คุณกำลัง login ด้วย [ เปลี่ยนชื่อ | ออกระบบ ]
 กระทู้ Top5 วันนี้ | นิยาย | ค้นหานิยาย | บอร์ดนักเขียน | บอร์ด AF | บอร์ด TheStar | ของที่ระลึก Dek-D | App อ่านนิยายบนมือถือ New! |
  นิยายรักหวานแหวว | นิยายรักเศร้าๆ | นิยายซึ้งกินใจ | นิยายแฟนตาซี | นิยายผจญภัย | เรื่องสบายๆคลายเครียด | แฟนฟิค | วรรณกรรมเยาวชน |
เข้าสู่ My.iD Control สมัครเป็นนักเขียนใหม่ | วิธีลงบทความ กฏเกณฑ์การใช้งาน | การควบคุมเรตติ้ง

ความรู้ที่จำเป็นใน วิชาวิทยาศาสตร์

ตอนที่ 12 : ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์


     อัพเดท 3 เม.ย. 52
กลับไปหน้าหลักของบทความ
แจ้งเนื้อหาในตอนไม่เหมาะสม
นิยาย-เรื่องยาว: มีสาระ/ความรู้เรื่องเรียน
Tags: เอาละจ้า ใครกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ไม่ว่าเรื่องอะไร คุณได้พบแน่นอนในนี้จ้า เชิญเข้ามาเลย
ผู้แต่ง : กาสีดำข้างบ้านฉัน ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ กาสีดำข้างบ้านฉัน Email : devilgril_blackheart(แอท)hotmail.com
My.iD: https://my.dek-d.com/dollapa
< Review/Vote > Rating : 77% [ 16 mem(s) ]
This month views : 134 Overall : 23,072
136 Comment(s), [ แฟนพันธุ์แท้ 138 คน ]

[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
ความรู้ที่จำเป็นใน วิชาวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 12 : ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 13731 , โพส : 15 , Rating : 92% / 15 vote(s)

ขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาด | ลดขนาด


ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

        ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science process skills) เป็นกระบวนการทางสติปัญญา ที่นักวิทยาศาสตร์ และผู้ที่นำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหา ใช้ในการศึกษาค้นคว้าสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหาต่าง ๆ
         สมาคมอเมริกันเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ หรือ AAAS (American Association for the Advancement of Science) ได้กำหนดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไว้ 13 ทักษะ ประกอบด้วย
         1.
ทักษะการสังเกต
               
การสังเกต (Observing ) หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย เข้าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือ เหตุการณ์ โดยมีจุดประสงค์ที่จะหาข้อมูลซึ่ง เป็นรายละเอียดของสึ่งนั้น ๆ โดย ไม่ใช่ความคิดเห็นของผู้สังเกตลงไป
         2.
ทักษะการวัด
                 การวัด (Measuring) หมายถึง ความสามารถในใช้เครื่องมือทำการวัดหาปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับสิ่งที่จะวัด และความสามารถในการอ่านค่าที่ได้จากการวัดได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและใกล้เคียงความเป็นจริงพร้อมทั้งมีหน่วยกำกับเสมอ
         3.
ทักษะการคำนวน
                   การคำนวน (Using numbers) หมายถึง การนำจำนวนที่ได้จากการสังเกตเชิงปริมาณ การวัด การทดลองและจากแหล่งอื่น ๆ มาจัดกระทำให้เกิดค่าใหม่ เช่น การบวก ลบ คูณ และหาร หาค่าเฉลี่ย ยกกำลังสอง หรือ อื่น ๆ 
          4.
ทักษะการจำแนกประเภท
                   
การจำแนกประเภท (Classifying) หมายถึง การแบ่งพวกหรือเรียงลำดับ วัตถุหรือสิ่งที่อยู่ในปรากฎการณ์โดยมีเกณฑ์ และเกณฑ์ ดังกล่าว อาจจะใช้ความเหมือน ความแตกต่าง หรือความสัมพันธ์ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
           5.
ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา
                    
สเปส (Space) ของวัตถุ หมายถึง ที่ว่างที่วัตถุนั้นครองอยู่ ซึ่งจะมีรูปร่างเช่นเดียวกับวัตถุนั้นโดยทั่วไป แล้วสเปสของวัตถุ จะมี 3 มิติ (Dimensions) คือ ความกว้าง ความยาว และความสูง หรือความหนาของวัตถ ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสของวัตถุ ได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 มิติ กับ 3 มิติ ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งที่อยุ่ของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง
            6.
ทักษะการจัดกระทำและการสื่อความหมายข้อมูล
                     
การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล (Organizing data and communication) หมายถึงการนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การวัด การทดลองและแหล่งอื่น ๆ มาจัดกระทำเสียใหม่ โดยการหาค่าความถี่เรียงลำดับ จัดแยกประเภทหรือคำนวณหาค่าใหม่ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจความหมาย ของข้อมูลชุดนั้นดีขึ้น โดยอาจเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ สมการ แผนผังวงจร เขียน และบรรยายเป็นต้น
            7.
ทักษะการลงความคิดเห็น
                      
การลงความคิดเห็นจากข้อมูล (Inferring) หมายถึง ความสามารถในการอธิบายข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีเหตุผล โดยอาศัยความรู้ หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย ข้อมุลที่มีอาจได้มาจากการสังเกต การวัด หรือการทดลองคำอธิบายนั้นเป็นสิ่งที่ได้จากความรู้หรือประสบการณ์เดิมของผู้สังเกตที่พยายามโยงบางส่วนของความรู้หรือประสบการณ์เดิมให้มาสัมพันธ์กับข้อมูลที่ตนเองมีอยู่
           8.
ทักษะการพยากรณ์
                        
การพยากรณ์ (Predicition) หมายถึงการสรุปคำตอบล่วงหน้า ก่อนจะทดลองโดยอาศัย ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ หลักการกฎ หรือ ทฤษฎีที่มีอยู่แล้วในเรื่องนั้น ๆ มาช่วยในการสรุป
                          การพยากรณ์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นตารางหรือกราฟ ทำได้ 2 แบบ คือการพยากรณ์ภายในขอบเขตของข้อมูลที่มีอยู่กับการพยากรณ์ภายนอกขอบเขตของข้อมูลที่มีอยู่ เช่นการทำนายผลข้อมูลเชิงปริมาณเป็นต้น
            9.
ทักษะการตั้งสมมติฐาน
                           การตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypotheses) หมายถึงการคาดคะเนคำตอบของปัญหาที่อาจเป็นไปได้ โดยอาศัย การสังเกต ความรู้ และประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน คำตอบที่คิดหาล่วงหน้านี้ เป็นสิ่งที่ยังไม่ทราบหรือยังไม่เป็นหลักการกฎ หรือทฤษฎีมาก่อน
            10.
การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
                           การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally) หมายถึง การกำหนดความหมายและขอบเขตของคำต่าง ๆ (ที่อยู่ในสมมติฐานที่ต้องการทดลอง) ให้เข้าใจตรงกันและสามารถสังเกตและวัดได้ โดยให้คำอธิบายเกี่ยวกับการทดลองและบอกวิธีวัดตัวแปรที่เกี่ยวกับการทดลองนั้น
            11.
ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร
                            การกำหนดและควบคุมตัวเเปร (Identifying and controlling variables) หมายถึงการชี้บ่ง ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุมในการทดลองหนึ่ง ๆ 
             ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือสิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลต่างๆ  หรือสิ่งที่เราต้องการศึกษา ทดลองดูว่า เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลเช่นนั้น จริงหรือไม่
             ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ สิ่งที่เป็นผลอันเนื่องมาจากตัวแปรต้นเมื่อตัวแปรต้นหรือสิ่งที่เป็นสาเหตุเปลี่ยนไป ตัวแปรตามหรือสิ่งที่เป็นผลก็จะเปลี่ยนไปด้วย
              ตัวแปรควบคุม (Controlled variable) คือ สิ่งอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากตัวแปรต้นที่จะมีผลต่อการทดลอง ซึ่งจะต้องควบคุมให้เหมือนกัน มิเช่นนั้นแล้ว อาจทำให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อนได้
            12.
ทักษะการทดลอง
                       การทดลอง (Experimenting) หมายถึงกระบวนการปฏิบัติเพื่อหาคำตอบหรือตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าถูกต้องหรือไม่ ในการทดลองจะประกอบด้วยกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ
                       1.การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองก่อนลงมือปฏิบัตจริง โดยการเลือกอุปกรณืเครื่องมือ เครื่องใช้ และสารเคมี ที่ใช้ในการทดลองพร้อมทั้งบอกวิธีการทดลอง
                        2.การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติจริงและใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
                        3.การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบัณทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองซึ่งอาจเป็นผลจากการสังเกตการวัด และอื่น ๆ ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง
              13.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
                        การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป (Interpreting data and Conclusion) หมายถึงความสามารถในบอกความหมาย หรือการบรรยายลักษณะ และสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของตารางกราฟแผนภูมิหรือรูปภาพต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการบอก ความหมายของข้อมูลเชิงสถิติด้วย และสามารถลงข้อสรุปโดยเอาความหมายของข้อมูลที่ได้ทั้งหมด สรุปให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ต้องศึกษาภายในขอบเขตของการทดลองนั้น ๆ


Dek-D Writer APP : แอพอ่านนิยาย Dek-D บน iPhone , Android Phone
มาแล้ว!! เวอร์ชั่น iPad และ Android Tablet
ความรู้ที่จำเป็นใน วิชาวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 12 : ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 13731 , โพส : 15 , Rating : 92% / 15 vote(s)
Vote ให้คะแนนตอนนี้ Vote ได้ 1 ครั้ง / 1 ชม.
[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
หน้าที่ 1
# 15 : ความคิดเห็นที่ 132
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งพะยะค่ะ
web dek-d มีทุกอย่างจิงๆ
PS.  
Name : ShiningGirl < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ ShiningGirl [ IP : 110.171.33.24 ]
Email / Msn: ilikekpopmag(แอท)gmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 24 มิถุนายน 2558 / 19:27
# 14 : ความคิดเห็นที่ 131
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งพะยะค่ะ
web dek-d มีทุกอย่างจิงๆ
PS.  
Name : ShiningGirl < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ ShiningGirl [ IP : 110.171.33.24 ]
Email / Msn: ilikekpopmag(แอท)gmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 24 มิถุนายน 2558 / 19:27
# 13 : ความคิดเห็นที่ 130
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งพะยะค่ะ
web dek-d มีทุกอย่างจิงๆ
PS.  
Name : ShiningGirl < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ ShiningGirl [ IP : 110.171.33.24 ]
Email / Msn: ilikekpopmag(แอท)gmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 24 มิถุนายน 2558 / 19:27
# 12 : ความคิดเห็นที่ 129
ตอนนี้มีเพิ่มมาอีก1รวมเป็น14เเล้วไม่ใช่หรอ
เเล้วที่เพิ่มมาใหม่คืออะไรค่ะ
Name : ต้นถั่ว [ IP : 223.206.146.182 ]
Email / Msn: rakna.kwang(แอท)hotmail.com
วันที่: 22 มีนาคม 2558 / 00:09
# 11 : ความคิดเห็นที่ 123
น่าเละอ่ะ >.,
Name : แตงกวา &#9825; [ IP : 122.154.22.26 ]
Email / Msn: tajbdgjdh.gprs(แอท)hotmail.com
วันที่: 6 สิงหาคม 2556 / 13:12
# 10 : ความคิดเห็นที่ 122
อร่อยมากค่ะ
Name : แตงโม [ IP : 122.154.22.26 ]
Email / Msn: khing(แอท)hotmail.com
วันที่: 6 สิงหาคม 2556 / 13:09
# 9 : ความคิดเห็นที่ 121
=w= ขอบคุณมากกค่ะ ช่วยได้เยอะ m(_ _)m
PS.  
Name : veliza < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ veliza [ IP : 125.27.175.93 ]
Email / Msn: kansiri2001(แอท)hotmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 3 กรกฎาคม 2556 / 18:19
# 8 : ความคิดเห็นที่ 119
ให้ข้อมูลน้อยจัง ไม่พอทำรายงานอ่ะ
Name : NERT [ IP : 223.204.245.235 ]
Email / Msn: pat_opor(แอท)hotmail.com
วันที่: 11 มิถุนายน 2556 / 20:24
# 7 : ความคิดเห็นที่ 118
ไม่เข้าใจเลย
Name : ไหม [ IP : 1.4.200.21 ]
Email / Msn: Mai_03.2544(แอท)hotmail.com
วันที่: 18 พฤษภาคม 2556 / 13:27
# 6 : ความคิดเห็นที่ 109
ขอบคุณค่ะ
Name : บิวตี้ [ IP : 110.49.251.233 ]
Email / Msn: -
วันที่: 5 กรกฎาคม 2555 / 18:23
# 5 : ความคิดเห็นที่ 108
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มกี่กระบวนการ ครับ
Name : นารูโตะ [ IP : 110.164.72.19 ]
Email / Msn: tiger_kittipon(แอท)hotmail.com
วันที่: 2 กรกฎาคม 2555 / 00:41
# 4 : ความคิดเห็นที่ 86
แล้วที่มี4อันคือไร อ่า ช่วยบอกหน่อยสิครับ
Name : คนดีไม่ประสงค์ออกนาม [ IP : 125.27.194.111 ]
Email / Msn: soft.tc(แอท)msn.com
วันที่: 23 พฤษภาคม 2554 / 18:15
# 3 : ความคิดเห็นที่ 61
ขอบคุนนะค๊ะ
Name : กุ๊กกิ๊ก [ IP : 58.9.16.98 ]
Email / Msn: kuk_kik_1610(แอท)hotmail.com
วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2553 / 14:46
# 2 : ความคิดเห็นที่ 45
ขอบคุณครับ
กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่พอดีครับ
PS.  ปัญหาทุกปัญหามีทางออก เว้นเสียแต่ว่าคุณจะหาประตูที่แฝงตัวอยู่ในความมืดเจอหรือไม่
Name : 14-HAKASE < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ 14-HAKASE [ IP : 117.47.148.58 ]
Email / Msn: - ส่งข้อความลับ
วันที่: 8 กรกฎาคม 2552 / 21:27
# 1 : ความคิดเห็นที่ 37
ขอบคุณจ้า ... เราชอบเว็บนี้มากเลย
อาจารยืให้หาส่ง เกือบหาไม่เจอ ขอบคุณมากมายค่ะ ^^
PS.  เราเป็นคนกำหนดชีวิตของเราเอง !
Name : AL.Mukky < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ AL.Mukky [ IP : 124.121.243.174 ]
Email / Msn: moki_muky(แอท)hotmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 21 พฤษภาคม 2552 / 18:38
หน้าที่ 1
Post your comment : แสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 1: Message ข้อความ

ส่วนที่ 2 : Name ลงชื่อ
  โพสความเห็นด้วย member Login name Password
  โพสความเห็นไม่แสดง member : ชื่อ* email รูปตัวแทน
            พิมพ์เลขที่เห็น

"หนังสือสดใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559"

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่แต่งโดยผู้ลงผลงานเอง ลิขสิทธิ์ของผลงานนี้จะ
  เป็นของผู้ลงผลงานโดยตรง ห้ามมิให้คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาต
  จากผู้ลงผลงาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้กระทำการคัดลอก ทำซ้ำ มาจากผลงานของบุคคลอื่นๆ ผู้ลง
  ผลงานจะต้องทำการอ้างอิงอย่างเหมาะสม และต้องรับผิดชอบเรื่องการจัดการ
  ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

 • ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเข้าระบบ
  โดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่งเด็กดีดอทคอมมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ
  หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใดพบเห็นการลงผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
  ไม่เหมาะสมโปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการทันที
  Email: contact(at)dek-d.com ( ทุกวัน 24 ชม ) หรือ
  Tel: 0-2860-1142 ( จ-ศ 0900-1800 )

App อ่านนิยายบน iPad iPhone และ Android