ห้องเก็บของ&ลองโค้ด

ตอนที่ 12 :

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 29
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    21 พ.ค. 55

 
1 ดาร์คแลนด์แบ่งอำนาจการปกครองเป็นกี่อำนาจ อำนาจอะไรบ้าง
 
แบ่งเป็น 4 อำนาจ  
 
1 อำนาจฝ่ายบริหาร
 
2 อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ
 
3 อำนาจฝ่ายตุลาการ
 
4 อำนาจฝ่ายความมั่นคง
 
 

2 ดาร์คแลนด์ มีการปกครองกี่สภา
 
แบ่งเป็น 5 สภา
 
1 สภาปกครองสูงสุดแห่งดาร์คแลนด์
 
สภาย่อย
 
 
สภาขุนนางแห่งดาร์คแลนด์
 
 
สภาปราชญ์บัณฑิตแห่งดาร์คแลนด์
2 สภาความมั่นคงแห่งดาร์คแลนด์
 
สภาย่อย
 
 
สภาพิทักษ์สันติราชแห่งดาร์คแลนด์
3 สภานิติบัญญัติแห่งดาร์คแลนด์
 
สภาย่อย
 
 
สภาฐานันดรแห่งดาร์คแลนด์
 
 
สภาสามัญชนและชนชั้นกรรมาชีพ
4 สภาข้อหลวงแห่งดาร์คแลนด์
 
 
5 สภาตุลาการแห่งดาร์คแลนด์
 
 
 
 
 
3 เเต่ละสภาประกอบด้วยอะไรบ้าง
 
 
 
 
 
สภา
 
ประกอบด้วย
 
1 สภาปกครองสูงสุดแห่งดาร์คแลนด์
 
 
ท่านหญิงบลูโรสแห่งดาร์คแลนด์เป็นผู้นำสูงสุดในสภาปกครอง
(สภาย่อย)สภาขุนนางแห่งดาร์คแลนด์
 
 
ประกอบไปด้วยขุนนางระดับดยุค มาควิส เเละ เอิร์ล
(สภาย่อย)สภาปราชญ์บัณฑิตแห่งดาร์คแลนด์
 
 
แลนด์ ประกอบไปด้วยสมาชิกผู้ทรงภูมิด้านศาสตร์เเละศิลป์ วิชาการดาร์คแลนด์ต่างๆ
2 สภาความมั่นคงแห่งดาร์คแลนด์
 
 
ประกอบด้วย พิริอุส ครีด เบลเลียมมอร์ธ
(สภาย่อย) สภาพิทักษ์สันติราชแห่งดาร์คแลนด์
 
 
ประกอบไปด้วยหน่วยพิทักษ์สันติราชต่างๆ
3 สภานิติบัญญัติแห่งดาร์คแลนด์
 
 
ประกอบด้วย ฟลัวน่า ชาล็อตเต้ รามชาเกรล์ โพเทสต้า
(สภาย่อย)สภาฐานันดรแห่งดาร์คแลนด์
 
 
ประกอบด้วยวุฒิสมาชิก 6 คน
(สภาย่อย)สภาสามัญชนและชนชั้นกรรมาชีพ
 
 
ประกอบด้วย สมาชิกผู้แทนสามัญชน 6 คน
4 สภาข้าหลวงแห่งดาร์คแลนด์
 
 
ประกอบไปด้วยข้าหลวงตำแหน่งต่างๆ
5 สภาตุลาการแห่งดาร์คแลนด์
 
 
อันได้แก่ศาลปกครอง เเละศาลยุติธรรม
 
  
 
4 เเต่ละสภาทำหน้าที่อะไร
 
 
 
สภา
หน้าที่
1 สภาปกครองสูงสุดแห่งดาร์คแลนด์
 
 
 
คือผู้ทำหน้าที่บริหารการปกครองทั้งหมดภายใน
อาณาจะกรดาร์คแลนด์
(สภาย่อย)สภาขุนนางแห่งดาร์คแลนด์
 
 
 
มีหน้าที่ให้คำปรึกษาในการปกครอง
(สภาย่อย)สภาปราชญ์บัณฑิตแห่งดาร์คแลนด์
 
 
 
ช่วยออกความคิดเห็นในการบริหารบ้านเมือง
2 สภาความมั่นคงแห่งดาร์คแลนด์
 
 
 
คอยปกป้องพิทักษ์อาณาจักรจากเหล่าปีศาจร้าย
(สภาย่อย) สภาพิทักษ์สันติราชแห่งดาร์คแลนด์
 
 
 
ปกป้องพิทักษ์อาณาจักร เเละบริการประชาชนให้อยู่ในความปลอดภัย จากอาชญากรรมทั้งหลาย ประกอบไปด้วยหลายหน่วยงาน
3 สภานิติบัญญัติแห่งดาร์คแลนด์
 
 
 
กำหนดกฏหมาย เเละเป็นผู้เเทนของประชาชนในการกำหนดนโยบายบริหารประเทศต่างๆ
(สภาย่อย)สภาฐานันดรแห่งดาร์คแลนด์
 
 
 
สภาสูงที่จัดการบริหารอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ
ในการออกกฏหมายต่างๆ สมาชิกสภาฐานันดร ได้มาจากการคัดเลือกและแต่งตั้งจากวุฒิสมาชิกผู้ทรงภูมิ
(สภาย่อย)สภาสามัญชนและชนชั้นกรรมาชีพ
 
 
สภาล่างที่จัดการบริหารอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ
ในการออกกฏหมายต่างๆ สมาชิกสภาล่างได้มาจากผู้แทนของประชาชน
4 สภาข้าหลวงแห่งดาร์คแลนด์
 
 
สภาที่ทำนหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ขุนนาง เเเละผู้ปกครองเเห่งดาร์คแลนด์
เช่นกิจการส่วนตัว หรือกิจการสำคัญภายในปราสาท
5 สภาตุลาการแห่งดาร์คแลนด์
 
 
หาไม่เจอ ;w;
 
 

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

2 ความคิดเห็น