หอสมุดต้องห้ามแห่งดาร์คแลนด์

ตอนที่ 130 : เทพเจ้าแห่งอียิปต์โบราณ

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 181
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
  10 ธ.ค. 59

 


เทพเจ้าแห่งอียิปต์โบราณ


 

      คงไม่มีอารยธรรมโบราณใด ที่ผูกพันกับความเชื่อเรื่องเทพเจ้าที่หลากหลายเท่าชาวอียิปต์ เทพเจ้าของอียิปต์มักอยู่ในรูปของสัตว์นานาชนิดที่พบเห็นได้รอบๆตัว ต่างจากเทพเจ้าในจินตนาการของชาวกรีกและฮินดู หรือเทพเจ้าที่เกิดจากอิทธิพลของธรรมชาติ เช่น เทพแห่งลม เทพแห่งภูเขาไฟ ฯลฯ ของชาวเกาะทะเลใต้จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นพบ

      ชาวอียิปต์เริ่มมีความคิดเรื่องเทพเจ้ามาไม่น้อยกว่า 6,000 ปี เทพรุ่นแรกๆ จะเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ เทพแห่งอาหารการกิน เช่นเดียวกับเทพรุ่นแรกๆของอารยะธรรมยุคเริ่มต้นอื่นๆ แต่เมื่ออียิปต์พัฒนาเข้าสู่ยุคฟาโรห์ เทพแห่งอียิปต์ก็พัฒนาซับซ้อนขึ้นเป็นลำดับ มีเทพประจำเมือง ประจำอาชีพ และเทพที่เคยใหญ่บางองค์ก็กลายเป็นเทพขั้นรองไปที่จะเล่าสู่กันฟังต่อไปนี้ คือเทพที่ยังเหลือปรากฎให้คนในปัจจุบันได้พบเห็นในรูปของภาพวาด รูปปั้น เครื่องประดับ และงานศิลป์ต่างๆ หรือแม้แต่มัมมี่ของสัตว์ต่างๆ ซึ่งถือเป็นตัวแทนเทพเจ้า และเป็นเทพองค์ “ดัง” ที่คนอียิปต์โบราณส่วนใหญ่ให้ความเคารพนับถือ


 

      รา หรือ เร (Ra)

      เป็นสุริยเทพซึ่งเป็นใหญ่เหนือเทพทั้งปวงรา หรือ เร (Ra / Re)   เป็นเทพบิดรแห่งเทพทั้งปวง สัญลักษณ์ของพระองค์คือ รูปจานกลมแห่งดวงอาทิตย์ (Solar Disk) บางครั้งตั้งอยู่บนเรือ (Solar Boat) ที่พายเคลื่อนข้ามท้องฟ้าทุกวันๆ บางครั้งก็เป็นรูปเหยี่ยวที่มีจานกลมอยู่บนเศียร ในฐานะที่เหยี่ยวบินได้ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด      อามุน (หรืออาเมน อามอน) (AMUN /AMEN /AMON)

      เป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองธีบส์ มีรูปเป็นบุรุษเพศ เศียรประดับศิราภรณ์รูปขนนกยาว ยุคหลังพระนามเพี้ยนเป็น อาตอน หรือ อาเตน ในยุคของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 4 ได้ทรงพยายามให้คนอียิปต์ทั้งมวลหันมาเคารพเทพอาเตนเพียงองศ์เดียว ซึ่งนับเป็นความพยายามในการปฎิรูปความเชื่อครั้งยิ่งใหญ่ โดยฟาโรห์เองได้เปลี่ยนพระนามเป็น อัคนาเตน (Akhenaten) และฟาโรห์องศ์ต่อมาก็ทรงพระนามที่เกี่ยวข้อง คือ ตุตันคาเมน เป็นต้น อาเตน หรืออามุน ถือเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์      เทพีนัต(Nut)

      เป็นเทพีแห่งท้องฟ้า และเป็นพระมเหสีของเทพเร มีโอรส-ธิดา 5 องค์ เป็นเทพสำคัญ 5 องค์ คือ โอซิริส ไอซิส เนฟธิส เซธ และ ฮาร์มาคิส      โอซิริส(OSIRIS)

      เป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่แห่งยมโลก ฟาโรห์ที่สวรรคตจะทรงไปรวมกับโอซิริสในดินแดนหลังความตาย ในที่ฝังพระศพจะมีภาพโอซิริสเสมอ โอซิริสจะอยู่ในรูปบุรุษทรงเครื่องและมงกุฎของฟาโรห์ แต่มีผิวกายสีดำและถูกพันผ้าไว้แบบมัมมี่  โอซิริสคือศูนย์กลางความเชื่อเรื่องการกลับฟื้นคืนชีพ เพราะตามตำนานโอซิริสถูกฆ่าโดยเซธ และถูกสับเป็นชิ้นๆ แต่ด้วยความรักของมเหสีเทวีไอซิส ผู้ตามเก็บรวบรวมพระศพมาต่อใหม่ ทำให้โอซิริสกลับฟื้นคืนมาได้อีก      ไอซีส(Isis)

      อัครเทวีที่คนอียิปต์ให้ความนับถือมากที่สุด เป็นเทวีแห่งความรัก และการอุทิศตนเพื่อสามีและบุตร และยังมีมนต์ และชื่อเสียงทางด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วย ไอซีมีพระรูปเป็นหญิงงาม ทรงเครื่องอย่างมเหสีแห่งฟาโรห์      ฮอรัส (Horus)

      โอรสแห่งโอซิริส และไอซีส ทรงสภาพเป็นนกเหยี่ยว เป็นเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าและถูกทียบเป็นองค์ฟาโรห์เมื่อยังทรงพระชนม์ จึงจะพบรูปสลักองค์ฟาโรห์มีเทพฮอรัสรวมอยู่ด้วยเสมอ  ฮอรัสคือตัวแทนแห่งความฉลาดแหลมคม และมีดวงตาที่มองทะลุได้อย่างรู้แจ้งเห็นจริง      เซธ (Seth)

      เทพแห่งพายุและความรุนแรง มีรูปเป็นหน้าสัตว์ที่น่าเกลียด เช่นหมู หรือลา ตามตำนานว่าเป็นอนุชาของโอซิริส ผู้เกลียดชังพี่ของตนเอง และเป็นผู้สังหารโอซิริสด้วย      อนูบิส (Anubis)

      เทพแห่งความตาย และการจัดการพิธีศพ มีรูปเป็นหมาไน จะพบรูปอนูบิสในหลุมฝังศพ และที่ฝังพระศพทุกแห่ง      ฮาเธอร์ (Hathor)

      ทรงเป็นเทวีแห่งนภากาศอีกองค์หนึ่ง และเป็นมหาเทวีที่สำคัญที่สุดของนิกายที่นับถือสุริยเทพรา โดยเทวปกรณ์กล่าวว่าทรงเป็นธิดาและชายาขององค์สุริยเทพ ทรงเป็นเทวีแห่งความงาม ความรัก ความสุข พิธีกรรม ศิลปวิทยาการ และคุณสมบัติที่ดีของเพศหญิง เทวลักษณะเป็นเทพนารีสวมศิราภรณ์รูปเขาวัวคู่โอบดวงสุริยะ หรือปรากฏเป็นรูปวัวทั้งตัว ทรงถือ ซิสทรัม (Sistrum)  พระนามภาษาอียิปต์ว่า เฮ็ท-เฮร์ท (Het-Hert)      ธอธ (Thoth)

      เทพผู้มีเศียรเป็นรูปนกกระเรียน เป็นเทพแห่งอาลักษณ์ เจ้าแห่งการอ่านและเขียนจะเป็นผู้บันทึกเรื่องราวต่างๆในการพิพากษาดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับ      ฮาร์มาคิส(Harmakhis)

      เป็นเทพแห่งรุ่งอรุณ มีรูปร่างเป็นสิงโตและศีรษะเป็นมนุษย์ หรือที่เราเรียกว่า สฟิงซ์ เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยหลานชายตัวเอง คือเทพฮอรัสทำสงครามกับ เซธ จนประสบความสำเร็จ      โซเบค (Sebekh)

      เทพแห่งจระเข้ ผู้รักษากฎแห่งแม่น้ำไนล์ ปรากฏพระองค์เป็นรูปจระเข้ทั้งตัวสวมศิราภรณ์ขนนกคู่ประกอบด้วยเขาแกะ เขาวัวคู่โอบดวงสุริยะและยูรีอุสสองข้าง หรือรูปเทพเจ้าที่มีพระเศียรเป็นจระเข้สวมศิราภรณ์ชนิดเดียวกัน  เป็นที่นับถือมากในราชวงศ์ที่ ๑๒-๑๓ พระนามภาษากรีกว่า ซูคอส (Suchos) 


ภารกิจเทพเจ้าโบราณ

จงเลือกเทพเจ้าในหนังสือเล่มนี้มา 1 องค์ 
แล้วจงวิเคราะห์ว่า เพราะเหตุใด เทพเจ้าองค์นี้จึงได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ของพวกเขา
ยกตัวอย่างเช่น
 เพราะเหตุใดเทพเซธจึงเป็นเทพแห่งความรุนแรง และ พายุ
จงอธิบายอย่างละเอียด


*ข้อควรระวัง ในการทำภารกิจแต่ละครั้ง โปรดแนบบัตรนักศึกษาของท่านทุกครั้ง


นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

970 ความคิดเห็น

 1. #945 Devil Del Olympus Diciness (จากตอนที่ 130)
  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 / 21:32
  ภารกิจ เทพเจ้าโบราณ
  เทพอานูบิส เป็นเทพแห่งความตายและการจัดศพ ตามตำนานเล่าว่าทรงเคยเป็นเทพแห่งความตายมาก่อนเทพโอซิริสและเป็นเทพแห่งความตายสำหรับฟาโรห์องค์แรก พระองค์เป็นผู้เสาะหาน้ำมันหอมหรือยาที่หายากในการทำมัมมี่ศพเทพโอซิริสร่วมกับเทวีไอวิสและเทวีเนฟทิสพระมารดา จากนั้นพระองค์จะทำพิธีศพให้เทพโอซิริส พิธีที่พระองค์ทรงคิดขึ้นนั้นเป็นรูปแบบพิธีการฝังศพในเวลาต่อมา ที่สำคัญที่สุดคือ ทรงเป็นผู้ช่วยในการชั่งวิญญาณ

  บัตร

  #945
  0
 2. #941 KaliferΩFun'd[พเนจร] (จากตอนที่ 130)
  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 / 12:56
  ภารกิจเทพเจ้าโบราณ
   
  เทวีไอซิส ผู้เป็นเทพมารดรแห่งโฮรัส มเหสีในเทพโอซิริส
  ทรงครองตำแหน่งเทวีแห่งความรัก และการอุทิศตนเพื่อสามีและบุตร 
   
  เหตุด้วยตามตำนาน เทวีไอซิสและเทพโอซิริสตกหลมรักกันตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เมื่อเติบโตก็ยังคงรักมั่นไม่เปลี่ยนแปลง จนเซตผู้เป็นน้องชายเกิดริษยาที่โอซิริสผู้พี่ได้ครองบัลลังก์ ทั้งยังมีมเหสีที่รักใคร่ดูดดื่ม
   
  จึงสังหารโอซิริส หั่นร่างพี่ชายออกนับร้อยส่วน เทวีไอซิสร่ำไห้ปานจะขาดใจ ทรงออกตามหาชิ้นส่วนร่างกายของพระสวามีไปทั่วทุกหนแห่ง ทั้งที่ตนยังทรงครรภ์
  สิ่งมีชีวิตบนพื้นโลกล้วนสงสารเห็นใจในความรักมั่นของเทวี บ้างช่วยนำชิ้นส่วนที่พบมาคืน บ้างช่วยบอกเบาะแส
  จนพระนางรวบรวมพระศพของโอซิริสได้สำเร็จ
   
  เป็นอีกหนึ่งตำนานของความรักนิรันดร์ ที่ความตายไม่อาจพราก ยามลำบากไม่หน่ายหนี คุณภรรมนี้ทำให้พระนางกลายเป็นเทวีแห่งความรักและการอุทิศตนเพื่อสามี

  #941
  0