iD Voice
이브KazYuto
- อยากเล่น Voice บ้างทำยังไง?
- เชื่อมโยง Voice กับ Twitter ของคุณไม๊?

- https://my.dek-d.com/evey6102/blog/?blog_id=10302449
     เมื่อ 23 วัน ที่แล้ว

คลิกตอบ ... 


เช้าวันใหม่กับละอองฝน..
     เมื่อ 23 วัน ที่แล้ว

คลิกตอบ ... 


ท้องฟ้าแจ่มใสดีนะ
     เมื่อ 29 วัน ที่แล้ว

คลิกตอบ ... 


- https://my.dek-d.com/evey6102/blog/?blog_id=10302245
     เมื่อ 33 วัน ที่แล้ว

ดู [ 1 ] ข้อความที่ได้รับ  

คลิกตอบ ... 


- https://my.dek-d.com/evey6102/blog/?blog_id=10302149
     เมื่อ 38 วัน ที่แล้ว

คลิกตอบ ...