWid()-slider)),-30,spin,0.02+Math.random()/10,parseInt(1+Math.random()*fallmax),0);
if(t==1){
if(ns4){ document.write('<layer name="gf'+q+'" left="0" top="0" visibility="show">'+fallwhat+'</layer>'); }
if(ie4||ns6){ document.write('<span id="gf'+q+'" style="POSITION: absolute; Z-INDEX: -'+q+'; VISIBILITY: visible; TOP: 0px; LEFT: 0px; font-size: '+fallsize+'px; font-family: '+fallfont+';">'+fallwhat+'</span>'); }
}
}
function fallt(i){
if((o<1>>winHei()-(fallsize*1.5))||(o<0>>winWid()-slider-(fallsize*fallwhat.length))){ newobj(i,0); }
o<1> += o<4>;
o<0>+=wind;
o<5> += o<3>;
sizexy=Math.sin(o<5>);
lay=(ie4)?sizexy:parseInt(sizexy+1);
sizexy=(sizexy>0)?sizexy:0-sizexy;
with(eval(falllayer)){
top = o<1>+winOfy();
left = o<0>+o<2>*Math.cos(o<5>);
if(!ns4){
zIndex=lay;
color=colours
}
}
dofallt = setTimeout("fallt("+i+")", speed);
}
for (i = 0; i < no; i++){ newobj(i,1); fallt(i); }
</SCRIPT>

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

591 ความคิดเห็น