สวัสดีผู้เยี่ยมชม [ เข้าระบบ | สมัครสมาชิก ]
 กระทู้ Top5 วันนี้ | นิยาย | ค้นหานิยาย | บอร์ดนักเขียน | บอร์ด AF | บอร์ด TheStar | ของที่ระลึก Dek-D | App อ่านนิยายบนมือถือ New! |
  นิยายรักหวานแหวว | นิยายรักเศร้าๆ | นิยายซึ้งกินใจ | นิยายแฟนตาซี | นิยายผจญภัย | เรื่องสบายๆคลายเครียด | แฟนฟิค | วรรณกรรมเยาวชน |
 • เข้าสู่ My.iD Control
 • สมัครเป็นนักเขียนใหม่ | วิธีลงบทความ
 • กฏเกณฑ์การใช้งาน | การควบคุมเรตติ้ง
 • วิทยาลัยดุสิตธานี สร้างอาชีพในฝันของผู้รักงานโรงแรม

  ปัญหารูปภาพหาย | ค้นหาบทความแบบ Browse |   ค้นหาแบบ search! > ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง
  นิยาย-เรื่องสั้น: มีสาระ/ ความรู้เรื่องเรียน
  Tags:ยังไม่มี
  ผู้แต่ง : PR_DTC ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ PR_DTC Email : dusit_thani_college(แอท)hotmail.com
  My.iD: https://my.dek-d.com/dusit_thani
  < Review/Vote > Rating : 100% [ 1 mem(s) ]
  This month views : 4 Overall : 3,149
  16 Comment(s)
  แนะนำเรื่องแบบย่อๆ
  แนะนำข้อมูล สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อในสายการโรงแรม การจัดการครัว การท่องเที่ยว การจัดการสปา การการจัดการไมซ์ ที่วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาในเครือของโรงแรมดุสิตธานี
  ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้

  วิทยาลัยดุสิตธานี สร้างอาชีพในฝันของผู้รักการโรงแรม

  เนื่องจากการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมการบริการของประเทศไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการทำรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ทำให้การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับธุรกิจด้านนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะนำพาประเทศให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการท่องเที่ยวในระดับสากล

  วิทยาลัยดุสิตธานี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในเครือดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล (โรงแรมดุสิตธานี) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะการปฏิบัติงานและการบริหารเพื่อรองรับธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมบริการ อันประกอบด้วย โรงแรม รีสอร์ท สปา ศูนย์การประชุม สถานที่ท่องเที่ยว ภัตตาคาร ร้านอาหาร และสายการบิน ตลอดจนสถานประกอบการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ด้วยประสบการณ์และปณิธานอันแน่วแน่ของผู้บริหารและคณาจารย์ จึงมีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและคุณธรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการของประเทศ ให้มีคุณภาพทัดเทียมนานาอารยประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิ
       
  ปัจจุบันวิทยาลัยดุสิตธานี เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ( 4ปี) ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
  ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 5 สาขาวิชา ได้แก่
  1. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท   
  เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ มีปฏิภาณไหวพริบและมีเจตคติ ที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีมาตรฐานการให้บริการในระดับสากล นักศึกษาจะได้เรียนรู้ระบบบริหารงานโรงแรมและรีสอร์ทในด้านต่าง ๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่น การจัดการและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม   ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและงานบริการเครื่องดื่ม   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาหาร การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการงานส่วนหน้า การจัดการงานแม่บ้าน   การตลาดสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท การจัดการงานเลี้ยง   การบัญชีโรงแรม         การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท   เป็นต้น 
   
  2. สาขาวิชาการจัดการสปา
  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการธุรกิจสปาเป็นอย่างดี สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับธุรกิจสปาได้อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับกับนานาชาติ   นักศึกษาจะได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและการให้บริการธุรกิจสปา การนวดไทยเพื่อสุขภาพ สปาตะวันตก สปาควิซีน การวางแผนและพัฒนาธุรกิจและสปา การตลาดสำหรับธุรกิจสปา ตลอดจนสัมนาการจัดการสปา เป็นต้น
   
  3. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว   
  เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถรองรับธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการบิน ธุรกิจจำหน่ายของที่ระลึก และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว โดบมุ้งเน้นให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวในระดับสากล ธุรกิจสายการบิน ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การเป็นมัคคุเทศน์ การปฏิบัติงานตัวแทนบริษัทท่องเที่ยว การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ การวางแผนและพัฒนาตลาดท่องเที่ยวและสัมนาการจัดการท่องเที่ยว
   
  4. สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 
  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการบริการจัดการครัวและภัตตาคาร หรือการประกอบธุรกิจร้านอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำความรู้และทักษะ ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานในระดับสากล นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการครัวและภัตตาคารทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เช่น หลักสุขาภิบาลอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร หลักการประกอบอาหาร หลักโภชนาการ การประกอบอาหารตะวันตก   อาหารไทย   อาหารเอเชีย   การจัดการครัว  แป้งและขนมอบ ขนมไทย การจัดการงานเลี้ยง การวางแผนเมนู และการควบคุมต้นทุน เป็นต้น
   
  5. สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์
  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการงานด้านการจัดประชุมและงานมหกรรมเป็นอย่างดี สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับธุรกิจจัดการไมซ์(Mice) และงานอิเว็นตส์(Event) ระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะได้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการและให้บริการการจัดประชุมและงานแสดงสินค้า การจัดงานอิเว็นตส์ การจัดกิจกรรมทางการตลาดโดยการร่วมงานแสดงสินค้า การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดเลี้ยงสำหรับธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์    การส่งเสริมการขาย และการตลาดสำหรับธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์   การสัมนา ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน ธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์    เป็นต้น
   
  ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (International Program ) 2 สาขาวิชา คือ
  1. Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Resort Management 
  2. Bachelor of Business Administration Program in Kitchen and Restaurant Management 
  ( Joint Degree with Le Cordon Bleu )
   
  สำหรับการฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้จริง วิทยาลัยดุสิตธานี จึงได้จัดให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาออกฝึกปฏิบัติภาคสนามในสถานประกอบการ หรือโรงแรมชั้นนำต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ จำนวน 1,000 ชั่วโมง เช่น โรงแรมมาตรฐานสากลต่าง ๆ ทั่วประเทศ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานี โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตปริ๊นเซส   โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตดีทู   โรงแรมแลบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ตลอดจนสถานประกอบการอื่น ๆ ได้แก่ บริษัทการบิน ศูนย์ประชุมแห่งชาติ   และ บริษัทท่องเที่ยว เป็นต้น
   
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ปวช. หรือเทียบเท่า
   
  เอกสารประกอบการรับสมัคร
  •               ใบสมัครของวิทยาลัย
  •               สำเนาใบสุทธิ หรือใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  •               สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ใบ ร.บ.) จำนวน 2 ฉบับ
  •               สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  •               สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารทั้ง 2 ด้าน) จำนวน 1 ฉบับ
  •               สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  •               รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  •               ใบรับรองแพทย์ (ใช้แบบฟอร์มวิทยาลัย)
  •               ค่าสมัคร 500 บาท
   
  การรับสมัครและการสอบคัดเลือก
  •               ผู้สมัครทุกสาขาวิชาต้องสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์
  •               ผู้สมัครที่มีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ วิชละ 35 คะแนน จะยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียนในวิชานั้นๆ แต่ต้องสอบสัมภาษณ์
   
  หากท่านเป็นอีกคนหนึ่ง ที่มีความสนใจในวิชาชีพ ด้านอุตสาหกรรมบริการ และการท่องเที่ยว เรายินดีร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการนำท่านสู่ความสำเร็จ
   
  เริ่มต้นอนาคตของท่าน ณ วิทยาลัยดุสิตธานี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้   สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2361-7811-3 
  อีเมล์ marketing@dtc.ac.th หรือ www.dtc.ac.th
   
   
   

  ชอบมาก! ทำไงดี

  บอกต่อ ๆ กัน
  URL\Link สำหรับเข้ามาอ่านหน้านี้
  Embed Code สำหรับนำหน้านี้ไปแปะ
  ส่งหรือเก็บบทความ ผ่านช่องทางอื่นๆ

  Hi5Hi5
  คำวิจารณ์ของเรื่องนี้ วิจารณ์บ้าง
  • ยังไม่มีคำวิจารณ์ของเรื่องนี้


  ส่ง เรื่องนี้ ให้เพื่อนคุณอ่าน!!


  คำสั่ง บันทึกบทความเป็น Favorite ค้นหาบทความ เวบบอร์ด Writer แจ้งบทความไม่เหมาะสม  กฏเกณฑ์การใช้งาน
  เรื่องในตอนนี้- อัพเดท -

  ขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาด | ลดขนาด
  ส่ง เรื่องนี้ ให้เพื่อนคุณอ่าน!!

  คำสั่ง บันทึกบทความเป็น Favorite ค้นหาบทความ เวบบอร์ด Writer แจ้งบทความไม่เหมาะสม / Vote ผิดปกติที่ writer@dek-d.com

  ผลงานเรื่องอื่นๆ ของ PR_DTC จากทั้งหมด 2 บทความ
  เรื่อง หมวด ตอน คนเข้าชม โพสท์ คะแนน อัพเดท
  1. วิทยาลัยดุสิตธานี เมืองพัทยา ความรู้เรื่องเรียน เรื่องสั้น 0/535 0 0% 4 มี.ค. 54
  2. วิทยาลัยดุสิตธานี สร้างอาชีพในฝันของผู้รักงานโรงแรม ความรู้เรื่องเรียน เรื่องสั้น 4/3149 16 100% -

  คำนิยม Top 3
  "ศิษย์เก่า"

  (แจ้งลบ)
  มีเพื่อนที่เคยเรียนที่นี่ จบการครัวค่ะ ตอนนี้เพื่อนได้ไปทำงานที่โรงแรมที่เมืองนอกแล้ว ค่ะ มีโอกาศทีดีมากเลยอ่า..............................................................................................................................................................................................| ดูเพิ่ม >>

  คำนิยมล่าสุด
   
  "ศิษย์เก่า"

  (แจ้งลบ)

  มีเพื่อนที่เคยเรียนที่นี่ จบการครัวค่ะ ตอนนี้เพื่อนได้ไปทำงานที่โรงแรมที่เมืองนอกแล้ว ค่ะ มีโอกาศทีดีมากเลยอ่า..... | ดูเพิ่ม >>


     หน้าที่ 1
  ความคิดเห็นที่ 16

  Internship USA Day – Culinary / Bakery

  Hyatt Regency USA (New Orleans)
  Sunday 1st July 2012 at 09.00 hrs

  ขอเชิญผู้ที่จบในสายงานครัวหรือมีประสบการณ์ด้านการครัว ต้องการไปหาประสบการณ์การทำงานที่ประเทศอเมริกากับโครงการ Internship USA ที่โรงแรม
  Hyatt Regency โรงแรมระดับ Luxury ที่มีเครือข่ายและรู้จักทั่วโลก และรับรายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 12 เดือน พบกับ Executive Chef ที่ จะบินตรงจากอเมริกา
  มาพบผู้ที่สมัครโดยตรง

  ความประทับใจและคุ้มค่าจากรุ่นที่ผ่านมารวมถึงรุ่นปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความมั่นใจ ที่จะอยากจะให้เด็กไทยได้มีโอกาสไปทำที่นั่นในรุ่นต่อ ๆ ไป

  :: สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการ Internship USA จะได้รับ ::
  . ใบผ่านงานจากทางโรงแรม Hyatt Regency, New Orleans ซึ่งเป็นเครือโรงแรมที่รู้จักกันทั่วโลก
  . โรงแรมตั้งอยู่ใจกลางเมือง เมืองที่ไม่ใหญ่และเล็กจนเกินไปและขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งอาหารและวัฒนธรรมตะวันตก ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์
  มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่
  . อัตรารายได้ $10.50 ต่อชั่วโมง (อัตราจะถูกปรับขึ้นเป็นหนึ่งเท่าครึ่งเมื่อจำนวนชั่วโมงมากกว่า 40 ชั่วโมงในสัปดาห์นั้น ๆ)
  . ระยะเวลาโครงการ 12 เดือน

  :: ตำแหน่งที่เปิดรับ ::
  ตำแหน่ง Culinary และ Pastry
  จำนวน 12 ตำแหน่ง
  เริ่มงาน September 2012

  หากน้อง ๆ จบด้านการครัวหรือเบเกอรี่มา ส่ง resume มายัง IEO ที่ info@ieo.co.th เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของเราในเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมนี้
  พี่ ๆ จะทำการติดต่อน้องกลับไปหลังจากได้รับ resume แล้ว

  สอบถามข้อมูลโครงการ Internship USA Day เพิ่มเติมได้ที่ 026503533, 0860093218
  หรือดูข้อมูลได้ที่ www.ieostudyabroad.com
  Name : honeydew [ IP : 58.8.25.27 ]
  Email / Msn: internship(แอท)ieo.co.th
  วันที่: 22 พฤษภาคม 2555 / 10:27
  ความคิดเห็นที่ 15
  ถ้าไม่ได้สอบ โอเน็ต เข้าเรียนได้ไม๊ค่ะ อยากเรียนมากกกก
  Name : paint [ IP : 118.172.36.106 ]
  Email / Msn: penzzy_bratz(แอท)hotmail.com
  วันที่: 28 มกราคม 2555 / 13:53
  ความคิดเห็นที่ 14
  สวีดดีครับ พี่ๆ
  ผมชื่อแฮนครับ ผมอยากเข้า ม.ดุสิตธานีครับ
  คือว่าตอนนี้ผม พึ่งจะขึ้นม.5ครับแล้วผมต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับพี่
  สอบสัมภาษณ์สอบไทยหรืออังกฤษครับคืออังกฤษไปแข็งแรงครับ
  ฝากพี่ๆช่วยตอบกับด้วยครับ
  Name : hand [ IP : 14.207.163.144 ]
  Email / Msn: hand6667(แอท)hotmail.com
  วันที่: 9 เมษายน 2554 / 02:43
  ความคิดเห็นที่ 13
  สวัสดีค่ะ หนูสนใจสาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทอ่ะค่ะ แต่ตอนนี้หนูเพิ่งเรียนม. ปลาย แม่บอกว่าจบม.6ก็จะให้เรียนวิทยาลัยดุสิตอ่ะค่ะ หนูเรียนสายภาษาอังกฤษ- จีนนะะค่ะ หนูจะเรียนได้ไหมค่ะ แล้วถ้าสมมุติว่าเราทำข้อสอบคณิตไม่ได้เราจะมีโอกาศได้เรียนไหมค่ะ แล้วร.ร ดุสิตธานี ที่พัทยา ตั้งอยู่ตรงไหนของพัทยาค่ะ ขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะค่ะ
  Name : กิ๊ฟพัทยา [ IP : 49.48.43.132 ]
  Email / Msn: gift_gt_jung(แอท)hotmail.com
  วันที่: 7 เมษายน 2554 / 13:42
  ความคิดเห็นที่ 12
  ค่าเทอมจัดการโรงแีรมและรีสอร์ท เท่าไรหลอครับบบบบ
  ช่วยบอกทีนะ
  Name : sdfsdfsd [ IP : 58.64.62.234 ]
  Email / Msn: tonza27(แอท)hotmail.com
  วันที่: 18 เมษายน 2553 / 20:50
  ความคิดเห็นที่ 11
  พี่คะสอบสัมภาษณ์เนี่ยเค้าจะถามอะไรมั่งหรอคะ
  แล้วจำเป็นจะต้องมี portfolio มั้ยคะ พอดีเลือกการโรงแรมไปค่ะ รบกวนตอบด้วยนะคะ
  Name : izaya [ IP : 58.9.187.171 ]
  Email / Msn: -
  วันที่: 23 มีนาคม 2553 / 15:28
  ความคิดเห็นที่ 10
  ที่เขาให้เราเลือก คณะ มีโอกาสเท่าไรค่ะ

  เราเลือก ครัว ท่องเที่ยว อีเว้น

  T T อยากได้ครัวมากมาย
  Name : : ) [ IP : 124.121.10.41 ]
  Email / Msn: -
  วันที่: 17 มีนาคม 2553 / 19:45
  ความคิดเห็นที่ 9

  สวัสดีน้องๆค่ะ พี่กลับมาตอบข้อข้องใจกันอีกครั้งนะค่ะ
  สำหรับคำถามเรื่องหอพักหญิง ว่ามีไหมราคาเท่าไหร่
  เรื่องหอ มีคะแต่ไม่ได้อยู่ในวิทยาลัยนะค่ะ จะอยู่ด้านนอกซึ่งๆ น้องๆต้องไปติดต่อเอง แต่สามารถมาขอรายชื่อหอพักที่วิทยาลัยได้ค่ะ ส่วนราคาก็ตั้งแต่ประมาณ 2,500 บาทต่อเดือนขึ้นไปค่ะ

  ส่วนคำถามเรื่องคะแนน O-NET ก็ใช้ 2 วิชาค่ะ วิชาเลข กับภาษาอังกฤษ วิชาละ 35 คะแนน
  ยกตัวอย่างเช่น น้องได้คะแนน O-NET วิชาเลข 50 ส่วนวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนน O-NET 20
  น้องก็สามารถนำคะแนนวิชาเลขมายื่นได้ โดยไม่ต้องสอบวิชาเลข ก็จะเหลือสอบแค่วิชาภาษษอังกฤษอย่างเดียว
  แต่ถ้าน้องได้คะแนน O-NET ทั้ง 2 วิชาเกิน 35 ก็ไม่ต้องสอบข้อเขียนเลยค่ะ มาสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

  สำหรับน้องๆคนไหนมีคำถามเข้ามาถามได้เลยนะค่ะ พี่ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ
  ป.ล. ตอนนี้รับสมัครอยู่นะค่ะ ถึงวันที่ 23 มี.ค.2553 ถ้าพร้อมแล้วเจอกันที่วิทยาลัยดุสิตธานีค่ะ

  Name : PR_DTC < My.iD > [ IP : 203.146.11.252 ]
  Email / Msn: dusit_thani_college(แอท)hotmail.com ส่งข้อความลับ
  วันที่: 12 มีนาคม 2553 / 08:47
  ความคิดเห็นที่ 8
  แล้วที่ว่า ใช้ คะเเนน โอเน็ต คือ ยังไงอ่าคะ

  จะเปิด รับสมัคร อีกรอบ หลัง คะเนน ออก หรือ คะ
  Name : สดใส [ IP : 118.174.63.58 ]
  Email / Msn: -
  วันที่: 7 มีนาคม 2553 / 13:45
  ความคิดเห็นที่ 7
  ไปสมัครมาแล้ว

  การครัวภาคไทย เจอกันๆๆๆๆๆๆ อยากเรียนนนนนนนน

  แต่ถามพี่ๆ หน่อยค่ะ ว่าหอหญิงแถวนั้นมีหรือป่าวคะ

  ราคาประมาณเท่าไหร่
  Name : NANa [ IP : 124.122.43.241 ]
  Email / Msn: -
  วันที่: 5 มีนาคม 2553 / 15:13
  ความคิดเห็นที่ 6

  สวัสดีค่ะ
  ขอบคุณสำหรับทุกคำถาม ที่ถามกันมานะค่ะ วันนี้ขอตอบโดยรวมเลยแล้วกันค่ะ
  กับคำถามแรกว่า 
  Q: เรียนจบที่นี้ไม่ตกงานจริงหรือเปล่า
  A:  ขอตอบกลางๆแล้วกันนะค่ะ ว่าโอกาสการได้งานทำนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล
  แต่จากผลสำรวจพบว่า มากกว่า 80% ของบัณฑิตที่จบได้งานทำกันค่ะ ส่วนจะได้ทำงานในเครือของโรงแรมดุสิตธานีไหม ก็มีโอกาสค่ะ ว่าณ ตอนที่น้องๆไปสมัครกัน ตอนนั้นโรงแรมมีตำแหน่งที่น้องๆต้องการทำกันหรือเปล่า แต่ทั้งนี้ไม่ต้องกังวลหรอกนะค่ะ ว่าจบมาแล้วจะตกงาน เพราะจริงๆแล้วสายนี้จบแล้วหางานไม่ยากค่ะ ถ้าน้องๆเข้ามาแล้วตั้งใจเรียน จบไปอนาคตสดใสแน่นอน

  Q: การรับสมัคร ต้องใช้วุฒิอะไร
  A: สำหรับน้องๆที่สนใจสมัครเรียน ในทุกสาขาวิชา จะต้องจบการศึกษาในระดับชั้น ม.6 ,ปวช, หรือเทียบเท่า หรือจบ ปวส. แล้วมาเรียนเทียบโอนก็ได้ค่ะ

  Q: จบมัคคุเทศน์ จะได้บัตรมัคคุเทศน์เลยหรือเปล่า 
  A: สำหรับการเรียนด้านมัคคุเทศน์ ของทางวิทยาลัย จะต้องเรียนสาขา การจัดการท่องเที่ยวค่ะ
  โดยหลักสูตรของที่วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อเรียนจบ จะได้รับบัตรไกด์ แน่นอนค่ะ อยู่ในหลักสูตรการเรียนแล้วค่ะ
  สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียน ตอนนี้วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครอยู่นะค่ะ สำหรับรอบนี้ รับสมัครถึงวันที่ 23 มีนาคม 2553 แล้วก็จะมีการทดสอบ ในวันที่ 25 มีนาคม 2553 ค่ะ
  ถ้าตัดสินใจได้แล้วว่าอยากเรียนด้านไหน อย่าลือมรีบมาสมัครนะค่ะ
  เพราะในแต่ละสาขาวิชาเรารับจำนวนจำกัดค่ะ
  สอบถามข้อมูลติดต่อเพิ่มเติม โทร 02 361 7811-3  หรือ www.dtc.ac.th

  Name : PR_DTC < My.iD > [ IP : 203.146.11.252 ]
  Email / Msn: dusit_thani_college(แอท)hotmail.com ส่งข้อความลับ
  วันที่: 2 มีนาคม 2553 / 15:57
  ความคิดเห็นที่ 5
  สนใจการจัดการครัวฯ อยากทราบวุฒิการศึกษาที่รับสมัครครับ
  Name : nat [ IP : 58.10.204.116 ]
  Email / Msn: -
  วันที่: 2 มีนาคม 2553 / 15:16
  ความคิดเห็นที่ 4
  ไม่ทราบว่า ถ้าเรียนด้านมัคคุเทศก์ จบแล้วได้บัตรมัคคุเทศก์เลยเปล่าคะ แล้วต้องไปสอบเพื่อขอใบต่างหากหรือเปล่าคะ
  Name : tiger [ IP : 58.8.212.55 ]
  Email / Msn: tiger(แอท)hotmail.com
  วันที่: 2 มีนาคม 2553 / 15:07
  ความคิดเห็นที่ 3
  เรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานีแล้วไม่ตกงานจริงหรือเปล่าค่ะ ช่วยตอบด้วย
  Name : pern [ IP : 203.146.11.252 ]
  Email / Msn: pernwannago(แอท)sanook.com
  วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2553 / 14:48
  ความคิดเห็นที่ 2
  อยากรู้หลักสูตร การโรงแรม อินเตอร์ค่ะ
  Name : jajadekd [ IP : 203.146.11.252 ]
  Email / Msn: jajadekd(แอท)hotmail.com
  วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2553 / 14:31
  ความคิดเห็นที่ 1
  น่าสนใจมากๆ เลยค่ะ ;) จากศิษย์เก่า
  Name : natalie [ IP : 203.146.11.252 ]
  Email / Msn: -
  วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2553 / 14:19
  หน้าที่ 1
  Post your comment : แสดงความคิดเห็น
  ส่วนที่ 1: Message ข้อความ

  ส่วนที่ 2 : Name ลงชื่อ
    โพสความเห็นด้วย member Login name Password
    โพสความเห็นไม่แสดง member : ชื่อ* email รูปตัวแทน
              พิมพ์เลขที่เห็น

  "หนังสือสดใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2559"

  ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน

  • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่แต่งโดยผู้ลงผลงานเอง ลิขสิทธิ์ของผลงานนี้จะ
   เป็นของผู้ลงผลงานโดยตรง ห้ามมิให้คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาต
   จากผู้ลงผลงาน

  • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้กระทำการคัดลอก ทำซ้ำ มาจากผลงานของบุคคลอื่นๆ ผู้ลง
   ผลงานจะต้องทำการอ้างอิงอย่างเหมาะสม และต้องรับผิดชอบเรื่องการจัดการ
   ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

  • ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเข้าระบบ
   โดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่งเด็กดีดอทคอมมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ
   หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใดพบเห็นการลงผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
   ไม่เหมาะสมโปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการทันที
   Email: contact(at)dek-d.com ( ทุกวัน 24 ชม ) หรือ
   Tel: 0-2860-1142 ( จ-ศ 0900-1800 )