Poll
มาโหวตตอบคำถามโพลสอบสนุกๆกับเรากันดีกว่า
โพล
2

ตอนนี้อยากอ่านฮินาตะคู่กับใคร
โพลนี้สร้างขึ้นเพื่อการตัดสินใจในการแต่งวันชอตตอนต่อไป
มีเพื่อนมาโหวต 60 คน
โหวตโพลนี้
คุณชอบนิยายแบบไหนมากที่สุด
คุณชอบอ่านนิยายแนวไหนมากที่สุด
มีเพื่อนมาโหวต 11 คน
โหวตโพลนี้