►แจกโค้ดต่างๆ..นิว◄

ตอนที่ 158 : บอกวันเวลาที่เข้ามาที่ STATUS BAR

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 441
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    29 ก.ย. 49

บอกวันเวลาที่เข้ามาที่ STATUS BAR

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Begin
var osd = " "
osd +="ข้อความ";
osd +="ข้อความ";
osd +="ข้อความ";
osd +="ข้อความ";
osd +=" ";
var timer;
var msg = "";
function scrollMaster () {
msg = customDateSpring(new Date())
clearTimeout(timer)
msg += " " + showtime() + " " + osd
for (var i= 0; i < 100; i++){
msg = " " + msg;
}
scrollMe()
}
function scrollMe(){
window.status = msg;
msg = msg.substring(1, msg.length) + msg.substring(0,1);
timer = setTimeout("scrollMe()", 200);
}
function showtime (){
var now = new Date();
var hours= now.getHours();
var minutes= now.getMinutes();
var seconds= now.getSeconds();
var months= now.getMonth();
var dates= now.getDate();
var years= now.getYear();
var timeValue = ""
timeValue += ((months >9) ? "" : " ")
timeValue += ((dates >9) ? "" : " ")
timeValue = ( months +1)
timeValue +="/"+ dates
timeValue +="/"+ years
var ap="A.M."
if (hours == 12) {
ap = "P.M."
}
if (hours == 0) {
hours = 12
}
if(hours >= 13){
hours -= 12;
ap="P.M."
}
var timeValue2 = " " + hours
timeValue2 += ((minutes < 10) ? ":0":":") + minutes + " " + ap
return timeValue2;
}
function MakeArray(n) {
this.length = n
return this
}
monthNames = new MakeArray(12)
monthNames<1> = "เดือนมกราคม"
monthNames<2> = "เดือนกุมภาพันธ์"
monthNames<3> = "เดือนมีนาคม"
monthNames<4> = "เดือนเมษายน"
monthNames<5> = "เดือนพฤษภาคม"
monthNames<6> = "เดือนมิถุนายน"
monthNames<7> = "เดือนกรกฎาคม"
monthNames<8> = "เดือนสิงหาคม"
monthNames<9> = "เดือนกันยายน"
monthNames<10> = "เดือนตุลาคม"
monthNames<11> = "เดือนพฤษจิกายน"
monthNames<12> = "เดือนธันวาคม"
daysNames = new MakeArray(7)
daysNames<1> = "วันอาทิตย์"
daysNames<2> = "วันจันทร์"
daysNames<3> = "วันอังคาร"
daysNames<4> = "วันพุธ"
daysNames<5> = "วันพฤหัสบดี"
daysNames<6> = "วันศุกร์"
daysNames<7> = "วันเสาร์"
function customDateSpring(oneDate) {
var theDay = daysNames
var theDate =oneDate.getDate()
var theMonth = monthNames
var dayth=""
if ((theDate == 1) || (theDate == 21) || (theDate == 31)) {
dayth="";
}
if ((theDate == 2) || (theDate ==22)) {
dayth="";
}
if ((theDate== 3) || (theDate == 23)) {
dayth="";
}
return theDay + ", " + theMonth + " " + theDate + dayth + ","
}
scrollMaster();
// End -->
</SCRIPT>+
.  .   . . . 

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

591 ความคิดเห็น