Profile
1 รูปถ่ายและชื่อเท่ๆของคุณ edfgttg

รูปทั้งหมดของฉันจากการ Tag

2 นี่แหละตัวฉัน

ชื่อเล่นปัณ หรือ IMFนั้นแหละครับ
3 คำที่คือตัวฉัน "I(จินตนาการ}" , "M(ภาพ)" , "F(อนาคต)"
การเรียนอย่าถามเลย
งานอดิเรกปั้นลูกหลานให้คนอื่นยำเล่น
นิยามของฉันสายโหดมหารั่ว จับคู่ได้หมด
เป้าหมายชีวิตไม่มีอะ
อดีตคนดี
ปัจจุบันคนชั่ว
อนาคตติดคุก
คติประจำใจถ้าเราล้ม พยายามนึกถึงคนที่คอยซ้ำเราแล้วลุกขึ้นให้
สิ่งที่ดีที่สุดการอ่านนิยายแล้วมีตัวจิน!!!
ภาพยนตร์ที่ชอบIT
ดนตรีที่ชอบEvent
หนังสือที่ชอบการิน
อาหารที่ชอบมาม่าอาหารยาใจคนจน
กีฬาที่ชอบฟุตบอล
ชอบทำอะไรใน Dek-Dปั้นลูกหลานให้คนอื่นเอาไปยำ
อยากแอบบอกคนๆนั้นว่าผมเป็นสังคัง ผิดๆ

3 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ปัณจพล สุริโย
วันเกิด ไม่แสดง
เพศ ชาย