คลังข้อมูลส่วนตัวของเชอฮัลเดส!

ตอนที่ 4 :

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 5
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    5 ม.ค. 58

แผ่นแรก

หัวข้อใหญ่ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

ย่อย 1 ลักษณะทางกายภาพ

ย่อย 2 เศรษฐกิจ

ย่อย 3 การปกครอ

ย่อย 4 สังคมและวัฒนธรรม

ย่อย 5 แหล่งวัฒนธรรมและมรดกโลก

แผ่น 2

หัวข้อใหญ่ ลักษณะทางกายภาพ

ย่อย 1 ทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่น คือ ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และไม้

ย่อย 2

ย่อย 2 จำนวนประชากร คือ 374,577 คน (ประมาณการ ปี 2550)

ย่อย 3 ลักษณะภูมิประเทศ คือ พื้นที่ชายฝั่งสูงขึ้นเป็นภูเขาทางทิศตะวันออก และเนินเขาต่ำทางทิศตะวันตก บนเกาะบอร์เนียวในทะเลจีนใต้

ย่อย 4 ลักษณะภูมิอากาศ คือ อากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนชื้น มีปริมาณฝนตกค่อนข้างมาก และมี อุณหภูมิอบอุ่น โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส

แผ่นที่ 3

หัวข้อใหญ่ เศรษฐกิจ

ย่อย 1 อาชีพหลัก คือ ประชากรส่วนใหญ่ได้รับการจ้างงานจากรัฐบาล ส่วนที่เหลือจะประกอบอาชีพอิสระ เช่น การเพาะปลูก ประมง การผลิตอาหาร เครื่องอุปโภคและบริโภคในโรงงานขนาดเล็ก

ย่อย 2 สกุลเงิน คือ ดอลลาร์บรูไน

ย่อย 3 สินค้านำเข้า คือ ชิ้นส่วนเครื่องบินและเรือบรรทุกสินค้าขนาดเบา เหล็ก/เหล็กกล้าใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือในการเจาะ แยง ตอกและทำ สลักเกลียว ข้าวหอม วัสดุสิ่งทอ รถยนต์ขนาด 1500 – 2000 ซีซี ผ้าฝ้าย สายไฟฟ้า สายไฟเครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ และสินค้าเกษตร เช่น ข้าวและผลไม้ โดยมีแหล่งนำเข้าสำคัญคือ สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย

ย่อย 4 สินค้าส่งออก คือ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โดยส่งออกไปยัง ญี่ปุ่น อังกฤษ ไทย สิงคโปร์ ไต้หวัน สหรัฐฯ ฟิลิปปินส์ และเกาหลีใต้ บรูไนมีอุตสาหกรรมอื่น นอกเหนือจากอุตสาหกรรมน้ำมันอยู่บ้าง อาทิ การผลิตอาหาร และเครื่องมือเครื่องใช้ การผลิตเสื้อผ้า เพื่อส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในยุโรป และอเมริกา

แผ่นที่ 4

หัวข้อใหญ่ การปกครอง

ย่อย 1 รูปแบบการปกครอง คือ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัลโบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ (His Majesty Sultan HajiHassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah) ทรงเป็นสมเด็จพระราชาฯ องค์ที่ 29 ทรงเป็นองค์พระประมุขของประเทศตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2510 ซึ่งในปีนี้ (2551) เป็นวาระเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ 62 ปี ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ

ย่อย 2 เมืองหลวง คือ บันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan

ย่อย 3

ย่อย 3 ธงชาติ ธงผืนนั้นจะมีพื้นสีเหลืองมีธงชาติสีเหลืองที่แสดงและสื่อถึง พระมหากษัตริย์ของประเทศบรูไนดารุสซาลามธงชาติของจะมีการเพิ่มแถบสีคาด คือ สีขาวและสีดำ สองสีลงบนตัวธงชาติประเทศบรูไนนั้นและเพิ่มเติมรูปตราแผ่นดินของประเทศบรูไนลงบนกลางธงชาติอย่างเด่นชัดสีเหลือง ซึ่งเป็นส่วนที่มีมากที่สุดบนตัวธง หมายถึง พระมหากษัตริย์ของประเทศบรูไน ดารุสซาลาม
สีขาว และสีดำที่พาดทแยงมุมบนตัวธง หมายถึง มุขมนตรีหรือรัฐมนตรีภายในประเทศ
ตราสัญลักษณ์แผ่นดินของประเทศบรูไน ซึ่งประทับตราตรงกลางธงชาติ หมายถึง ความมีสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามภายในประเทศบรูไน ดารุสซาลาม

 

ย่อย 4 สินค้าส่งออก คือ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โดยส่งออกไปยัง ญี่ปุ่น อังกฤษ ไทย สิงคโปร์ ไต้หวัน สหรัฐฯ ฟิลิปปินส์ และเกาหลีใต้ บรูไนมีอุตสาหกรรมอื่น นอกเหนือจากอุตสาหกรรมน้ำมันอยู่บ้าง อาทิ การผลิตอาหาร และเครื่องมือเครื่องใช้ การผลิตเสื้อผ้า เพื่อส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในยุโรป และอเมริกา

แผ่นที่ 4

หัวข้อใหญ่ การปกครอง

ย่อย 1 รูปแบบการปกครอง คือ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัลโบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ (His Majesty Sultan HajiHassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah) ทรงเป็นสมเด็จพระราชาฯ องค์ที่ 29 ทรงเป็นองค์พระประมุขของประเทศตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2510 ซึ่งในปีนี้ (2551) เป็นวาระเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ 62 ปี ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ

ย่อย 2 เมืองหลวง คือ บันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan)

ย่อย 3

ย่อย 3 ธงชาติ ธงผืนนั้นจะมีพื้นสีเหลืองมีธงชาติสีเหลืองที่แสดงและสื่อถึง พระมหากษัตริย์ของประเทศบรูไนดารุสซาลามธงชาติของจะมีการเพิ่มแถบสีคาด คือ สีขาวและสีดำ สองสีลงบนตัวธงชาติประเทศบรูไนนั้นและเพิ่มเติมรูปตราแผ่นดินของประเทศบรูไนลงบนกลางธงชาติอย่างเด่นชัดสีเหลือง ซึ่งเป็นส่วนที่มีมากที่สุดบนตัวธง หมายถึง พระมหากษัตริย์ของประเทศบรูไน ดารุสซาลาม
สีขาว และสีดำที่พาดทแยงมุมบนตัวธง หมายถึง มุขมนตรีหรือรัฐมนตรีภายในประเทศ
ตราสัญลักษณ์แผ่นดินของประเทศบรูไน ซึ่งประทับตราตรงกลางธงชาติ หมายถึง ความมีสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามภายในประเทศบรูไน ดารุสซาลาม

ย่อย 4 ผู้นำประเทศ คือ สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดีน วัดเดาละห์ (His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah)

แผ่นที่5

หัวข้อใหญ่ สังคมและวัฒนธรรม

ย่อย 1 ภาษาที่ใช้ คือ ภาษามลายูบรูไน ส่วนภาษาที่ใช้เป็นราชการ คือ ภาษามาเลย์

ย่อย 2 อาหารประจำชาติ คือ อัมบูยัต(Ambuyat) มีลักษณะเด่นคือ เหนียวข้นคล้ายข้าวต้มหรือโจ๊ก ไม่มีรสชาติ มีแป้งสาคูเป็นส่วนผสมหลัก

 ย่อย 3 ประเพณี คือ บรูไนมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับมาเลเซีย และอินโดนีเซียเป็นอย่างมาก มีวัฒนธรรม ภาษา การแต่งกายและการดารงชีวิตที่คล้ายกัน วัฒนธรรมส่วนใหญ่ได้อิทธิพลมาจากศาสนาอิสลามเป็นหลัก เช่น สตรีชาวบรูไนจะแต่งตัวมิดชิด และจะไม่ยื่นมือให้ผู้ชายจับมือทักทาย

ย่อย 4 ศาสนา คือ ส่วนใหญ่ชาวบรูไนนับศาสนาอิสลามนิกายซุนนี่ 67% รองลงมาเป็นศาสนาพุทธนิกายมหายาน 13% ศาสนาคริสต์ 10% ศาสนาฮินดู ความเชื่อพื้นเมืองและอื่นๆตามมา

 

ย่อย 5 การแต่งกาย คือ ชุดประจำชาติของบรูไนคล้ายกับชุดประจำชาติของผู้ชายประเทศมาเลเซีย เรียกว่า บาจู มลายู (Baju Melayu) ส่วนชุดของผู้หญิงเรียกว่า บาจูกุรุง (Baju Kurung) แต่ผู้หญิงบรูไนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใส โดยมากมักจะเป็นเสื้อผ้าที่คลุมร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ส่วนผู้ชายจะแต่งกายด้วยเสื้อแขนยาว ตัวเสื้อยาวถึงเข่า นุ่งกางเกงขายาวแล้วนุ่งโสร่ง เป็นการสะท้อนวัฒนธรรมสังคมแบบอนุรักษ์นิยม เพราะบรูไนเป็นประเทศมุสสิม จึงต้องแต่งกายมิดชิดและสุภาพเรียบร้อย

เเผ่นที่ 6หัวข้อใหญ่ ปหล่งวัฒนธรรมและมรดกโลก

ย่อย 1 สิ่งสำคัญของประเทศ คือ บันดาร์เซอรีเบอกาวัน เป็นเมืองหลวงและเมืองท่าที่สำคัญของประเทศบรูไน เป็นศูนย์กลางการเงินธุรกิจการค้า และการอุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งยังเป็นสถานที่ผลิตน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติด้วย

ย่อย 2 โบราณสถาน ประเทศบรูไนนั้น ไม่มีพื้นที่ที่ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม จึงขอนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ คือ 1. พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย Royal Regalia Museum เป็นที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ของสุลต่านองค์ปัจจุบัน

(ต่อจาก ย่อย2) 2.มัสยิดทองคำ Jame Ar’ Hassanil Bolkiah Mosque มัสยิดที่สง่างาม และศักดิ์สิทธิ์ของชาวบรูไน มีความงดงามจนได้ชื่อว่า มินิทัชมาฮาล

(ต่อจาก ย่อย2) 3.Kampong Ayer กัมปงไอเยอร์ หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศิลปะการสร้างบ้านเรือนนับพันบริเวณปากแม่น้ำบรูไน และการคมนาคมอันแปลกตา จัดได้ว่าเป็นชุมชนกลางน้ำที่ใหญ่แห่งหนึง่บนโลก โดยมีทั้งสิ้น 42 หมู่บ้าน

สมาชิก 1. ด.ญ. กรรณิการ์ กันทะรัก เลขที่ 1 2. ด.ญ.ชุดวิชา แก้วมีศรีเลขที่5 3. ด.ญ. เนตรชนก ไกรสิน เลขที่ 16 4.ด.ญ. ภัทรธิดา ลามคำ เลขที่29 5.ด.ญ. ภิญญดา อ่านนอก เลขที่ 31 

0 ความคิดเห็น