Profile
1 รูปถ่ายและชื่อเท่ๆของคุณ evey6102

รูปทั้งหมดของฉันจากการ Tag

2 นี่แหละตัวฉัน

ชื่อเล่นKazkun
3 คำที่คือตัวฉัน "ท้าทาย" , "เงียบขรึม" , "หนอนหนังสือตอนนี่ง่วงนอน"
การเรียน
งานอดิเรกขยับร่างกายทำกิจกรรมต่างๆ
นิยามของฉันบรรลุเป้่าหมายที่ตั้งไว้
เป้าหมายชีวิตบรรลุสิ่งที่ตั้งไว้ให้สำเร็จ
อดีต
ปัจจุบัน
อนาคต
คติประจำใจคิดการใหญ่ใจต้องนิ่ง
สิ่งที่ดีที่สุดคือการได้ท่องเที่ยวในโลกกว้างและสถานที่ต่างๆ
ภาพยนตร์ที่ชอบ7
ดนตรีที่ชอบเปียโน ไวโอลิน
หนังสือที่ชอบนิยายแฟนตาซี
อาหารที่ชอบทุกอย่าง
กีฬาที่ชอบว่ายน้ำ แบดมินตัน
ชอบทำอะไรใน Dek-Dนิยาย
อยากแอบบอกคนๆนั้นว่า

3 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล
วันเกิด 9 ก.ค. 43
เพศ อื่นๆ