►แจกโค้ดต่างๆ..นิว◄

ตอนที่ 173 : *ตุ๊กตาตก*

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 595
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    9 ต.ค. 49

*ตุ๊กตาตก*

<SCRIPT language=JavaScript1.2>
var no = 10; // STAR number
var speed = 25; // smaller number moves the STAR faster
STAR = new Array();
STAR[0] = \"URL รูปจ๊ะ\";
STAR[1] = \"URL รูปจ๊ะ\";
STAR[2] = \"URL รูปจ๊ะ\";
STAR[3] = \"URL รูปจ๊ะ\";
STAR[4] = \"URL รูปจ๊ะ\";
STAR[5] = \"URL รูปจ๊ะ\";
var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0; // browser sniffer
var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
var dx, xp, yp; // coordinate and position variables
var am, stx, sty; // amplitude and step variables
var i, doc_width = 300, doc_height = 1800;
if (ns4up) {
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
} else if (ie4up) {
doc_width = document.body.clientWidth;
doc_height = document.body.clientHeight;
}
dx = new Array();
xp = new Array();
yp = new Array();
am = new Array();
stx = new Array();
sty = new Array();
j = 0;
for (i = 0; i < no; ++ i) {
dx[i] = 0; // set coordinate variables
xp[i] = Math.random()*(doc_width-50); // set position variables
yp[i] = Math.random()*doc_height;
am[i] = Math.random()*20; // set amplitude variables
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; // set step variables
sty[i] = 0.7 + Math.random(); // set step variables
if (ns4up) { // set layers
if (i == 0) {
document.write(\"<layer name=\\\"dot\"+ i +\"\\\" left=\\\"15\\\" top=\\\"15\\\" visibility=\\\"show\\\"><img src=\\\"\" + STAR[j] + \"\\\" border=\\\"0\\\"></layer>\");
} else {
document.write(\"<layer name=\\\"dot\"+ i +\"\\\" left=\\\"15\\\" top=\\\"15\\\" visibility=\\\"show\\\"><img src=\\\"\" + STAR[j] + \"\\\" border=\\\"0\\\"></layer>\");
}
} else if (ie4up) {
if (i == 0) {
document.write(\"<div id=\\\"dot\"+ i +\"\\\" style=\\\"POSITION: absolute; Z-INDEX: \"+ i +\" VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px; width:1;\\\"><img src=\\\"\" + STAR[j] + \"\\\" border=\\\"0\\\"></div>\");
} else {
document.write(\"<div id=\\\"dot\"+ i +\"\\\" style=\\\"POSITION: absolute; Z-INDEX: \"+ i +\" VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px; width:1;\\\"><img src=\\\"\" + STAR[j] + \"\\\" border=\\\"0\\\"></div>\");
}
}
if (j == (STAR.length-1)) { j = 0; } else { j += 1; }
}
function STAR_NS() { // Netscape main animation function
for (i = 0; i < no; ++ i) { // iterate for every dot
yp[i] += sty[i];
if (yp[i] > doc_height-50) {
xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
yp[i] = 0;
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
sty[i] = 0.7 + Math.random();
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
}
dx[i] += stx[i];
document.layers[\"dot\"+i].top = document.body.scrollTop+yp[i];
document.layers[\"dot\"+i].left = document.body.scrollLeft+xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]);
}
setTimeout(\"STAR_NS()\", speed);
}
function STAR_IE() { // IE main animation function
for (i = 0; i < no; ++ i) { // iterate for every dot
yp[i] += sty[i];
if (yp[i] > doc_height-50) {
xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
yp[i] = 0;
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
sty[i] = 0.7 + Math.random();
doc_width = document.body.clientWidth;
doc_height = document.body.clientHeight;
}
dx[i] += stx[i];
document.all[\"dot\"+i].style.pixelTop = document.body.scrollTop+yp[i];
document.all[\"dot\"+i].style.pixelLeft = document.body.scrollLeft+xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]);
}
setTimeout(\"STAR_IE()\", speed);
}
if (ns4up) {
STAR_NS();
} else if (ie4up) {
STAR_IE();
}
// End -->
</SCRIPT>

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

591 ความคิดเห็น