ก้าวสู่การเป็นนักเขียน

ตอนที่ 51 :

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 1,527
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 1 ครั้ง
    14 ม.ค. 50

การเขียนวิจารณ์ไม่ใช่เพียงการบอกว่าหนังสือนั้นเกี่ยวกับอะไร แต่ยังบอกถึงความสำเร็จในสิ่งที่มันพยายามสื่ออกมาด้วย ดังนั้นการเขียนวิจารณ์จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะนำมาฝึกฝนการอ่านหนังสือเพื่อที่จะวิเคราะห์มันด้วยความระมัดระวัง

การเป็นนักวิจารณ์ไม่เพียงเสนอให้เห็นว่า คืออะไร แต่ต้องบอกด้วยว่า แล้วยังไง ต่อไปด้วย ดังนั้นการเขียนวิจารณ์จึงต้องรวมเอาทักษะสามอย่างเข้าด้วยกันคือ การอธิบายในสิ่งที่อยู่ในหนังสือ การวิเคราะห์ว่าหนังสือมันบรรลุเป้าหมายที่มันต้องการสื่อออกมาไหม และการแสดงความคิดเป็นของคุณเองลงไปด้วย

ขั้นตอนในการเขียนวิจารณ์

อ่านหนังสือด้วยความตั้งใจ คุณไม่ควรที่จะอ่านแบบผ่าน ๆ แล้วนำมาวิจารณ์เป็นฉาก ๆ การอ่านอย่างจริงจังและวิเคราะห์มันด้วยความระมัดระวังจะแสดงถึงความจริงใจของคุณที่มีต่อคนอ่านงานวิจารณ์ของคุณ และเป็นการให้เกียรติต่อคนแต่งหนังสือเล่มนั้น ๆ ด้วย ( ไม่มีใครรู้กับคุณในเรื่องนี้ ขึ้นกับจิตสำนึกของคุณเอง)

ให้ตั้งคำถามเหล่านี้กับตัวเอง ขณะอ่านหนังสือหรือก่อนที่จะเริ่มอ่าน

๑. อะไรคือมุมมองหรือจุดประสงค์ของคนแต่งที่ต้องการจะสื่อออกมา

๒. อะไรคือหลักฐานที่คนแต่งนำมาเพื่อพิสูจน์ในประเด็นนั้น มันน่าเชื่อถือไหมและมันสนับสนุนแนวคิดของคนแต่งได้อย่างเพียงพอหรือเปล่า

๓. หนังสือเล่มนี้มันมีประเด็นที่เด่นชัด หรือให้ข้อมูลอะไรใหม่ ๆ ต่างไปจากเล่มอื่น ๆ ในเรื่องเดียวกันอย่างนี้ไหม?

๔. คนแต่งมีความชำนาญในเรื่องที่เขียนไหม?

๕. คุณคิดว่าคนแต่งประสพความสำเร็จในการสื่อความหมายในประเด็นที่เขาต้องการสื่อหรือไม่ ?

๖. คุณคิดว่าคนแต่งประสพความสำเร็จอย่างไร ในการถ่ายทอดจุดประสงค์ของเขาผ่านหนังสือเล่มนี้

(มาตรฐานในการวัด ให้ดูที่จุดประสงค์ของคนแต่ง ประกอบเข้ากับหลักฐานที่คนแต่งนำเข้ามาแสดงเพื่อสนับสนุนความคิดของเขาว่ามันเพียงพอ น่าเชื่อถือหรือไม่ นักวิจารณ์ควรวิจารณ์ในกรอบนี้ เช่นจุดประสงค์ของคนแต่งเพื่อความบันเทิง แต่ไปสรุปว่าไม่มีคุณประโยชน์ทางการแพทย์มันก็คนละเรื่อง)

๗. ความคิดเห็นของคุณที่แตกต่างไปจากคนแต่ง

ประเด็นที่คุณควรจะพิจารณาเพื่อวิจารณ์

ถ้าเป็นเรื่องแต่ง ( fiction )

๑. ตัวละคร พวกเขาน่าสนใจหรือน่าเชื่อถือไหม? คุณชอบหรือเปล่า ตัวละครเหล่านี้สร้างความรู้สึกอะไรเป็นพิเศษกับคุณไหม คนเขียนได้สร้างตัวละครตัวนี้ขึ้นมาอย่างดีหรือเปล่า

๒. คนเขียนสามารถทำให้คุณคงความสนใจได้ตลอดทั้งเรื่องไหม? พวกเขาทำได้อย่างไร

๓. คุณชอบตอนไหนในเรื่องนี้ อธิบายว่าคุณสนุกกับมันอย่างไร

๔. มีอะไรน่าเปลี่ยนแปลงไหม? ถ้ามี คุณอยากจะใส่อะไรลงในหนังสือเล่มนี้

๕. อื่น ๆ

ถ้าไม่ใช่เรื่องแต่ง ( non fiction ) ก็ให้มองในแง่มุมในเรื่อง

๑. การเรียบเรียงเนื้อหาในเล่ม

๒. การใช้ภาษา อ่านเข้าใจง่ายไหม ?

๓. ข้อมูลหรือหลักฐานที่คนแต่งนำมาสนับสนุนในหนังสือ น่าเชื่อถือ หรือมีเพียงพอไหม?

๔. เป็นมุมมองที่โดดเด่น หรือ มีอะไรใหม่ ๆ ไหม ?

๕. มีอะไรเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงบ้าง

๖. อื่น ๆ

รูปแบบการเขียน

๑. เริ่มจากรายละเอียดเบื้องต้นของหนังสือ ชื่อเรื่อง คนแต่ง สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ จำนวนหน้า ราคา

๒. เกริ่นนำถึงชื่อเรื่องและคนแต่งอีกครั้งได้ เป็นหนังสือประเภทไหน เกี่ยวกับอะไร

๓. สรุปสั้น ๆ ถึงเนื้อหาในเรื่อง

ถ้าเป็นหนังสือแต่ง( fiction ) ให้สรุปเนื้อเรื่องสั้น ๆ อย่าบอกทุกอย่างจนหมด จนไม่เหลืออะไรให้คนอ่านสงสัยหรืออยากติดตาม

ถ้าไม่ใช่หนังสือแต่ง ( non-fiction ) ก็ให้บอกเรื่องสารบัญโดยสังเขป อาจจะหยิบยกบางตอนจากหนังสือ มากล่าวอ้างได้

๔. ความเห็นของคุณต่อแนวคิดของคนแต่ง คุณเห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร ?

๕. มีอะไรบ้างที่พอจะเป็นไปได้จากคำแนะนำของหนังสือนี้

๖. โยงความเห็นของคุณไปสู่หนังสือเล่มอื่นที่นักเขียนคนนี้แต่ง หรือจะกล่าวถึงหนังสือประเภทเดียวกันแต่คนอื่นแต่ง

๗. บทสรุปสั้น ๆ ในความเห็นของคุณเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ เช่น หนังสือเล่มนี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร คุณมีความรู้สึกเปลี่ยนไปไหมเมื่อได้อ่าน คุณได้อะไรเพิ่มขึ้นจากการอ่านหนังสือเล่มนี้

ตรวจแก้งานเขียนของคุณ

๑. ดูว่าสิ่งที่คุณต้องการจะบอกต่อคนอ่านครบถ้วนหรือยัง มีประเด็นไหนที่หลงลืมหรือเปล่า

๒. ตัวสะกด มีอะไรผิดพลาด ตก ๆ หล่น ๆไหม ?

คำ แนะนำสำหรับนักเขียนใหม่ จงใช้การเขียนวิจารณ์เป็นการฝึกฝนการเขียนและการวิเคราะห์หนังสือของคุณในอีกรูปแบบหนึ่ง เพราะคุณจะเรียนรู้ได้จากการอ่านหนังสือของคนอื่นอันเปรียบเสมือนครูคนหนึ่ง เพราะมันจะบอกคุณได้ว่า คุณควรจะเขียนอย่างนี้หรือไม่ อย่างไร
การเขียนวิจารณ์ เป็นแนวโน้มอย่างหนึ่งของการหารายได้จากการเขียน เห็นจากเวปที่เปิดขายหนังสือ ถ้ามีคำแนะนำหรือวิจารณ์หนังสือเล่มนั้น ๆ โอกาสที่คนจะเปิดดูมีมากกว่าแสดงเพียงรูปหนังสือและรายละเอียดเท่านั้น
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 1 ครั้ง

602 ความคิดเห็น