ขนาดตัวอักษร

  • font-size
  • font-size

สีพื้นหลัง

ระยะห่างบรรทัด

คืนค่า

ตอนที่ 372 : [Lesson] บทที่ 1 เรื่องน่ารู้ในบริษัทญี่ปุ่น

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • 28 ก.ค. 60

บทที่ 1 เรื่องน่ารู้ในบริษัทญี่ปุ่น

            บริษัทญี่ปุ่นมักมีการขยายฐานการผลิตไปยังประต่าง ๆ และมีรูปแบบบริษัทที่หลากหลาย จึงมีคำเฉพาะสำหรับใช้เรียนบริษัทเหล่านั้น ดังนั้น เริ่มแรกเราจะมาทำความรู้จักกับคำเรียกบริษัทที่มีรูปแบบต่าง ๆ ในภาษาญี่ปุ่นกันก่อน

 

รูปแบของบริษัทญี่ปุ่น

            * บริษัทจำกัด

            คำว่า “บริษัท” ในภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่า “会社(かいしゃ)(kaisha : ไคฉะ)” แต่หากจะกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจงว่าเป็นบริษัทจำกัด จะใช้คำว่า “株式会社(かぶしきがいしゃ)(-kabushikigaisha : คะบุฉิคิไกฉะ)” ต่อท้ายชื่อบริษัท ซึ่งจะเป็นชื่อทางการของบริษัทนั้น ๆ โดยมากพอเห็นได้ตามโฮมเพจ หรือนามบัตร

山下株式会社

Yamaxa Co., Ltd.

山下株式会社(やましたかぶしきがいしゃ) yamaxa kabishikigaisya ยะมะชิตะ คะบุฉิคิไกฉะ บริษัท ยามาชิตะ จำกัด

            แต่ในการสนทนาทั่ว ๆ ไป ชาวญี่ปุ่นเขามักจะพูดแค่ชื่อบริษัทเท่านั้น

 

            * บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น

            สำหรับบริษัทที่มีสัญชาติญี่ปุ่น หรือถือหุ้นโดยบริษัทแม่ที่เป็นบริษัทญี่ปุ่น มักจะเรียกบริษัทเหล่านั้นว่าเป็น 日系企業(にっけいきぎょう)(nikkekigyou : นิคเคคิเกียว)

ตัวอย่างบทสนทนา

A:        タイでは日系企業(にっけいきぎょう)何社(なんしゃ)ぐらいありますか。Tai dewa nikkeikegyou wa nansha gurai arimasuka. (ไท เดะวะ นิคเคคิเกียว วะ นันฉะ กุไร อะริมัสคะ) ที่ประเทศไทยมีบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นประมาณกี่บริษัท

B:        500(しゃ)ぐらいです。Gohyakusha gurai desu. (โกะเฮียะคุฉะ กุไร เดส) ประมาณ 500 บริษัท

 

            * บริษัทรูปแบบต่าง ๆ

รูปแบบของบริษัท

ภาษาญี่ปุ่น

เสียงอ่าน

Ramaji

Thai

บริษัทในเครือ

(Related Company)

関連会社(かんれんがいしゃ)

Kanrengaisya

คันเร็นไกฉะ

บริษัทแม่

(Mother Company)

親会社(おやがいしゃ)

Oyagaisya

โอยะไกฉะ

บริษัทร่วมทุน

(Joint Company)

五宇部会社(ごうべがいしゃ)

Houbegaisya

โกเบ็นไกฉะ

บริษัทลูก

(Child Company)

子会社(こがいしゃ)

Kogaisya

โคะไกฉะ

โรงงาน

(Factory)

工場(こうじょう)

Koujou

โควโจว

สำนักงาน

(Office)

事務所(じむしょ)

Jimusyo

จิมุโฉะ

สำนักงานใหญ่

(Headquarters)

本社(ほんしゃ)

Honsya

ฮนฉะ

ตัวอย่างบทสนทนา

A:        この会社(かいしゃ)はタイにありますか。Kono kaisya wa tai ni arimasuka. (โคะโนะ ไคฉะ วะ ไท นิ อะริมัสคะ) บริษัทนี้มีที่ประเทศไทยไหมคะ

B:        はい、あります。タイの(ほう)子会社(こがいしゃ)です。Hai, arimasu. Tai no kogaisya desu. (ไฮ อะริมัส ไทโนะ โฮว วะ โคะไกฉะเดส) มีคะ ที่เมืองไทยเป็นบริษัทลูก

A:        この会社(かいしゃ)親会社(おやがいしゃ)はどこの(くに)会社(かいしゃ)でしょうか。Kono kaisya no oyagaisya wa doko no kuni no kaisya desyouka. (โคะโนะ ไคฉะ โนะ โอะยะไกฉะ วะ โดะโคะ โนะ ไคฉะ เดะโซวคะ) บริษัทนี้มีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศไหนครับ

B:        中国(ちゅうごく)です。Cyugoku desu. (ชูวโกะขุ เดส) ประเทศจีนคะ

 

ศัพท์น่ารู้ ชื่อภูมิภาคและประเทศต่าง ๆ ในภาษาญี่ปุ่น

            การเรียกขื่อภูมิภาคและประเทศต่าง ๆ ในภาษาญี่ปุ่น จะใช้ที่เป็นคำทับศัพท์แต่ออกเสียงแบบญี่ปุ่น และคำเรียกในภาษาญี่ปุ่นเอง ซึ่งเป็นคำศัพท์กลุ่มที่น่าสนใจและควรรู้จักไว้เพราะจได้ใช้แน่นอนในการทำงาน

 

韓国(かんこく)

 

コリア

 

日本(にほん)

 

ジャパン

Kankoku

(คันโคะขุ)

เกาหลี

Koria

(โดะเรีย)

เกาหลี

Nihon

(นิฮง)

ญี่ปุ่น

Jyapan

(จาปัน)

ญี่ปุ่น

* นิยมใช้

 

* นิยมใช้

 

 

 

 

 

台湾(たいわん)

タイワン

欧州(おうしゅう)

ヨーロッパ

Taiwan

(ไทวัน)

ไต้หวัน

Taiwan

(ไทวัน)

ไต้หวัน

Oushuu

(โอชู)

ยุโรป

Yo-roppa

(โยรบปะ)

ยุโรป

* นิยมใช้

 

* มักใช้ในภาษาเขียน

 

 

 

 

 

米国(べいこく)

アメリカー

印度(いんど)

インド

Beikoku

(เบโดคุ)

อเมริกา

Amerika-

(อะเมะริกา)

อเมริกา

Indo

(อินโดะ)

อินเดีย

Indo

(อินโดะ)

อินเดีย

* มักใช้ในภาษาเขียน

 

 

* นิยมใช้

 

香港(ほんこん)

 

ホンコン

 

中国(ちゅうごく)

 

タイ

Honkon

(ฮงกง)

ฮ่องกง

Honkon

(ฮงกง)

ฮ่องกง

Chugoku

(ชูโกะขุ)

จีน

Tai

(ไท)

ไทย

* นิยมใช้

 

 

 

 

 

 

 

フィリピン

マレーシア

ラオス

ベトナム

Firipin

(ฟิลิปิน)

ฟิลิปปินส์

Mare-shia

(มะเรเชีย)

มาเลเชีย

Raosu

(ระโอะสุ)

ลาว

Betonamu

(เบะโตะนะมุ)

เวียดนาม

 

 

 

 

インドネジア

アジア

 

 

Indonejia

(อินโดเนะเจีย)

อินโดนีเชีย

Ajia

(อะเจีย)

เอเซีย

 

 

NOTE (ノート)

            คนไทยมักสับสนระหว่างประเทศอินโดนีเชียกับอินเดียในภาษาญี่ปุ่น เพราะในภาษาไทยเรามักจะเรียกประเทศอินโดนีเชียสั้น ๆ ว่า “อินโด” ซึ่งจะหมายถึงประเทศอินเดียในภาษาญี่ปุ่น ดังนั้น ต้องระวังในการใช้เพราะถ้าพูดผิด ความหมายจะผิดไปเป็นคนละประเทศได้เลย

            ในการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ต้องออกเสียงให้ถูกต้องให้ถูกเสียงของภาษาญี่ปุ่นไม่เช่นนั้นคนญี่ปุ่นจะไม่เข้าใจว่าเราพูดอะไรเช่น

ทาเคชิ :            (ひさ)しぶりです、ジャンさんどこへ()きましたか。Ohisashiburi desu. Jansan diko e ikimaxaka. (โอะฮิซะชิบุริ เดสม แจนซัง โดะโคะ เอะ อิคิมะชิตะคะ) ไม่เจอกันนานเลย คุณแจน ไปไหนมาครับ

แจน :               一中間(いちちゅうかん)  Vietnam 工場(こうじょう)会議(かいぎ)出席(しゅっせき)しました。Issyuukan Vietnam no koujou de kaigi o shuddeki shimaxa. (อิชชูคัง เวียดนาม โนะ โคโจ เดะ ไดงิ โอะ ชุสเซะคิ ชิมะชิตะ) ไปเข้าร่วมประชุมที่โรงงานในเวียดนามมา 1 สัปดาห์ค่ะ

ทาเคชิ :            あれ、どこですか。ベトナムですか。Are, doko desuka. Betonamu desu ka. (อะเระ โดะโคะ เดสคะ. เบะโตะนะบุ เดสคะ) ห๊ะ ที่ไหนนะ เวียดนามรึเปล่า

 

รู้จักกับโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งงาน

            ฝ่ายต่าง ๆ ในสำนักงาน

製造部門(せいぞうぶもん)

 

品質管理部門(ひんしつかんりぶもん)

Seizobumon

(เซโซ บุมง)

ฝ่ายผลิต

Hinxsu kanri bumon

(ฮินชิทซึ บุมง)

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

 

 

安全環境管理部門(あんぜんかんきょうかんりぶもん)

技術(ぎじゅつ)開発部門(かいはつぶもん)

Anzen kankyou kanri bumon

(อันเซ็น คันเคียว ตันริ บุมง)

ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

Gijutsu kaihatsu bumon

(กิจุทซึ ไคฮะทซึ บุมง)

ฝ่ายเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

            แผนกต่าง ๆ ในสำนักงาน

管理部門(かんりぶもん)

 

人事部門(じんじぶもん)

 

営業部門(えいぎょうぶもん)

Kanri bumon

(คันริ บุมง)

แผนกบริหาร

Jinji bumon

(จินจิ บุมง)

แผนกบุคคล

 

Eihyou bumon

(เอเกียว บุมง)

แผนกขาย

 

 

 

 

経理部門(けいりぶもん)

購買部門(こうばいぶもん)

 

 

Keiri bumon

(เคริ บุมง)

แผนกบัญชี

Koubai bumou

(โคไบ บุมง)

แผนกจัดชื้อ

 

 


ตำแหน่งงานในสำนักงาน

           นอกจากนี้ ยังมีคำที่ใช้ระบุถึงพนักงานที่บริษัทรับโดยตรงว่า ... 直接社員ちょくせつしゃいん (shokusetsushain) ส่วนหนังงานชั่วคราวจะเรียกว่า 間接社員かんせつしゃいん(kansetsushain)

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

438 ความคิดเห็น