การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนามบินดอนเมือง

 • 0% Rating

 • 0 Vote(s)

 • 10 Views

 • 0 Comments

 • 0 Favorites

แชร์นิยายเรื่องนี้

จำนวนแชร์
0

 • Month Views
  0

  Overall
  10

แนะนำเรื่องแบบย่อๆข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนามบินดอนเมือง


          จากการทำวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองโดยผ่านแบบสอบถาม
Google form กับประชากรกลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 คน ที่เป็นเพศหญิง 38 คน และ เพศชาย 22 คน ในช่วงอายุอยู่ระหว่าง 15- 18ปี
 19-29ปี 30-39ปี 40-49ปี 50-59ปี และ 60 ปีขึ้นไป  ใน 5 หัวข้อที่พิจารณาคือ 1.การเดินทางสู่สนามบิน 2.ลานจอดรถ 3.การเช็คอิน 
 4.สิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบิน 5.ความปลอดภัย        
           ผลที่ได้มีคะแนนเฉลี่ยดังนี้ 1.การเดินทางสู่สนามบิน 3.5 คะแนน 2.ลานจอดรถ 2.86 คะแนน 3.การเช็คอิน 3.56 คะแนน   4.สิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบิน 3.4 คะแนน 5.ความปลอดภัย 3.66 คะแนน             จากงานวิจัยพบว่าผู้ที่เคยใช้ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองนั้นมีความพึงพอใจในเรื่องความปลอดภัยมากที่สุด อาจเป็นเพราะสนามบินนั้นคือหนึ่งในสถานที่ที่มีความสำคัญเพราะนี่คือประตูเข้าและออกประเทศของคนนับแสนต่อวัน  กับระบบความปลอดภัยที่ทันสมัย เข้มงวด และเคร่งครัดที่สุด ดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่ผู้ที่เคยใช้สนามบินจึงพอใจต่อความปลอดภัยของสนามบินมากที่สุด และรองลงมา คือการเช็คอิน การเดินทางสู่สนามบิน สิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบิน และลานจอดรถ ซึ่งลานจอดรถมีคะแนนน้อยที่สุด

ผลงานเรื่องอื่นๆ ของ eyescp จากทั้งหมด 1 บทความ

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์ของเรื่องนี้

คำนิยม Top

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

คำนิยมล่าสุด

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

0 ความคิดเห็น