OK!! I love U ♥ ยุ่งนัก...กูรักมึงก็ได้ [Yaoi][Boy's love]

ตอนที่ 65 : รายชื่อคนสั่งจองยุ่งนักทั้งหมด *รบกวนตรวจสอบด้วยนะคะ*

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 7,131
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 3 ครั้ง
  11 ก.ย. 56


รายชื่อคนสั่งจองยุ่งนัก

อันดับแรกเลยนะคะ รบกวนช่วยตรวจสอบรายชื่อ และรายการที่สั่งว่าตรงกับที่ท่านได้ส่งเมลมาหรือไม่ ถ้าไม่ตรงรบกวนแจ้งมาที่เมล myfic_wc102@hotmail.com แจ้งรหัสการจองและชื่อ เข้ามานะคะ จะได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ถูกต้องให้จ้า

สำหรับคนที่ไม่มีชื่อขึ้นนั้นคือคนที่ยังไม่ได้ทำการแก้ไขเมลที่เกรทตอบกลับไปนะคะ รบกวนอ่านเมลที่ตอบกลับแล้วแก้ไขรายละเอียดและส่งกลับมาอีกครั้ง

ส่วนรายละเอียดของคนนัดรับ จะแจ้งตอนใกล้ๆ งานอีกครั้งค่ะ

สำหรับคนที่จองแบบโอนเงินเดือนกันยา รบกวนช่วยโอนเงินมาภายในเวลาที่กำหนดเอาไว้ด้วยนะคะ จะขอบคุณมากถ้าจะไม่ทิ้งแล้วเงียบหายไปเฉยๆ เพราะเราตกลงกันแล้วนี่เนอะ ^^  


 

รายชื่อคนสั่งยุ่งนักแบบจัดส่ง

 

 

รหัส

รายชื่อ

เมล

ทั้งชุด

แยกสเป

หมายเหตุ

KT001

KT002

KT003

KT004

KT005

KT006

KT007

KT008

KT009

KT010

KT011

KT012

KT013

KT014

KT015

KT016

KT017

KT018

KT019

KT020

KT021

KT022

KT023

KT025

KT026

KT027

KT028

KT029

KT030

KT031

KT032

KT033

KT034

KT035

KT036

KT037

KT038

KT039

KT040

KT041

KT042

KT043

KT044

KT045

KT046

KT047

KT048

KT049

KT050

KT051

KT052

KT053

KT054

KT055

KT056

KT057

KT058

KT059

KT060

KT061

KT062

KT063

KT064

KT065

KT066

KT067

KT068

KT069

KT070

KT071

KT072

KT073

KT074

KT075

KT076

KT077

KT078

KT079

KT080

KT081

KT082

KT083

KT084

KT085

KT086ส่วนบนของฟอร์มส่วนล่างของฟอร์ม

KT087

ธีรนาฏ ตั้งสถาเจริญพร

ทัศนีย์ ตัณฑโพธินันท์

คุณสุภาพร เลิศสว่างวงศ์

ปิยะทิพย์ พงษ์กิตติหล้า

นายกฤตผล  เข็มกลัดเงิน

พิมพ์พรรณ  เชิดชู

Patrick P.

ณิลาวัณย์ คณะวรรณ

พุทธชาติ เพียรทำดี

หนึ่งลภัส  ฤทธิ์ดี

ชนิดา ปั้นงาม

กาหลง  ภูธร

ศศิชา เป่าแตรสังข์

เบญจรงค์  คุ้มทรัพย์

ปิยชาด   แสงงาม

วรัญญา โสโพนสา

น.ส.จันทรัสม์  จิ้นสุริวงษ์

 วิวรรธนี มณีวงษ์ (ดีซายน์)

ณัฐมน ชัชวาลวุฒิกุล

วิกานดา เครืออยู่

ระวีทิพย์ วัฒสุข

นางสาวฐิตาพร อ่อนเหล่

วิภาวรรณ  นารถกอน

ธัญญา จินดาพล

สุขภัทร   สังข์แก้ว

กิ่งกาญจน์  พาณิชย์สวย (พี่ตาล)

นัฐชภัสร์ อินทราประสิทธิ์

ชไมธร จิตมั่น

วรวรรณ  เทียนหิรัญ

กาญจนา สร้อยสำรี

พจมาน แก้วชุม

พิลัมภา ตองอ่อน

มุทิตา เจริญพร

อินทิรา โรจน์สุวณิชกร

พัชร  หรี่แสงเมฆ

นางสาวจารุวรรณ ชัยตรีกาล

น.ส.อรยา  เกสรสุคนธ์

ทิพาพร พลเสน

พัทธนันท์  สุพันธุชัยกุล

นางสาวพรพิมล อินทกาน์

นฤมล ตันตินิยมกุล

กิ๊บ

 ศิริรัตน์ มีกุล

รัตนาวลี สายทอง

จิราพร  อ่อนสลุง

กาญจนา เหลือบุญนุ่ม

ทิพวรรณ  นาคอนุกูลเกียรติ

ปณิชา โคตรเมือง

ศิริลักษณ์  ภู่ทิพย์

ชัชวา เหง่าแก้วนิกุล

จรรยพร จำรัสแสง

ชลิตา อุดมแสวงทรัพย์

ญานิศา ถาโท

กมลนัทธ์  บุญสงค์

นางสาวสุวภัทร ณ ป้อมเพ็ชร์

ณัฐวดี เสริมพัฒนา

ปิยะพร พินิจสุขใจ

ณัฎฐิยาภรณ์ ส่วางแสง

ศศิวรรณ พรหมประดิษฐ์

นางสาวสุพัชชา. สาสนรักกิจ

ศิรินทิพย์ รงค์สุวรรณ

นางสาวชนิสรา แสนบุราณ

ทิพวัลย์ ผิรังคะเปาระ

นงลักษณ์ อุดมกิจปัญญา

นางสาวสุภัทรา บุญรอด (แต้ว)

ปวริศา เดี่ยวเพียรผล (จ๋อมแจ๋ม)

นางสาวจันทร์สุดา เศรษฐาไชย

ภูษนิศา บุญนาค

เบญจมาภรณ์   กองขวัญ

อรุณี สืบศิริวิริยะกุล

อภิรุจี ปาชะณี

กุศลิน จันทร์มูล

แคล

บิว

ดาราธร ฐิติถากุล

อังคณา วงศ์สถิตย์พร 

ณัฏฐยา     อุ้ยฟักเจริญ

วิลาสินี อัศวสุดสาคร

นิภาวี พุ่มทอง

พอเพลิน  มีสัตย์ธรรม

ทัตพิชา เทวัน

นิวรา เครือแปง

ชนิสรา แซ่อึ้ง

จีรัญชยา  ธิติสีห์สิน

วรรณวิมล ปลื้มประเสริฐกุลส่วนบนของฟอร์มส่วนล่างของฟอร์ม

ถิรชาดา แสงซื่อ

thiranat_n@windowslive.com

tassanee.tan@windowslive.com

 

tip_pit@hotmail.com

top260540@hotmail.com

suju_129kihae@hotmail.com

L_wooo@hotmail.com

tuhsi.00@hotmail.com

youandme_key1909@hotmail.com

special_eq@live.com

dp-lovely@hotmail.com

kalove_2512@hotmail.com

hbamuff.srm@hotmail.com

love_our_@hotmail.com

family-me@outlook.com

packkeng1607@hotmail.com

goyaoi2h@windowslive.com

dizin_sungmin@hotmail.com

amjamok@hotmail.com

Amino_wiie@hotmail.com

nudaeng_2109@hotmail.com

emergency_fern@hotmail.com

 

thanya_pick@hotmail.com

tuck_4569@hotmail.com

hantanlove@gmail.com

takamine_235@hotmail.com

chamaithorn@hotmail.com

suju_mumint_tvxq@hotmail.com

pook-2537@hotmail.com

Walkinthegarden@hotmail.com

Immy_1998@hotmail.com

Kakurnone@gmail.com

inthira_bluesky@hotmail.com

Pachara102@gmail.com

mail2jong@gmail.com

amp_ammmee1888@hotmail.co.t

paztithow_hooray@hotmail.com

patthananzz@hotmail.co.th

digimon_gag@hotmail.com

 real.me.p@hotmail.com

alwayswithkyu.i@gmail.com

sirirat-may@hotmail.com

soyza2009@hotmail.com

jiraporn.ked@gmail.com

aom_big_dan_beam_@hotmail.com

unpang12@hotmail.com

ice_love_han@hotmail.com

eve-only-13_eternal@hotmail.com

bee_lovefriend@hotmail.com

junelalla@hotmail.com

eve_kub_pom@hotmail.com

GT.Yanissa@gmail.com

Suju_sunday@hotmail.com

niceww_15441@hotmail.com

sermpattana@hotmail.com

name101@hotmail.com

kissmeparis@hotmail.com

haexd@live.com

satan_pink_angel_black@hotmail.com

kusanogaara@gmail.com

may_kiss@hotmail.co.th

fah_tippawan@hotmail.com

piggy100795@hotmail.com

taew_kub@hotmail.com

 
 

kat931210@hotmail.com

candy_envy@hotmail.com

wazabi_noodle@hotmail.com

pig.108@hotmail.com

aya_kc@hotmail.com

 
 

sam_aki_da1@hotmail.com

naratte@yahoo.com

 toon785@hotmail.com

superjunior13monkeysonly@gmail.com

nuscegirl@gmail.com

mai_hub@hotmail.com

nanaki_boo-13-4ever@hotmail.co.th

 

luv2lollipop@hotmail.com

shinobu_p@hotmail.com

por_namon@hotmail.comส่วนบนของฟอร์มส่วนล่างของฟอร์ม

misakamisaka53@gmail.com

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 
 

1

 
 

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

1

1

 

1

1

 
 

1

1

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1ส่วนบนของฟอร์มส่วนล่างของฟอร์ม

2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

1

 

1

1

 
 
 
 

1

 
 
 
 
 
 
 

1

 
 

1

 
 
 

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนบนของฟอร์ม

ส่วนล่างของฟอร์ม

 

1

โอนมา 1400.10 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400.02 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400.11* ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400.37 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย -เซ็น-

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา  1400.01 * ไอ้ตัวร้าย -เซ็น-

โอนมา 1400.09 * ไอ้ตัวร้าย -เซ็น-

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

ผู้โชคดีเดือนมิย. * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400.16 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย -เซ็น-

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400.05 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400.11 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1401.08 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400.08 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400.10 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400.02 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400.13 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 250

โอนมา 250.12

โอนมา 1400.01 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 250.19

โอนมา 25

.08

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400.05 * ไอ้ตัวร้าย

ผู้โชคดีเดือนสค. * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 250

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400.01 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400.44 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400.22 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 250.11

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 250.20

เปลี่ยนเป็นนัดรับ

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 *ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 250

โอนมา 1400.02 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

ไอ้ตัวร้าย

ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400.25 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400.03 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400.07 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400.02 * ไอ้ตัวร้าย

โอนมา 1400.01

โอนมา 1400.13

โอนมา 1400

โอนมา 1400ส่วนบนของฟอร์มส่วนล่างของฟอร์ม

โอนมา 2800

โอนมา 250

 

 


 

 
 

รายชื่อคนสั่งยุ่งนักแบบนัดรับ

 

 

รหัส

รายชื่อ

เมล

ทั้งชุด

แยกสเป

หมายเหตุ

PPT001

PPT002

PPT003

PPT004

PPT005

PPT006

PPT007

PPT008

PPT009

PPT010

PPT011

PPT012

PPT013

PPT014

PPT015

PPT016

PPT017

PPT018

PPT019

PPT020

PPT021

PPT022

PPT023

PPT024

PPT025

PPT026

PPT027

PPT028

PPT029

PPT030

PPT031

PPT032

PPT033

PPT034

PPT035

PPT036

PPT037

PPT038

PPT039

PPT040

PPT041

PPT042

PPT043

PPT044

PPT045

ฟิวส์

พรทิพา กาญจนวิภากุล (เชอรี่)

จิราภรณ์ สายชล

mintra

น.ส.ชัชรินทร์  พรมสวัสดิ์

สุทธิดา (นุ๊ก)

MIZZ-MAY

ศิริกุล  วัฒนวิชัยกุล

ทิฆัมพร ทองสวัสดิ์

ธี

หมิวหมิวหมิวหมิว

ฐิติมา เที่ยงใจดี

พัสพร ปทีปพลีผล

วัชราภรณ์ (ทราย)

ชนาภา สระลา

สลิลรัตน์ ศรีอมร (เมล่า)

Mooham

ช่อลดา เกียรติรุ่งอรุณ

โจ้

 ธัญญลักษณ์  รังสิมันตุพงษ์

สุธีรา ไตรศิริเวทวัฒน์ (เตย)

วราภรณ์ ทองก้อน

พี่แนน

พี่จ๋า

รามาวดี ปานเนตร

ammie

อัญรัตน์ (ปุย)

Brownie

บี

แคทลียา แก้วทันคำ

อรณัส ปลั่งสมบัติ

 โจดี้

 น.ส บุญญารัตน์ วันทอง (ดาว)

ศิรินาถ หลั่งทองหลาง

สุดารัตน์

จิตราวดี เรืองไพศาล

นางสาวรุ่งนภา สินเธาว์

พี่ปลา

มุก

สุวรรณี ทองชั่ง

กาญจนา มงคลสระ

บิ๋ม

รวิชา จิตรอาษา

นภัส หล่อจิตรสอาด <พู่กัน>

ศศิญา พิธรรมานุวัตร

 

quee-zodiac@hotmail.com

cherry_chee@hotmail.com

 nok_omnoi@hotmail.com

min_ta-ta@hotmail.com

nicesung@hotmail.com

noo_pookkr@hotmail.com

mawiga_hormchan@hotmail.com

sw.mychelsea@msn.com

dagonpamzaza_19@hotmail.co.th

pp60115111@gmail.com

mewwi_1@hotmail.com

thitima.stjd@gmail.com

goofy_mikeky@hotmail.com

s.saisaisai@hotmail.com

destiny-nan278@hotmail.com

mela-ferbee@hotmail.com

Mooham_38@hotmail.com

papermint@hotmail.com

waruj12@gmail.com

misa_misa_kiss@hotmail.com

hsj.pickup.toeizz@gmail.com

warapornphomtep@gmail.com

 
 

lovekbt@hotmail.com

pavita.usamza@gmail.com

kurapuy.bostonbright@gmail.com

nuscegirl@hotmail.com

freerizing@gmail.com

key_t-pp@hotmail.com

peatsababo@hotmail.com

 jody_28642@hotmail.com

iamdaostar@outlook.com

tar_art49@hotmail.com

yeezzY_sky@hotmail.com

jittrawa@hotmail.com

kukkai546@gmail.com

suppalaki@gmail.com

mook5101@hotmail.com

dhkb129@gmail.com

plamza_39@hotmail.com

kiiroi-ahiru@msn.com

pin_villa-pin@hotmail.com

Ganza_domon@hotmail.com

 itsmymin@hotmail.com

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

 

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

 

1

1

2

 

1

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

 
 
 
 
 
 

1

 

 

 

 

 

1

 
 

 

1

 

1

จ่ายที่งาน *ไอ้ตัวร้าย

จ่ายที่งาน*ไอ้ตัวร้าย

โอนเงินแล้ว *ไอ้ตัวร้าย

จ่ายที่งาน*ไอ้ตัวร้าย

จ่ายที่งาน*ไอ้ตัวร้ายx2

จ่ายที่งาน *ไอ้ตัวร้าย

โอนเงินแล้ว *ไอ้ตัวร้าย

โอนเงินแล้ว *ไอ้ตัวร้าย

จ่ายที่งาน*ไอ้ตัวร้าย

จ่ายที่งาน * ไอ้ตัวร้าย

จ่ายที่งาน * ไอ้ตัวร้าย

จ่ายที่งาน * ไอ้ตัวร้าย

จ่ายที่งาน * ไอ้ตัวร้าย

จ่ายที่งาน * ไอ้ตัวร้าย

จ่ายที่งาน * ไอ้ตัวร้าย

จ่ายที่งาน*ไอ้ตัวร้ายx2

จ่ายที่งาน * ไอ้ตัวร้าย

จ่ายที่งาน * ไอ้ตัวร้ายx2

จ่ายที่งาน * ไอ้ตัวร้าย

จ่ายที่งาน * ไอ้ตัวร้าย

จ่ายที่งาน * ไอ้ตัวร้าย

จ่ายที่งาน * ไอ้ตัวร้าย -2in1+spe-

จ่ายที่งาน * ไอ้ตัวร้าย

จ่ายที่งาน * ไอ้ตัวร้าย

จ่ายที่งาน * ไอ้ตัวร้าย

จ่ายที่งาน

จ่ายที่งาน * ไอ้ตัวร้าย

จ่ายที่งาน * ไอ้ตัวร้าย

จ่ายที่งาน * ไอ้ตัวร้าย

จ่ายที่งาน * ไอ้ตัวร้าย

จ่ายที่งาน * ไอ้ตัวร้าย

จ่ายที่งาน * ไอ้ตัวร้าย

จ่ายที่งาน

โอนมาแล้ว * ไอ้ตัวร้าย

จ่ายที่งาน * ไอ้ตัวร้าย

โอนมาแล้ว * ไอ้ตัวร้าย

โอนมาแล้ว * ไอ้ตัวร้าย

จ่ายที่งาน * ไอ้ตัวร้าย

จ่ายที่งาน

จ่ายที่งาน * ไอ้ตัวร้าย

จ่ายที่งาน * ไอ้ตัวร้าย

โอนมาแล้ว * ไอ้ตัวร้าย*2

จ่ายที่งาน

ผู้โชคดีเดือนกค. * ไอ้ตัวร้าย

จ่ายที่งาน

 

 


 

 

 

รายชื่อคนสั่งจองแบบโอนเงินเดือนกันยา

 

 

รหัส

รายชื่อผู้สั่งจอง

เมล

ทั้งชุด

Spe

SP001

SP002

SP003

SP004

SP005

SP006

SP007

SP008

SP009

SP010

SP011

SP012

SP013

SP014

SP015

SP016

SP017

SP018

SP019

SP020

SP021

SP022

SP023

SP024

SP025

SP026

SP027

SP028

SP029

SP030

SP031

SP032

SP033

SP034

SP035

SP037

SP038

SP039

SP040

SP041

SP042

SP043

SP044

SP045

SP046

SP047

SP048

SP049

SP050

SP051

SP052

SP053

SP054

SP055

SP056

SP058

SP059

SP060

SP061

SP062

SP063

SP064

SP065

นันทพร   ประพิณ

วิชญาพร สุขกุล

ดลญา  ทองน้อย

จิรประภา ชูเวช

เบญจภัทร์ แอ่งขุมทรัพย์

วรัญญา งามกนก (พลอย)

มัณฑนา พานิชรุทติวงศ์

ธนัชพร  แก้ววัฒถา

ชลดา  เขมศิริบรรพต (นัท)

สรารัตน์  ปานเพชร (กิ๊ฟ)

น.ส.สุภามาศ  ศิริอนันต์มณี

ธัญจิรา โอภาส

จิรัสยา แสงศรี

ชนิสรา แซ่อึ้ง

นางสาววริศรา  วรารักษ์

นิวรา เครือแปง

 เหมือนชนก  วงษ์ขวัญเมือง (แอมป์)

โยษิตา สุชีวบริพนธ์

นางสาวกัญญารัตน์  แจ้งไพร

ธนพร จงมีสัตย์

จีรัญชยา  ธิติสีห์สิน

ชนกนันท์ พุ่มไสว

ถิรชาดา แสงซื่อ

ปุณยวีร์ สุขเพสน์

พิมลสร พิทักษ์ปิยะวรรณ

นางสาวสุจิตรา  สีหานาต

พิมพ์จุฑา นิธิอนันตภร

 สุพัตรา เขียนสอาด

ณิชารีย์ นิธิเสถียร

raffin

 นางสาวกฤตพร โกสิยานุรักษ์

น.ส ชลธิชา พลอยศรี

วิไลวรรณ  เตชะไตรศร

กรรณิการ์.   สุยะเกี๋ยง

สมโภชน์ ขันธาฤทธิ์

น.ส.ระพีพรรณ กีขุนทด (จ๋า)

น.ส.พิชามญชุ์ จันทนพิมพ์ [พลอย]

นางสาวสุกฤตา  พุ่มทอง

อันนา เหล่าสุวรรณ์

ธัญญลักษณ์ ศรีวัชรินทร์

สุภชา โกศลสมบรณ์

อาภัสรา ศรีจันทร์

นส.ชนากานต์ หาญศึก

น.ส.อังสนา  วชิรปัทมา

อมรรัตน์ ประดับศรี

กรองกาญจน์ ประเสริฐสงค์

นางสาวธัญญารัตน์  สิงห์นาค

พรรษช ตั้งอนุกูลกิจ

เขมิกา อุดมศิลป์

จิตโสภิณ ภูงามเงิน

พอฤทัย ปฐมนุพงศ์

นส.วิลาสินี   แสวงศรี

จุฑามาศ   วิเศษวิไส

ชรินรัตน์ เสือสืบพันธ์

นส. เจษฎาพร ธรรมบุตร

ณัฐวรา เสวยราช (เพทาย)

พัชรินทร์ มะยมทอง

ธิดารัตน์ วังคำหาญ

ชนัญธิดา สิริมิลินท์

ศลิษา เกื้อเมือง

วราภรณ์ สุทธิกุล

รชยา หัวนะราษฎร์

สุญาดา แดงน้อย

gotokill@gmail.com

vi_brr_@hotmail.com

sj_heenim_32@hotmail.com

prim-p-prim-p@hotmail.com

bbiigg.bengy@gmail.com

subtle@hotmail.co.th

gungood@hotmail.com

rimklong60@gmail.com

euneun_sj@hotmail.co.th

 lan_lan_ra@hotmal.com

namphoung55@gmail.com

neemmelody98@gmail.com

jomjonedkiss_far@hotmail.com

luv2lollipop@hotmail.com

rouge_uneprincess@hotmail.com

snoopy_tn2s@hotmail.co.th

ling_amp@hotmail.com

yosita.such@bumail.net

ying_crazy@hotmail.com

proprang@gmail.com

shinobu_p@hotmail.com

sassy_beamza@hotmail.com

misakamisaka53@gmail.com

kinkluew@hotmail.com

mew_page@hotmail.com

benjamart2534@gmail.com

Pimchutha.21@gmail.com

pimplus.me@gmail.com

Abaek2hyun92hotmail.com

Pitchapa_shu@hotmail.com

cinderella.janny@hotmai.com

silverhearts0023@gmail.com

sally.jung@hotmail.com

kannikar2520@hotmail.co.th

sff1987@hotmail.com

love_me_love_you122hotmail.com

pichamon1998@hotmail.com

sugarfree411_@hotmail.co.th

unna14774@gmail.com

tunyaa13@gmail.com

mtk5267@hotmail.com)

Aps_ploy@hotmail.com

poy_pon_2481@hotmail.com

my_romeo01@hotmail.com

prin_cess_lin_@hotmail.com

giftzii_heart@hotmail.com

ja_n_g@hotmail.com

sar_whitelilly@hotmail.com

lady_lollipop@windowslive.com

Ha-rajuku@hotmail.com

baifern_mfkks@hotmail.com

bigift7@hotmail.com

Ying_jutamas41@hotmail.com

paddy_08@windowslive.com

diction12345_@hotmail.com

wondermi_wara@hotmail.com

 a_n_n_i@windowslive.com

superjoysj@gmail.com

abused.b@msn.com

iamlittle_angle@hotmail.com

woncin_kihae@hotmail.com

pomme.pp@hotmail.com

kajieb@hotmail.com

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 
 

1

1

 
 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

 

1

 
 

1

1

 

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

1

 
 

1

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

 
 
 
 

1

 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 

1

 

1

1

 
 

2

 
 

 

 

 

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 3 ครั้ง

15,978 ความคิดเห็น

 1. #14938 Taeisme (@tsaijam) (จากตอนที่ 65)
  วันที่ 28 สิงหาคม 2557 / 17:23
  เอร้ยยยยยย น้ำปั่นของฮ่องเต้น่ารักๆได้อีก
  #14938
  0
 2. #9069 I'm sone M.Seo >O< (@lovelymylonelyfk) (จากตอนที่ 65)
  วันที่ 21 กันยายน 2556 / 12:42
  ไรท์เตอร์คะ ยังจองทันอยู่รึเปล่า? ถ้าได้ก็โอนได้เลยอ่ะค่ะ ได้ป่ะคะ พึ่งเข้ามาอ่านนนน ทันป่ะคะ? T^T
  #9069
  0
 3. #8364 SupeRMukNe (@loveryday) (จากตอนที่ 65)
  วันที่ 3 กันยายน 2556 / 20:14
  เกรทคะเรารบกวนให้เกรทส่งราอีกทีได้ใหมคะ พอดีเมลล์ที่เราให้ไปมันเข้าไม่ได้นะคะ รหัสที่สั่งคือ SP065 ชื่อ สุญาดา แดงน้อย ค่ะ ส่งเข้าที่เมลล์นี้นะคะ suyada0013@hotmail.com  ขอบคุณนะคะ จะได้โอนเงินให้เกรทเร็วๆอ่ะ แด๋วมันจิหมดก่อน ขอโทษนะคะที่รบกวนให้ส่งหลายรอบ 

  ขอบคุุณค่ะ 
  #8364
  0
 4. วันที่ 29 สิงหาคม 2556 / 00:23
  ขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่เกรท
  น่ารักมากๆเลยอ่า เข้าใจเด็กตาดำๆด้วย >w<
  #8218
  0
 5. #7934 sone-e (จากตอนที่ 65)
  วันที่ 18 สิงหาคม 2556 / 23:42
  Thank มากมากเลยจ้าคนเขียน นี่กำลังคิดจะยืมเงินเพื่อนอยู่เลย เก็บเงินไม่ทันจริงจริง พอได้อ่านแบบนี้ ยิ้มร่าเลยจ้าาา จะลงชื่อสั่งจอง ณ บัดนาว แล้วจะเก็บเงินให้ทันวันที่คนเขียนขยายเวลาให้นะ 😘😘😘
  #7934
  0
 6. #7932 SungEun~ (@Kim_SungEun) (จากตอนที่ 65)
  วันที่ 18 สิงหาคม 2556 / 23:03
  โอ๊ยยยยยย รักพี่เกรทมากเลยยยยย
  อยากได้ก็อยากได้ แต่ตังไม่มีเลยตอนนี้
  เอาค่ะ แบบนี้แหล่ะค่ะพี่เกรท
  #7932
  0
 7. #7931 subtle'z (@29556) (จากตอนที่ 65)
  วันที่ 18 สิงหาคม 2556 / 23:03
  ขอบคุณนะค่ะพี่เกรท คืออยากได้มากมาก
  ขอบคุณจริงๆค่ะ
  #7931
  0
 8. #7930 Hug_U (@mygreatday) (จากตอนที่ 65)
  วันที่ 18 สิงหาคม 2556 / 22:48
  ขอบคุณนะคะพี่เกรท
  ขยายเวลาจองให้ด้วย
  รักที่สุดเลย >3<
  #7930
  0